מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

מדדי מנהלי הרכש לחודש מאי מצביעים על המשך האטה בכלכלה העולמית

il.investing.com/analysis/article-200434881
מדדי מנהלי הרכש לחודש מאי מצביעים על המשך האטה בכלכלה העולמית
מאת אלכס זבז'ינסקי   |  29.05.2022 12:10
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש |

| ישראל: לראשונה, כמות המובטלים נמוכה ממשרות פנויות

שוק העבודה ממשיך להתחמם:

 • אומנם שיעור האבטלה ירד באפריל ל-3.1% לעומת 3.4% במרץ, אך זאת תוך כדי ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה.
 • למרות הירידה באבטלה, מספר משרות פנויות ממשיך לעלות. היחס בין מספר המובטלים למספר משרות פנויות ירד לראשונה מתחת ל-1, מה שאמור לחזק לחצים לעליית שכר.
 • נציין שבענף מידע ותקשורת נרשמה בחודשים מרץ-אפריל ירידה קלה במספר משרות פנויות במקצועות בתחום המדע וההנדסה. יתכן ויש בכך סימן להיחלשות בפעילות במגזר ההיי טק.
 • מאפיין נוסף של שוק העבודה אחרי הקורונה זאת העלייה החדה בשיעור העובדים במשרה חלקית ובהתאם, ירידה בחלקם של העובדים במשרה מלאה. העלייה בשיעור העובדים במשרה חלקית יכולה להיות אחת הסיבות למחסור בעובדים במשק.

| האם כדאי "להאמין" לירידה בציפיות האינפלציה?

אומנם המסרים שהעביר בנק ישראל בהחלטת הריבית האחרונה לא היו "נצים" במיוחד, אך שתי עליות ריבית מעל הציפיות בשוק מראות שהוא חושש מפני האינפלציה.

עליית ריבית דחפה להמשך ירידה בציפיות האינפלציה, אך מספר נקודות מעלות ספקות שהירידה בציפיות אכן תתממש גם בירידה באינפלציה בפועל:

 • ראשית, ניסיון העבר מלמד שעליית ריבית לא בקלות משיגה ירידה באינפלציה. במהלך עליית ריבית של בנק ישראל מ-3.5% ל-5.5% בין השנים 2005 ל-2006 קצב האינפלציה הפסיק לעלות רק כשהריבית כבר הייתה קרובה לשיא, וזאת למרות שכשהריבית התחילה לעלות היא כבר הייתה גבוהה מהאינפלציה. גם עליית ריבית מ-0.5% ב-2009 ל-3.25% ב-2011 השיגה הכרעה על האינפלציה רק כאשר הריבית כבר הייתה בשיא.
 • אחד הערוצים העיקריים דרכו עליית ריבית אמורה להשפיע על האינפלציה לא מתפקד כעת כמצופה. עליית ריבית לא מצליחה בינתיים לגרום להתחזקות השקל. מאז עליית הריבית הראשונה של בנק ישראל בתחילת אפריל, השקל נחלש מול הדולר ומול האירו וגם מול סל המטבעות. גם אחרי עליית הריבית בשבוע שעבר השקל לא נחלש, למרות שהדולר נחלש בעולם ולמרות שבשבוע האחרון פערי התשואות בין החלק הקצר-בינוני של העקום האמריקאי לישראלי הצטמצמו בכ-0.25% בשנתיים ובכ-0.2% ב-5 שנים. בשלב זה, השפעת פערי הריביות על שערו של השקל זניחה ביחס לכוח השפעות אחרות כגון גידורי מטבע של המוסדיים.
 • הכוחות החיצוניים ממשיכים לדחוף לעלייה באינפלציה. מחיר הנפט בשקלים עלה מתחילת מאי בכמעט 10%. עדכנו את תחזית האינפלציה לחודש יוני לעלייה של 0.1% והתחזית השנתית ל-3.5%.
 • בדרך כלל, ירידה בציפיות האינפלציה באה לידי ביטוי בעיקר באמצעות עלייה בתשואות הריאליות בטווחים הקצרים ובחלקים הארוכים באמצעות ירידה בתשואות, כאשר התשואות הנומינאליות יורדות יותר מהריאליות. הפעם, התשואות הצמודות הקצרות אכן עלו, אך גם התשואות הארוכות עלו, בפרט הנומינאליות. אם השוק היה מאמין בירידה כל כך חדה באינפלציה העתידית כפי שמשתקף בירידה חדה בציפיות האינפלציה, התשואות השקליות הארוכות היו אמורות לרדת. לפיכך, נראה, שלפחות חלק מהסיבות לירידה חדה בציפיות האינפלציה אינן כלכליות וקשורות לגורמים טכניים וזמניים. גורמים אלה עשויים גם להתהפך בקלות.

שורה תחתונה: אנו מעריכים שריבית בנק ישראל תגיע לכ-2.0%-2.25% בעוד שנה. אנו ממליצים על מח"מ בינוני בתיק האג"ח תוך הטיה משמעותית לטובת האפיק הצמוד.

| שוק הדיור לקראת התקררות

שוקי הנדל"ן בעולם, שחוו תקופה של עליות מחירים חדות בשנתיים האחרונות, מתחילים להאט או אף לבלום בחריקה. הסימנים לכך ניכרים בארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ועוד מדינות.

מאוד סביר שזה יקרה גם בישראל בהשפעה של אותם הכוחות כמו עליית ריבית, עלייה במחירי הדירות , האטה בצמיחה וגידול בהיצע הדירות.

נתוני שוק המשכנתאות מעידים שתיאבון הסיכון של הבנקים ושל רוכשי הדירות עלה, ובמקביל יכולת רכישת דירה של רוכשי דירה ראשונה, הבסיס ההכרחי של שוק הדיור, הולכת ונשחקת:

 • מינוף הרכישות (LTV) עלה לרמה הגבוהה מאז שנת 2011.
 • ההחזר החודשי הממוצע עבור משכנתאות חדשות קפץ בשנה האחרונה בכ-14% או ב-540 שקל והגיע לכ-4400 שקל בגלל עלייה בגובה המשכנתא ועלייה בריבית. לראשונה מאז שנת 2011 החזר משכנתא ממוצע עלה על שכר דירה ממוצע, כפי שמתפרסם ע"י הלמ"ס.
 • מכיוון שהשכר לא עלה בקצב עליית ההחזר על המשכנתא, שיעור החזר ממוצע מהכנסה של הלווים עלה במהירות בחודשים האחרונים.
 • בשנה האחרונה תקופת החזר של משכנתא ממוצעת עלתה ביותר מ-12 חודשים ולראשונה חצתה רף של 23 שנה.
 • גודל משכנתא ממוצע הגיע כמעט למיליון שקל. במקביל, ההון העצמי הנדרש של נוטלי המשכנתאות שמחושב כפער בין שווי ממוצע של נכס נרכש לבין גודל משכנתא ממוצע, קפץ בשנה האחרונה בכ-140 אלף שקל והגיע לכ-1.54 מיליון שקל. נציין רק שההון העצמי הנדרש יכול לכלול תמורת מכירה של הדירה הקודמת עבור משפרי דיור.
 • הכנסה נטו ממוצעת של נוטלי המשכנתאות הייתה בשנת 2011 כ-8600 שקל, בדומה לשכר הממוצע במשק. בחודש אפריל 2022 הכנסה נטו הממוצעת של נוטלי המשכנתאות עמדה על כ-16100 שקל והייתה גבוהה בכ-40% מהשכר הממוצע במשק (11600 שקל). נתון זה מעלה חשש ששיעור של משקי הבית נטולי אמצעים לרכוש דירה הולך וגדל.
 • כמות ההלוואות בפיגור עלתה בחודשים האחרונים, אך היא עדיין נמוכה מאוד היסטורית.
 • נציין גם, שמאז חודש דצמבר כמות המשכנתאות שלקחו המשקיעים ירדה משמעותית.

שורה תחתונה: אנו מעריכים ששוק הדיור יתחיל להתקרר בעקבות ירידה ברכישות המשקיעים ועלייה בקשיי מימון של רוכשי דירות ראשונות.

| עולם: ממשיכים להופיע סימני התמתנות בפעילות הכלכלית

האומדנים הראשוניים לחודש מאי של מדדי מנהלי הרכש בתעשייה הצביעו על האטה בקצב התרחבות, במיוחד באירופה שבה המדד יורד כבר החודש הרביעי ברציפות.

גם בארה"ב וביפן נרשמה ירידה קלה. במגזר השירותים נרשמה ירידה בארה"ב ובאירופה, כאשר ביפן הפעילות במגזר השירותים דווקא התרחבה בחודש מאי בקצב מהיר יותר.

Bloomberg Economics Global GDP Tracker ירד בחדות בחודש אפריל, ככל הנראה, בעיקר בהשפעת נתונים חלשים מאוד בסין. מעודד יותר שמדד היצוא העולמי (ריאלי) מהמדינות המתפתחות המשיך לצמוח בקצב גבוה בחודש מרץ.

| כרית ביטחון של חסכונות צבורים

מספר נתונים בארה"ב בשבוע האחרון המחישו חשיבות "כריות בטחון" שמסייעות למשק האמריקאי למתן השפעות האטה בפעילות הכלכלית.

האינפלציה ממשיכה לשחוק את ההכנסה הריאלית של משקי הבית האמריקאים. בנסיבות הרגילות זה היה אמור להקטין את הצריכה שלהם, אך ההוצאה הריאלית לא ירדה וממשיכה לצמוח התאם למגמה ארוכת הטווח.

לא רק שההוצאה על השירותים ממשיכה לגדול ולסגור את הפער מול המגמה ההיסטורית, אלא שהצרכנים גם לא מצמצמים רכישות מוצרים והצריכה שלהם ממשיכה להיות גבוהה מהרמה שהייתה אמורה להיות ללא המגפה.

שימוש בחסכון ולקיחת הלוואות עוזרים למשקי הבית לשמור על צריכה רגילה למרות שחיקה בהכנסות ריאליות.

שיעור החיסכון מההכנסה הפנויה ירד באפריל ל-4.4%, הנמוך מאז 2008. בנסיבות רגילות ירידה בשיעור החסכון הייתה מסמנת שהצרכנים קרובים להקטנת הצריכה שלהם.

אולם, הנסיבות הקיימות ייחודיות. הצרכנים צברו מתחילת המגפה חיסכון עודף (מעבר לחיסכון רגיל שהיה צפוי אלמלא המגפה) של כ-28 טריליוני דולרים . סכום זה יכול להספיק לצריכה במשך חמישה חודשים.

אגב, לא רק משקי הבית בעשירון העליון נהנו מגידול בחסכון בתקופת המגפה, אלא גם הרבה פחות מבוססים, מה שצפוי לתמוך בביקושים.

בשנתיים האחרונות גדל העושר נטו של חמשת העשירונים התחתונים (החלוקה לעשירונים על פי כמות העושר) של משקי הבית האמריקאים ב-90%. לעומת זאת, העושר נטו של המאיון העליון גדל רק ב-38%.

כמובן שבמונחים כספיים העושר של המאיון העליון גדל פי-6 מאשר אצל חמשת העשירונים הנמוכים יחד.

| כרית ביטחון של השקעות החברות

למרות סימני האטה בצמיחה, החברות ממשיכות להשקיע סכומים גבוהים, כפי שהראו הנתונים שהתפרסמו בשבוע שעבר:

רכישות מוצרי השקעה ע"י החברות (מכונות, ציוד וכו') ממשיכות לגדול, למרות שהן כבר גבוהות הרבה יותר מאשר המגמה שהייתה לפני המגפה. השינויים להם גרמה המגפה מבחינת שימוש בטכנולוגיה ועלייה בחשיבות אמינות הספקה מאלצים להגדיל השקעות במוצרי הטכנולוגיה, בציוד ובמכונות.

החברות גם מגדילות הוצאות בנייה בתחומים מסוימים. אומנם ההוצאה לבניית משרדים לא מתאוששת, אך ההוצאה לבניית מרכזים מסחריים ובמיוחד בנייה למגורים גדלו מאוד בשנה האחרונה. גידול מהיר במיוחד נרשם בשנה האחרונה בבניית מפעלים, בשיעור של כ-32%. גידול בהשקעה במפעלים בארה"ב מעיד על תחילת התהליך בהשפעת האירועים בשנים האחרונות (מלחמת הסחר, המגפה) בניגוד למגמה בעשורים האחרונים שצפוי להימשך שנים רבות.

הצורך בהשקעות נובע בתקופה זו פחות מסיבות מחזוריות ויותר מבוסס על השינויים המבניים, מה שהופך אותם חסינים יותר מפני השפעות מחזור העסקים.

| הפוגה בשווקים עד לנתון האינפלציה

שוק המניות האמריקאי קטע רצף ירידות שבועיות. כל מדדי התנודתיות – בשוק המניות, האג"ח, המטבעות, הזהב והנפט – רשמו ירידות לאחרונה.

לא כדאי לפרשן התנהגות השווקים בטווחים קצרים, אך נראה ששני דברים תומכים בשינוי חיובי:

בינתיים, התחזיות לצמיחה אומנם יורדות, אך הנתונים הכלכליים שמתארים פעילות עדיין יחסית טובים.

על פי מדד GDPNow שמתפרסם ע"י שלוחת ה-FED באטלנטה ומבוסס על נתונים שוטפים, קצב הצמיחה הצפוי בכלכלה האמריקאית ברבעון השני לא ירד בחודשיים האחרונים ועומד על כ-1.9%.

בשלב זה קשה לדעת האם הכוחות ממתני צמיחה (האינפלציה והמדיניות המרסנת, המלחמה באירופה והמשבר בסין) יגברו על "כריות בטחון" שבולמות את ההאטה, עליהן כתבנו קודם.

בנוסף לנתונים כלכליים יחסית טובים, השוק מנמיך ציפיות האינפלציה הגלומות והתחזיות לעליית ריבית, כפי שבא לידי ביטוי בחוזים על הריבית ובתשואות אג"ח גם בשבוע שעבר.

הרבה מאוד תלוי בנתוני האינפלציה. השווקים התעודדו מהירידה במדד האינפלציה PCE Core בחודשיים האחרונים לקצב של 4.9%.

במבט קדימה, הנתון החשוב ביותר יהיו נתוני האינפלציה לחודש מאי שיתפרסמו בשבוע הבא.

מסמך PDF: סקירה שבועית מאקרו ושווקים מלאה של מיטב דש

הכותב הוא כלכלן ראשי של בית ההשקעות מיטב דש. ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. סקירה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו.

מדדי מנהלי הרכש לחודש מאי מצביעים על המשך האטה בכלכלה העולמית
 

מאמרים נוספים

מדדי מנהלי הרכש לחודש מאי מצביעים על המשך האטה בכלכלה העולמית

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
itzhak cohen
itzhak cohen 29.05.2022 18:33
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
חסר לי משפט קצר-על אזה משק מדובר כבר בתחילת הסקירה
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
 • הרשמו חינם וקבלו:
 • התראות בזמן אמת
 • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
 • גרפים מותאמים אישית
 • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל