קבלו 40% הנחה
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+קבלו 40% הנחה

דריכות לקראת החלטת הדירוג של מודיס למרות שהורדה כבר מתומחרת בשוק

התפרסם 28.01.2024, 14:48
עודכן 09.07.2023, 13:32

| מאת יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון |

| ישראל: ההתכווצות בפעילות ברבעון ד' הייתה מתונה יחסית לציפיות

המדד המשולב לחודש דצמבר עלה בשיעור של 0.4 אחוז, ביטוי להתאוששות ההדרגתית של המשק מהפגיעה ממלחמת "חרבות ברזל". המלחמה נמשכה בדצמבר אך השפעתה על הפעילות המשיכה להיחלש.

חשוב לציין שהמדד המשולב, אשר אמור לאמוד את השינוי בתוצר ירד ב-8.7% ברבעון ד' בחישוב שנתי, הרבה פחות מההערכות בשוק לגבי ההתכווצות בתוצר ברבעון זה (משרד האוצר מעריך 19%-).

בנוסף, רמת המדד בדצמבר נמוכה מהרמה ערב המלחמה ב-1.7% בלבד. הרכישות בכרטיסי האשראי בשוק המקומי עלו ב-4% מתחילת אוקטובר (ערב המלחמה) ועד סוף ינואר (גם בהשפעת מיעוט הנוסעים לחו"ל).

אם ההתאוששות במשק תימשך, סביר להניח שהצמיחה ב-2024 תגיע ליותר מ-2%, מה שיתמוך גם בגידול בהכנסות במיסים בתקציב ויגביל את הגידול בגירעון ולכן גם את היקף גיוסי האג"ח.

| המשך התרחבות בייצור בענפי ההיי טק

הפעילות בענפי ההיי טק (כולל שירותי היי טק) נפגעה פחות מהתפרצות הלחימה. גם ייצוא שירותי היי טק המשיך להתרחב ב-1.6% בנובמבר (12.7% שנה אחורה).

בחודשים אוקטובר-נובמבר יצוא שירותי היי טק עלה ב-2.5% בקצב שנתי (לעומת רבעון ג'), דבר הצפוי לתמוך בצמיחה ברבעון האחרון של השנה. בחודשים ספטמבר-נובמבר הייצור התעשייתי התכווץ ב-1.8% בחישוב שנתי (נתוני מגמה) לאחר ירידה של 1.5% בשלושת החודשים שקדמו.

בספט'-נוב' הייצור בתעשיית ההיי טק התרחב ב-7.2% לעומת התכווצות של 8% ביתר ענפי התעשייה.

| שוק האג"ח: עידכון תחזית מימון הגירעון

עם קביעת יעד גירעון תקציבי של 6.6% על ידי הממשלה, שכוללת תחזית הנחת צמיחה סבירה (ואולי מעט פסימית) של 1.6%, ניתן לעדכן את תחזית מימון הגירעון ב-2024, כולל תחזית פריסה חודשית של הגיוסים בשוק המקומי. הנחות המודל שלנו כוללות:

  • הגירעון למימון יעמוד על 143 מיליארד שקל, כולל 15 מיליארד מקרן פיצויים לנזקי רכוש.

  • הכנסות של 7 מיליארד יגיעו ממכירת קרקעות (לעומת 10.4 מיליארד ב-2023).

  • צפוי גיוס נטו בחו"ל של 34 מיליארד שקל.

  • היתרה: 102 מיליארד יגיעו ממימון נטו מקומי, או 162 מיליארד שקל גיוס ברוטו (כולל פדיון קרן של 60 מיליארד).

  • צפוי 5 מיליארד שקל גיוס לא סחיר, כלומר 157 מיליארד גיוס ברוטו באג"ח או כ-13 מיליארד שקל לחודש בממוצע.

להערכתנו רמת גיוס זו איננה טריוויאלית מבחינת יכולת הקליטה על ידי גופים מוסדיים. מדובר בהיקף גיוס סחיר ברוטו סביב 157 מיליארד שקל, לעומת פדיון כולל של כ-75 מיליארד שקל (60 מיליארד פדיון קרן + 15 מיליארד שקל פדיון ריבית). חלק מהגיוס יבוצע באפיקים הקצרים.

החיסכון הפיננסי של הציבור בשנה נאמד סביב 70-80 מיליארד שקל, אך חלק מהחיסכון יהיה מושקע באפיקים אחרים כולל בחו"ל.

בסקירה מלפני שבועיים כתבנו : "ללא תוכנית פיסקאלית אמינה ה-spread על אג"ח ארה"ב צפוי להתרחב מ-0.3% היום לכיוון 0.5%." בינתיים, ה-spread עלה לכמעט 0.4%.

יחד עם זאת, הממשלה אישרה התאמות פיסקאליות משמעותיות (לפי הנגיד ירון), מה שעשוי למנוע עלייה נוספת ב-spread.

| ארה"ב: התרחבות בפעילות תקשה על הורדת ריבית מהירה

מדדי מנהלי הרכש PMI לחודש ינואר מצביעים על התרחבות בפעילות בענפי השירותים בארה"ב עם עלייה של 1.5 נקודות ל-52.9 (הרמה הגבוהה ביותר ב-7 חודשים האחרונים).

מדד ה-PMI בתעשייה עלה ב-2.6 נק' ל-50.3 לרמה הגבוהה ביותר זה 15 חודשים. רכיבי המחירים התמתנו בענפי השירותים אך האיצו בתעשייה (בעיקר מחירי התשומות על רקע ההתייקרות בהובלה).

יחד זאת, מחירי המכירות (selling price) גם בשירותים וגם בתעשייה, נמצאים במגמת התמתנות מה שתומך בהמשך התמתנות באינפלציה, לפחות בטווח קצר. יחד עם זאת, במבט קדימה, איום האינפלציה עלול להגיע מהעלייה במחירי ההובלה.

נתונים כלכליים אחרים בארה"ב היו חיוביים יחסית: הצמיחה ברבעון ד' הגיעה ל-3.3% (הצפי היה ל-2%) עם גידול של 2.8% בצריכה הפרטית (צפי ל-2.5%), ההשקעות (למעט השקעות בבנייה למגורים) עלו ב-1.9%, ההשקעות בבנייה למגורים עלו ב-1.1% והייצוא נטו תרם 0.4% לצמיחה.

בחודש דצמבר, ההכנסה הפנויה עלתה ב-0.3%, הצריכה הפרטית עלתה ב-0.7% (מעל הצפי של 0.4%) ואינפלציית PCE ליבה התמתנה ל-2.9% (הצפי היה ל-3.0%) מ- 3.2%.

ההזמנות של מוצרי בני קיימא ליבה עלו ב-0.3% בדצמבר לאחר גידול של 1.0% בנובמבר (עודכן מ- 0.8%). המכירות של בתים חדשים עלו ב-8%. לעומת זאת, חלה עלייה של 25 אלף דורשי עבודה חדשים ל-214 אלף איש (עדיין רמה נמוכה יחסית).

עבור הפד, התרחבות נאה בפעילות מורידה את הלחץ להורדת ריבית מהירה, זאת למרות סימני התמתנות באינפלציה (בעיקר אינפלציית PCE). האיום האינפלציוני מכיוון העלייה במחירי ההובלה יילקח בחשבון בהחלטת הריבית השבוע.

| סימני אופטימיות קלים באירופה

מדדי מנהלי הרכש באירופה היו מעורבים. מדד ה-PMI בשירותים ירד ב-0.4 נק' בינואר ל-48.4 נק' אך עלה ב-2.2 נק' בתעשייה ל-46.6 נקודות.

יחד עם זאת, עיקר הירידה חלה ברכיב "זמני ההספקה", כנראה על רקע העיכוב בהובלה הימית. הרכיבים האחרים בתעשייה דווקא השתפרו.

רכיבים כגון הציפיות לגבי התפוקה בעתיד (future output) והשינוי בתעסוקה מצביעים על שיפור:

זה שלושה חודשים אשר מסתמנת עלייה ברכיב מחירי המכירה (selling price) וקיים לחץ לעליות מחירים בענפי השירותים עקב עליית שכר.

רשתות המזון באירופה מדווחות על ציפיות לעליות מחירים.

המשמעות: אינפלציה דביקה בחודשים הקרובים תקשה על הורדת ריבית מהירה באירופה.

הכותבים הם כלכלני לידר שוקי הון. הסקירה מתבססת על מידע שפורסם לכלל הציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר שלידר ושות' בית השקעות בע"מ ("לידר ושות'") מניחה שהוא מהימן, וזאת בלי שביצעה בדיקות עצמאיות ביחס למידע. עם זאת, מודגש כי אין לידר ושות', כותבי הסקירה ועורכיה אחראים למהימנות המידע, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בה. סקירה זו אינה בגדר ייעוץ השקעות ואינה מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בה. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בה ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות מיועץ השקעות שייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לידר ושות', עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה וחברות בנות או קשורות שלהם ("קבוצת לידר") עשויים להחזיק בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בסקירה.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ