x
0

הניתוחים הפופולריים ביותר

הוסף מאמר
David Shulman
USD/JPY, AUD/USD ע''פ תאוריה גלים של אליאוט מאת David Shulman - 22.04.2017

שלום לכולם, אני מחכה התחזקות של דולר נגד יו יפני, רק אולי לא נגמר עדיין תיקון והמשיך עוד ירידה ל107 ומשם התחיל עליה חזקה של דולר.בצמד דולר ארה''ב /דולר אוסטרליה נראה שיהי משולש, אולי יהי כמה ימים ...

David Shulman
EUR/USD Elliot Waves Analysis מאת David Shulman - 03.05.2017

שלום לכולם, אני מצפה שיסתיים זיגזג של תיקון גל 1 ויהי ירידה לאזור 0.9 דולר ארה''ב עבור יורו

David Shulman
USD/JPY מאת David Shulman - 25.04.2017

שלום, אני חושב שיהי ירידה ל107 וא''כ עליה לתווח ארוך, אבל יש סיכוי שתיקון כבר נגמר

David Shulman
USD/JPY מאת David Shulman - 25.04.2017

שלום, אני חושב שיהי ירידה לאזור 107 וא''כ עליה לתווח ארוך, אבל יש סיכוי שתיקון כבר נגמר