קבלו 40% הנחה
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+קבלו 40% הנחה

האינפלציה בישראל ממשיכה לעלות, הריבית תגיע לרמה של 4%

התפרסם 27.11.2022, 12:15
עודכן 09.07.2023, 13:32

| מאת יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון |

| ישראל: דגשים ממצגת בנק ישראל

מצגת מאקרו צורפה להחלטת הריבית של בנק ישראל. כדאי לשים לב למספר דגשים של בנק ישראל:

 • מסתמנת האצה באינפלציה גם במוצרים הסחירים ל-5.4% (מוצרים בעיקר) והבלתי סחירים ל-4.8% (שירותים בעיקר). האינפלציה ממשיכה להיות רוחבית:
 • היקף המשכנתאות ירד בצורה חדה ל-6.1 מיליארד באוקטובר.
 • חברות קטנות ובינוניות מדווחות על עלייה בקשיים בגיוס הון.
 • מרבית ענפי המשק מדווחים על ירידה במגבלת גיוס עובדים (למעט במסחר, ועובדים בלתי מקצועיים בתעשייה).
 • לפי סקטור מגמות של הלמ"ס, המאזן הנטו של הסקטור העסקי ממשיך להצביע על הערכה חיובית באשר למצב העסקים.
 • רמת היצוא ממשיכה להיות גבוהה, אך מסתמנת ירידה בעיקר ביצוא התעשייתי.
 • מסתמנת הקלה בשרשרת ההספקה וירידה במגבלת הציוד וחומרי הגלם בענפים השונים.
 • שוק העבודה עדיין הדוק, למרות עלייה מתונה באבטלה:

בהודעת הריבית היו לא מעט אמירות "יוניות" כגון:

מדיניות המוניטרית המצמצמת וההתמתנות בפעילות בעולם צפויים להביא להאטה מסויימת גם בפעילות הכלכלית בישראל, ומספר אינדיקטורים מצביעים על סימנים לתחילת תהליך זה".

יחד עם זאת המשנה לנגיד בגישה ניצית יותר: בראיון (באנגלית) מיד לאחר פרסום הודעת הריבית, אמר המשנה לנגיד אנדרו אביר שישראל עדיין נמצאת בתהליך של הידוק מוניטארי וסביר להניח שתחזית הריבית של בנק ישראל מה- 3 לאוקטובר (3.5% ריבית ברבעון ג' 2023) תעודכן כלפי מעלה.

ישראל עדיין בשלב של ה- Front-loading (העלאת ריבית מהירה בשיעורים חדים יחסית) ועדיף שהמדיניות המוניטארית תטעה מהצד המרסן כדי לוודא שהאינפלציה תתמתן (“To err on the side of making sure we get inflation down”). עוד אמר אביר שהוא לא רואה סימנים משמעותיים להתמתנות בפעילות וישראל רחוקה מכניסה למיתון. דברי אביר ציננו את הנימה היותר "יונית" של הודעת הריבית.

זוהי פרסומת מטעם צד שלישי. לא מדובר בהצעה או בהמלצה של Investing.com. אפשר לקבל מידע כאן או להסיר את הפרסומות .

לסיכום: בהנחה שמדד נובמבר יעלה ב-0.1%-0.2%, אזי קצב האינפלציה השנתית צפוי לעלות ל-5.4%-5.3% (מ-5.1%), ואינפלציית הליבה תגיע ל-5.1% (מ-5.0% לאוקטובר). ללא הפתעה כלפי מטה באינפלציה או סימנים ברורים להתמתנות בפעילות, ניתן לצפות להעלאת ריבית של 0.5% ב-2 לינואר ועוד העלאה של 0.25% ב-20 לפברואר לרמה של 4%.

| עולם: ארה"ב: משקי הבית חוששים מאינפלציה

מדד האמון הצרכני של מישיגן עלה ב-2.1 נקודות ל-58.6 נקודות, עדיין מדובר על רמה היסטורית מאד נמוכה. שחיקה בכוח הקנייה, חשש מריסון מוניטרי חריף, ושחיקה בנכסים של הציבור מעיבים על האמון הצרכני (גם בישראל, אך במידה פחותה יחסית לארה"ב), מה שנוטה למתן את הצריכה הפרטית, בעיקר את הנכונות של משקי הבית לבצע רכישה גדולה (מעבר לצריכה השוטפת).

ציפיות האינפלציה לשנה קדימה בקרב משקי הבית האמריקאים ירדו מעט ל-4.9% (מ-5.1%), אך לחמש שנים הצפיות נותרו על 3%. עבור הפד, מדובר בציפיות גבוהות יחסית, ומעבר ליעד האינפלציה, מה שתומך בהמשך הידוק מוניטארי.

| קיים פער בין הנתונים ה"קשים" לבין הנתונים ה "רכים"

רבים צופים מיתון מתקרב בארה"ב בהסתמך על נתונים "רכים" אשר כוללים סקרי ציפיות, מדדי מנהלי הרכש, מדדי אמון צרכניים ועוד. יחד עם זאת, הנתונים "הקשים", אשר כוללים את המסחר הקמעונאי, הייצור התעשייתי, הצריכה הפרטית, נתוני התעסוקה ונתוני התוצר, נראים טובים יותר ובחודשיים האחרונים בדרך כלל הפתיעו כלפי מעלה.

הנתונים "הרכים" בדרך כלל הפתיעו כלפי מטה. בדרך כלל הנתונים "הרכים" מקדימים את הנתונים "הקשים". אין הסבר מלא לתופעת הניתוק בין שני סוגי הנתונים. יתכן שהנתונים הקשים חיוביים יותר בשל עודף המזומנים שבידי הציבור (מתמיכות מסיביות בתקופת הקורונה) אשר ממשיכך לתמוך בביקוש ובפעילות.

המשמעות: כל עוד הנתונים "הקשים" לא מצביעים על התמתנות משמעותית בפעילות, הפד ימשיך להדק את המדיניות המוניטארית.

זוהי פרסומת מטעם צד שלישי. לא מדובר בהצעה או בהמלצה של Investing.com. אפשר לקבל מידע כאן או להסיר את הפרסומות .

| זום אין: ניו זילנד מפגין מדיניות "ניצית" במיוחד

 • בשבוע שעבר, הריבית הבסיסית בניו זילנד עלתה ב-0.75% ל-4.25% ולפי הפרוטוקול אפילו נשקלה העלאת ריבית של אחוז שלם (לפני ההחלטה הדעות היו חלוקות בין העלאה של 0.5% ל-0.75%) כאשר בתחזית הכלכלית, הבנק המרכזי צופה שהריבית תעלה בשיא ל-5.5% (מעודכן מ-4.1%) בספטמבר 2023. כעת קצב האינפלציה עומד על 7.2%, כאשר מחירי הבלתי סחירים (מדד הליבה המקובל) עלו ב-6.6% שנה אחורה (לעומת 4.8% בישראל).
 • הבנק המרכזי של ניו זילנד העלה את הריבית ב-4.0% מאוקטובר 21, קצב מהיר במיוחד יחסית למרבית הבנקים המרכזיים:
 • מדוע סביבת האינפלציה הבסיסית גבוהה במיוחד בניו זילנד? בעיקר בשל תמיכות מאד נדיבות של הממשלה בתקופת הקורונה הממושכת אשר אפשרו הצטברות של עודפי חיסכון בקרב משקי הבית ובסופו של דבר תמכו בלחצי ביקוש משמעותיים:
 • שיעור האבטלה עומד על 3.3% והבנק המרכזי צופה עלייה ל-5.7% עד 2024:
 • למרות שכעת השכר הנומינלי עלה ב-4.2% בלבד (שנה אחורה עד ספטמבר) הוא צפוי לעלות לקצב של 5.7% עד סוף 2023.
 • מחירי הדיור ירדו ב-11% שנה אחורה, והבנק המרכזי צופה ירידה מצטברת של 20% מנובמבר 21.
 • ציפיות האינפלציה שנה קדימה עלו ל-5% ו-3.6% לשנתיים, הרבה מעל היעד של 2%:
 • הנגיד מודע לכך שאין מנוס מתקופה של ירידה בתוצר כדי להחזיר את האינפלציה ליעד. הבנק המרכזי צופה צמיחה שלילית מרבעון ב' 23 עד רבעון א' 24. מרבית הבנקים המרכזיים (כגון הפד) בונים על "נחיתה רכה" (soft landing) בתקווה שניתן להימנע מירידה בתוצר (אם בכלל) ועלייה חדה באבטלה. לא כך הבנק המרכזי של ניו זילנד.
 • מדובר בבנק מרכזי "ניצי" במיוחד, כאשר הבנק המרכזי הגיע למסקנה שללא מדיניות מאד מרסנת במחיר של צמיחה שלילית ועלייה חדה יחסית בשיעור האבטלה (מ-3.3% ל-5.7%) לא ניתן למתן את הצריכה הפרטית ולהחזיר את האינפלציה אל תחום היעד. הבנק צופה אינפלציה של 7.5% השנה, 3.8% ב-2023 ו-2.4% ב-2024.
 • האם בנק ישראל יאמץ גישה זו? חשוב לציין שאינפלציית הליבה בניו זילנד גבוהה מאד, יחסית לישראל (5.0%), וגבוהה ממרבית המדינות המפותחות (למעט ארה"ב). בנוסף, בניגוד לניו זילנד, בישראל ציפיות האינפלציה ירדו אל תחום היעד (מתחת ל-3% שנה קדימה). למרות שאנו צופים התייצבות של ריבית בנק ישראל על 4.0% מסוף רבעון א' 2023 (הרבה פחות מהריבית בניו זילנד), תחזית זו מניחה שבמהלך 2023 תחול התמתנות משמעותית בפעילות הכלכלית ובלחצי האינפלציה. במידה והאינפלציה תישאר "דביקה" ללא התמתנות של ממש בפעילות, בנק ישראל צפוי להמשיך להעלות את הריבית אל מעבר לרף ה- 4%.
זוהי פרסומת מטעם צד שלישי. לא מדובר בהצעה או בהמלצה של Investing.com. אפשר לקבל מידע כאן או להסיר את הפרסומות .

מסמך PDF: סקירת המאקרו השבועית מאת כלכלני לידר שוקי הון

הכותבים הם כלכלני לידר שוקי הון. הסקירה מתבססת על מידע שפורסם לכלל הציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר שלידר ושות' בית השקעות בע"מ ("לידר ושות'") מניחה שהוא מהימן, וזאת בלי שביצעה בדיקות עצמאיות ביחס למידע. עם זאת, מודגש כי אין לידר ושות', כותבי הסקירה ועורכיה אחראים למהימנות המידע, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בה. סקירה זו אינה בגדר ייעוץ השקעות ואינה מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בה. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בה ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות מיועץ השקעות שייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לידר ושות', עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה וחברות בנות או קשורות שלהם ("קבוצת לידר") עשויים להחזיק בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בסקירה.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ