🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך.קבלו 40% הנחה

מחירי היעד של מניות הבנקים עולים אחרי דוחות הרבעון השלישי

התפרסם 24.11.2022, 14:27
TA35
-
DSCT
-
FIBI
-
POLI
-
TELBANK5
-
ILDSCT12=TA
-
ILDISI11=TA
-
ILPHAN36=TA
-
ILPHAN35=TA
-
ILDSMN13=TA
-
ILPLI101=TA
-
ILPLI200=TA
-
ILDSMN15=TA
-

| ליאור שילה, אנליסט בנקים, IBI בית השקעות |

| בנק הפועלים: דוחות חזקים מעל הצפי, מעלים מחיר יעד

בנק הפועלים (TASE:POLI) פרסם דוחות חזקים ומעל הצפי לרבעון השלישי של 2022 עם תשואה להון של 16% ביחס להערכות שלנו לתשואה להון של 11.5%. הדוחות לא כללו סעיפים חד פעמיים (בערך), אך עם זאת לא מדובר על רבעון מייצג. 

השפעת הריבית והמדד הובילו לזינוק בהכנסות הריבית ביחס לרבעוני ההשוואה, זאת לצד הפרשה להפסדי אשראי נמוכה בשל ריקבריס פרטני, רווחי מימון מרשימים מנגזרים ושמירה על מבנה הוצאות יציב. 

פועלים חוזר להציג תוצאות מרשימות כאשר השמרנות שדאג להציג ברבעונים האחרונים עשויה לפעול לטובתו בתקופה הקרובה בכל הנוגע לכשלי אשראי שעתידים להגיע בתקופה של מיתון. ברור שהשפעת הריבית על ההכנסות תפחת ככל שתוסיף לעלות, אך המעבר היחסית איטי של הציבור לפיקדונות נושאי ריבית נושאת פרי עבור פועלים בפרט ועבור המערכת בכלל.

עדכנו במודל עלייה בהפרשות ב-2023, לטווח של 0.35%-0.4% מהתיק, הורדנו צמיחת אשראי ל-4.5% ושמרנו על תשואה להון מייצגת של 10.5%, אם כי מדובר על הנחה שמרנית בייחוד בסביבת הריבית הנוכחית.

אנו מעלים את מחיר היעד של מניית פועלים ל-41.9 שקל למניה, המציג מכפיל הון של 0.85X ל-2023 ומכפיל רווח של 7.0X לאותה שנה. בשל האפסייד הנוכחי מעלים את ההמלצה לתשואת יתר ומסמנים את הפועלים כאחת המניות היותר מעניינות בסקטור.

| נקודות עיקריות מהדו"ח

הכנסות הריבית נטו של הבנק צמחו ב- 14% ביחס לרבעון הקודם ו-41.8% ביחס לרבעון המקביל. הצמיחה הושגה בזכות העלאת ריבית, מדד חיובי, צמיחת אשראי שמתיישבת עם ההנחות של ההנהלה ומעבר איטי של הציבור לפקדונות נושאי ריבית. כמובן שמעבר מואץ לפקדונות עדיין מונח על הפרק כאשר הבנק גילם זאת במודל התרומה להכנסות הריבית.

המרווח הפיננסי של הבנק בנטרול מדד גדל ל-2.28% ביחס ל1.88% ברבעון הקודם. 

צמיחת האשראי ברבעון (+2.6% QoQ) בלטה בעיקר בסגמנט עסקים גדולים, משכנתאות ואשראי בחו"ל.

ההוצאות להפסדי אשראי היו נמוכות מהערכות המוקדמות שלנו והסתכמו בשיעור של 0.05% מתיק האשראי בעיקר בשל ריקבריס ברמה הפרטנית (0.15%-), לצד הפרשה קבוצתית נורמטיבית (0.2%).

יחס ה-NPL ירד ביחס לרבעון הקודם מ- 0.87% לרמה של 0.78%. במקביל יחס הכיסוי נותר זהה לרבעון הקודם והסתכם ב-1.34%. 

הכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו בהכנסה של 115 מיליון שקל, למרות הירידות בשווקים בעיקר בשל רווחי מסחר בנגזרים.

העמלות הציגו צמיחה של 17.4% ביחס למקביל ו-9% ביחס לקודם, זאת בין היתר על רקע עליה בעמלות דמי ניהול חשבון, עסקי מימון והפרשי המרה. אך העלייה הגדולה נבעה מהכרה רטרואקטיבית בהכנסה מההסכם מול ישראכרט שהוסיף 95 מיליון שקל עבור 2 רבעונים (רבעון 2 ו-3).

בהיבט ההוצאות נרשמה ירידה ביחס לרבעון הקודם והמקביל של 1.2% ו-1.4% בהתאמה. זאת למרות הגידול החד בהכנסות (30.5% YoY, 16.3% QoQ). כך, יחס היעילות התפעולית המשיך להציג שיפור והסתכם ב-41.5% ביחס ל-48.8% ברבעון הקודם וביחס לממוצע של כ-53.5% ב-8 הרבעונים האחרונים.

הרווח הנקי הסתכם ב-1.78 מיליארד שקל, עלייה של כ-48% ביחס לתקופה המקבילה. בנוסף, הבנק הצהיר על חלוקת דיבידנד של 30% מהרווח של הרבעון.

יחס הלימות ההון הסתכם בשיעור של 11.1% ומותיר מרווח נאה שיתמוך בהמשך פעילות הבנק ללא צורך לגייס הון בשלב הנוכחי.

| בשורה התחתונה

הרבעון השלישי הוביל את הבנק להציג רווחי שיא חדשים בשל הזינוק החד בריבית, ריקבריס, הכנסה כפולה בעמלות ויציבות בהוצאות. אין לראות רבעון זה כמייצג לאור השינוי החד בסביבה העסקית, אך דווקא שינוי הגישה של הבנק והניהול השמרני בתקופה האחרונה נותן את אותותיו. 

פנינו לרבעון הרביעי כאשר אנו סבורים שגם בו נראה תוצאות חזקות (מעט פחות מאלה של הרבעון השלישי) בעקבות המשך העמלות הריבית, מדד חיובי (צפי ל-0.9%-1%) לצד רישום הפרשות גבוהות יותר וכן הוצאות עונתיות של הרבעון הרביעי. אנו סבורים שבמחיר הנוכחי מניית פועלים היא מהמעניינות בסקטור.

| הבינלאומי: עליית הריבית ממשיכה להזניק את הבנק לרווחי שיא

הבנק הבינלאומי (TASE:FIBI) מציג דוחות חזקים לרבעון השלישי עם תשואה להון של 18.5% לעומת הערכה לתשואה של כ-16%. בינלאומי שבאופן יחסי בעל יתרות הפאסיבה הגבוהות במערכת, נהנה יותר מעלייה של הריבית, כפי שמשתקף בתוצאות. בנוסף, העלייה בהכנסות העפילה על הפרשות גבוהות יותר להפסדי אשראי לטובת בניית כרית ביטחון וכן על עלייה בהוצאות שמקורה בעיקר בסעיף השכר. כך, הבינלאומי ממשיך להציג תוצאות מרשימות ולשמור על מידתיות בכל הנוגע לנכסי הסיכון. 

עידכנו במודל עלייה בהפרשות לרמה של 0.3% ב-2023, ריבית ברמה של 4%, האטה של צמיחת התיק לרמה של 4% והעלינו את התשואה המייצגת ל-15%. לכן, אנו מעלים את מחיר היעד של הבנק ל-153 שקל למניה, אך נותרים בתשואת שוק, כאשר המניה נסחרת במכפיל הון של 1.47X מה שמעיד על תמחור מלא. המחיר יעד מציג מכפיל הון של 1.28X על ההון של 2023 ומכפיל רווח של 8.3X על אותה שנה.

| נקודות עיקריות מהדו"ח 

הכנסות הריבית נטו הציגו צמיחה של 42% ביחס לרבעון המקביל ו-17.6% ביחס לקודם. בינלאומי הוא הבנק הכי רגיש במערכת להעלאת ריבית, משכך, המרווח הפיננסי שלו גם כן הציג צמיחה מרשימה. המרווח בנטרול השפעת מדד עמד על שיעור של 2.31%, לעומת 1.95% ברבעון הקודם. 

הבנק הציג צמיחת אשראי חזקה של 1.6% מול הרבעון הקודם, כאשר עיקר הצמיחה הייתה במגזר העסקי (גדולים ובינוניים), אך גם צמיחה נאה במשקי הבית כולל משכנתאות.

יחס ה-NPL המשיך להשתפר ביחס לרבעון הקודם, דבר שמעיד על איכות התיק של הבנק וקהל היעד האיכותי שעובד מולו הבנק. היחס ירד משיעור של 0.53% ברבעון הקודם ל-0.42%, השיעור הנמוך במערכת.

ההוצאות להפסדי אשראי עלו לרמה של 0.15% מתיק האשראי, זאת לאחר ריקבריס של 0.1% מהתיק לעומת הפרשה קבוצתית של 0.25% שכללה גם בניית כרית ביטחון לאור ההידרדרות בנתוני המאקרו.

הכנסות מימון שאינן מריבית הסתכמו בהפסד של 48 מיליון שקל, על אף ירידה בתיק המנייתי והאג"ח, זאת באופן חלקי בשל רווחי מסחר בנגזרים.

העמלות נותרו יציבות ביחס לרבעון הקודם, אך עלו ב6.9% ביחס לרבעון המקביל, בעיקר מעלייה בפעילות בשוק ההון ומהפרשי המרה.

בצד ההוצאות נרשמה עליה מינורית של 5.7% ביחס לרבעון המקביל ושל 3% ביחס לרבעון הקודם בעיקר בשל העלייה בשכר ברכיב המשתנה לאור השיפור בתוצאות.

כך, יחס היעילות התפעולית ירד ל-47.7%, שיפור משמעותי ביחס לממוצע הרב רבעוני שעומד על 59%.

הבנק רשם שיא עם רווח נקי רבעוני של 467 מיליון שקל, עלייה של 28% ביחס למקביל. הבנק דיווח שיחלק דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח.

יחס הלימות ההון נותר יציב על 10.17%, כ-1% מעל הדרישות הרגולטוריות. 

| בשורה התחתונה

דו"ח חזק לבינלאומי שנהנה מהסביבה של עליית הריבית והמדד החיובי. כמו כן, אנו מעריכים שהרבעון הרביעי של הבנק יהיה חזק גם כן, אך פחות מזה של השלישי, שכן הרבעון הרביעי מאופיין בעלייה בהוצאות. עם זאת, תרומת הריבית ברבעון הרביעי והמדד החיובי שצפוי לנוע סביב 0.9%-1% תמשיך להוות זרז חיובי לעלייה בתוצאות בדרך לשנה מצויינת עבור הבנק. 

| דיסקונט: דוחות טובים שממשיכים להמחיש את חוסן התיק של הבנק

בנק דיסקונט (TASE:DSCT) פרסם דוחות טובים לרבעון השלישי עם תשואה להון של 15% לעומת הערכה ל-13.2%. התשואה להון הגבוהה נושגה בעיקר על רקע העלאת הריבית ותרומת המדד החיובי. לצד העלייה בהכנסות, נרשמה עלייה בהוצאות, בעיקר שכר ואחרות, בין היתר מהשיפור בתוצאות ומהוצאות הקשורות לחברת כרטיסי האשראי, כאל.

התוצאות האחרונות מקרבות את בנק דיסקונט ליעדים שהציב ממש לפני חצי שנה לשנת 2025 (תשואה להון מעל 12.5%, יחס יעילות נמוך מ-55%, רווח שנתי של 3.5 מיליארד ומעלה ומדיניות דיבידנד של 30%). נכון שהקפיצה בסביבת הריבית דחפה את התוצאות קדימה, אך כעת הכדור בידיים של דיסקונט להוכיח שהיעדים הם אפשריים גם בתקופה הקרובה שתביא עימה סביבה עסקית יותר מאתגרת.

עדכון המודל לסביבת ריבית של 4%, עליה בהפרשות להפסדי אשראי ב-2023 ל-0.55%-0.6%, הורדת צמיחת אשראי ל-5% ותשואה מייצגת של 12% הובילו אותנו לעדכן את מחיר היעד ל-23.5 שקל למניה, אך אנו נותרים בהמלצת תשואת שוק. המחיר משקף מכפיל הון של 0.95X על ההון של 2023 ומכפיל רווח של 8.2X על הרווחים של 2023.

| נקודות עיקריות מהדו"ח:

הכנסות הריבית נטו של הבנק הציגו צמיחה של 10% ביחס לרבעון הקודם ו-37.6% ביחס לרבעון המקביל. הצמיחה נובעת בעיקר מהעלאת הריבית, מדד חיובי, צמיחה נאה וירידה קלה בלבד בפקדונות שאינם נושאים ריבית. 

המרווח הפיננסי של הבנק בנטרול מדד גדל ל-2.55% ביחס ל2.33% ברבעון הקודם, כאשר מרבית פתיחת המרווח מיוחסת להעלאת הריבית ומעט לתמהיל התיק.

צמיחת האשראי ברבעון (1.9% QoQ) בלטה בעיקר בסגמנט משקי הבית ובעיקר משכנתאות וכן בסקטור העסקי (הגדולים והקטנים).

ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בשיעור של 0.18% מתיק האשראי, מעט נמוך מההערכות המוקדמות שלנו, אך משקפות הפרשה נורמטיבית שתואמת את הסביבה העסקית ושמצמצמות את הפערים שעלולים להיווצר בעתיד בתקופה של הידרדרות.

לצד זאת, יחס הNPL ירד ביחס לרבעון הקודם, לרמה של 0.64% ביחס ל-0.83% ברבעון הקודם. 

הכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו בהכנסה של 151 מיליון שקל בשל הכנסות ממכירת מניות ויזה אינק (20 מיליון שקל נטו) ורווחי מסחר בנגזרים.

ההכנסות מעמלות הציגו עלייה מרשימה של 8% ביחס לרבעון המקביל וצמיחה של 2.4% ביחס לרבעון הקודם. עיקר הגידול בעמלות נבע מעמלות כרטיסי אשראי הודות לגידול במחזורי התשלומים בכאל. וכן מעמלות ניהול חשבון.

בהיבט ההוצאות נרשמה עלייה של 10.3% ביחס לרבעון המקביל ו-6.5% ביחס לקודם, כאשר עיקר העלייה נובע מהוצאות השכר (בעיקר רכיבים משתנים, כמו תגמול וכו'), אך גם מהוצאות אחרות שחלקן קשורות לכאל. כמו כן, נכללו הוצאות סילוק של כ-15 מיליון שקל ברוטו בשל האצת תכנית התייעלות.

כך, יחס היעילות התפעולית הסתכמה בשיעור של 55.2%, שיפור ביחס לממוצע של הבנק ברבעונים האחרונים שעומד על 65%. נזכיר כי הבנק מציין בתכנית האסטרטגית שלו להגיע ליחס יעילות של 55% עד שנת 2025. בשיחת המשקיעים נשמעה אופטימיות בהשגת היעדים כל עוד תוואי הריבית ישמר.

הרווח הנקי הסתכם ב-893 מיליון שקל, כ-24% יותר מהתקופה המקבילה. בנוסף, הבנק הצהיר על חלוקת דיבידנד של 20% מהרווח של הרבעון.

יחס הלימות ההון נותר יציב והסתכם בשיעור של 10.17%, כ-1% מעל המינימום הנדרש וכ-0.4% ביחס ליעד הפנימי של הבנק.

| בשורה התחתונה

דיסקונט מציג תוצאות חזקות לרבעון השלישי כאשר הדבר נובע על רקע העלאת הריבית והמדד הגבוה. מנגד, הבנק רושם הוצאות להפסדי אשראי מנורמלות ואף עלייה בהוצאות ועדיין התשואה חזקה, דבר שמעיד על הדרך שעושה דיסקונט ועל איכות האשראי של הבנק שלא נופל מזה של יתר המערכת. 

הרבעון הרביעי גם כן צפוי להיות חיובי, אך פחות מזה של הרבעון השלישי. למרות עלייה נוספת של הריבית והמדד, יש לזכור כי הרבעון הרביעי הבנקים רושמים עלייה בהוצאות. עדיין, אנו סבורים שנראה תשואה דו-ספרתית. 

הכותב הוא אנליסט בנקים של בית ההשקעות אי.בי.אי. הסקירה מתבססת על מידע שפורסם לכלל הציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר שבית ההשקעות אי.בי.אי מניח כי הוא מהימן, וזאת בלי שביצע בדיקות עצמאיות ביחס למידע. אי.בי.אי, כותבי הסקירה ועורכיה אינם אחראים למהימנות המידע, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בה. סקירה זו אינה בגדר ייעוץ השקעות ואינה מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בה. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בה ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בית השקעות אי.בי.אי, עובדיו וחברי הדירקטוריון שלו עשויים להחזיק בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בסקירה.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ