מבזקי חדשות
Investing Pro 0
👀 בזוס, באפט וברקוביץ: מה יש בתיקי ההשקעות שלהם? קבלו גישה לנתונים

קבוצת אשטרום מסכמת את 2022 עם צמיחה בהכנסות ועלייה ברווח הנקי‎‎

התפרסם 22.03.2023 12:24
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Israel Hedri, Ashtrom Group PR
 
ASHG
-0.95%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TA35
+0.02%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TEREAL
+1.47%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILASH...
-0.10%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILASH...
0.00%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILASH...
-0.06%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| חדשות Investing.com |

קבוצת אשטרום  (TASE:ASHG), מקבוצות הבנייה הגדולות בישראל, פרסמה ביום רביעי את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2022 כולה, אותה היא מסכמת עם שיא בהכנסות ועם צפי להמשך גידול בפעילות. במקביל לפרסום הדוחות הודיעה הקבוצה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 200 מיליון שקל.

מניית אשטרום מזנקת 3.9% בעקבות פרסום הדוחות, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים 37.71% מערכה ומתחילת השנה ירדה 16.27%. מניית החברה נסחרת במדד ת"א 35 במחיר של 57.19 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-5.8 מיליארד שקל. 

הכנסות הקבוצה בשנת 2022 צמחו בכ-15.4% לשיא של כ-5.15 מיליארד שקל, לעומת כ-4.64 מיליארד שקל בשנת 2021. 

החברה רשמה בשנת 2022 עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ-565.5 מיליון שקל, לעומת 398.8 מיליון שקל בשנת 2021. עליית הערך בתקופה נובעת בין היתר משערוך של פרויקטי מגורים להשכרה ארוכת טווח, וכן מקבלת אישורים לתוספת זכויות וגידול בשטח מבונה בנכסים קיימים.

חלק החברה ברווחי חברות כלולות הסתכם ב-2022 בכ-125.6 מיליון שקל, לעומת כ-656.8 מיליון שקל ב-2021, כאשר ב-2021 כלל סעיף זה רווח חד פעמי בסך כ-500 מיליון שקל מהסכם ה-  BUYBACK בפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים.   

הרווח הנקי של קבוצת אשטרום ב-2022 הסתכם בכ-964 מיליון שקל, לעומת כ-1.25 מיליארד שקל בשנת 2021. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-930.8 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-1.23 מיליארד שקל ב-2021. 

הרווח הנקי ב-2021 ללא רווחי סיטיפס הסתכם ב-753 מיליון שקל. כך שבנטרול הרווח החד פעמי בגין סיטיפס, נרשם ב-2022 גידול של 28% ברווח הנקי.

צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-7.5 מיליארד שקל. בקופת החברה והחברות הבנות שלה, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-1.86 מיליארד שקל.  

ההון העצמי בסוף שנת 2022 עמד על כ-5.05 מיליארד שקל והוא מהווה כ-27.7% מהיקף המאזן. 

בחלוקה למגזרי פעילות, במגזר קבלנות בנייה ותשתיות בישראל עלו ההכנסות לכ-2.72 מיליארד שקל, לעומת כ-2.68 מיליארד שקל ב-2021. הרווח הגולמי עלה לכ-265 מיליון שקל לעומת 263 מיליון שקל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עמד בתקופת הדוח על כ-9.7% לעומת 9.8% ב-2021. במהלך שנת 2022 קיבלה החברה עבודות חדשות לביצוע בהיקף של כ-2.6 מיליארד שקל. 

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) עלו ההכנסות ב-2022 בכ-48.4% לכ-1.87 מיליארד שקל, לעומת כ-1.26 מיליארד שקל ב-2021. העלייה נבעה בעיקר מהתקדמות הביצוע בפרויקטים עם שיעורי מכירות גבוהים. הרווח הגולמי במגזר עלה בכ-62.2% לכ-400 מיליון שקל, לעומת כ-247 מיליון ב-2021. כמו כן, לאשדר רווח גולמי שטרם הוכר, המוערך בכ-3 מיליארד שקל, מתוכו כמיליארד שקל מיוחס לפרוייקטים שהסתיימו בשנת 2022 ולפרוייקטים ששיווקם צפוי להתחיל עד סוף שנת 2023. 

במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות ב-2022 הסתכמו בכ-498 מיליון שקל, לעומת כ-629 מיליון שקל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע מסיום שלב מכירת שטחי המשרדים בפרויקט LYFE בבני ברק במהלך 2022. הרווח הגולמי של המגזר 

ב-2022 הסתכם בכ-284 מיליון שקל, לעומת כ-304 מיליון ב-2021. אשטרום נכסים צופה, כי השלמת הפרויקטים שנמצאים בשלבי הקמה ותכנון יגדילו את היקף ה-NOI של החברה בכ-41% מסך של כ-273 מיליון שקל בשנת 2022 לכ-385 מיליון שקל בשנת 2027.

במגזר התעשייה עלו ההכנסות ב-2022 בכ-34% לכ-952 מיליון שקל לעומת כ-711 מיליון שקל 

ב-2021. הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון בכ-57.5% לכ-137 מיליון שקל לעומת כ-87 מיליון שקל ב-2021. ביולי 2022 התקשרה אשטרום תעשיות (חברה בבעלות מלאה של החברה) בהסכם לרכישת כ-50% מהון המניות של חברת ניצבים ע.צ.מ.ה בע"מ. מדובר על רכישה סינרגטית לפעילות הקבוצה בתחום ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לענף הבנייה

במגזר המגורים להשכרה ההכנסות גדלו בכ-116% לכ-162.3 מיליון שקל, לעומת כ-75 מיליון שקל ב-2021. הרווח הגולמי עלה בכ-109% לכ-64.2 מיליון שקל לעומת כ-30.7 מיליון שקל אשתקד. חברת אשטרום מגורים להשכרה מחזיקה כיום בפרוייקטים בשלבי הקמה, הפעלה ותכנון בהיקף כולל של כ-2,500 יח"ד ובשווי כולל, נכון ל-31.12.2022, לכ-3.2 מיליארד שקל.

במגזר פעילות חו"ל, באמצעות אשטרום אינטרנשיונל, הסתכמו ההכנסות ב-296 מיליון שקל לעומת 306 מיליון שקל ב-2021. הרווח הגולמי הסתכם ב- 72 מיליון שקל לעומת 80 מיליון שקל 

ב-2021. הירידה בהיקף ההכנסות וברווח הגולמי נובעת מירידה בהכנסות בשל סיום בניית פרוייקטים בזמביה.

במגזר האנרגיה המתחדשת, באמצעות אשטרום אנרגיה מתחדשת, מחזיקה החברה בפרוייקטים הנמצאים בשלבי פיתוח שונים בארה"ב, ישראל, פולין ויוון בהיקף מצטבר של כ-2.5 גיגה - וואט. בארה"ב מחזיקה החברה בשישה פרוייקטים בשלבי פיתוח שונים בהיקף מצטבר של כ- 1,800 מגה-וואט. עלות ההקמה המוערכת של הפרוייקטים בארה"ב נאמדת בסך של כ-1.8 מיליארד דולר. 

עד כה, קידמה אשטרום פעילותה בפרויקט Tierra Bonita, לרבות התקשרות בהסכם PPA למכירת חשמל עם חברת CPS Energy, חברת החשמל של עיריית סן אנטוניו (המדורגת AA), לרכישת 60% מהחשמל המיוצר בפרויקט לתקופה של 20 שנה. בנוסף התקשרה אשטרום בהסכמים  שונים לרבות הסכם לרכישת פאנלים והסכם עם קבלן משנה לביצוע הפרויקט. השלמת הקמתו של הפרויקט צפויה להתקיים בסוף שנת 2024.

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום (בצילום למעלה): 

"קבוצת אשטרום נהנית כיום מאיתנות פיננסית ונזילות גבוהה, עם מזומנים בהיקף של כ-1.86 מיליארד שקל במאוחד, ואנו ערוכים להמשך השבחת הנכסים הקיימים, בין היתר באמצעות ניצול הזדמנויות עסקיות שעשויות להיווצר נוכח אי הוודאות השוררת כיום בשווקים."

קבוצת אשטרום מסכמת את 2022 עם צמיחה בהכנסות ועלייה ברווח הנקי‎‎
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל