מק"מ - מלווה קצר מועד

עמוד זה מציג ציטוטים ומידע על מק"מ (מלווה קצר מועד) - נייר ערך המונפק לציבור על ידי בנק ישראל עבור הממשלה. מק"מ - בו ניתן לסחור בבורסה לניירות ערך - הינו איגרת חוב ממשלתית קצרת מועד, ובכל חודש מונפק מק"מ חדש אשר תוקפו עד שנה אחת.
אחרון
גבוה
נמוך
זמן
98.7898.7998.76+0.02+0.02%+0.38%325.43M
98.3398.3498.31+0.02+0.02%+0.37%315.01M
97.9797.9997.96+0.01+0.01%+0.36%29.57M
97.6497.6597.62-0.02-0.02%+0.37%19.56M
97.2097.2097.16+0.03+0.03%+0.37%63.11M
96.8496.8596.83+0.01+0.01%+0.36%160.59M
96.5196.5196.48+0.01+0.01%+0.40%130.56M
96.0596.0796.05+0.01+0.01%+0.38%27.74M
95.7295.7495.71+0.02+0.02%0.00%213.31M
99.8599.8699.85+0.03+0.03%+0.37%187.18M
99.5099.5199.48+0.02+0.02%+0.36%149.66M
99.1599.1599.12+0.01+0.01%+0.38%253.05M