מבזקי חדשות
Investing Pro 0
👀 בזוס, באפט וברקוביץ: מה יש בתיקי ההשקעות שלהם? קבלו גישה לנתונים

ד''ר גיל מיכאל בפמן

  • ניתוחים ודעות

סקירות של ד''ר גיל מיכאל בפמן
ארכיון כל הכתבות של ד''ר גיל מיכאל בפמן, כולל דעות וניתוחים ופיננסיים.

| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי | | התפתחות מחיר הנפט מגמת הירידה במחיר הנפט נבלמה בשבוע האחרון, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט עלה לכ-75.75 דולרים לחבית. זאת, על רקע...
| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי | | התפתחות מחיר הנפט ירידת מחיר הנפט נמשכה בשבוע האחרון, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט הגיע לכ-74.38 דולרים לחבית. זאת, על רקע המשך...
| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי | | התפתחות מחיר הנפט ירידת מחיר הנפט נמשכה בשבוע האחרון, ומחיר חבית נפט מסוג ברנטהגיע לכ-75.63 דולרים לחבית. זאת, על רקע החשש...
| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי | | התפתחות מחיר הנפט מחיר הנפט המשיך לרדת בשבוע האחרון, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט הגיע לכ-81.31 דולרים לחבית. זאת, בשל החשש מפני...
| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי | | התפתחות מחיר הנפט מחירי הנפט ירדו בשבוע האחרון, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט הגיע לכ-82.08 דולרים לחבית. זאת, לאחר העלייה הגדולה...
| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי | | התפתחות מחיר הנפט מחירי הנפט עלו בשבוע האחרון, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט הגיע לכ-87.68 דולרים לחבית. זאת, כחלק מההשפעה המתמשכת...
| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי | | התפתחות מחיר הנפט מחירי הנפט המשיכו לעלות בשבוע האחרון, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט הגיע לכ-79.69 דולרים לחבית. זאת, על רקע המשך...
| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי| הבנק הפדרלי של ארה"ב הודיע על העלאת הריבית בהיקף של 25 נקודות בסיס ל-4.75-5.00%. הפד מכיר בפגיעה הכלכלית הצפויה מהאירועים במגזר הבנקאות ולא ברור מה תהיה ההשפעה...
| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי | | התפתחות מחיר הנפט מחירי הנפט ירדו בחדות בשבוע האחרון, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט הגיע לכ-71.87 דולרים לחבית. זאת, על רקע החשש...
| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי| מדד המחירים לצרכן הפתיע כלפי מעלה ועלה בחצי אחוז. העלייה הייתה מעבר לממוצע הקונצנזוס של 0.3%. עליית המחירים הייתה רחבה יחסית ורכיבי המדד שהובילו את העלייה...