😎 מבצע בלעדי לקיץ - עד 50% הנחה על מניות שנבחרו באמצעות AI מאת InvestingProלמימוש המבצע

לחצי השכר בשוק העבודה בארה"ב פוגעים בחזרת האינפלציה ליעדה

התפרסם 05.12.2022, 14:19
עודכן 09.07.2023, 13:32
NDX
-
USD/ILS
-
US500
-
DJI
-
DE10YT=RR
-
US2YT=X
-
US10YT=X
-
DXY
-
TELBONDILS
-

| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי |

השווקים הפיננסים המשיכו גם בשבוע האחרון את המגמה החיובית, הכוללת ירידה תשואות בשוק איגרות החוב במקביל לעלייה בשוקי המניות ולהיחלשות של הדולר בעולם. התפתחות זו נתמכה במהלך השבוע בדבריו של יו"ר הפד פאוול, שאמנם לא חידש הרבה בדבריו, אך ניראה כי השווקים חששו מפני טון "ניצי" יותר מתוך ניסיון למתן את השיפור שנרשם בשווקים לאחרונה.

גם דוח התעסוקה בארה"ב שהיה חזק מהצפי, בפרט בכל הנוגע לשכר, לא הוביל לשינוי משמעותי בתמחור בשווקים.  

האינדיקציות לפעילות התעשייתית בעולם לחודש נובמבר ממדדי מנהלי הרכש הצביעו על התכווצות רוחבית בפעילות במדינות המובילות, כך שגם בסין, ארה" ב וגוש היורו המדד ירד אל מתחת ל-50, רמה מבחינה בין התרחבות להתכווצות בפעילות. החדשות הטובות הן שהירידה בפעילות מלווה בירידה משמעותית בלחצי המחירים, שנובעת משילוב של התמתנות בביקושים ומשיפור בשרשרת הפסקה.  

בארה"ב, מדד ה-ISM לפעילות התעשייה ירד אל מתחת ל-50 לראשונה מאז הרבעון השני של 2020. הירידה בפעילות התעשייה אינה בגדר הפתעה ונובעת בין היתר מנירמול הצריכה הפרטית לאחר גאות בביקושים למוצרי תעשייה בעקבות משבר הקורונה. כמו כן, לירידה במדד מתחת לרמת ה-50 קדמה מגמת ירידה בפער שבין רכיבי ההזמנות החדשות לבין המלאים, ואינדיקטור זה ממשיך לשקף צפי להתכווצות בפעילות גם בחודשים הקרובים.   

למרות המעבר להתכווצות בפעילות התעשייה, החשיבות הגבוהה יותר טמונה בהתפתחות בענפי השירותים, על רקע המשקל הדומיננטי שלהם בסך הפעילות. כך, למרות מגמת ההאטה הברורה בענפי התעשייה, התמונה בענפי השירותים עד כה חיובית יותר, והדבר בא לידי ביטוי גם בנתוני הצריכה שממשיכים להצביע על נירמול תמהיל הצריכה תוך עלייה בצריכת שירותים.  

כאמור, דוח התעסוקה לחודש נובמבר בארה""ב היה חזק מהצפוי וכלל תוספת מועסקים גבוהה מאשר ההערכות המוקדמות ובעיקר עלייה מהירה יותר בקצב עליית השכר. תוספת המועסקים הסתכמה בכ-260 אלף (קונצנזוס 200 אלף), קרוב לממוצע שנרשם ב-3 החודשים האחרונים.

כמו כן, שיעור האבטלה בנובמבר המשיך לנוע בטווח המאפיין אותו לאורך  השנה האחרונה, ונותר על 3.7%, תוך ירידה קלה בשיעור ההשתתפות, שאף הוא נע באופן יחסי בטווח צר מעל ל-62% מתחילת השנה. 

ההפתעה המשמעותית יותר בדוח התעסוקה נרשמה בנתוני השכר עם עלייה בשיעור גבוה מהצפוי של 0.6%, כאשר בנוסף נרשם עדכון כלפי מעלה לנתונים הקודמים כך שקצב עליית השכר התעדכן מחדש לרמות של מעל ל-5%.

מלבד נתוני התעסוקה, פורסמו בשבוע האחרון גם נתוני המשרות הפנויות לחודש אוקטובר שהצביעו על ירידה של כ-300 אלף משרות פנויות ביחס לספטמבר, אך הרמה הכללית נותרה גבוהה מאוד של כ-10.3 מיליון משרות.

כמו כן, בחינת שיעור עזיבת המשרות ושיעור המשרות הפנויות מצביעות אמנם על ירידה מרמות השיא, אך הרמות לכשעצמן גבוהות מאוד ומשקפות עדיין שוק עבודה הדוק מאוד, שמתאפיין גם בלחצי שכר שאינם עקביים עם חזרת האינפלציה אל היעד.   

למרות דוח התעסוקה החזק, התמחור בשווקים לגבי תוואי הריבית בחודשים הקרובים לא השתנה יתר על המידה ומשקף צפי להעלאת ריבית מצטברת של כ-100 נ"ב עד לרבעון השני של 2023, לרמה של 5%-4.75%, ומעבר מהיר להפחתת ריבית בשליש האחרון של השנה, של כ-50 נ"ב.

תמחור זה עולה בקנה אחד עם השיפוע השלילי מאוד של עקום התשואות (10-2 שנים) שנע לאחרונה סביב -80 נ"ב. שכן, השיפוע בשוק איגרות החוב מאופיין במתאם גבוה לשיעור האבטלה, ושיפוע שלילי בסדר הגודל הנוכחי קדם לכל אחד מתקופות המיתון הקודמות, ולמעשה מגלם הסתברות גבוהה לגלישה למיתון ב-2023.

תמיכה לכך נרשמה בשבועות האחרונים גם מצד סביבת הריביות הריאליות שירדו בשיעור ניכר לאחר מגמת עלייה ממושכת. הריביות הריאליות לטווח בינוני ארוך שנעו סביב רמות של1.5%-1.75%, ירדו במהלך השבוע האחרון קרוב יותר לרמה של כ-1%. 

עם זאת, על רקע נקודת המוצא של אינפלציה גבוהה ורחוקה מאוד מהיעד, שוק עבודה שעדיין הדוק באופן חריג (עם ביקוש גבוה מאוד לעובדים) תידרש הרעה משמעותית בתמונת המאקרו בכדי להוביל למפנה מהיר יחסית בריבית.

לכן, ניראה כי ירידת התשואות המהירה בטווחים הארוכים, הן הריאלית, והן הנומינאלית, לסביבה של כ-3.5%, אגרסיבית מדיי.  

כמו כן, התמחור בשוק איגרות החוב אינו עולה בקנה אחד עם התמחור בשוקי המניות והאשראי, שעקביים יותר עם "נחיתה רכה" של הכלכלה לכל היותר. השיפור שנרשם בנכסי הסיכון בשבועות האחרונים, משקף שיפור בתנאים הפיננסים, בניגוד למדיניות הפד שמכוון להקשחת התנאים, ומשכך מרחיק את הפד מהשגת ירידה משמעותית באינפלציה.

במהלך השבוע האחרון השווקים התעודדו מכך שיו"ר הפד פאוול לא ניצל את הבמה בכדי לאותת על חוסר שביעות רצון מהשיפור בתנאים הפיננסים. פאוול חזר אמנם על ההערכה כי הפד צפוי להאט את קצב העלאות הריבית כבר בהחלטה הקרובה, אך ציין את הצורך לנקיטת מדיניות מספיק מרסנת בכדי להוריד את האינפלציה והדגיש את החשיבות של התפתחות השכר על אינפלציית השירותים. 

לפיכך, לנוכח העלייה המהירה יותר בשכר בחודשים האחרונים, ועל רקע השיפור התנאים הפיננסים סביר להניח כי הפד ישוב לטון "ניצי" יותר בהחלטת הריבית קרובה בכדי להוביל להקשחה מחודשת בתנאים הפיננסים. 

לכותבי המאמר ולחברת שרותי בורסה והשקעות בישראל - אי.בי.אי בע"מ ("שירותי בורסה") אין רישיון שיווק השקעות והם אינם מבוטחים בביטוח הנדרש מבעלי רישיון בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. בעת פרסום המאמר שירותי בורסה וכותבי המאמר הינם בעלי עניין אישי בנושאיו הנובע מאחזקותיהם בניירות הערך הנזכרים בסקירה או מקיומם של קשרים עסקיים עם החברות המוזכרות. יובהר, כי אין באמור בסקירה כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ