x
מבזקי חדשות
0

חדשות מט"ח

פורקס - EUR/USD נחלש בסוף המסחר בארה
פורקס - EUR/USD נחלש בסוף המסחר בארה"ב מאת Investing.com - 21.10.2017

Investing.com - האירו נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. EUR/USD נסחר ב-1.1784, בירידה של 0.57% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.1729, הנמוך של יום רביעי והתנגדות ...

פורקס - GBP/USD מתחזק בסוף המסחר בארה
פורקס - GBP/USD מתחזק בסוף המסחר בארה"ב מאת Investing.com - 21.10.2017

Investing.com - הפאונד הבריטי התחזק כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. GBP/USD נסחר ב-1.3186, בעלייה של 0.21% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.3088, הנמוך של היום ...

פורקס - USD/JPY מתחזק בסוף המסחר בארה
פורקס - USD/JPY מתחזק בסוף המסחר בארה"ב מאת Investing.com - 21.10.2017

Investing.com - הדולר האמריקאי התחזק כנגד הין היפני ביום שישי. USD/JPY נסחר ב-113.53, בעלייה של 0.88% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-111.65, הנמוך של יום שני ...

פורקס - USD/CAD מתחזק במהלך המסחר בארה
פורקס - USD/CAD מתחזק במהלך המסחר בארה"ב מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - הדולר האמריקאי התחזק כנגד הדולר הקנדי ביום שישי. USD/CAD נסחר ב-1.2616, בעלייה של 1.05% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.2448, הנמוך של יום חמישי ...

פורקס - EUR/USD נחלש במהלך המסחר בארה
פורקס - EUR/USD נחלש במהלך המסחר בארה"ב מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - האירו נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. EUR/USD נסחר ב-1.1777, בירידה של 0.63% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.1729, הנמוך של יום רביעי והתנגדות ...

פורקס - AUD/USD נחלש במהלך המסחר בארה
פורקס - AUD/USD נחלש במהלך המסחר בארה"ב מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - הדולר האוסטרלי נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. AUD/USD נסחר ב-0.7822, בירידה של 0.72% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-0.7809, הנמוך של היום ...

פורקס - GBP/JPY מתחזק במהלך המסחר באירופה
פורקס - GBP/JPY מתחזק במהלך המסחר באירופה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - הפאונד הבריטי התחזק כנגד הין היפני ביום שישי. GBP/JPY נסחר ב-149.62, בעלייה של 1.05% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-147.74, הנמוך של יום שלישי ...

פורקס - EUR/USD נחלש  בסוף המסחר באירופה
פורקס - EUR/USD נחלש בסוף המסחר באירופה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - האירו נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. EUR/USD נסחר ב-1.1773, בירידה של 0.67% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.1729, הנמוך של יום רביעי והתנגדות ...

פורקס - USD/CAD מתחזק במהלך המסחר באירופה
פורקס - USD/CAD מתחזק במהלך המסחר באירופה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - הדולר האמריקאי התחזק כנגד הדולר הקנדי ביום שישי. USD/CAD נסחר ב-1.2619, בעלייה של 1.07% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.2448, הנמוך של יום חמישי ...

פורקס - EUR/GBP נחלש במהלך המסחר באירופה
פורקס - EUR/GBP נחלש במהלך המסחר באירופה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - האירו נחלש כנגד הפאונד הבריטי ביום שישי. EUR/GBP נסחר ב-0.8952, בירידה של 0.61% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-0.8855, הנמוך של יום שני והתנגדות ...

פורקס - EUR/USD נחלש במהלך המסחר באירופה
פורקס - EUR/USD נחלש במהלך המסחר באירופה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - האירו נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. EUR/USD נסחר ב-1.1803, בירידה של 0.41% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.1729, הנמוך של יום רביעי והתנגדות ...

פורקס - GBP/USD נחלש במהלך המסחר באירופה
פורקס - GBP/USD נחלש במהלך המסחר באירופה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - הפאונד הבריטי נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. GBP/USD נסחר ב-1.3157, בירידה של 0.02% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.3088, הנמוך של היום ...

פורקס - EUR/GBP נחלש במהלך המסחר באירופה
פורקס - EUR/GBP נחלש במהלך המסחר באירופה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - האירו נחלש כנגד הפאונד הבריטי ביום שישי. EUR/GBP נסחר ב-0.8986, בירידה של 0.23% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-0.8855, הנמוך של יום שני והתנגדות ...

פורקס - EUR/USD נחלש במהלך המסחר באסיה
פורקס - EUR/USD נחלש במהלך המסחר באסיה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - האירו נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. EUR/USD נסחר ב-1.1808, בירידה של 0.37% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.1729, הנמוך של יום רביעי והתנגדות ...

פורקס - USD/JPY מתחזק במהלך המסחר באסיה
פורקס - USD/JPY מתחזק במהלך המסחר באסיה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - הדולר האמריקאי התחזק כנגד הין היפני ביום שישי. USD/JPY נסחר ב-113.16, בעלייה של 0.55% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-111.65, הנמוך של יום שני ...

פורקס - EUR/USD נחלש במהלך המסחר באסיה
פורקס - EUR/USD נחלש במהלך המסחר באסיה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - האירו נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. EUR/USD נסחר ב-1.1816, בירידה של 0.30% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-1.1729, הנמוך של יום רביעי והתנגדות ...

פורקס - AUD/USD נחלש במהלך המסחר באסיה
פורקס - AUD/USD נחלש במהלך המסחר באסיה מאת Investing.com - 20.10.2017

Investing.com - הדולר האוסטרלי נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום שישי. AUD/USD נסחר ב-0.7836, בירידה של 0.55% בשעת הכתיבה. הצמד עשוי למצוא תמיכה ב-0.7817, הנמוך של יום שלישי ...

הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל