מבזקי חדשות
Investing Pro 0
🚨 נתוני Pro שלנו חושפים את המנצחת האמיתית של עונת הדוחות קבלו גישה לנתונים

השכר במשק נשחק לאחרונה מפני שעלה בקצב איטי יותר מהאינפלציה

מאת יניב ברסקירת שוק07.12.2022 14:04
il.investing.com/analysis/article-200436517
השכר במשק נשחק לאחרונה מפני שעלה בקצב איטי יותר מהאינפלציה
מאת יניב בר   |  07.12.2022 14:04
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
 
TA35
+1.08%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TLBND...
+0.40%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TARET...
+1.94%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
EUR/ILS
+0.10%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TA125
+1.41%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TELBO...
+0.33%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי |

| היקפי התיירות הנכנסת לישראל והיוצאת אל מחוץ לישראל נותרו נמוכים ביחס לתקופת טרום הקורונה

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מראים כי בחודש נובמבר היקף היציאות של ישראלים לחו"ל (בדרך האוויר, נתונים מנוכי עונתיות) הסתכם בכ-587 אלף. היקף זה משקף עלייה בשיעור של כ-10.5% בהשוואה לחודש הקודם, ועלייה של כ-35% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, אשר עדיין הושפע משמעותית ממגבלות הקורונה בישראל ובעולם.

נתון זה מצביע על שיפור בהיקף היציאות לחו"ל של ישראלים, לאחר שהיה במגמת ירידה רציפה מאז שהגיע לשיא בחודש מאי השנה. עם זאת, על אף העלייה היקף היציאות לחו"ל בנובמבר נותר נמוך בהשוואה להיקף החודשי הממוצע בשנת 2019 (שנת התיירות המלאה האחרונה שקדמה להתפרצות מגפת הקורונה בישראל).

במקביל, היקף כניסות התיירים לישראל (בדרך האוויר, נתונים מנוכי עונתיות) הסתכם בכ-223 אלף בחודש נובמבר, נמוך בכ-5.3% מהחודש הקודם, אך גבוה פי כ-2.8 בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. בדומה ליציאות הישראלים, גם היקף כניסות התיירים מצוי ברמה הנמוכה (בשליש) ביחס לרמה החודשית הממוצעת בשנת 2019.

במבט קדימה, ההתאוששות של ענף התיירות צפויה להישאר הדרגתית ומתונה. סביבת המאקרו העולמית הנוכחית, אשר כוללת את עליית האינפלציה, השוחקת את כוח הקנייה של משקי הבית, ההידוק המוניטרי, המכביד, בין היתר, על האשראי הצרכני, וההאטה הצפויה בפעילות הכלכלית, צפויים להמשיך ולהכביד על הביקוש לשירותי תיירות ברחבי העולם, וגם בישראל.

| השכר הנומינלי צומח בחודשים האחרונים בקצב איטי יותר מהאינפלציה, וכתוצאה השכר הריאלי נשחק

נתוני הלמ"ס מלמדים כי ברביע השלישי של השנה השכר הנומינלי הממוצע בכלל המשק עמד על כ-11,843 שקל (נתונים מנוכי עונתיות, במחירים שוטפים). מדובר בנתון המשקף עלייה של כ-1.4% בהשוואה לרביע הקודם, ועלייה של כ-3.0% בהשוואה לרביע השלישי של 2021.

אולם, השכר הריאלי (במחירים קבועים), אשר מתחשב בהתפתחות יוקר המחייה, עלה בשיעור מתון ביותר של כ-0.1% ברביע השלישי של 2022 לעומת הרביע הקודם, וירד בכ-1.8% לעומת הרביע המקביל אשתקד.

דהיינו, במבט על כלל המשק, השכר הנומינלי אמנם ממשיך לעלות, אך בקצב שהינו נמוך מקצב עליית המחירים. התפתחות אשר גורמת לשחיקה בהכנסות של ציבור המועסקים בישראל. הפער בין קצב הגידול השנתי של השכר הנומינלי (3.0%) לבין קצב הגידול השנתי (השלילי) של השכר הריאלי (1.8%-), עומד על 4.8%, שהוא למעשה שיעור האינפלציה השנתית ברביע השלישי של השנה.

ניתן לראות כי הפער התרחב באופן משמעותי בחודשים האחרונים, לרמה אשר הינה חריגה בהשוואה לעבר, כמו גם ההימצאות של שיעור גידול השכר הריאלי בתחום השלילי. בנוסף, נציין כי פער זה צפוי להתרחב, לאור עליית האינפלציה בפועל בחודש אוקטובר (לרמה של 5.1%), וכן על רקע תחזיתנו להמשך עליית האינפלציה בחודשים הקרובים לרמה של כ-5.5%.

התפתחות זו, צפויה להכביד על מצבם הכלכלי של משקי הבית ולהתבטא בהתמתנות קצת התרחבות הצריכה הפרטית. להערכתנו, הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בשיעור של כ-7.3% בסיכום שנת 2022, קצב אשר צפוי להתמתן לכ-3.3% בשנת 2023.

| הפער בקצב צמיחת השכר הריאלי בסקטור העסקי לעומת הסקטור הציבורי התרחב משמעותית בעת האחרונה

העלייה הניכרת באינפלציה בחודשים האחרונים, הביאה, כאמור, לירידת השכר הריאלי בכלל המשק. עם זאת, ניכרת שונות רבה בהתפתחות השכר הריאלי בחלוקה לפי מגזרי פעילות – סקטור עסקי לעומת סקטור ציבורי.

ברביע השלישי של השנה, קצב הגידול השנתי (רביע מול רביע מקביל) של השכר הריאלי בסקטור העסקי עמד על כ-0.1%, בעוד שבסקטור הציבורי השכר הריאלי התכווץ בכ-4.2%. כמו כן, ניתן לראות כי מתחילת שנת 2022, הפער בהתפתחות השכר הריאלי בין הסקטור העסקי לציבורי הלך והתרחב. זאת, כיוון שהשכר הנומינלי צומח בקצב מהיר יותר בסקטור העסקי מאשר הציבורי.

ירידת השכר הריאלי בסקטור הציבורי, חלה על רקע הסכמות העבר בין משרד האוצר להסתדרות. אולם, השכר (הנומינלי) בסקטור הציבורי צפוי לעלות בחודשים הקרובים, בין השאר, עקב גיבוש הסכמי שכר חדשים עם עובדי ההוראה, אשר צפויים להביא להסכמי שכר חדשים גם בתחומים אחרים בזמן הקרוב, לאחר הקמת ממשלה חדשה.

התפתחות זו, לצד המשך עליית השכר הנומינלי בסקטור העסקי, מהווה גורם אשר צפוי לייצר לחצים אינפלציוניים בהמשך הדרך.

| סקר המגמות בעסקים: המשך התרחבות פעילות הסקטור העסקי בקצב יציב, וציפיות להמשך התרחבות

סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס לחודש נובמבר, מצביע על הערכת החברות בסקטור העסקי המקומי להמשך התרחבות בקצב יציב של הפעילות הכלכלית, בעת הנוכחית ובמבט קדימה.

ממצאי הסקר מלמדים כי מאזן הנטו (כלומר, ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הטבה במצב לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הרעה) של כלל הסקטור העסקי לגבי מצב החברה בעת הנוכחית (המצב הכלכלי נכון להיום) מצוי בסביבה בה היה ערב פרוץ משבר הקורונה.

מגמה זו מאפיינת את מרבית ענפי הפעילות, לרבות ענף המלונאות. אולם, מאזני הנטו של הענפים: בינוי, על רקע ההאטה בפעילות שוק הנדל"ן למגורים; ושירותים, בשל ההאטה העולמית ותחומי פעילות שטרם התאוששו במלואם מהשפעות משבר הקורונה; מצביעים על קצב התרחבות מעט נמוך מהממוצע של 2019.

במבט קדימה, הצפי של החברות בנוגע לפעילות הכלכלית בשלושת החודשים הקרובים (ממוצע משוקלל של כלל הענפים), כמו גם לגבי השינוי בהיקף המועסקים, מצוי במגמת ירידה מתחילת השנה, אם כי, הוא עודנו חיובי ומצביע על התרחבות. כמו כן, יש לציין שרכיב הציפיות לפעילות הכלכלית עלה בחדות יחסית בנובמבר, אך יש להמתין לנתוני החודשים הבאים בכדי לקבוע אם מדובר בשינוי מגמה.

במבט כולל, הציפיות קדימה הינן חיוביות במרבית ענפי הפעילות, אינדיקטור אשר מצביע על המשך גידול בפעילות הכלכלית במשק. מדובר בנתון אשר תומך בהמשך תהליך העלאת הריבית מצד בנק ישראל. להערכתנו, בישיבה הקרובה (02.01.23) צפויה העלאת ריבית של 50 נ"ב לרמה של 3.75%.

מסמך PDF: סקירת מאקרו של כלכלני לאומי

הכותב הוא כלכלן באגף הכלכלה של לאומי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות בסקירה מסופקים כשירות לקוראים, ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים. לבנק ו/או לחברות בנות ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בסקירה, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה.

השכר במשק נשחק לאחרונה מפני שעלה בקצב איטי יותר מהאינפלציה
 

מאמרים נוספים

השכר במשק נשחק לאחרונה מפני שעלה בקצב איטי יותר מהאינפלציה

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל