x
מבזקי חדשות
0

חדשות אינדיקטורים כלכליים

מדד המחירים ליצרן בגרמניה 0.0% לעומת צפי של -0.1%
מדד המחירים ליצרן בגרמניה 0.0% לעומת צפי של -0.1% מאת Investing.com - 20.07.2017

Investing.com - מדד המחירים ליצרן בגרמניה נשאר ללא שינוי בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום חמישי.על פי הפרסום, המשרד לסטטיסטיקה של גרמניה הודיע שמדד המחירים ליצרן ...

שיעור האבטלה באוסטרליה 5.6% לעומת צפי של 5.6%
שיעור האבטלה באוסטרליה 5.6% לעומת צפי של 5.6% מאת Investing.com - 20.07.2017

Investing.com - שיעור האבטלה באוסטרליה נשאר ללא שינוי בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום חמישי.על פי הפרסום, הלמ"ס באוסטרליה הודיע ששיעור האבטלה באוסטרליה נשאר ללא שינוי ברמה ...

מלאי הנפט בארה
מלאי הנפט בארה"ב -7.564M לעומת צפי של -2.850M מאת Investing.com - 12.07.2017

Investing.com - מלאי הנפט בארה"ב ירד יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי.על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הנפט בארה"ב ירד ...

מלאי הדלק בארה
מלאי הדלק בארה"ב -1.647M לעומת צפי של 1.147M מאת Investing.com - 12.07.2017

Investing.com - מלאי הדלק בארה"ב ירד בניגוד לציפיות ברבעון האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי..על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הדלק בארה"ב ירד ...

מדד המחירים לצרכן של סין 1.5% לעומת צפי של 1.5%
מדד המחירים לצרכן של סין 1.5% לעומת צפי של 1.5% מאת Investing.com - 10.07.2017

Investing.com - מדד המחירים לצרכן של סין נשאר ללא שינוי בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שני.על פי הפרסום, המכון הלאומי לסטטיסטיקה בסין הודיע שמדד המחירים לצרכן של סין נשאר ללא ...

מדד המחירים ליצרן בסין 5.5% לעומת צפי של 5.5%
מדד המחירים ליצרן בסין 5.5% לעומת צפי של 5.5% מאת Investing.com - 10.07.2017

Investing.com - מדד המחירים ליצרן בסין נשאר ללא שינוי בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שני.על פי הפרסום, המכון הלאומי לסטטיסטיקה בסין הודיע שמדד המחירים ליצרן בסין נשאר ללא שינוי...

החשבון השוטף ביפן 1.40T לעומת צפי של 1.63T
החשבון השוטף ביפן 1.40T לעומת צפי של 1.63T מאת Investing.com - 10.07.2017

Investing.com - החשבון השוטף ביפן עלה פחות מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום ראשון.על פי הפרסום, משרד האוצר של יפן הודיע שהחשבון השוטף ביפן עלה לרמה מתואמת עונתית של ...

מלאי הגז הטבעי בארה
מלאי הגז הטבעי בארה"ב 72B לעומת צפי של 64B מאת Investing.com - 07.07.2017

Investing.com - מלאי הגז הטבעי בארה"ב עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הגז הטבעי בארה"ב ...

מדד מנהלי הרכש בקנדה 61.6
מדד מנהלי הרכש בקנדה 61.6 מאת Investing.com - 07.07.2017

Investing.com - מדד מנהלי הרכש בקנדה עלה בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום ביום שישי.על פי הפרסום, בית הספר לעסקים של ריצ’רד איווי הודיע שמדד מנהלי הרכש בקנדה עלה לרמה ...

שיעור האבטלה בארה
שיעור האבטלה בארה"ב 4.4% לעומת צפי של 4.3% מאת Investing.com - 07.07.2017

Investing.com - שיעור האבטלה בארה"ב עלה בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, משרד העבודה האמריקני הודיע ששיעור האבטלה בארה"ב עלה לרמה מתואמת עונתית...

השכר הממוצע לשעה בארצות הברית 0.2% לעומת צפי של 0.3%
השכר הממוצע לשעה בארצות הברית 0.2% לעומת צפי של 0.3% מאת Investing.com - 07.07.2017

Investing.com - שכר ממוצע לשעה בארצות הברית עלה פחות מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, הלמ"ס, משרד העבודה בארה"ב הודיע ששכר ממוצע לשעה בארצות הברית עלה...

שינוי במס’ המועסקים בקנדה 45.3K לעומת צפי של 10.0K
שינוי במס’ המועסקים בקנדה 45.3K לעומת צפי של 10.0K מאת Investing.com - 07.07.2017

Investing.com - שינוי במס’ המועסקים בקנדה עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בקנדה הודיע ששינוי במס’ המועסקים בקנדה עלה לרמה ...

שיעור האבטלה בקנדה 6.5% לעומת צפי של 6.6%
שיעור האבטלה בקנדה 6.5% לעומת צפי של 6.6% מאת Investing.com - 07.07.2017

Investing.com - שיעור האבטלה בקנדה ירד בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בקנדה הודיע ששיעור האבטלה בקנדה ירד לרמה מתואמת עונתית של 6.5%,...

מדד המחירים לצרכן של ברזיל 3.00% לעומת צפי של 3.06%
מדד המחירים לצרכן של ברזיל 3.00% לעומת צפי של 3.06% מאת Investing.com - 07.07.2017

Investing.com - מדד המחירים לצרכן של ברזיל ירד יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, המכון לסטטיסטיקה ולגיאוגרפיה בברזיל הודיע שמדד המחירים לצרכן של ...

הייצור התעשייתי בבריטניה -0.1% לעומת צפי של 0.4%
הייצור התעשייתי בבריטניה -0.1% לעומת צפי של 0.4% מאת Investing.com - 07.07.2017

Investing.com - הייצור התעשייתי בבריטניה ירד בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בבריטניה הודיע שהייצור התעשייתי בבריטניה ירד לרמה מתואמת ...

הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל