מבזקי חדשות
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

אלכס זבז'ינסקי

  • ניתוחים ודעות

סקירות של אלכס זבז'ינסקי
ארכיון כל הכתבות של אלכס זבז'ינסקי, כולל דעות וניתוחים ופיננסיים.

| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | בנק ישראל צפוי להעלות ריבית ב-0.75%. בסקירה מ-18 בספטמבר הערכנו כי קיים סיכוי גבוה לעליית ריבית בשיעור של 0.75% בהחלטתו של בנק ישראל השבוע. הנימוקים...
| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | השוק קלט את המסר של בנק ישראל, אבל לא עד הסוף. אחרי שבנק ישראל העלה ריבית ל-2%, הריבית הנסחרת ל-3 חודשים בעוד 9 חודשים שאמורה לשקף תחזית לריבית בעוד שנה...
| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | | סקירה שבועית מאקרו ושווקים: אירועים ונתונים כלכליים בישראל המדד הנמוך לא מבשר על שינוי המגמה באינפלציה מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט ירד ב-0.3% לעומת...
| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | המגבלה של מחסור בעובדים בישראל נשארה חמורה ביחס לתקופה לפני הקורונה. לעומת זאת, לפי הסקר ניכרת הקלה במחסור בחומרי הגלם ובציוד בענף התעשייה והבנייה. ההקלה...
| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב | | לפי הנתונים השוטפים, הצריכה הפרטית מקרטעת, אך לא לפי התמ"ג הנתונים השוטפים שמתייחסים לצריכה הפרטית משקפים במקרה הטוב סטגנציה ובמקרה פחות טוב ירידה...
| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | | השוק קלט את המסר של בנק ישראל, אבל לא עד הסוף אחרי שבנק ישראל העלה ריבית ל-2%, הריבית הנסחרת ל-3 חודשים בעוד 9 חודשים שאמורה לשקף תחזית לריבית בעוד שנה...
| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | המשק הישראלי ממשיך לצמוח בקצב גבוה, אף מעל פוטנציאל הצמיחה, לעומת ההאטה במדינות האחרות. רכיבים רבים בתמ"ג גבוהים משמעותית מהמגמה ארוכת הטווח. אינפלציית...
| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | | אין הרעה בפעילות העסקים סקר הערכת המגמות בעסקים לחודש יולי משקף יציבות בפעילות החברות תוך המשך התרחבות. גם בסקר המיוחד שפרסמה הלמ"ס בשבוע שעבר, בסה"כ נמצא...
| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | | עצירה בגידול במשרות שכיר נובעת כנראה ממחסור בעובדים השכר הממוצע במחירים שוטפים במשק די תנודתי ועדיין מושפע מהשלכות המגפה, אך הוא גבוה יותר מהמגמה ארוכת...
| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | | ישראל: נתונים כלכליים • קצב הגידול של הרכישות בכרטיסי אשראי במחירים קבועים המשיך להתמתן בהתאם למגמה הקיימת באינדיקאטורים האחרים לצריכה הפרטית במשק....