מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו גישה לכלים מתקדמים עם +InvestingPro נסו תחילה בחינם

מאומיקרון ועד לאופ"ק: מה תומך בעלייה האחרונה של מחירי הנפט?

il.investing.com/analysis/article-200433728
מאומיקרון ועד לאופ"ק: מה תומך בעלייה האחרונה של מחירי הנפט?
מאת ד''ר גיל מיכאל בפמן   |  11.01.2022 18:32
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| ד"ר גיל בפמן, כלכלן ראשי, ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי |

מחיר הנפט המשיך לעלות בשבוע שעבר: מחיר הנפט מסוג ברנט עלה לכ-81.75 דולרים לחבית בסיום יום המסחר ב-07/01/2021 ומחיר חבית מסוג WTI עלה לכ-78.90 דולרים. עלייה זו התרחשה על אף התפשטות וריאנט האומריקון במספר רב של מדינות, שחלקן אף החלו להדק את המגבלות ובמספר מצומצם של מדינות עליית התחלואה אף הביאה להטלת סגר.

התפתחות מחיר הנפט
התפתחות מחיר הנפט

| ההיצע הגלובלי

קבוצת OPEC+ החליטה בפגישתה בראשית ינואר על שמירת המדיניות הנוכחית של הקלות במכסות הייצור והקבוצה תגדיל את תפוקת הנפט של חבריה בחודש פברואר ב-400,000 חביות ביום.

ההחלטה באה על רקע יציבותו של מחיר הנפט, מה שמצביע על ביקושים חזקים, למרות התחלואה, ועל כך שהקבוצה מעריכה כי השוק יכול לספוג את עליית התפוקה מבלי שהדבר יערער את יציבותו. ככל הנראה שהערכה זו נתמכת בממצאים המצביעים על כך שהתחלואה הנובעת מווריאנט אומיקרון, לא מביאה לעלייה משמעותית בחולים הנזקקים לטיפול בבתי חולים ובחולים קשים - מה שצפוי להביא לכך שמדיניות ההתמודדות עם עליית התחלואה תהיה מקלה יותר ביחס לגלי תחלואה קודמים.

היצע גלובלי של נפט
היצע גלובלי של נפט

רוסיה לא המשיכה להגביר את תפוקת הנפט שלה בחודש דצמבר 2021 יחסית לחודש נובמבר 2021, זאת על אף העלייה במכסות הייצור של קבוצת OPEC+. היקף התפוקה בחודש דצמבר 2021 היה כ-10.9 מיליון חביות ליום, שהינו נמוך מרמת שיא התפוקה אשר נרשמה בסוף 2018 בהיקף של 11.45 מיליון חביות ליום. בלימת העלייה בתפוקה של רוסיה משקפת הגעה לגבולות יכולות התפוקה וצורך לפתוח מחדש קידוחים שנסגרו במהלך תקופות הקורונה, זאת כתנאי להגדלת התפוקה במהלך השנה הקרובה.

לצד זאת, חברי הקבוצה באפריקה גם כן מתקשים להגדיל את יצור הנפט ולנצל את מלוא מכסות הייצור המותרות להן. כתוצאה מכך, קבוצת OPEC+ הגדילה את תפוקת הנפט שלה בדצמבר 2021 רק בכ-90,000 חביות ביום, אף שמכסות הייצור גדלו ב-400,000 חביות ביום. עלייה זו בתפוקה נבעה בעיקרה מעליית תפוקת הנפט של ערב הסעודית אשר יותר מקיזזה את ירידת תפוקת הנפט של ניגריה ולוב. מצב זה בו חלק מחברי הקבוצה ממצים את קיבולת תפוקת הנפט עלול להביא לכך שגם בינואר ובפברואר הקבוצה לא תצליח להגביר את תפוקת הנפט בהתאם לגידול במכסות הייצור.

לצד זאת, בלוב, הסכסוך שבין הממשלה לשבטים אזוריים התפרץ באופן נקודתי, לאחר תקופה של שקט בעקבות חתימת הסכם הפסקת אש, והביא לפגיעה בשדה הנפט הגדול של לוב, El-Sharara. להערכתנו, הפגיעה בשדה הנפט צפויה להפחית את תפוקת הנפט של לוב בכ-350,000 חביות ביום ועבודות תחזוקה על תשתיות הולכת הנפט עלולות להביא לירידה נוספת בייצור הנפט הלובי. ירידה זו בתפוקה צפויה לקזז את העלאת התפוקה של שאר חברי OPEC+ במסגרת ההקלות במכסות הייצור אשר מאפשרים לחבריה להגדיל את תפוקת הנפט בינואר ב-400,000 חביות ביום.

כתוצאה מכך, נראה כי תפוקת הנפט של OPEC+ בראשית 2022 תהיה נמוכה יותר מתפוקתה בסוף 2021, מה שתומך באופן זמני בעלייה האחרונה של מחירי הנפט. אולם, עם תיקון התשתיות והחזרת התפוקה של לוב לרמתה טרום הפגיעה בשדה הנפט, מה שצפוי להמשך מספר שבועות, ההקלות במכסות הייצור יחד עם העלייה מחדש של יצור הנפט בלוב יתמכו בירידת מסוימת במחירי הנפט.

מלאי הנפט בארה''ב
מלאי הנפט בארה''ב

מלאי הנפט בארה"ב ירד בשבוע המסתיים ב-31/12/2021 בכ-2.1 מיליון חביות. ירידה זו התרחשה על רקע הירידה בייבוא נטו שנבעה בעיקרה מירידה ביבוא ברוטו במידה רבה יותר מאשר ירידת היצוא, וכן על רקע שיעור ניצולת גבוה של בתי הזיקוק אשר עלה מעט לכ-89.8%. מנגד, מלאי הנפט במאגר Cushing המשיך במגמת ההתאוששות שהחלה מהמחצית השנייה של נובמבר והוא עלה לכ-37 מיליון חביות.

| הביקוש הגלובלי

הביקוש לדלק למכוניות בארה"ב ירד בחדות בשבוע שהסתיים ב-31 בדצמבר מכ-9.7 לכ-8.2 מיליון חביות. ירידה חדה זו התרחשה על רקע העלייה המהירה בתחלואה שהביאה לכך שאנשים שמרו באופן וולנטרי על ריחוק חברתי וחלקם נמנעו מטיולים בראשית השנה החדשה, מה שגרם לירידה בביקושים לדלק המשמש לתחבורה.

להערכתנו, הביקושים צפויים להיות בשבועות הקרובים בטווח של 8.9-9.6 מיליון חביות ביום, כך שצפויה עלייה מסוימת בביקושים לעומת הרמה הנוכחית. הביקוש לדלק מטוסים ירד גם כן, אך בשיעור נמוך יותר, והוא הגיע לכ-1.5 מיליון חביות ביום. המשך עליית התחלואה במספר רב של מדינות מביא להידוק במגבלות אשור עלולות להתהדק יותר, תוך התמקדות במגבלות על התנועה האווירית הבינלאומית, שמשקלה בצריכת הדלק למטוסים בארה"ב נמוך יחסית לדלק המשמש לטיסות פנים, מה שצפוי להביא לירידה מסוימת, אך לא גדולה, בביקושים לדלק מטוסים בארה"ב.

מכירות הדלק בהודו התקרבו בסוף 2021 לרמה שהייתה טרום התפשטות נגיף הקורונה. המכירות של שלושת קמעונאי הדלק הגדולים בהודו הגיעו בדצמבר ל-6.45 מיליון טון, רמה הנמוכה רק בכ-1.6% מרמת המכירות בדצמבר 2019. אולם, עליית התחלואה, אשר הביאה להידוק המגבלות בחלק מהאזורים, צפויה להביא לירידה מסוימת בביקושים לדלק. עם חלוף גל התחלואה, הביקושים צפויים לחזור ולעלות ונראה כי במהלך השנה הביקושים יחזרו לרמה שהייתה טרום התפשטות נגיף הקורונה.

אספקת דלקים בארה''ב
אספקת דלקים בארה''ב

בסין, עומסי התחבורה ירדו בראשית השנה וצפויים להביא גם כן לירידה בביקושים לדלק. זאת, על רקע מדיניות "אפס קורונה" שהיא נוקטת, אשר הביאה להידוק משמעותי של המגבלות באזורי התפרצות של נגיף הקורונה.

לצד זאת, סין הידקה את מכסות יצוא הדלקים בראשית 2022 והיא נתנה מכסות לייצוא של 13 מיליון טון, ירידה של כ-56% מהמכסות שנתנו בראשית 2021 אשר עמדו על כ-29.5 מיליון טון, מה שמדגיש את האסטרטגיה של סין להגביל את מכירות הדלקים לחו"ל. זאת, ככל הנראה על מנת לשמור על מלאי מספיק של דלקים למדינה על רק המחסור בגז טבעי בסין ובאירופה והחשש שהיה מפני מחסור זמני בסולר במדינה.

| משק הגז הטבעי

מחיר הגז הטבעי בארה"ב (Henry Hub), עלה מעט בשבוע האחרון ל-3.81 דולרים ל-MMBTU. זאת, על רקע עונת החורף שבה הביקושים לגז טבעי, המשמש גם לחימום ביתי, עולה לצד עליית יצוא הגז טבעי של ארה"ב לאירופה המתמודדת עם מחסור בגז. עלייה זו התרחשה על אף שמלאי הגז הטבעי במאגרים עלה בכ-3.1% מעל לרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות, מה שצפוי להביא בהמשך לירידה במחירי הגז הטבעי האמריקאי.

ירידה זו צפויה להיות רק לאחר שהמחסור בגז טבעי באירופה יסתיים, מאחר וארה"ב החלה לייצא גז טבעי נוזלי למשק האירופי על רקע המחסור שם, מה שתומך במחירי הגז טבעי האמריקאי הנוכחיים.

מחיר הגז הטבעי בארה
מחיר הגז הטבעי בארה

מחיר הגז טבעי האירופי (TTF) היה במגמת עלייה במהלך הרביע השני והשלישי של 2021, שהלכה והתחזקה בהדרגה, וברביע האחרון של 2021 המחיר נהיה תנודתי מאוד. תנודתיות זו נמשכה גם בראשית 2022 ומחיר הגז האירופי נע מראשית השנה בטווח רחב של 82.2-97.0 אירו ל-MWh, זאת בדומה למחיר הממוצע במהלך הרביע האחרון של 2021 של כ-93.3 אירו ל-MWh. תנודתיות זו נובעת מהיעדר הוודאות בנוגע לאישורים הרגולטוריים להפעלת צינור הגז הרוסי Nord Stream 2 שהביאה לצמצום יצוא גז טבעי מרוסיה לאירופה אשר מחריף עם העלאת המתיחות בין רוסיה ובין שכנותיה, בדגש על אוקראינה.

האלימות שהתפרצה בקזחסטן הינה בעלת השפעות מנוגדות על המתיחות האזורית ועל שוק הגז האירופי; סכסוך זה "מעסיק" יותר כוחות רוסים ואת השלטון הרוסי והוא עשוי לדחות התפרצות בין רוסיה לאוקראינה על רקע המתיחות שביניהן, וייתכן שאף להביא להפחתת המתיחות.

מנגד, הסכסוך עלול לגרום לרוסיה לנקוט צעדים שיגדילו את השפעתה האזורית וייתכן שהיא תנקוט צעדים חריפים שיביאו להטלת סנקציות עליה ויגדילו את המחסור בגז טבעי באירופה - תרחיש שהינו פחות סביר לעת עתה.

להערכתנו, במידה ולא תהיה הסלמה חריגה בסכסוך שבין רוסיה ואוקראינה, הרגולטורים באיחוד האירופי ובגרמניה צפויים לאשר במהלך 2022 את הפעלת צינור הגז טבעי Nord Stream 2. צעד זה צפוי להביא להוזלה במחיר הגז טבעי האירופי ולסייע בירידת מחיר הגז טבעי של ארה"ב, בשל ירידת הביקושים של אירופה לגז טבעי נוזלי אמריקאי.

| הצפי לטווח הבינוני

קבוצת OPEC+ צפויה לעמוד בהחלטתה להגדיל את מכסות הייצור בחודש פברואר, בהתאם להחלטה שהתקבלה בפגישתה האחרונה. ואולם, התפוקה בפועל צפויה לגדול פחות מהעלייה במכסות הייצור, מאחר וחלק מחברי הקבוצה מיצו את קיבולת הייצור שלהן לעת עתה. במידה והתפשטות וריאנט אומיקרון של נגיף הקורונה תביא להידוק מגבלות ניכר, אשר יפחית את הביקושים לאנרגיה ויערער את יציבות השוק סביב רמת המחירים הנוכחית, הקבוצה יכולה לבטל את ההחלטה להגדלה נוספת של תפוקת הנפט.

זאת, בהתאם לאסטרטגיה הנוכחית של ערב הסעודית, המאפשרת לה להגיב במפתיע להתפתחויות בשוק, ללא מתן רמזים מקדימים.

ייצור הנפט בארה
ייצור הנפט בארה

עליית יצוא הגז הטבעי הנוזלי מארה"ב לאירופה הביאה לעלייה קלה במחיר הגז בארה"ב (Henry Hub), ומנגד לירידה במחיר הגז האירופי (TTF). זאת, לאחר שמחיר הגז הטבעי באירופה עלה בחדות לפני כמה חודשים בשל מחסור בשוק, שהוחרף עם הירידה ביצוא הגז הטבעי של רוסיה לאירופה על רקע אי הפעלת צינור הגז טבעי הרוסי Nord Stream 2. מידת החומרה של החורף הקרוב והיקף הצריכה לצרכי חימום הם גורמים שיהיו בעלי השפעה על היקף צריכת הגז. לנוכח מידת הגמישות הנמוכה של הביקוש לגז באירופה ביחס למחיר, ובמקביל לכך המצב שבו היקף התפוקה המקומית באירופה מוגבל יחסית וקבוע, הרי שפתרון למחסור של גז טבעי באירופה מבוסס בעיקר על יבוא, בין אם מרוסיה ובין אם משאר העולם, אך במחירים גבוהים במידה ניכרת מאלו של הגז הנרכש מרוסיה.

במידה ולמרות הקשיים השונים, רוסיה תפעיל את צינור הגז Nord Stream 2 במידה מספקת לאירופה, צעד שהינו חשוב מאוד לפעילות הכלכלית של רוסיה, הדבר יתרום לירידה נוספת במחיר הגז טבעי האירופי. ירידת מחיר הגז באירופה יכולה להביא גם לירידה בביקושים האירופיים לגז טבעי נוזלי (LNG) של ארה"ב ולנוכח רמות המלאים הגבוהה, הדבר עשוי לתרום לירידת המחיר בארה"ב. כמו כן, הפעלת צינור הגז Nord Stream 2 צפויה למנוע מעבר של ביקושים מגז טבעי לנפט, כך שצעד זה עשוי להיות בעל השפעה ממתנת על מחיר הנפט כבר בהמשך שנת 2022.

החוזים העתידיים על הנפט מצביעים על ירידה מסוימת במחיר במחצית הראשונה של שנת 2022 וירידה נוספת במהלך 2023. זאת, ככל הנראה, בשל הציפיות שהיצע הנפט יגדל בשנת 2022, וייתכן שאף יהיה עודף היצע מסוים, לצד החששות מהמשך השפעת נגיף הקורונה על הפעילות הכלכלית.

אינדיקטורים לשוק האנרגיה האמריקאי
אינדיקטורים לשוק האנרגיה האמריקאי

תחזיות מחירים בשוק האנרגיה
תחזיות מחירים בשוק האנרגיה


מסמך PDF: סקירת האנרגיה השבועית המלאה של לאומי

הכותבים הם כלכלני בנק לאומי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות בסקירה מסופקים כשירות לקוראים, ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים. לבנק ו/או לחברות בנות ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בסקירה, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה.

מאומיקרון ועד לאופ"ק: מה תומך בעלייה האחרונה של מחירי הנפט?
 

מאמרים נוספים

Shlomi IO
נחושת - זינוק בעליה?! מאת Shlomi IO - 06.10.2017

היי,מומנטום נוכחי : אתמול, הנחושת פרצה תבנית ראש וכתפיים ("אישור ללונג" בקו כחול מקווקו), תבנית שנוצרה במהלך שלושת השבועות האחרונים.קצת היסטוריה :המתכת נמצאת בעליה כשנה ועשרה...

מאומיקרון ועד לאופ"ק: מה תומך בעלייה האחרונה של מחירי הנפט?

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

 

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

 

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

 

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

 

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
Amir Shuster
Amir Shuster 11.01.2022 19:02
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
כמו תמיד, כולם חכמים אחרי מעשה.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל