💼 זה הזמן להגן על תיק ההשקעות שלך עם מניות שנבחרו באמצעות AI של InvestingPro - עכשיו עד 50% הנחהלמימוש המבצע

הקיצוץ של אופ"ק במכסות הייצור יביא לצמצום היצע הנפט ולהתייקרות

התפרסם 03.04.2023, 13:19
עודכן 09.07.2023, 13:32
LCO
-
CL
-
NG
-
DXY
-
GPR
-
JKMc1
-

| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ובניהו בולוטין, כלכלן, לאומי |

| התפתחות מחיר הנפט

מחירי הנפט המשיכו לעלות בשבוע האחרון, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט הגיע לכ-79.69 דולרים לחבית. זאת, על רקע המשך ההקלה בחששות מפני הסיכונים למשבר בנקאות בארה"ב והתפרצות של משבר פיננסי אשר יביא גם למשבר ריאלי וכתוצאה מכך לירידה בביקושים לנפט ולצד הערכות בנוגע להידוק תנאי האשראי אשר עלול להכביד על הגדלת קיבולת תפוקת הנפט של ארה"ב.

נראה שהיחלשות הדולר בעולם תרמה גם היא לעליית מחירי הנפט.

| הביקוש וההיצע הגלובליים

דו"ח מצב הנפט השבועי של ה-EIA בארה"ב הראה כי מלאי הנפט הגולמי המסחרי ירד בשבוע שהסתיים ב-24/3/2023 ב-7.5 מיליון חביות, הירידה הגדולה ביותר מסוף חודש נובמבר 2022, והגיע לכ-473.7 מיליון חביות.

הירידה במלאי התרחשה על רקע ירידה בייבוא הנפט נטו, שנבעה מירידת הייבוא ברוטו יותר מאשר ירידת הייצוא, וכן מעליית שיעור הניצולת של בתי הזיקוק ל-90.3%.

על אף ירידת המלאי, מלאי הנפט המסחרי מצוי ברמה הגבוהה בכ-6% מהרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות. נראה שירידת היבוא נטו מסבירה סדר גודל של מחצית מירידת המלאי שבאחסון.

המלאי במאגר קושינג התכווץ גם כן, אך נותר ברמה הגבוהה מ-35 מיליון חביות.

מלאי הדלק לכלי רכב (בנזין) בארה"ב ירד בשבוע שהסתיים ב-24/3/2023 בכ-2.9 מיליון חביות, אך הפער בין הרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות לרמת המלאי נותר כ-4%. מנגד, מלאי התזקיקים האחרים עלה בתקופה זו בכ-0.3 מיליון חביות.

האירועים בסקטור הפיננסי, בפרט סגירת מספר בנקים אמריקאים, הגדילו את החששות בשווקים וכתוצאה מכך תנאי האשראי בשוק הודקו. הידוק זה הוא אף משמעותי יותר בסקטורים המצויים בסיכון והוא מתווסף להכבדת תנאי האשראי הנובעת מהעלאות הריבית.

מפיקות הנפט בארה"ב הינן ממונפות ומצויות ברמת סיכון גבוהה יחסית, בפרט בשל היותן רווחיות רק ברמות גבוהות יחסית של מחיר הנפט, מאחר ותפוקת הנפט באמצעות פצלי שמן היא יקרה יותר מהפקת נפט בשיטות מסורתיות.

כתוצאה מכך, בנקים עלולים להדק את תנאי האשראי למפיקות אנרגיה, מה שיכביד על יכולתם להגדיל את השקעות ההון על מנת להגדיל את קיבולת תפוקת הנפט.

לצד זאת, החשש מהתפתחות משבר ריאלי אשר יביא לירידה בביקושים לנפט מקטין את ציפיות היצרנים בנוגע למחיר הנפט, מה שמקטין את הכדאיות הכלכלית בהגדלת ההשקעות.

עירק ותורכיה הגיעו להסכם בנוגע לייצוא הנפט מאזור הנמצא בשליטה חצי-אוטונומית של הכורדים שעל פי הערכות ניתן לייצר בשדות הנפט באזור זה כ-440,000 חביות ביום אשר רובם צפויים להיות מיועדים לייצוא. הסכם זה צפוי לתמוך בתפוקת הנפט הגלובלית ולהגדיל את היצע הנפט בשוק.

הביקוש לדלק בארה"ב המשיך לעלות בשבוע שהסתיים ב-24/3/2023 לכ-9.1 מיליון חביות ביום והוא מתייצב בסביבה הגבוהה של הטווח בו הביקושים היו מראשית שנת 2022. עליית הביקושים התרחשה על רקע אי שינוי במחיר הדלק, אשר ירד בשבוע שלפני כן.

לצד זאת, מחיר הדיזל המשיך לרדת, על רקע עליית רמת מלאי התזקיקים, מה שמצביע על המשך ההקלה בשוק הדיזל האמריקאי. להערכתנו, הביקושים לדלק יישארו בתקופה הקרובה בטווח של 8-9 מיליון חביות ביום וייתכן שהם אף יתמתנו מעט בשבועות הקרובים, במידה והאירועים בסקטור הפיננסי יתפתחו למשבר ריאלי.

הביקושים לדלק מטוסים המשיכו לרדת והגיעו ל-1.45 מיליון חביות ביום. הביקושים לטיסות בארה"ב גבוהים יותר מאשר טרום התפשטות מגפת הקורונה ומספר הטסים בארה"ב מראשית השנה גבוה יותר מאשר לפני הקורונה. אולם, הביקושים לדלק מטוסים נמוך בכ-11% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

פער זה בין גידול בטסים לצד ירידה בביקוש לדלק מטוסים עשוי לרמז על שינוי ביעדי הטיסה, שעשויים להיות קרובים יותר ובכך צריכת הדלק קטנה יותר, וכן ייתכן שהוא מצביע על התייעלות מסוימת של חברות התעופה מאחר ודלק מטוסים הוא רכיב מרכזי מבין ההוצאות השוטפות שלהן.

להערכתנו, התפתחות הביקושים לדלק מטוסים במחצית השנייה של 2023 תלויה בעיקר בהתפתחות שתהיה בפעילות הכלכלית. במידה וההתפתחויות האחרונות לא יובילו למשבר ריאלי אזי צפוי שהביקושים לטיסות ימשיכו לעלות לקראת עונת התיירות בקיץ של שנת 2023 ויכללו גם טיסות ליעדים רחוקים יותר וכן חברות התעופה צפויות למצות חלק מתהליכי ההתייעלות המאפשרים להן לעת עתה להקטין את הביקושים לדלק מטוסים, מה שיתמוך גם בהתחזקות הביקושים לדלק מטוסים.

| משק הגז הטבעי

מחיר הגז הטבעי בארה"ב המשיך לרדת בשבוע האחרון והגיע לכ-2.10 דולרים ל-MMBTU. זאת, על אף המשך צמצום הפער בין רמת המלאי הנוכחית לרמה הממוצעת בתקופה זו של השנה בחמש השנים האחרונות, אשר נותר גבוה בשיעור של ככ-21.0%. להערכתנו, מחיר הגז טבעי בארה"ב צפוי להישאר בתקופה הקרובה בטווח של 2-4 דולרים ל-MMBTU.

השביתה הרחבה בצרפת הביאה לכך שהצטבר מלאי גז טבעי נוזלי (LNG) סביב אירופה, לאחר שנמלי הים בצרפת לא פרקו את הגז טבעי הנוזלי שנשלח לשם, מה שהגדיל את ההיצע בשוק המקומי.

חלק מגז טבעי זה נשלח למדינות אחרות באירופה והוא מביא להקלה במחסור באנרגיה במדינות אירופאיות אחרות. ייתכן שההשפעה של היעדר הגז הטבעי על המשק הצרפתי תיקח זמן, במידה והשביתות ימשכו והמשק לא יפרוק משלוחי גז טבעי נוזלי חדשים, מכיוון שיש לה אפשרות להגדיל את תפוקת החשמל דרך כורים גרעיניים המספקים חלק ניכר מהחשמל במדינה.

| הצפי לטווח הבינוני

מחיר הנפט בטווח הקרוב צפוי להיות מושפע בעיקר מעליית מידת חוסר הוודאות בסקטור הפיננסי ומהחששות מפני התפתחות משבר ריאלי.

במידה ויתפתח משבר ממשי, קבוצת OPEC+ תקצץ את מכסות הייצור. המשך שיתוף הפעולה של החברים בקבוצת OPEC, יביא לצמצום היצע הנפט הגלובלי במחצית הראשונה של 2023.

ירידה זו צפויה לשקף ירידה בתפוקת הנפט של OPEC+, על רקע הצפי לירידה בתפוקת הנפט של רוסיה, וזאת על אף הצפי לגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב ובאספקת הנפט מהמלאי האסטרטגי של ארה"ב.

במידה וההתפתחויות בסקטור הפיננסי יהיו זמניות ולא יובילו למשבר ריאלי, אזי התאוששות הפעילות הכלכלית הגלובלית צפויה להימשך, בפרט בסין, ולתמוך בביקושים לנפט. בתרחיש זה, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות במהלך 2023, סביב רמה של סביב כ-70-80 דולר לחבית.

הכותב הוא הכלכלן הראשי של בנק לאומי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות בסקירה מסופקים כשירות לקוראים, ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים. לבנק ו/או לחברות בנות ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בסקירה, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ