חוזי ביטוח מחדלות פירעון (CDS)

חוזים לביטוח מפני חדלות פירעון (CDS) הם סוג מסוים של ביטוח מסיכוני חדלות פירעון, שמדינה מסוימת מציעה. ככל שהמחיר גבוה יותר, כך עולה האפשרות לחדלות פירעון. בטבלה הבאה אפשר למצוא CDS למדינות שונות בעולם.
אחרון
זמן
330.680.000.00%-10.67%-37.25%
88.14-5.46-5.83%-16.39%-29.30%
42.79+0.02+0.05%-10.42%+131.55%
35.20-1.78-4.82%+7.78%+40.18%
47.81-2.41-4.80%-10.23%-4.97%
146.12+3.80+2.67%-11.78%-39.66%
17.20-0.86-4.76%-28.81%-51.07%
39.600.000.00%0.00%+0.87%
98.02+1.00+1.03%-8.31%-25.87%
25.00-2.29-8.39%-9.06%-9.06%
109.94-5.50-4.76%-18.47%+158.20%
1,342.69-60.03-4.28%-14.77%+62.20%
62.260.00+0.01%-11.96%-17.19%
75.74-3.29-4.17%-10.54%-25.72%
82.92-4.16-4.77%+0.02%+2.99%
52.210.000.00%-14.61%-13.82%
25.26-1.31-4.91%-13.43%+0.36%
7.07-0.40-5.35%-21.53%0.00%
28.65-1.48-4.90%-18.31%-44.76%
234.460.000.00%-10.13%-10.44%
18.01-1.95-9.77%-14.24%+0.06%