מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

יצרניות הנפט יגדילו תפוקה? המחירים צפויים לרדת רק לקראת סוף השנה

il.investing.com/analysis/article-200434191
יצרניות הנפט יגדילו תפוקה? המחירים צפויים לרדת רק לקראת סוף השנה
מאת ד''ר גיל מיכאל בפמן   |  07.03.2022 13:00
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, ובניהו בולוטין, כלכלן באגף הכלכלה |

| התפתחות מחיר הנפט

מחיר הנפט עלה בחדות בשבוע האחרון: מחיר הנפט מסוג ברנט עלה מכ-97.68 לכ-123.54 דולרים לחבית בסיום יום המסחר ב-3/3/2022 ומחיר חבית מסוג WTI עלה מכ-94.09 לכ-117.18 דולרים.

עלייה זו התרחשה על רקע הסנקציות שהוטלו על רוסיה לאחר פלישתה לאוקראינה אשר הגבירה את החשש המידי מפני החרפת משבר האנרגיה בשוק האירופאי וגידול בעודף הביקוש לנפט. זאת, לצד הידוק שוק השילוח הימי של נפט, בשל סנקציות שהוטלו על ספינות רוסיות ששימשו להובלת נפט ופגיעה בכלי שיט שהיו בקרבת רוסיה ואוקראינה.

| ההיצע הגלובלי

הסנקציות של ארה"ב על רוסיה העלו את החששות בשוק מגידול בעודף הביקוש, לאחר שלקוחות באסיה שרכשו את הנפט הרוסי החלו לחפש מקורות חדשים לאספקת נפט. זאת, על אף שהסנקציות שהוטלו על רוסיה לא כללו באופן נרחב את סקטור האנרגיה.

הסטת הביקושים נובעת ככל הנראה מהיעדר הוודאות ומהחשש להטלת סנקציות נוספות על רוסיה אשר עלולות לכלול בהמשך חלקים נרחבים יותר מסקטור האנרגיה, זאת לצד החשש משיבושי אספקה לאחר שהסנקציות שהוטלו כללו גם חברות שילוח ימי רוסיות שהיו חברות בנות של בנקים גדולים ברוסיה המקורבים לשלטון.

כמו כן, קיים קושי למצוא חברות שילוח המוכנות לשלוח כלי שיט לאזור רוסיה בשל הלחימה השוררת באזור ולאחר שמספר אוניות באזור נפגעו מהלחימה, מה שמקשה עוד יותר על אספקת הנפט הרוסי ללקוחות. הטלת הסנקציות על חברות השילוח הימי הרוסיות הפחיתה את היצע האוניות להובלה של נפט דרך הים ויחד עם הסיכון שגדל בשילוח ימי, אשר העלה את פרמיית הביטוח על הובלה ימית, הביאו לעלייה במחירי ההובלה הימית של נפט.

על מנת להתמודד עם עודפי הביקושים בשוק, ארה"ב דנה עם מספר מדינות נוספות לאספקת 60 מיליון חביות נפט ממאגרי החירום. כאשר, ארה"ב צפויה לספק 30 מיליון חביות נפט ואילו שאר המדינות יספקו את יחד עוד 30 מיליון חביות.

דרום קוריאה שוקלת גם כן את צעדיה על מנת להתמודד עם השיבושים הצפויים באספקת הנפט למדינה וייתכן שהיא תספק גם כן נפט מהמאגרים האסטרטגיים שלה במטרה לענות על הביקושים המקומיים. לצד זאת, היא שוקלת לגוון את מקורות האנרגיה שלה כדי להפחית את ההשפעה של השיבושים הצפויים להיות באספקת נפט רוסית.

להערכתנו, אספקת הנפט מהמאגרים האסטרטגיים עשויה להשפיע לטווח הקצר בלבד. אולם, במידה והסנקציות ימשכו לאורך זמן ויביאו לשיבוש מתמשך באספקת האנרגיה הגלובלית, ההשפעה של אספקת הנפט מהמאגרים תהיה שולית ולא תורגש לאורך זמן. עם זאת, צפוי שבטווח הבינוני-ארוך תפוקת הנפט של יצרניות נפט אחרות תגדל ותפצה במידה מסוימת על היעדר הנפט הרוסי בשוק.

קבוצת OPEC+ הסכימה על הקלה נוספת במכסות הייצור הנפט אשר יעלו בחודש אפריל ב-400,000 חביות נוספות ביום. גידול זה במכסות הייצור הינו צנוע ואינו מספק כדי לענות על הביקושים החזקים בשוק. עם זאת, המשך שיתוף הפעולה על אף המתיחות הגאו-פוליטית והסנקציות המוטלות על רוסיה, מצביע על חוזקת הקבוצה.

לצד זאת, תפוקת הנפט של OPEC+ עלתה בחודש פברואר בכ-380,000 חביות ביום, הצמיחה החזקה ביותר מחודש יולי 2021. זאת, בעקבות התאוששות יצוא הנפט של לוב, לאחר השיבושים שהיו במדינה בשל חיכוכים שהיו בין הממשל והמקומיים, לצד גידול בתפוקת הנפט של יצרניות הנפט הגדולות במזרח התיכון.

המשך החיכוכים הפנימיים בלוב, גם אם בעוצמה נמוכה, עלולים לשבש את פעילות יצור הנפט של לוב ולהכביד על תפוקת הנפט שלה. רוסיה הגדילה גם כן את תפוקת הנפט שלה בפברואר, אך על פי הערכות בשוק העלייה בתפוקה הייתה פחות מהגידול המותר לה במסגרת ההקלה במכסות הייצור.

חברות OPEC+ באפריקה עדיין מתקשות להגדיל את קיבולת תפוקת הנפט שלהן והן מייצרות פחות מהכמות המותרת להן במסגרת מכסות הייצור.

על אף העלייה האחרונה במחירי הנפט, עירק השביתה באופן זמני את הפעילות של שני שדות נפט בדרום המדינה המפיקים יחדיו כחצי מיליון חביות ביום. להערכתה, היא יכולה להגדיל את התפוקה בשדות נפט אחרים ובכך לפצות לפחות באופן חלקי על הירידה הצפויה בתפוקת הנפט.

לצד זאת, מפיקי הנפט בחולות קנדה משביתים גם כן את הפעילות של חלק מהמפעלים לטובת עבודות תחזוקה, מה שעלול להחריף את עודף הביקוש בטווח הזמן הקצר ולתמוך במחירי הנפט הגבוהים.

מלאי הנפט בארה"ב ירד בשבוע המסתיים ב-25/2/2022 בכ-2.6 מיליון חביות, והוא הגיע לכ-413.4 מיליון חביות. ירידה זו התרחשה על רקע ירידה גדולה בייבוא הנפט נטו, שנבעה מירידת הייבוא ברוטו לצד עליית הייצוא, וכן על רקע עלייה בשיעור הניצולת של בתי הזיקוק, שהגיע לכ-87.7%.

לצד זאת, מלאי הנפט בקושינג ירד בכמיליון חביות, כהמשך למגמת הירידה בה הוא מצוי בשבועות האחרונים. בכך, הוא מתקרב שוב לרמה הנמוכה מ-20 מיליון חביות אשר מוערכת כסביבה של רמת-סף שמתחתיה קיים סיכון תפעולי למאגר הנפט.

כחלק מהסנקציות שהוטלו על רוסיה בתגובה לפלישתה לאוקראינה, הממשל האמריקאי מנסה לערער על מעמדה של רוסיה כיצרנית עולמית של נפט וגז טבעי באמצעות הגבלת יצוא טכנולוגיה הקשור לסקטור האנרגיה.

לצד זאת, הטלת הסנקציות על רוסיה הביאו ליציאה של חברות רבות מהשוק הרוסי ובכללם גם חברות אנרגיה אשר היו מושקעות בפרויקטים ברוסיה. בכך, צפוי שההשקעות של המגזר העסקי ברוסיה בסקטור האנרגיה יפחתו, מה שיכביד על יכולתה להגדיל את קיבולת יצור האנרגיה שלה.

| הביקוש הגלובלי

הביקוש לדלק למכוניות בארה"ב עלה מעט בשבוע שהסתיים ב-25 בפברואר והוא נותר סביב הרמה של 8.7 מיליון חביות ביום. עליית הביקושים האיטית מתרחשת על רקע מחירי הנפט הגבוהים המכבידים גם על מחיר הדלק לצרכן.

העלייה האחרונה במחיר הנפט עלולה להכביד עוד יותר על מחיר הדלק, מה שעלול להכביד על המשך צמיחת הביקושים בטווח הזמן הקצר וייתכן שאף להביא לירידה זמנית בביקושים. אולם, הירידה הצפויה במחיר הדלק בטווח הבינוני, תתמוך בהמשך בהתחזקות הביקושים חזרה לטווח שבו הם היו במחצית האחרונה של 2021.

מנגד, הביקוש לדלק מטוסים ירד מעט והוא נותר סביב הרמה של 1.5 מיליון חביות ביום. רמה זו הינה בטווח של הביקושים שהיו במחצית השניה של 2021, והיא נתמכת על ידי הירידה בתחלואה המקזזת בחלקה את עליית המחירים המכבידה על הביקושים. בהמשך השנה, צפוי שהביקושים לדלק מטוסים יצמחו לרמה גבוהה יותר, בפרט בעונת התיירות בחודשי האביב והקיץ בה הביקושים לטיסות גדלים.

המתיחות הגאו-פוליטית במזרח אירופה מביאה להסטת הביקושים מהשוק הרוסי לעבר שווקים אחרים ומגדילה את הביקושים לנפט במדינות המזרח התיכון, בדגש על ערב הסעודית, מה שצפוי להביא לעלייה בפרמיה של הנפט של ערב הסעודית עבור לקוחותיה באסיה.

לצד זאת, על אף שיבואני נפט סיניים עצרו לעת עתה את רכישות הנפט מרוסיה עד להתבהרות המצב הגאו-פוליטי ואפשרויות התשלומים על הנפט לאחר הטלת הסנקציות על חלק ניכר מהמערכת הבנקאית הרוסית, סין צפויה לחזור בהמשך לרכוש נפט רוסי, במידה ולקוחות אחרים ירתעו מרכישת נפט מרוסיה, ובכך היא תרוויח מירידה במחיר הנפט הרוסי בעתיד. זאת, בדומה לאופן פעולתה של סין לאחר שהוטלו סנקציות על איראן וונצואלה.

| משק הגז הטבעי

מחיר הגז הטבעי בארה"ב (Henry Hub) המשיך לעלות בשבוע האחרון ל-4.72 דולרים ל-MMBTU. זאת על רקע החרפת המתחים הגאו-פוליטיים במזרח אירופה המעצימים את אי הוודאות בשוק האנרגיה ואת שיבושי האספקה של גז טבעי מרוסיה לאירופה, מה שמגדיל את עודף הביקוש לגז טבעי בעולם בכלל ובאירופה בפרט.

רמת מלאי הגז הטבעי בארה"ב נותרה נמוכה בכ-10.5%מהרמה שהייתה בתקופה המקבילה אשתקד ומהרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות, מה שתומך במחירי הגז טבעי. מאגרי הגז טבעי צפויים להתחיל לחזור ולהתמלא במהלך החודש או בראשית חודש אפריל, מה שיתמוך בהקלת עודפי הביקוש הקיימים בשוק. לצד זאת, עונת החורף מתקרבת לסיומה והביקושים לגז טבעי צפויים לפחות בשל הירידה בביקושים לחימום ביתי ועסקי.

החרפת המחסור בגז טבעי באירופה בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה ושיבוש אספקת האנרגיה מרוסיה, הביאה לעליית גדולה במחיר הגז באירופה (TTF) בשבוע האחרון ביותר מ-100% ומחירו הגיע לכ-203 אירו ל-MWh (כ-65 דולר ל – MMBTU). המחסור בגז טבעי באירופה נובע מהתלות הקריטית שלה באנרגיה רוסית, בדגש על גז טבעי רוסי.

השיבושים באספקת האנרגיה נובעים הן כתגובה אפשרית מצידה של רוסיה על הסנקציות שאירופה וארה"ב מטילות עליה והן כתוצאה משיבושים במעבר הגז דרך אוקראינה בה מתנהלת הלחימה. כחלק מהסנקציות, גרמניה השהתה את הליך אישור הפעלת צינור הגז הרוסי Nord Stream 2. ללא אישורים בירוקרטיים אלה, רוסיה לא יכולה להפעיל את צינור הגז המיועד להולכת גז באופן תת-ימי ישיר מרוסיה לגרמניה.

אולם, עם חלוף עונת החורף, הקרובה לסיום, הביקושים לגז טבעי באירופה צפויים להצטמצם בשל הירידה הצפוייה בביקושים לגז טבעי לחימום ביתי ועסקי. בנוסף, הגדלת אספקת הגז הטבעי המונזל (LNG) מארה"ב, ממדינות אסיה ומדינות נוספות תתמוך בטווח הבינוני בירידת מחירי הגז הטבעי.

| הצפי לטווח הבינוני

מחיר הנפט צפוי להיות מושפע מהגורמים הבאים: המשך המתיחות הגאו-פוליטית סביב הלחימה שבין רוסיה לבין אוקראינה; מידת ההתקדמות לקראת הסכם גרעין בין המעצמות ובין איראן; מדיניות ההקלות במכסות הייצור של OPEC. במידה וייחתם הסכם גרעין עם איראן, זו תגדיל את היצע הנפט בשוק במהירות, זאת מתוך במאגרי הנפט הקיימים ברשותה.

קבוצת OPEC+ תגדיל את תפוקת הנפט בחודשים מרץ-אפריל, בהתאם להחלטה שהתקבלה בפגישתה האחרונה. אולם, התפוקה בפועל, צפויה לגדול בפחות מהעלייה במכסות הייצור (400,000 חביות ביום), מאחר וחלק מחברי הקבוצה מיצו את רוב קיבולת הייצור העודפת שלהם, לעת עתה.

יצרניות הנפט הגדולות בקבוצת OPEC צפויות להיות הנהנות העיקריות מהגדלה במכסות הייצור, מאחר והן טרם מיצו את קיבולת הייצור שלהן, ומנגד נראה כי החברות האפריקאיות בקבוצה יתקשו להגדיל את קיבולת יצור הנפט אשר כבר עתה היא נמוכה בחלקן מהמכסות המותרות להן לייצר.

נראה, כי עליית התחלואה בגל הנוכחי לא פגעה באופן רב בביקושים לאנרגיה, והמשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית תומכת במדיניות של OPEC+ להקלת מכסות הייצור.

רמת המחירים הגבוהה יחד עם הסנקציות שהוטלו על רוסיה, המפחיתים את הביקושים לנפט שלה, מגדילים את הכדאיות הכלכלית של יצרניות הנפט הגדולות החברות ב-OPEC לסטות ממכסות הייצור ולהגדיל את תפוקת הנפט. זאת, מאחר ועד להטלת הסנקציות רוסיה היוותה את הכוח בקרב המדינות החברות בקבוצת OPEC+ שאינן חברות בקבוצת OPEC והיא היוותה איום להיגררות למלחמת מחירים, כפי שהתרחשה במרץ-אפריל 2020.

אולם, במידה והסנקציות על רוסיה יישארו לאורך זמן, נראה כי תהיה לכך השפעה מתמשכת על הביקושים לנפט על אף שהסנקציות תכלולנה רק במידה חלקית את סקטור יצור האנרגיה של רוסיה.

בתרחיש שכזה, רוסיה לא תהיה מחויבת למכסות הייצור של OPEC+, וחברי הקבוצה יוכלו לקבל החלטות ללא התחשבות ברוסיה וללא מעורבות של רוסיה בקבוצה המורחבת אליה הצטרפה לפני כשש שנים. תרחיש זה נוגע לטווח הבינוני ובמידה ויתממש, סביר כי חברי OPEC ימשיכו במדיניות הנוכחית של הגדלה הדרגתית של אספקת הנפט, כאשר המכסות של רוסיה יחולקו בקרב חברים אחרים בקבוצה.

הנהנות המרכזיות מהחלטה שכזו צפויות להיות ערב הסעודית ואיחוד האמירויות הערביות, וייתכן גם עיראק, שהן יצרניות נפט גדולות והן טרם מיצו את קיבולת יצור הנפט שלהן.

ככל שרוסיה תהיה משוחררת ממגבלות OPEC, ובמידה והסנקציות לא יכללו באופן נרחב את תחום האנרגיה שלה, רוסיה תהיה חופשית להגדיל את תפוקתה בהמשך, בכפוף ליכולות שינוע האנרגיה ומידת הרצון של מדינות העולם לרכוש נפט ממנה. מהלך כזה עשוי לשקף ניסיון של ממשלת רוסיה להגדיל מאוד את הכנסות המדינה מאוצרות טבע, זאת כחלק מרכזי מן ההתמודדות עם המשבר הכלכלי אליו היא נכנסת עתה.

הפלישה הרוסית לאוקראינה תומכת בהמשך עליית מחירי הנפט בטווח המידי, אולם בהנחה שהלחימה הקשה תהיה מוגבלת בזמן, עלייה זו צפויה להיות זמנית וייצרני הנפט צפויים להגדיל בהמשך את תפוקת הנפט שלהם, מה שיתמוך בחזרה למחירי נפט הנמוכים מרמות השיא הנוכחיות לקראת סוף 2022, ואף למחירים נמוכים יותר.

החוזים העתידיים של הנפט מצביעים על ירידה מסוימת במחיר, במחצית השנייה של שנת 2022 וירידה נוספת במהלך שנת 2023. זאת, ככל הנראה בשל הציפיות שהיצע הנפט יגדל במהלך שנת 2022, וייתכן שאף יהיה עודף היצע מסוים לקראת סוף השנה.

מסמך PDF: סקירת האנרגיה השבועית המלאה של לאומי

הכותב הוא הכלכלן הראשי של בנק לאומי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות בסקירה מסופקים כשירות לקוראים, ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים. לבנק ו/או לחברות בנות ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בסקירה, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה.

יצרניות הנפט יגדילו תפוקה? המחירים צפויים לרדת רק לקראת סוף השנה
 

מאמרים נוספים

Shlomi IO
נחושת - זינוק בעליה?! מאת Shlomi IO - 06.10.2017

היי,מומנטום נוכחי : אתמול, הנחושת פרצה תבנית ראש וכתפיים ("אישור ללונג" בקו כחול מקווקו), תבנית שנוצרה במהלך שלושת השבועות האחרונים.קצת היסטוריה :המתכת נמצאת בעליה כשנה ועשרה...

יצרניות הנפט יגדילו תפוקה? המחירים צפויים לרדת רק לקראת סוף השנה

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל