מניות מונגוליה

מידע מעודכן על שוק המניות במונגוליה, כולל מניות מובילות, ביצועים, ניתוח טכני ופונדמנטלי. לחץ על כל מניה לקבלת מידע נוסף.
אחרון
גבוה
נמוך
1,289.001,289.001,289.000.000.00%0
1,600.001,600.001,600.000.000.00%0
245.78245.78245.780.000.00%0
3,500.03,500.03,500.00.00.00%0
700.83700.83700.830.000.00%0
18.918.918.90.00.00%0
427.99427.99427.990.000.00%0
10,200.010,200.010,200.00.00.00%0
3,000.003,000.003,000.000.000.00%0
330.92330.92330.920.000.00%0
109.50109.50109.500.000.00%0
389.00389.00389.000.000.00%0
717.04717.04717.040.000.00%0
39.3639.3639.360.000.00%0
67.6867.6867.680.000.00%0
5,480.05,480.05,480.00.00.00%0
3,229.003,229.003,229.000.000.00%0
102.50102.50102.500.000.00%0
911.11911.11911.110.000.00%0
108.74108.74108.740.000.00%0