מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔎 צפו ב-ProTips המלאים של NVDA להערכה מיידית של סיכונים או הזדמנות קבלו 40% הנחה

הרווח הנקי של קבוצת דלק זינק 148%, תחלק דיבידנד של 200 מיליון שקל

התפרסם 23.08.2023 09:45
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Ron Kedmi, Delek Group PR
 
TA35
+1.13%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
NWMDp
-2.65%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
DLEKG
-1.23%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
MEDN
+3.52%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
BP
-0.59%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
SHELl
+0.06%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| פולי טל, Investing.com |

קבוצת דלק (TASE:DLEKG) פרסמה ביום רביעי את דוחותיה הכספיים לחציון הראשון ולרבעון השני לשנת 2023, כשהיא מציגה זינוק ברווח הנקי, עלייה קלה בהכנסות, ירידה בחוב הפיננסי וגידול בהפקה היומית הממוצעת. החברה גם הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 200 מיליון שקל.

מניית קבוצת דלק זינקה מתחילת השנה בשיעור של 53% ובחודש האחרון הוסיפה עוד 3.5% לערכה. המניה נסחרת במדד ת"א 35 במחיר של 539.1 שקל לפני פתיחת המסחר ביום רביעי, המשקף לחברה שווי שוק של כ-10 מיליארד שקל.

הרווח הנקי של הקבוצה בחציון הראשון של השנה הסתכם לכ-967 מיליון שקל, עלייה של כ-34% לעומת הרווח הנקי בחציון המקביל שהסתכם בכ-724 מיליון שקל (בנטרול רווח הזדמנותי). 

ברבעון השני של השנה זינק הרווח הנקי בכ-148% ועמד על כ-406 מיליון שקל, לעומת כ-164 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

כאמור, התוצאות של שנת 2022 הן בנטרול רווח הזדמנותי שנרשם בתקופה המקבילה שמקורו בעסקאות רכישה של איתקה שהביאו לרישום של רווח הזדמנותי בשנת 2022 בהיקף של 4.4 מיליארד שקל. 

הכנסות הקבוצה עמדו על כ-6.1 מיליארד שקל במחצית הראשונה, לעומת 5.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ההכנסות ברבעון השני עמדו על 3.0 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 2.9 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-EBITDAX הכולל במחצית הראשונה של שנת 2023 עמד על כ-4.9 מיליארד שקל, לעומת כ-4.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDAX ברבעון השני עמד על כ-2.3 מיליארד שקל, לעומת 2.2 ברבעון המקביל אשתקד. 

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה בסוף הרבעון השני ירד לכ-3.159 מיליארד שקל, לעומת כ-3.829 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההון העצמי של הקבוצה בסיום הרבעון השני הסתכם לכ-9.6 מיליארד שקל, לעומת 8.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2023, חתמה הקבוצה על עסקה לרכישת השליטה (44.48%) ב"מהדרין (TASE:MEDN)" מידי קבוצת דסק"ש תמורת כ-250 מיליון שקל, העסקה הושלמה ביום 17.8.2023. 

כמו כן, לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2023, העלתה מידרוג, מקבוצת Moody's, את דירוג אגרות החוב של הקבוצה לרמה של A3.il באופק יציב (המקביל לדרגה A-) וזאת בין השאר לאור המצב הפיננסי של הקבוצה אשר להערכת סוכנות הדירוג בולט לטובה.

עם פרסום הדוחות הכספיים החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון שקל לבעלי המניות. חלוקה זו ביחד עם החלוקות שבוצעו לבעלי המניות, מוקדם יותר השנה, משקפת למניית דלק עד כה תשואת דיבידנד של כ-  10% .

| פעילות האנרגיה בים הצפוני במחצית הראשונה של שנת 2023

איתקה (LON:ITH) (Ithaca) הפועלת בים הצפוני (המוחזקת בשיעור של כ-89.2%), סיכמה את המחצית הראשונה של השנה עם גידול בהפקה היומית, קיטון בחוב, EBITDAX של כמיליארד דולר, ועלייה ברווח הנקי 

החברה סיימה את המחצית הראשונה עם רווח (מתואם) נקי (החלק המיוחס לקבוצה) של כ-237 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ-181 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

התפוקה היומית הממוצעת במחצית הראשונה וגם ברבעון השני עמדה על 75.8 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת 67 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) במחצית הראשונה של 2022 ו-64 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) ברבעון השני 2022. סך כל התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-13.7 מיליון חביות לעומת כ-12.1 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד. 

סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ-604 מיליון דולר, לעומת 598 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDAX של איתקה עלה ברבעון השני לשנת 2023 והסתכם בכ-462 מיליון דולר, לעומת 430 מיליון דולר בתקופה המקבילה, במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכם ה- EBITDAX של כ-980 מיליון דולר, לעומת סך של כ-907 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2022. 

במהלך הרבעון המשיכה איתקה להקטין את החוב הפיננסי שלה. החברה פרעה כ-100 מיליון דולר מתוך החוב הבנקאי (RBL), כך שנכון ליום 30.6.23 היקף מסגרת ה-RBL המשוכה (ללא מסגרות האשראי הזמינות העומדות לרשותה) ירד לכ-250 מיליון דולר, לעומת 600 מיליון דולר בסוף שנת 2022. יחס החוב נטו ל- EBITDAX נכון ליום 30.6.2023 הינו כ- 0.35. 

בחודש מאי 2023 התקשרה איתקה בהסכם עם Shell (BS:SHELl) המסדיר את תהליך מכירת הזכויות של Shell (30%) במאגר Cambo.

לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2023, התקשרה איתקה בהסכם לרכישת 40% נוספים במאגר Fotla ביחד עם זכויות בשלושה רישיונות אקספלורציה נוספים. לאחר השלמת העסקה (בכפוף להתקיימות התנאים המתלים) תחזיק איתקה, אשר משמשת גם כמפעיל במאגר Fotla, ב-100% מהזכויות במאגר.

עם פרסום דוחותיה הכספיים לרבעון השני הודיעה איתקה על חלוקת דיבידנד נוספת לבעלי מניותיה בהיקף כספי של 133 מיליון דולר. חלקה של קבוצת דלק עומד על כ-440 מיליון שקל. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנד בסכום זהה שחילקה איתקה בחודש פברואר 2023. 

חלוקת הדיבידנד תתבצע בהתאם למדיניות חלוקת הרווחים שאימצה איתקה, במסגרתה היא צופה כי תחלק בגין כל שנת 2023 דיבידנדים בהיקף כספי של כ-400 מיליוני דולר (כ-1.5 מיליארד שקל), מתוכם חלקה של קבוצת דלק לפי שיעור החזקותיה באיתקה כיום (89.2%), עומד על כ- 1.3 מיליארד שקל, בהתאם לשער הדולר נכון למועד פרסום הדוחות.

| פעילות האנרגיה בישראל

המגמה החיובית בתוצאות ניו-מד אנרג'י (TASE:NWMDp) (המוחזקת בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם במחצית הראשונה של 2023, כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי הסתכם בכ-419 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-366 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

ה- EBITDAX של ניו-מד עלה במחצית הראשונה של 2023 והסתכם בכ-1.35 מיליארד שקל, לעומת 1.27 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. 

ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון השני בכ-2.5 BCM, ירידה של כ-0.3 BCM לעומת התקופה המקבילה, אשר נבעה מירידה בכמויות שנמכרו לשוק המקומי. יחד עם זאת, במהלך הרבעון השני של 2023 נרשם גידול בייצוא למצרים לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

בשורה התחתונה ניו מד הציגה גידול בהכנסות וברווח הנקי במחצית הראשונה של 2023 לעומת החציון הראשון של 2022 כאשר סך ההכנסות במחצית הראשונה (חלקה של קבוצת דלק בהכנסות), הסתכמו בכ- 1.65 מיליארד שקל (לעומת 1.529 מיליארד שקל בשנת 2022), והרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2023 (חלקה של קבוצת דלק) הסתכם בכ- 419 מליון שקל, לעומת 366 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022. 

כזכור, בחודש מרץ קיבלה ניו מד הצעה מענקיות האנרגיה בריטיש פטרוליום (NYSE:BP)  ו-ADNOC, לרכישת החזקות הציבור בשותפות, לצד רכישת כ-4.7% מהחזקות החברה בניו מד, וזאת לפי שווי של 14.1 מיליארד שקל, המשקף פרמיה של כ- 72% ביחס למחיר הנעילה של היחידות של ניו מד בבורסה, ערב הגשת ההצעה. 

דירקטוריון ניו מד מינה ועדת דירקטוריון, בלתי תלויה, לבחון ולהחליט בכל סוגיה הנוגעת לרכישת היחידות מהציבור בעסקה, והוועדה מקיימת דיונים שוטפים לצורך קידום העסקה, בסיוע יועצים משפטיים, כלכליים ופיננסים. 

לאחר תאריך המאזן, ביום 21 באוגוסט 2023, דיווחה השותפות על חלוקת דיבידנד בהיקף של 50 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה מסתכם בכ-27 מיליון דולר. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנדים בהיקף 110 מיליון דולר שחילקה השותפות בחודשים מרץ ומאי 2023. 

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק (בצילום למעלה):

"קבוצת דלק מסכמת את החציון הראשון והרבעון השני עם תוצאות חזקות. נכסי הליבה של הקבוצה, איתקה וניו-מד, המשיכו להניב תזרימי מזומנים חזקים בהיקף של מיליארדי שקלים, אשר שימשו את החברות להקטנת החוב וחלוקת דיבידנד. המטרה הברורה שלנו היא להמשיך ולשמר את המומנטום החיובי בפעילות הקבוצה ולהביא להצפת ערך משמעותית נוספת לקבוצת דלק ולבעלי מניותיה". 

הרווח הנקי של קבוצת דלק זינק 148%, תחלק דיבידנד של 200 מיליון שקל
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (2)
Dani Biton
Dani Biton 24.08.2023 12:23
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
לפני כחצי שנה ירדה לשפל 52 שבועות ומחקה ים של כסף משקיעים
Shaked Kalif
Shaked Kalif 23.08.2023 10:14
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
שאפו לעידן וולס יודע להרים את המניה
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל