מבזקי חדשות
Investing Pro 0
🚨 נתוני Pro שלנו חושפים את המנצחת האמיתית של עונת הדוחות קבלו גישה לנתונים

קבוצת דלק עברה להפסד חשבונאי ברבעון השלישי למרות צמיחת ההכנסות

מניות 30.11.2022 09:44
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Ron Kedmi, Delek Group PR
 
DLEKG
+4.19%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
USD/ILS
+0.21%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
LCO
0.00%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
CL
+0.20%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TA35
+1.08%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
NWMDp
+3.26%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| חדשות Investing.com |

קבוצת דלק (TASE:DLEKG) שבשליטת יצחק תשובה, פרסמה ביום רביעי את התוצאות של הרבעון השלישי ושל תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022, כשהיא מציגה התאוששות מהמשבר שפקד אותה בשנים האחרונות ורושמת עלייה חדה בהכנסות ורווח מתואם של 695 מיליון שקל (בנטרול הפרשה חשבונאית בגין מיסים). בנוסף זכתה החברה להעלאת דירוג מחברת הדירוג S&P מעלות בשתי דרגות לרמה של BBB+ באופק "יציב".

מניית החברה זינקה מתחילת השנה 66%, למרות שבחודש האחרון צנחה 21%. המניה נסחרת במחיר של 423.8 שקל המשקף לחברה שווי שוק של כ-7.78 מיליארד שקל. 

| עיקר התוצאות

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הכנסות החברה זינקו לכ-9.032 מיליארד שקל, לעומת כ-5.712 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 3.04 מיליארד שקל, לעומת 2.05 מיליארד שקל ברבעון המקביל לשנת 2021 עליה של כמיליארד שקל בין הרבעונים. 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים עלה לסך של כ-8.985 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-3.194 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. 

הרווח התפעולי הרבעוני עלה בכ-40% לסך של כ-1.757 מיליארד שקל, לעומת 1.271 שקל ברבעון השלישי בשנת 2021. 

העלייה בהכנסות, בעקבות הגידול בהיקפי ההפקה באיתקה לצד הגידול במכירות של ניו מד, בשילוב העלייה במחירי הנפט והגז והרווחים מעסקת סיקר פוינט ומרובני, הביאו לעליה ברווח הנקי מתחילת השנה לכ-4.765 מיליארד שקל, לעומת רווח נקי של כ-804 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי המתואם ברבעון השלישי, בנטרול הפרשה חשבונאית למיסים נדחים, עומד על כ-695 מיליון שקל. ללא נטרול ההפרשה החשבונאית, נרשם הפסד ברבעון השלישי של כ-404 מיליון שקל. 

ההון העצמי של הקבוצה עלה והסתכם בסוף הרבעון השלישי לסך של כ-8.7 מיליארד שקל.

סך הנכסים של הקבוצה גדל בתקופת הדו"ח בכ-13.8 מיליארד שקל, מכ-31.4 מיליארד שקל בסוף שנת 2021 לכ-45.2 מיליארד שקל בסוף הרבעון השלישי.

הגידול בנכסים נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של הנכסים של החברות שנרכשו על ידי איתקה בתקופת הדוח (מרובני, סיקר פוינט וסאמיט) בהיקף כולל של כ-12 מיליארד שקל. 

| פעילות האנרגיה בים הצפוני 

לאחר תאריך המאזן, ב-9.11.2022, הושלמה הנפקת איתקה (LON:ITH), חברה בת בבעלות מלאה, ברשימת ה-Premium בבורסה בלונדון. ההנפקה, שהיא הגדולה ביותר שבוצעה בשנה האחרונה בלונדון, הושלמה לפי שווי של כ-2.9 מיליארד דולר (2.5 מיליארד ליש"ט). 

איתקה הנפיקה 10.4% מהון המניות המונפק של החברה בתמורה לכ-303 מיליון דולר. תמורת ההנפקה (בניכוי חלק מהוצאות ההנפקה) הועברו לקבוצה.

למרות שמאז שהחלה להיסחר בבורסת לונדון איתקה צנחה בקרוב ל-30%, חברת הדירוג S&P מעלות פרסמה דו"ח דירוג עדכני לקבוצה,  ובו העלתה את דירוג החוב של הקבוצה בשתי רמות לרמה של BBB+ באופק "יציב" (מקביל לדירוג הנוכחי של מידרוג), תוך שהיא מציינת כי השלמת ההנפקה של איתקה שיפרה את פרופיל הנזילות של הקבוצה וייצרה לקבוצת דלק מקורות ואמצעים לכיסוי החלויות של שנת 2023 וחלק מ-2024 ללא תלות בדיבידנדים מחברות הבנות. 

ביום שלישי, פרסמה חברת הדירוג מידרוג, שמדרגת גם היא את אגרות החוב של החברה, הערת מנפיק חיובית לקבוצה, בו ציינה כי הנפקת איתקה בעלת השפעה חיובית על דירוג האשראי של הקבוצה וכי השלמת ההנפקה מחזקת את הנזילות, את הגמישות הפיננסית ואת נראות הדיבידנדים. 

איתקה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 עם הכנסות של כ- 2 מיליארד דולר ארה"ב, זינוק חד לעומת הכנסות של 984 מיליון דולר בתשעת החודשים המקבילים בשנת 2021. ברבעון השלישי הסתכמו ההכנסות של איתקה בכ-638 מיליון דולר ארה"ב, לעומת כ-345 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי בתקופת הדו"ח גדל לכ-1.349 מיליארד דולר ארה"ב, לעומת 189 מיליון דולר ארה"ב בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון בנטרול הפרשה חשבונאית למיסים נדחים, עומד על כ-167 מיליון דולר ארה"ב, לעומת 80 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לאחר הפרשה חשבונאית למיסים נדחים, נרשם הפסד ברבעון השלישי של כ-156 מיליון דולר ארה"ב. 

במסגרת התחזית שפרסמה איתקה עם תמצית דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2022 היא ציינה כי היקף ההפקה היומי הממוצע ברבעון הרביעי של השנה צפוי לעלות ביחס לרבעון השלישי ולעמוד על 77-80 אלף שווה ערך חביות ליום. 

| פעילות האנרגיה בישראל

המגמה החיובית בתוצאות ניו-מד אנרג'י (TASE:NWMDp) (המוחזקת בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם ברבעון השלישי של שנת 2022, כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם בכ-594 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לכ-304 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי בכ-228 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

העלייה ברווח בתקופת הדוח, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מהגידול בהכנסות מפרויקט לוויתן ומירידה בהוצאות מימון. ההפקה ממאגר לוויתן ברבעון השלישי של 2022 רשמה גידול והסתכמה בכ-3 BCM כאשר כ- 60% מהכמות נמכרה לירדן ולמצרים והשאר לשוק המקומי. 

| פעילות הדלקים בישראל

בתקופת הדוח הסתכמה תרומתן של החברות דלק ישראל ודלק נכסים לרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בכ- 17 מליוני שקל. לאחר תאריך המאזן הכריזה דלק ישראל על חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליוני שקל, כאשר חלק הקבוצה בסכום זה הינו 12.5 מיליוני שקל. חלוקה זו מצטרפת לחלוקת דיבידנד לבעלי המניות, בסכום זהה של 50 מיליון שקל, אשר חולק על ידי דלק ישראל והתקבל בחברה במאי 2022.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק (בצילום למעלה): 

"קבוצת דלק נמצאת היום באחת התקופות החזקות שלה מבחינה פיננסית עם יתרות מזומנים משמעותיות בקופה, גמישות פיננסית באמצעות נכסים נזילים נקיים מחוב בהיקפים של מיליארדי שקלים, וירידה מתמשכת בחוב הפיננסי. התוצאות החזקות של הקבוצה ושל החברות הבנות, שבאו לידי ביטוי במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 נובעות בין השאר מהביקוש האדיר בעולם לנפט וגז, ואנו מעריכים כי המגמה הזאת צפויה להמשך בשנים הקרובות, ואנו נערכים כדי להמשיך ולתת מענה לביקושים האזוריים והעולמיים, ולספק אנרגיה בטוחה, אמינה וזמינה״.

קבוצת דלק עברה להפסד חשבונאי ברבעון השלישי למרות צמיחת ההכנסות
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (5)
אברהם כהן
אברהם כהן 03.12.2022 4:35
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
איתיקה נסחרת בשווי לא ראלי . מוזר למה ירדה. יש הסבר ?
יוסי כהן
יוסי כהן 01.12.2022 15:31
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
הכותרת לא מתאימה לכתבה
דני בן שלמה
דני בן שלמה 30.11.2022 21:44
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
חברה מרוויחה משקיעים לא מקבלים דיבידנט וזה למה
נתן לוי
נתן לוי 30.11.2022 10:45
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מה יש לדלקק היוםםם😢
Moti Ad
Moti Ad 30.11.2022 9:51
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מה עם דבידנדים?
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל