x
0

בנקים מרכזיים

בנקים מרכזיים עולמיים

  הבנק המרכזי שער אחרון הפגישה הבאה שינוי אחרון
  בנק ישראל (BOI) 0.10% (-15bp) 23.02.2015
  הבנק הפדראלי של ארצות הברית (FED) 1.00% 03.05.2017 (25bp) 15.03.2017
  הבנק המרכזי של אירופה (ECB) 0.00% 27.04.2017 (-5bp) 10.03.2016
  הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) 0.25% 11.05.2017 (-25bp) 04.08.2016
  הבנק הלאומי של שוויץ (SNB) -0.75% 15.06.2017 (-50bp) 15.01.2015
  הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) 1.50% 02.05.2017 (-25bp) 02.08.2016
  הבנק המרכזי של קנדה (BOC) 0.50% 24.05.2017 (-25bp) 15.07.2015
  הבנק המרכזי של יפן (BOJ) -0.10% 27.04.2017 (-20bp) 29.01.2016
  הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית (CBR) 9.75% 28.04.2017 (-25bp) 24.03.2017
  הבנק המרכזי של הודו (RBI) 6.25% 06.06.2017 (-25bp) 04.10.2016
  בנק העם של סין (PBOC) 4.35% (-25bp) 23.10.2015
  הבנק המרכזי של ברזיל (BCB) 11.25% 31.05.2017 (-100bp) 12.04.2017

שערי ריביות

  זמן נוכחי: 22:48 (GMT +3:00)

יומן כלכלי

זמן מטבע אירוע בפועל צפי קודם
אירועים כלכליים משמעותיים עתידיים
12 ש' 31 דק'   TWD היצע הכסף M2     3.56%
16 ש' 41 דק'   USD שיקאגו פד - מדד הפעילות הארצית   0.30 0.34
19 ש' 41 דק'   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם        
23 ש' 26 דק'   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם        
16 ש' 11 דק'   HUF החלטת הריבית   0.90% 0.90%
אירועים כלכליים משמעותיים שפורסמו
13:00   USD מפגש אופ"ק (OPEC)        
14:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 369.89B   369.00B

פרסומים אחרונים

בנק ישראל
דברי נגיד בנק ישראל היום בועדת המשנה לביטוח של ועדת הכספים בנושא מבנה הרגולציה הרצוי למדינת ישראל תוך בחינת מודלים עולמיים מאת בנק ישראל - 24.11.2010

הנגיד מנה את היעדים המרכזיים של הרגולציה הפיננסית: שמירה על יציבות המערכת הפיננסית והפחתת הסיכון למשברים פיננסיים; שמירה על יציבות המוסדות הפיננסיים; שיכלול ויעילות המערכת הפיננסית; קידום התחרות; הגנת...

בנק ישראל
דברי נגיד בנק ישראל היום בוועדת הכספים של הכנסת בדיווח התקופתי על המדיניות המוניטרית מאת בנק ישראל - 09.11.2010

על פי חוק בנק ישראל התש"ע (2010), מחויב נגיד בנק ישראל במתן דו"ח תקופתי בפני ועדת הכספים של הכנסת אודות המדיניות המוניטרית של בנק ישראל והשפעתה על המשק. היום נתן הנגיד את הדיווח הראשון מאז נכנס החוק ...

בנק ישראל
נאום הנגיד, פרופסור סטנלי פישר, במשכן הנשיא, במעמד מינויו לכהונה שנייה מאת בנק ישראל - 02.05.2010

כבוד נשיא המדינה, אדוני ראש הממשלה, נשיאת בית המשפט העליון, שר האוצר, חברי הממשלה, חברי הכנסת, שגרירים נכבדים, נגידי בנק ישראל לשעבר, מנהיגי המגזר הבנקאי והעסקי בישראל, חברי ההנהלה וסגל בנק ישראל ...

מאמרים קשורים

text
מדד ההשקעות הזרות בקנדה 38.84B לעומת צפי של 5.21B מאת Investing.com - 18.04.2017

Investing.com - מדד ההשקעות הזרות בקנדה עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שלישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בקנדה הודיע שמדד ההשקעות הזרות בקנדה עלה לרמה מתואמת עונתית של 38.84B, מרמה של ...

text
בסיס הכסף (מוניטרי) ביפן 20.3% לעומת צפי של 23.2% מאת Investing.com - 04.04.2017

Investing.com - בסיס הכסף (מוניטרי) ביפן ירד בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שני.על פי הפרסום, הבנק המרכזי של יפן הודיע שבסיס הכסף (מוניטרי) ביפן ירד לרמה מתואמת עונתית של 20.3%, ...

text
מדד הפעילות הלאומי של השיקגו פד 0.34 לעומת צפי של 0.03 מאת Investing.com - 20.03.2017

Investing.com - מדד הפעילות הלאומי של הפד של שיקגו עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שני.על פי הפרסום, הבנק הפדרלי של שיקגו הודיע ש מדד הפעילות הלאומי של הפד של שיקגו עלה לרמה ...

text
מדד ההשקעות הזרות בקנדה 6.20B לעומת צפי של 9.45B מאת Investing.com - 16.03.2017

Investing.com - מדד ההשקעות הזרות בקנדה עלה פחות מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום חמישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בקנדה הודיע שמדד ההשקעות הזרות בקנדה עלה לרמה מתואמת עונתית של 6.20B, מרמה של ...