קבלו 40% הנחה
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+קבלו 40% הנחה

הראל בתנופה אחרי שנת קורונה: היקף הנכסים המנוהלים הגיע לשיא

התפרסם 30.05.2021, 12:31
עודכן 30.05.2021, 12:32
© Zaidel Yonatan, Flash 90

| חדשות investing.com ישראל |

חברת הראל השקעות (TASE:HARL) בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה ביום ראשון את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2021. בדוחותיה רשמה הראל רווח כולל לאחר מס של כ-255 מיליון שקל ברבעון, לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-555 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה הגיע בסוף מרץ לשיא והסתכם בכ-301 מיליארד שקל - גידול של כ-3% מתחילת השנה.

על רקע פרסום הדוחות, מניית הראל רושמת עלייה מתונה במהלך המסחר בבורסת תל אביב ביום ראשון, לאחר שזינקה 21% מתחילת השנה. לשם השוואה, מדד המניות ת"א פיננסים עלה מתחילת 2021 בשיעור של 27.7%. מחיר מניית הראל כיום משקף להראל השקעות שווי שוק של כ-7.3 מיליארד שקל. 

קבוצת הראל, בהובלתו של המנכ"ל מישל סיבוני (בצילום), מדווח כי בתחום של חסכון ארוך טווח, הכולל ביטוחי חיים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, נרשם ברבעון הראשון רווח כולל לפני מס של כ-222 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-99 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, המעבר לרווח נובע בעיקר מתחום ביטוח חיים.

בתחום ביטוחי החיים, הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון הסתכם בכ-189 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל. בהראל מציינים כי המעבר לרווח בתקופה נובע בעיקר מרווחי השקעות לעומת הפסדי השקעות בשוק ההון בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מגידול בהכנסות מדמי ניהול בסך כ-149 מיליון שקל, בעיקר בשל גביית דמי ניהול משתנים, שהסתכמו בתקופת הדוח בכ-140 מיליון שקל, לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד. 

בתחום קרנות הפנסיה, הרווח הכולל לפני מס ברבעון הסתכם בכ-18 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של כ-64%. העלייה ברווח הכולל בתקופה נובעת בעיקר מתשואות שוק ההון. 

דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של קבוצת הראל ברבעון הראשון הסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה הסתכם בסוף מרץ לכ-91.0 מיליארד שקל, לעומת כ-70.6 מיליארד שקל במועד המקביל אשתקד - גידול של כ-29%.

בקופות גמל וקרנות השתלמות, הרווח הכולל לפני מס ברבעון הסתכם בכ-15 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של כ-88%. העלייה ברווח הכולל בתקופה נובעת בעיקר מתשואות שוק ההון.

דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל. היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכם בסוף הרבעון בכ-44.5 מיליארד שקל, לעומת כ-40.4 מיליארד שקל במועד המקביל - גידול של כ-10%.

בתחום של ביטוחי בריאות, מציינת קבוצת הראל כי הרבעון התאפיין בהשפעת ריבית ותשואה, ומנגד, בהשפעה חיובית של המשך השיפור החיתומי. ההפסד הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון בכ-99 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-352 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות בתקופה הושפעו בעיקר מרווחי השקעות בשוק ההון וכן מגידול שחל בהתחייבויות הביטוחיות בסך כ-154 מיליון שקל, כתוצאה מירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון ושינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים ומשינויים אחרים. לדברי החברה, בנטרול ההשפעות החד-פעמיות האלה, מגזר ביטוח בריאות היה מסיים את הרבעון ברווח כולל לפני מס של כ-55 מיליון שקל.

הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי הסתכם ברבעון הראשון בכ-42 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-79 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח בתקופה נובע בעיקר מרווחי השקעות לעומת הפסדי השקעות בשוק ההון בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת על אף גידול שחל בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-63 מיליון שקל כתוצאה מירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון ומשינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים. 

בבית ההשקעות של קבוצת הראל, הראל פיננסים, נרשם ברבעון רווח כולל לפני מס של כ-17 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של כ-6%. ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים הסתכמו ברבעון בכ-58 מיליון שקל, לעומת כ-66 מיליון שקל ברבעון המקביל. היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים על ידי בית ההשקעות הראל פיננסים הסתכם בסוף מרץ לכ-54.3 מיליארד שקל, לעומת כ-50.3 מיליארד שקל במועד המקביל אשתקד. 

| חילקה דיבידנדים של 260 מיליון שקל מתחילת השנה

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל, מסר לאחר פרסום הדוחות: 

"לאחר משבר הקורונה אשתקד, אנו פותחים את שנת 2021 עם המשך תנופת עשייה בקבוצת הראל. במהלך הרבעון המשכנו לבסס את מערכי המיחשוב והדיגיטל המתקדמים שבהם השקענו מאות מיליוני שקלים בשנים האחרונות".

סיבוני ציין כי "הראל ממשיכה בפיתוח פעילותה העסקית והרחבת עסקיה. במסגרת זו, התקשרה הראל עם שירביט במזכר הבנות, שלפיו בכפוף לבדיקת נאותות ולקבלת האישורים הנדרשים תרכוש הראל את מלוא פעילותה הביטוחית של שירביט. לשירביט נתח שוק של כ-3% בתחום הרכב, ויש לה כ-80,000 לקוחות ומערך סוכנים רחב, לצד שיווק ישיר. 

"אנו ממשיכים לחלק דיבידנדים בסכומים משמעותיים. הכרזנו על מדיניות דיבידנד, שלפיה נחלק 30% מהרווח השנתי. מאז תחילת השנה חילקנו דיבידנדים בסך כ-260 מיליון שקל. בעשור האחרון רשמה הראל חלוקת שיא של דיבידנדים בהיקף מצטבר של 2.3 מיליארד שקל - הסכום הגבוה ביותר שחילקה חברת ביטוח בישראל

"באחרונה הודענו על השלמת התהליך של העברת ההחזקה בחברת EMI ישירות תחת הראל השקעות. מהלך זה מצטרף למהלך של העברת ההחזקות בחברות הפנסיה והגמל ישירות תחת הראל השקעות. מהלכים אלה מאפשרים להראל השקעות לקבל תזרימים שוטפים וקבועים מפעילויות אלה, באופן שיאפשר לה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה בהתאמה למדיניות חלוקת הדיבידנד שאומצה על ידה".

תגובות אחרונות

קצת מאחור בתשואות...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ