מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

ספטמבר בבורסת ת"א: שווי שוק המניות המקומי חצה לראשונה את רף הטריליון שקל

מאת נורית דרורמניות29.09.2021 13:59
il.investing.com/analysis/article-200432920
ספטמבר בבורסת ת"א: שווי שוק המניות המקומי חצה לראשונה את רף הטריליון שקל
מאת נורית דרור   |  29.09.2021 13:59
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| נורית דרור, יחידת המחקר, הבורסה לניירות ערך |

המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בספטמבר 2021* הושפע לחיוב ממתן אישור קבוע לחיסון הקורונה של פייזר (NYSE:PFE) על ידי ה-FDA, במקביל להרחבת השימוש בחיסון למנה שלישית בישראל. מדדי המניות הגיעו לשיא ושווי השוק המניות חצה לראשונה את רף הטריליון שקל.

עליות השערים בת"א הואטו במחצית השנייה של החודש, זאת בהשפעת ירידות שערים בבורסות מובילות בעולם עקב משבר החוב שפקד את ענקית הנדל"ן הסינית קבוצת אוורגרנד (HK:3333). זאת, בנוסף למשבר האנרגיה בסין כמו באירופה, בעקבותיהם חשש מפני האטה בצמיחת הכלכלה הסינית והשלכותיה על הצמיחה הכלל עולמית.

המסחר בשוק המניות בתל-אביב בחודש ספטמבר הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, כאשר מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו החודש בכ-2.5%, והגיעו לשיא, ומדד ת"א-SME60 עלה החודש בכ-5%. מדדים אלה גבוהים ב-18%-20% מהרמה בה היו בתחילת השנה. יצוין כי בבורסות מובילות בחו"ל נרשמו בספטמבר ירידות שערים בשיעור של כ-3% בממוצע.

עליות שערים אפיינו החודש את כל המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א-נפט וגז שזינק בכ-13% והשלים עלייה של כ-35% מתחילת השנה, בהשפעת העלייה במחירי הנפט בכ-9% בספטמבר ובכ-50% מתחילת השנה.

מדדי ת"א-ביטוח ות"א בנקים-5 עלו החודש בכ-7% ובכ-3% בהתאמה, והשלימו עלייה של כ-35% ושל כ-41% בהתאמה מתחילת השנה. יצוין כי החודש הוארך בשלושה חודשים, עד לסוף דצמבר 2021, תוקף הוראות השעה המקלות שניתנו לבנקים ע"י בנק ישראל, אשתקד עם התפרצות הקורונה.

מדד ת"א-בנייה עלה החודש בכ-6% והשלים עלייה של כ-37% מתחילת השנה, זאת במקביל להמשך העלייה בביקוש לדירות.

החודש הושק מדד מניות חדש – ת"א-רשתות שיווק. במדד כלולות חברות השייכות לתת-ענף "רשתות שיווק" שפוצל מענף "מסחר ושירותים-מסחר" בתחילת אוגוסט. במדד כלולות כיום 18 רשתות שיווק פיזיות ואונליין אשר מתמחות בשיווק של מוצרי צריכה שונים, בשווי שוק כולל של כ-35.5 מיליארד שקל.

מחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל בספטמבר – ירידה של כ-10% לעומת המחזור הממוצע מתחילת השנה. ירידה זו הינה תוצאה ישירה של מיעוט ימי מסחר – 13 בלבד בספטמבר עקב חגי תשרי. ב-2 בספטמבר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-2.4 מיליארד שקל בבורסה – כ-1.1 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

| הגיוסים בשוק המניות בתל אביב צפויים להסתכם החודש בכ-1 מיליארד שקל

למרות מיעוט ימי המסחר, גל ההנפקות הראשוניות המשיך – ארבע חברות חדשות, בהן שלוש חברות הייטק, השלימו החודש הנפקות ראשוניות (IPOs) במסגרתן גויס סכום כולל בהיקף של כ-125 מיליון שקל. המנפיקות החדשות שהצטרפו החודש הן בוליגו, איירובוטיקס, אימפקס וגרופ 107.

המנפיקות החדשות שהצטרפו החודש לבורסה
המנפיקות החדשות שהצטרפו החודש לבורסה

בנוסף לארבע המנפיקות חדשות, נרשמה החודש למסחר חברת מניות חדשה, שפוצלה מחברה נסחרת: מניות טראלייט חולקו כדיבידנד בעין לבעלי מניות מנורה מבטחים החזקות (TASE:MMHD) הבורסאית. טראלייט עוסקת בייזום ופיתוח פרוייקטי אנרגיה סולארית ומשקיעה בחברות קלינטק. מניות טראלייט התחילו להיסחר לפי שווי שוק של כ-883 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו בבורסה 87 חברות חדשות. (לרשימת כל 83 המנפיקות החדשות מתחילת השנה, ראה אתר הבורסה).

בנוסף בוצעו החודש שלוש הנפקות לציבור ושתי הנפקות זכויות על ידי חברות נסחרות, וגויסו כ-870 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-718 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב אמות (TASE:AMOT) בהנפקת המניות הגדולה ביותר השנה בשוק המשני.

חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור (TASE:INCR) שמניותיה נסחרות בתל-אביב, רשמה את מניותיה למסחר מקביל בבורסת נאסד"ק (סמל: INCR), החל ב-1.9.2021, זאת כחמישה חודשים לאחר שרשמה אותן למסחר מקביל בבורסה TSX שבטורונטו.

| בשוק איגרות החוב נרשמה בספטמבר מגמה מעורבת במדדי האג"ח המובילים

עליות שערים של כ-0.5% בממוצע אפיינו את איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד. לעלייה באיגרות חוב אלה תרמה העלייה בשיעור האינפלציה, כפי שעולה מנתוני הלמ"ס – מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באוגוסט 2021, ובסיכום מתחילת השנה עלה ב-2.3%.

איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד רשמו עלייה זניחה. באפיק השקלי, איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה ירדו החודש בכ-0.9%, ובראשן איגרות החוב לטווח של 10 שנים שירדו בכ-2.4%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה מעט מכ-0.95% בסוף אוגוסט לכ-1.10% בסוף ספטמבר 2021, זאת בדומה לאג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שהתשואה לפדיון שלהן עלתה מכ-1.35% לכ-1.53%.

איגרות החוב הקונצרניות שקליות הכלולות במדד תל בונד שקלי-50 נותרו החודש ללא שינוי, בעוד אלה הכלולות במדד תל בונד-גלובל עלו החודש בכ-0.4%.

איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח שירדו החודש בכ-0.4%, עדיין ממשיכות להוביל בעלייה של כ-8% מתחילת השנה. יצוין כי מתחילת השנה נותר שער הדולר ביחס לשקל כמעט ללא שינוי, חרף ציפיות להתחזקות הדולר ביחס לשקל כתוצאה מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל בתחילת השנה.

בשוק איגרות חוב נרשמו בספטמבר מחזורי מסחר נמוכים לעומת המחזור הממוצע מתחילת השנה. המחזורים היומיים באיגרות החוב הממשלתיות שקליות ובאיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד הסתכמו בספטמבר בכ-1.3 ובכ-0.8 מיליארד שקל, בהתאמה– נמוכים בכ-33% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה, והמחזור היומי באיגרות החוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) שהסתכם בכ-0.65 מיליארד שקל בספטמבר היה נמוך בכ-13% לעומת המחזור הממוצע מתחילת השנה.

מגמה דומה אפיינה את מחזורי המסחר במלווה קצר מועד שהסתכמו בכ-0.14 מיליארד שקל ביום, נמוך בכ-55% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה.

| הגיוסים בשוק האג"ח בתל אביב על ידי משרד האוצר הסתכמו בכ-1.9 מיליארד שקל בספטמבר

כ-55% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-45% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. נמשכת הירידה בגיוסי האוצר השנה מכ-14 מיליארד שקל בחודש בממוצע ברבעון הראשון של שנת 2021 לכ-11 ולכ-5 מיליארד שקל בחודש, בהתאמה, ברבעון השני והשלישי של השנה. להאטה המתמשכת בהיקף גיוסי האוצר, מתחילת השנה, תרמה העלייה בהכנסות הממשלה, בעיקר ממיסים, בכ-29% מתחילת 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד כפי שעולה מנתוני משרד האוצר.

הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל בספטמבר.

החודש גויסו ע"י החברות הסקטור הריאלי כ-2.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור:

 • כ-850 מיליון שקל גויסו על ידי חברת האנרגיה או.פי.סי (TASE:OPCE), בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 5.7 שנים, ריבית 2.5%, דירוג -A ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-40 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-1.3 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח צמוד מדד ע"י שלוש חברות נדל"ן מניב:

 • כ-520 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב רבוע כחול (TASE:BLSR), בהרחבת סדרה של אג"ח עם מח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון (0.1%-), דירוג A+ ע"י "מעלות" ו- 1A ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה רביעית של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות ובהקצאה פרטית גייסה כ-930 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,300 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
 • כ-405 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב ביג מרכזי קניות (TASE:BIG), בהרחבת סדרה של אג"ח עם מח"מ 6.9 שנים, תשואה לפדיון 0.4%, דירוג Aa3 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-575 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-990 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
 • כ-381 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב איירפורט סיטי (TASE:ARPT), בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד, מח"מ 7.3 שנים, תשואה לפדיון 0.2%, דירוג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, בהנפקה הקודמת גייסה כ-233 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-970 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-162 מיליון שקל גויסו על ידי חברת האשראי החוץ-בנקאי אחים נאוי (TASE:NAWI), בהנפקת ראשונה מזה 3.5 שנים של החברה בשוק איגרות החוב. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 1.2 שנים, ריבית , 1.35%דירוג A- ע"י "מעלות". לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנתיים הקרובות.

| שוק הנגזרים התאפיין בעלייה חדה במחזורי המסחר החודש

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה בהשפעת התנודתיות במסחר, והסתכם בכ-125 אלף יחידות בחודש ספטמבר לעומת כ-100 אלף יחידות בממוצע מתחילת 2021. מדד התנודתיות VTA35 עלה מכ-11.5 נקודות בסוף אוגוסט לכ-15 נקודות ב-22 בספטמבר, וירד בחזרה לרמה של כ-12 נקודות בסוף ספטמבר.

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות עלה אף הוא והסתכם בכ-60 אלף יחידות בספטמבר, לעומת כ-48 אלף יחידות בממוצע מתחילת 2021.

בסוף ספטמבר נסחרות בבורסה 548 קרנות הסל, שווין המצרפי הסתכם בכ-99.3 מיליארד שקל.

שווי השוק של קרנות הסל בסוף ספטמבר 2021 היה נמוך בכ-0.5 מיליארד שקל לעומת השווי של קרנות הסל בסוף החודש הקודם. כל הירידה מקורה בקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים:

 • כ-0.5 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל-אביב. עלייה של כ-0.9 מיליארד שקל בשווי קרנות אלה שמקורה בעליית שערי המניות, קוזזה חלקית בירידה של כ-0.4 מיליארד שקל שמקורה במכירות נטו של הציבור.
 • כ-1.0 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים – כ-0.6 מיליארד שקל ירידה בשווי הקרנות שמקורה בירידת מדדי המניות, וכ-0.4 מיליארד שקל ירידה שמקורה במכירות הציבור.

בשוק קרנות הנאמנות נמשכו רכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות באג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל נטו בספטמבר, בהמשך לרכישות ענק בסך כ-20.5 מיליארד שקל מתחילת השנה. רכישות הציבור של קרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים התחדשו לאחר הפסקה בת חודש והסתכמו בכ-0.15 מיליארד שקל נטו בספטמבר, בהמשך לרכישות של כ-2.9 מיליארד שקל מתחילת השנה.

רכישות הציבור של קרנות נאמנות על מדדי מניות ואג"ח בינלאומיים נמשכו בקצב מתון והסתכמו בכ-0.16מיליארד שקל נטו בספטמבר, זאת בדומה לחודשיים הקודמים ובהמשך לרכישות בסך כ-4.8 מיליארד שקל מתחילת השנה.

בקרנות הכספיות התמתנו מכירות הציבור והסתכמו בכ-0.15 מיליארד שקל נטו בספטמבר, זאת בהמשך למכירות בסך כ-4.6 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה.

* כל הנתונים הינם אומדן, נכון לתחילת יום רביעי ה-29 בספטמבר 2021.

ספטמבר בבורסת ת"א: שווי שוק המניות המקומי חצה לראשונה את רף הטריליון שקל
 

מאמרים נוספים

פרנצ'סקו קאסרלה/Investing.com
ריבאונד בשעות האפלות ביותר: מדוע שוקי המניות תמיד תופסים את המשקיעים... מאת פרנצ'סקו קאסרלה/Investing.com - 28.06.2022

למי שהחמיץ את אירועי השבוע שעבר בשוקי המניות, אלה היו התשואות של מדדי המניות הגדולים (התשואה השבועית בעמודה הימנית):מקור הטבלה: Investing.comכפי שאנו יכולים לראות, המדדים בארה"ב...

ספטמבר בבורסת ת"א: שווי שוק המניות המקומי חצה לראשונה את רף הטריליון שקל

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
 • הרשמו חינם וקבלו:
 • התראות בזמן אמת
 • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
 • גרפים מותאמים אישית
 • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל