😎 מבצע בלעדי לקיץ - עד 50% הנחה על מניות שנבחרו באמצעות AI מאת InvestingProלמימוש המבצע

שוק העבודה בארה"ב נותר הדוק ומגביר את הסיכוי להמשך העלאות ריבית

התפרסם 25.07.2023, 15:09
USD/ILS
-
DXY
-

| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי |

| צפי להעלאת ריבית נוספת בארה"ב ובגוש היורו, אך הפוקוס הוא על האיתותים לגבי ההחלטות הבאות

המגמה החיובית בשווקים הפיננסים נמשכה גם בשבוע האחרון, אך בעוצמה מתונה יותר ותוך רוטציה בהובלת העליות במדדים המובילים.

המשך השיפור בנתוני המאקרו בארה"ב הוביל לעליית תשואות בשוק האג"ח בטווחים הקצר-בינוני לפדיון וזאת לעומת ירידת תשואות באירופה שנבעה בעיקר מההפתעה כלפי מטה בנתוני האינפלציה באנגליה.

התפתחות זו סיפקה תמיכה גם להתחזקות של הדולר בעולם.

נתוני המאקרו האחרונים בארה"ב המשיכו לשקף את המסר שעולה ממדדי מנהלי הרכש המובילים ולפיו הצמיחה מובלת על ידי ענפי השירותים, נשענת על עוצמת שוק העבודה והצריכה הפרטית וזאת לעומת חולשה יחסית בפעילות התעשייה.

נתוני המכירות הקמעונאיות לחודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה, ונתוני הליבה (הרלוונטיים יותר לנתוני הצמיחה שיפורסמו השבוע) הצביעו על עלייה של כ-0.6% ביוני, ובאופן כללי הצביעו על מומנטום חיובי לארוך הרבעון השני.

מבחינת שוק העבודה, לאחר עליית מדרגה במהלך יוני, נרשמה בשבועות האחרונים מגמת ירידה חזרה לרמות הנמוכות שאיפיינו את החודשים מרץ-מאי, של סביב 230 אלף.

מספר דורשי העבודה החדשים הוא הנתון שמספק הערכה עדכנית לגבי מצב שוק העבודה כך שההיחלשות שנרשמה במהלך יוני, נתפסה בשווקים כסימנים ראשונים להיחלשות בצמיחה ובשוק העבודה.

לכן, הירידה חזרה לרמות נמוכות של דורשי העבודה, בשילוב עם רמה גבוהה של משרות פנויות, שפל בשיעור האבטלה ותוספת מועסקים ממוצעת גבוהה משקפים תמונה ברורה של שוק עבודה הדוק.

לפיכך, מהצד הריאלי, בהחלטת הריבית השבוע הפד יראה לנגד עיניו צמיחה סביב המגמה ואולי אף למעלה מכך, שכן לפי אומדן הפד של אטלנטה הצמיחה נעה ברבעון השני סביב 2.4%, וזאת בניגוד לכוונותיו להוביל לצמיחת מתחת למגמה ולחולשה בשוק העבודה בכדי להוביל את לירידה באינפלציה לעבר היעד.

השווקים עברו לתמחר בהסתברות הולכת וגוברת נחיתה רכה של הכלכלה, אך הנתונים שממשיכים להצביע על שוק עבודה הדוק נתפסים אמנם כחיוביים בהיבט של הצריכה הפרטית וצמיחת המשק אך מנגד גם מגבירים את הסיכוי להמשך לחצים אינפלציוניים מצד שוק העבודה ומכאן להמשך העלאת הריבית.

התפתחות זו גם מסבירה את השינוי הענפי בהובלת שוק המניות, כך שהעליות מתחילת החודש נשענו על השילוב של ענפים מחזוריים ודפנסיביים ובביצוע חסר של מניות הטכנולוגיה וזאת בניגוד למגמה שאיפיינה את המחצית הראשונה של השנה.

בהיבט זה יש חשיבות להתפתחויות בפעילות התעשייה במחצית השנייה של השנה. הייצור התעשייתי בארה"ב ירד ביוני חודש שני ברציפות בשיעור של 0.5%, כך שהקצב השנתי ירד לקצב שלילי קל של כ-0.4%.

ירידה זו אינה בגדר הפתעה שכן המתאם מול מדד מנהלי הרכש ISM לפעילות התעשייה שנמצאת במגמת ירידה ממושכת, משקפת צפי להחרפת קצב הירידה בחודשים הקרובים.

עם זאת, האינדיקציות מסקרי הפעילות האזוריים של הפד במקביל לתמהיל מדד ה-ISM מגבירים את הסיכוי לבלימת מגמת הירידה בפעילות התעשייה במהלך המחצית השנייה.

סקרי הפעילות לפילדלפיה וניו יורק עלו לאחרונה מרמות השפל אליהן הגיעו במהלך המחצית הראשונה של השנה, ובמידה ומדד ה-ISM תעשיה יצביע אף הוא על כיוון זהה, הדבר יהווה סיגנל חיובי לענפים המחזוריים, וזאת במקביל ללחץ כלפי מעלה על תשואות איגרות החוב.

לפיכך, במסגרת החלטות הריבית בארה"ב ובגוש היורו בשבוע הקרוב הפוקוס לא יהיה על ההחלטה עצמה, שכן בשני המקרים הן הפד והן ה-ECB אותתו בבירור על העלאת ריבית של 25 נ"ב, אלא על ההכוונה לגבי ההחלטות הבאות.

ההכוונה של ה-ECB צפויה להמשיך ולאותת להערכתנו על העלאת ריבית אחת נוספת לפחות, שכן על אף סימנים להתמנות בפעילות שעולים ממדדי מנהלי הרכש, שוק העבודה עדיין חזק ובעיקר סביבת האינפלציה עדיין גבוהה משמעותית מיעד האינפלציה שהוא היעד העיקרי של הבנק.

מבחינת הפד, שילוב של המשך צמיחה סביב המגמה, שוק עבודה הדוק ותנאים פיננסים שרק הולכים ומשתפרים, על אף העלאות הריבית, צפויים להיות יותר דומיננטיים מאשר הירידה האחרונה שנרשמה באינפלציה ביוני, שכן היא עדיין רחוקה במידה ניכרת מיעד האינפלציה.

בנוסף, חשוב לציין כי אחת הסיבות העיקריות לעצירה בריבית בהחלטה הקודמת הייתה ההרעה שהחלה במערכת הבנקאית לקראת סוף הרבעון הראשון, ואילו מאז חל שיפור בהיבט זה.

לפיכך, ללא הקשחה משמעותית בתנאי האשראי שיקרינו על הרעה כללית בתנאים הפיננסים, ההסתברות לירידה ממושכת באינפלציה נמוכה ואילו זו להעלאת ריבית נוספת מעבר לשבוע הקרוב גבוהה יותר להערכתנו מזו המתומחרת בשווקים.

| צמיחה מתונה ברבעון השני במשק המקומי בהובלת הצריכה הפרטית ושוק העבודה ההדוק

בישראל, האינדיקציות לפעילות המשק ברבעון השני ממשיכים לשקף צמיחה חיובית מתונה. המדד המשולב לחודש יוני עלה בשיעור של 0.2% חודש שני ברציפות, כך שהעלייה הרבעונית הממוצעת, של כ-0.25%, גבוהה במקצת מזו שברבעון הראשון.

תמהיל המדד משקף שיפור בצריכה הפרטית (דגש על ענפי השירותים וכולל שיפור בהוצאה כרטיסי אשראי) ושיפור מסוים בפעילות הסחר (בפרט ביצוא) לאחר החולשה שנרשמה ברבעון הראשון, וזאת לעומת חולשה בפעילות התעשייה וביבוא התשומות (המהווים אינדיקציה לפעילות התעשייה.

נתוני המדד המשולב עקביים עם סקר מגמות בעסקים שמצביע על המשך התרחבות של פעילות המשק גם אם בקצב מתון יותר.

עד כה העלייה בפרמיית הסיכון של המשק כתוצאה מתוכניות החקיקה של הממשלה קיבלו ביטוי בעיקר בשוק ההון (פיחות בשקל וביצוע חסר משמועתי של מדדי המניות המקומיים, גם אם חלק מהפער נסגר לאחרונה) ובירידה בגיוסי ההון בחברות ההי-טק, ולא בנתוני הצמיחה.

עם זאת, ככל שחולף הזמן ולא מושגת הסכמה על השינויים במערכת המשפט, ובעצם ההתפתחויות האחרונות מציבות סימן שאלה גדול סביב היכולת להגיע להסכמה, בוודאי שלא ממושכת, הרי שהשפעת העלייה בפרמיית הסיכון צפויה לזלוג גם לנתוני הפעילות, עם דגש על ההשקעות במשק, וזאת כאשר ברקע נרשמת עלייה בסביבת הריביות בארץ ובעולם.

השיפור בצריכה הפרטית ממשיך להיתמך בשוק העבודה ההדוק. האומדן הראשון לנתוני התעסוקה לחודש יוני הצביע על יציבות בשיעור האבטלה סביב ברמות שפל של 3.6%.

אמנם הביקוש לעובדים כפי שהוא בא לידי ביטוי בהיקף המשרות הפנויות מתמתן אך הוא עדיין גבוה באופן ניכר מאשר רמת טרום הקורונה. כך, היקף המשרות הפנויות הממוצע ברבעון השני נע סביב 126 אלף משרות, לעומת רמות השיא שעמדו על כ-150 אלף, ולעומת כ-100 אלף טרום משבר הקורונה.

מגמת הירידה משרות הפנויות אינה רוחבית וממוקדת בענפי ההי-טק ושירותי האירוח והאוכל, בעוד ביתר הענפים השינויים מתונים יותר וברובם הן נעות קרוב לרמות השיא.

| שוק איגרות החוב הגיב בחיוב למדד הנמוך מהצפוי לחודש מיוני עם ירידת תשואות לאורך העקום תוך ירידה בציפיות לאינפלציה

התמחור הנוכחי משקף הסתברות נמוכה יחסית להעלאת ריבית נוספת, תוך חזרה של האינפלציה אל היעד בשנה הקרובה.

להערכתנו סיכון האינפלציה והריבית גבוהים יותר, הן על רקע שוק העבודה ההדוק והן על רקע פוטנציאל הפיחות הנובע מניסיונות החקיקה החד צדדית של הממשלה, שבמידה ויימשכו צפויות לגרור גם את תגובת חברות הדירוג, שהיו תחת הרושם שהחקיקה תהיה בהסכמה.

כמו כן,תמהיל האינפלציה המקומי זהה למדיי לזה שבמדינות המפותחות, כך שהאינפלציה הדביקה בהן והמשך העלאות הריבית צפויות להערכתנו לאפיין גם את המשק המקומי.

לכן, להערכתנו תמחור האינפלציה הנוכחי, סביב 2.7%-2.6% וסביבת הריביות בשוק נמוכות מדיי, ותומכות ברמות הנוכחיות במשקל עודף לאפיק הצמוד ולעמדה דפנסיבית מבחינת המח"מ.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ