העולות - מניות בסרי לנקה

חקרו את המרוויחות הגדולות ביותר בשווקים הפיננסייםבסרי לנקה . Investing.com מספקת את כל הנתונים הנדרשים; מחירים בזמן אמת, גרפים היסטוריים, חדשות וניתוחים.
0.70
+0.10+16.67
141.00
+5.75+4.25
108.00
+3.75+3.60
237.00
+11.00+4.87
81.50
+2.60+3.30
94.00
+2.70+2.96
85.00
+2.50+3.03
1.00
+0.10+11.11
104.00
+4.00+4.00
31.50
+1.00+3.28
37.50
+1.10+3.02
49.50
+1.60+3.34
3.70
+0.20+5.71
11.30
+0.50+4.63
100.00
+5.50+5.82
2.60
+0.10+4.00
0.40
+0.10+33.33
30.00
+1.50+5.26
33.00
+1.60+5.10
5.10
+0.20+4.08
10.40
+0.30+2.97
8.90
+0.40+4.71
80.90
+2.70+3.45
12.40
+0.40+3.33
52.90
+2.80+5.59
25.00
+0.90+3.73
43.80
+3.70+9.23
27.50
+2.50+10.00
13.00
+0.70+5.69
6.20
+0.20+3.33
23.40
+0.90+4.00
144.00
+5.75+4.16
7.10
+0.50+7.58
37.00
+1.80+5.11
1.10
+0.10+10.00
13.40
+0.90+7.20
35.50
+3.00+9.23
1,299.50
+99.50+8.29
28.00
+1.00+3.70
259.00
+8.00+3.19
18.20
+1.20+7.06
5.90
+0.30+5.36
400.00
+13.00+3.36
28.00
+3.00+12.00
1,299.75
+147.75+12.83
198.50
+8.25+4.34
64.90
+4.90+8.17
112.00
+4.00+3.70
37.60
+2.60+7.43
4,000.00
+185.00+4.85