💼 זה הזמן להגן על תיק ההשקעות שלך עם מניות שנבחרו באמצעות AI של InvestingPro - עכשיו עד 50% הנחהלמימוש המבצע

ינואר בבורסת ת"א: מחזורים נמוכים ומגמה מעורבת במדדים הענפיים

התפרסם 31.01.2023, 13:58
NDX
-
USD/ILS
-
NG
-
TA125
-
TAGROWTH
-
TA35
-
TA60SME
-
TA90
-
ALHE
-
DSCT
-
GCT
-
LUMI
-
TELBANK5
-
ISTA
-
TABLUTECHGLB
-
TAOILGAS
-
TATECH
-
BIOMED
-
US10YT=X
-
VIX
-
TATECELT
-
MSKE
-
TADUAL
-
TARETAIL
-
TAINVPRPABD
-
ONDS
-

| נורית דרור, יחידת המחקר, הבורסה לניירות ערך |

שנת 2023 נפתחה בעליות שערים בתל אביב, בדומה למגמה בבורסות בעולם, שנמשכו כשבועיים. במחצית השנייה של ינואר, על רקע הרפורמה המתגבשת במערכת המשפטית והחשש מהשפעתה על הכלכלה הישראלית, נרשמו בתל אביב ירידות שערים שלוו בהיחלשות השקל ביחס לדולר בכ-2.9% בשבוע האחרון של החודש. 

מדד ת"א-35 עלה במחצית הראשונה של החודש בכ-3.3% ולאחר מכן ירד בכ-4.3%, ובסיכום חודשי ירד בכ-1.1%. מדדי ת"א-90 ות"א-SME60 ירדו אף הם בכ-0.5% ובכ-3.7%, בהתאמה, ואילו מדד ת"א צמיחה עלה החודש בכ-3.8%.

רוח גבית לעליות השערים בשווקים היתה להיחלשות האינפלציה השנתית בארה"ב  (6.5% בדצמבר 2022, לעומת 7.1% בחודש הקודם) ובאירופה (9.2% בדצמבר 2022, לעומת 10.1% בחודש הקודם), לצמיחת כלכלת ארה"ב ברבעון הרביעי של 2022 בשיעור שנתי גבוה מהמצופה של 2.9%, לפתיחת גבולות סין לאחר שלוש שנים של מדיניות "אפס קורונה" וסגרים, ולירידה במחירי הגז הטבעי. בעקבות זאת נחלשו הציפיות למיתון – מדדי המניות החלו לעלות ותשואות איגרות החוב החלו לרדת.

רוח גבית חיובית למסחר בתל אביב החודש היה לפרסום נתונים מאקרו כלכליים חיוביים, ביניהם:

  • מנתוני האוצר עולה כי בשנת 2022, לראשונה מאז 1987, היה לממשלה עודף בפעילותה התקציבית בסך כ-9.8 מיליארד שקל, סכום המהווה כ- 0.6% מהתוצר, לעומת גירעון של כ-69.2 מיליארד שקל בשנת 2021.
  • כתוצאה מכך פרסם האוצר אומדן כי שיעור החוב הציבורי מהתוצר ירד לכ-60.9% בשנת 2022 לעומת כ-68.0% בשנת 2021 –הירידה השנתית הגדולה ביותר שנרשמה בחובות המדינה.  
  • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן עדכניים לצמיחת המשק ברבעון השלישי של 2022, לפיהם: התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון השלישי של שנת 2022 ב-1.9% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, לאחר עלייה של 6.9% ברבעון השני של 2022. התמ"ג ברבעון השלישי של 2022 בארץ גבוה בכ-5.7% לעומת הרבעון השלישי של 2021. 

מנגד, השפעה שלילית על המסחר בתל אביב היתה לפרסום הנתונים הבאים:

  • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן בדצמבר 2022 עלה ב-0.3%, ובסיכום שנת 2022 עלה ב-5.3% - שיא של 20 שנה.
  • מחירי הדירות עלו בשיעור שנתי של  18.8% נכון לנובמבר 2022, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-20% בחודשיים הקודמים.
  • בעקבות עליית המחירים במשק, בנק ישראל העלה את הריבית ב- 2 בינואר 2023, בפעם השביעית ברציפות, ב-0.5%  ל-3.75%, והממשלה הציגה צעדים לבלימת יוקר המחיה.
  • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם עלה והגיע לכ-4.3% בדצמבר 2022, לעומת כ-4.1% בנובמבר 2022.
  • גל הפיטורים בענף ההייטק נמשך ברחבי העולם וגם בארץ, ופורסם כי בשנת 2022 נרשמה ירידה חדה בהיקף ההשקעות של קרנות הון סיכון בחברות הייטק ישראליות. 
  • בסיכום חודשי, הדולר נחלש בכ-1.4% ביחס לשקל בינואר 2022 – ליסוף השקל השפעה שלילית על הכנסות המשק מיצוא.

• כל הנתונים נכונים לתחילת יום שלישי ה-31 בינואר 2023.

| מדדים

מגמה מעורבת אפיינה את  המדדים הענפיים, כאשר מדדי ת"א טק-עילית, ת"א טכנולוגיה, ת''א-דואליות, ת"א ביומד ו ת"א-גלובל בלוטק הושפעו מעליות השערים בבורסת הנאסד"ק ועלו כ"א בכ-2%-4.3%, ומדד ת"א-מניב חו"ל עלה בכ-4.5%.

מנגד, בלטו בירידות שערים: מדדי ת"א-רשתות שיווק ות"א-נפט וגז שירדו בכ-4.9% בממוצע. לירידת מדד הנפט והגז תרמה הירידה החודש במחירי הגז הטבעי של עד כ-34%. מדד ת"א בנקים-5 ירד בסיכום חודשי בכ-1.8% בהשפעת החשש מפני יציאה של כספים מפיקדונות בבנקים מקומיים לשוקי חו"ל, שהתמתנה לאחר שיא ירידה של כ-4.6%.  

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, ירד והסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל בינואר, נמוך בכ-15% מהמחזור בחודש הקודם. 

| גיוסים

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב הסתכמו החודש בכ-770 מיליון שקל. 

כ-370 מיליון שקל גויסו בשש הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות זכויות . מרבית הסכום, כ-306 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן נורסטאר החזקות בהנפקה לציבור של מניות ואופציות רכישה למניות ג'י סיטי (TASE:GCT).

כ-400 מיליון שקל גויסו בשמונה הקצאות פרטיות. מתוכם, כ-200 וכ-120 מיליון שקל גויסו ע"י משק אנרגיה (TASE:MSKE) ואיסתא (TASE:ISTA), בהתאמה, בהקצאות פרטיות של מניות למשקיעים מסווגים.

בנוסף, גייסו החברות הדואליות החודש כ-250 מיליון שקל בשוקי המניות בחו"ל. 

החודש הצטרפה לבורסה חברת אונדס (TASE:ONDS) חברה דואלית חדשה: עקב מיזוגה של חברת הטכנולוגיה איירובוטיקס הנסחרת בתל-אביב בחברת הטכנולוגיה האמריקאית אונדס שמניותיה נסחרות בבורסת הנאסד"ק (סמל: ONDS). מניות איירובוטיקס נמחקו מהמסחר בת"א ומניות אונדס נרשמו למסחר מקביל בת"א החל ב-26 בינואר 2023. כיום נסחרות בתל-אביב 53 חברות דואליות.

אונדס עוסקת בהנגשת וניתוח מידע אוטומטי באמצעות רחפנים ובפיתוח ושיווק ציוד תקשורת אלחוטית. שוויה ערב הרישום כ-256 מיליון שקל. 

| שוק האג"ח

בשוק איגרות החוב נרשמו בינואר עליות שערים בכל מדדי איגרות החוב לסוגיהן, בשיעור ממוצע של כ-1.5%. איגרות החוב הממשלתיות שקליות צמודות המדד לטווח ארוך בלטו החודש בעלייה של עד כ-4.5%. 

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה מכ-3.6% בסוף דצמבר 2022 לכ-3.4% בסוף ינואר 2023. במקביל,  התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה מכ-3.9% בסוף דצמבר 2022 לכ-3.55% בסוף ינואר 2023. הירידה בתשואות מבטאת את ציפיות המשקיעים לסיום מגמת העלאת הריביות בשווקים.

בשוק איגרות חוב נרשמה החודש עלייה בפעילות, והמחזור היומי באיגרות חוב הסתכם 

בכ-4 מיליארד שקל בחודש ינואר, גבוה בכ-18% מהמחזור בחודש הקודם. העלייה במחזורי המסחר החודש חלה באיגרות החוב הממשלתיות, שהמחזור היומי בהן הסתכם בכ-3 מיליארד שקל בינואר, לעומת כ-2.3 מיליארד שקל בחודש הקודם. 

מנגד, באיגרות חוב חברות (כולל קרנות סל) נרשמה החודש ירידה בפעילות והמחזור היומי הסתכם בכ-1 מיליארד שקל בינואר, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.

במלווה קצר מועד - המחזור היומי הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל בינואר, גבוה בכ-50% מהמחזור בחודש הקודם. לעלייה במחזורי המסחר במק"מ החודש תרמו מכירות של מק"מ לציבור על ידי בנק ישראל בסכום של כ-27 מיליארד שקל נטו בינואר 2023.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר בינואר הסתכמו בכ-5.2 מיליארד שקל, יותר מפי אחד וחצי מהגיוס החודשי הממוצע בשנת 2022. יצוין כי כ-63%  מהסכום שגויס החודש בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי, וכ-37% מהסכום גויס בהנפקות של אג"ח צמוד מדד. 

בנוסף, האוצר גייס בחו"ל כ-7.1 מיליארד שקל באמצעות בהנפקה ראשונה של אג"ח "ירוק", שתמורת ההנפקה מיועדת לטיפול הממשלה בנושאים של אקלים ואיכות הסביבה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 6 מהכמות המוצעת. האג"ח הינו צמוד לדולר, בריבית קבועה של 7.129% עד יולי 2028, ולאחר מכן עד יולי 2033 ריבית משתנה במרווח של 3.466% מעל תשואת אג"ח ממשלתית בארה"ב, ומדורג בדירוג בינלאומי BBB ע"י חברות הדירוג S&P ו-Fitch.

הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי, בינואר, הסתכמו בכ-7.3 מיליארד שקל. כ-5.5 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי, וכ-1.8 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי. 

החודש גויסו כ-6.1 מיליארד שקל ב-17 הנפקות לציבור. ההנפקה הגדולה החודש היתה של בנק ירושלים שגייס כ-665 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של נע"מ (נייר ערך מסחרי) בריבית משתנה והרחבת סדרה של אג"ח צמוד. 

כ-2.2 מיליארד שקל גויסו החודש מהציבור ע"י ארבע חברות מסחר ושירותים, מתוכם כ-0.6 מיליארד שקל שגויסו ע"י חברות הליסינג לרכב שלמה החזקות ואלדן תחבורה, כל אחת, 

וכ-2.1 מיליארד שקל גויסו החודש מהציבור ע"י שבע חברות נדל"ן, מתוכם כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י אלוני חץ (TASE:ALHE). 

החודש גויסו כ-1.2 מיליארד שקל בתשע הקצאות פרטיות של איגרות חוב. מרבית הסכום, כ-0.7 מיליארד שקל גויסו בשבע הקצאות פרטיות ע"י חברות נדל"ן של אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים . 

כ-5 מיליארד שקל נוספים גויסו החודש באג"ח הנסחר ב-TASE UP: בנק דיסקונט (TASE:DSCT) גייס כ-2.7 מיליארד שקל בהנפקה בינלאומית למשקיעים מוסדיים; בנק לאומי (TASE:LUMI) גייס כ-1.7 מיליארד שקל בהנפקה בינלאומית למשקיעים מוסדיים של אג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י המרה למניות - תמורת ההנפקה מיועדת למימון "פרויקטים ירוקים" ; ופז בית זיקוק אשדוד (חברה לא בורסאית) גייסה כ-0.6 מיליארד שקל בהנפקה למשקיעים מוסדיים מקומיים.

חברת אלה פקדונות גייסה החודש כ-124 מיליון שקל בהנפקה לציבור של אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בנקאיים.

| שוק הנגזרים

שוק הנגזרים התאפיין החודש במגמה מעורבת במחזורי המסחר לעומת החודש הקודם. 

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם בינואר 

בכ-84 אלף יחידות, נמוך בכ-14% מהמחזור בחודש הקודם.

תרמה לכך התנודתיות בשוק, שבאה לידי ביטוי במדד התנודתיות VTA35 שירד מכ-16 נקודות בסוף דצמבר 2022  לכ-14 נקודות ב-24 בחודש, ועלה לכ-19 נקודות לקראת סוף ינואר 2023. יצוין כי מדד התנודתיות בארה"ב – ה-VIX ירד החודש מכ-22 נקודות בסוף שנת 2022 לכ-20 נקודות לקראת סוף ינואר 2023.

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם בינואר בכ-34 אלף יחידות - גבוה בכ-4% מהמחזור בחודש הקודם. המסחר הושפע מהתנודתיות בשער הדולר ביחס לשקל-שער הדולר ירד מ-3.519 שקל בסוף שנת 2022 ל-3.37 ב-25 בינואר ועלה ל-3.468 שקל לקראת סוף החודש. 

הכותבת היא כלכלנית ביחידת המחקר של המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך. הכתוב מוגש כשירות לציבור והוא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות-דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ