🔥 מניות שנבחרו באמצעות AI מתקדם מאת InvestingPro - עכשיו עד 50% הנחהלמימוש המבצע

אפסייד של 22%: מניית קבוצת דלק זוכה להמלצת קנייה מלאומי שוקי הון

התפרסם 01.10.2023, 10:57
עודכן 09.07.2023, 13:32
NWMDp
-
DLEKG
-
SHELl
-
ITH
-

| אלה פריד, אנליסטית האנרגיה של לאומי שוקי הון |

| קבוצת דלק: מחירי הנפט ועסקת ניו-מד תומכים בתמחור

אנו מותירים את ההמלצה למניית קבוצת דלק (TASE:DLEKG) על "קניה" ומעדכנים את מחיר היעד ל-688 שקלים.

שתי האחזקות המרכזיות של קבוצת דלק ממשיכות להניב תזרים מזומנים יציב לצד הפוטנציאל הכלכלי-מסחרי של עסקת ניו-מד (TASE:NWMDp). נציין, ששוויה של ניו-מד עלה מתחילת השנה בשיעור של 52% ושל איתקה (LON:ITH) בכ-13%.

בנוסף לכך, אמש דיווחה איתקה על החלטת FID (החלטת השקעה סופית) בסך של 3.8 מיליארד דולר בפיתוח שדה רוזבנק, שבו היא מחזיקה 20% לצד אקווינור הנורווגית. לפי אומדנים שפורסמו, העתודות המיועדות לפיתוח מכילות כ- 240 מיליון חביות BOE  (נפט - 90%) ותחילת ההפקה המסחרית מתוכננת לרבעון הרביעי של 2026.

האישור לפרויקט ניתן ע" הממשלה המכהנת בבריטניה, אבל גם המועמד מטעם הלייבור אישר שאינו מתכוון לבטל פרויקטים שאושרו. נציין ששדה רוזבנק נמצא כ-160 ק"מ מאיי שטלנד ומבטא את עליית יחס התשואה סיכון של איתקה, שמחפשת שותפים לפיתוח של שדה קמבו, שבו היא מחזיקה 100% אחרי יציאת Shell (BS:SHELl).

שני המאגרים מעוררים מחלוקת סביבתית בשל מיקומם באזור עתיר פאונה ימית. עם זאת, בשלב זה נראה כי איתקה מתכננת להמתין להשלמת ההשקעות ברוזבנק בטרם תתחיל בפיתוח קמבו.

| תוצאות הרבעון והמחצית:

הכנסות קבוצת דלק עמדו במחצית הראשונה של השנה על כ-6.1 מיליארד שקל לעומת 5.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ההכנסות ברבעון השני עמדו על כ-3.0 מיליארד שקל לעומת הכנסות של כ-2.9 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA המצרפי של חברות הבת סחירות (100%) רשם עלייה מינורית ועמד במחצית הראשונה של שנת 2023 על כ-1.43 מיליארד דולר מול כ- 1.34 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

איתקה (Ithaca) סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2023 עם רווח מתואם נקי (החלק המיוחס לקבוצה) של כ-237 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ-181 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

נציין שברבעון השני עלה הרווח הנקי של דלק בכ-148% ועמד על כ-406 מיליון שקל לעומת כ-164 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

| דיבידנד מרשים מחברות הבת

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה נכון ליום 30.6.2023 ירד לכ-3.159 מיליארד שקל, לעומת כ-3.829 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2022.

ההון העצמי של הקבוצה עמד על 9.6 מיליארד שקל מול 8.04 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל. ההון העצמי של קבוצת דלק הסתכם ביום 30.6 בכ-9.6 מיליארד שקל, לעומת 8.2 מיליארד שקל נכון ל- 30.6.2022.

נציין, שתשואות דיבידנד ל-12 חודשים של ניו-מד עומדת על כ-6% ושל איתקה על כ-11% בהתאמה. הדיבידנד החזוי מאיתקה השנה עומד על כ-15%.

עם פרסום הדוח, קבוצת דלק הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון שקל. חלוקה זו ביחד עם החלוקות שבוצעו מוקדם יותר השנה, משקפת למניית דלק עד כה תשואת דיבידנד בשיעור של כ-10%.

| שורה תחתונה:

מניית קבוצת דלק ממשיכה להיות השקעה מעניינת בפרופיל סיכון ענפי, לצד פוטנציאל הצפת ערך בטווח יחסית קצר. אנו ממשיכים לשמור בעקביות על מודל ה-NAV שלנו ולהציב שוויי שוק, אבל נציין שהצבת מחיר יעד שלנו למניית ניו-מד, גוזרת מחיר יעד של 768 שקל למניית קבוצת דלק.

יש לציין שמחירי הנפט משפיעים מאוד בטווח הקצר על מחיר מניית איתקה, המהווה החזקה מרכזית של קבוצת דלק. בנוסף לכך, קיים מתאם גבוה בין ביצועי הקבוצה למדדי האנרגיה הגלובליים.

| תוצאות איתקה: פעילות האנרגיה בים הצפוני במחצית הראשונה של שנת 2023

כפי שעידכנו בעקבות המצגת שערך בישראל יו״ר איתקה, החברה בהחלט מספקת את הבטחותיה לשנת 2023 למרות השפעות מס רווחי יתר (windfall).

איתקה סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2023 עם רווח מתואם נקי (החלק המיוחס לקבוצה) של כ-237 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ-181-מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 התפוקה היומית הממוצעת במחצית הראשונה של 2023 וגם ברבעון השני עמדה על 75.8 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (d/KBOE), לעומת 67 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (d/KBOE )במחצית הראשונה של 2022 ו-64 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (d/KBOE) ברבעון השני 2022.

סך כל התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-13.7 מיליון חביות לעומת כ-12.1 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ-604 מיליון דולר, לעומת 598 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDAX של איתקה עלה ברבעון השני לשנת 2023 והסתכם בכ-462 מיליון דולר, לעומת 430 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכם ה- EBITDAX בכ-980 מיליון דולר, לעומת סך של כ-907 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2022.

במהלך הרבעון המשיכה איתקה להקטין את החוב הפיננסי שלה. החברה פרעה כ-100 מיליון דולר מתוך החוב הבנקאי (RBL), כך שנכון ליום 30.6.23 היקף מסגרת ה-RBL המשוכה (לא כולל מסגרות האשראי הזמינות העומדות לרשותה) ירד לכ-250 מיליון דולר, לעומת 600 מיליון דולר בסוף שנת 2022.

יחס החוב נטו ל- EBITDAX נכון ליום 30.6.2023 הינו כ-0.35.

בחודש מאי 2023 התקשרה איתקה בהסכם עם Shell המסדיר את תהליך מכירת הזכויות של Shell (30%) במאגר Cambo. של יצאה מהחזקתה במאגר ללא תמורה מידית ועם הסכם לתשלום תמלוג של 1.5 דולר בגין כל חבית שתופק בעתיד.

לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי ,2023 התקשרה איתקה בהסכם לרכישת 40% נוספים במאגר Fotla ביחד עם זכויות בשלושה רישיונות אקספלורציה נוספים. לאחר השלמת העסקה (בכפוף להתקיימות התנאים המתלים) תחזיק איתקה, אשר משמשת גם כמפעיל במאגר Fotla, ב-100% מהזכויות במאגר.

איתקה מחלקת דיבידנד בהיקף כספי של 133 מיליון דולר ב-29 בספטמבר וחלקה של קבוצת דלק עומד על כ-440 מיליון שקל. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנד זהה שחולק בחודש פברואר 2023.

איתקה צופה כי תחלק בגין כל שנת 2023 דיבידנדים בסך של כ-400 מיליוני דולר (כ-1.5 מיליארד שקל), מתוכם חלקה של קבוצת דלק עומד על כ-1.3 מיליארד שקל בכפוף לשערי החליפין.

הכותבת היא אנליסטית האנרגיה של לאומי שוקי הון. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות בסקירה מסופקים כשירות לקוראים, ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של לאומי. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים. לבנק ו/או לחברות בנות ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בסקירה, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ