מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+ קבלו 40% הנחה

הריבית תרד בתחילת השנה הבאה? בנק ישראל ימתין להחלטת הפד

מאת ויקטור בהרסקירת שוק11.12.2023 15:10
il.investing.com/analysis/article-200439555
הריבית תרד בתחילת השנה הבאה? בנק ישראל ימתין להחלטת הפד
מאת ויקטור בהר   |  11.12.2023 15:10
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

הגירעון עלה ל- 3.4% מהתוצר

עם סיום ההפוגה במלחמה אנו רואים בשבוע האחרון שוב נסיגה ברכישות בכרטיסי האשראי.

המשך המלחמה, ללא תקציב מאושר עלול להיות הקש שישבור את גב הגמל מבחינת חברות הדירוג בשנה הבאה.

הייסוף החד בשער החליפין בנובמבר לא היה קשור אם כן למכירות המט"ח של בנק ישראל.

מדיניות ההנפקות מונעת הכבדה על השוק המקומי ובולמת עלייה בתשואות האג"ח כאן, זאת במחיר של גיוסים מעט יקרים יותר בשווקים הגלובליים (לאור עליית פרמיית הסיכון).

תיתכן הפחתת ריבית סמלית בתחילת השנה הבאה, אבל הכיוון הכללי של בנק ישראל יהיה להמתין לפד האמריקני.

עם סיום ההפוגה במלחמה אנו רואים בשבוע האחרון שוב נסיגה ברכישות בכרטיסי האשראי לרמה שנמוכה בכ- 6% לעומת התקופה שלפני המלחמה. הפעילות בענף הבנייה מושבתת ברובה בעקבות היעדרות עובדים פלשתינאים ועובדים זרים. הממשלה שוקלת החזרה חלקית של עובדים מיהודה ושומרון לעבודה בישראל, זאת לאור המצוקה הגדולה בענף. שנת 2024 תיפתח כנראה ללא תקציב מאושר. מבחינה פוליטית הממשלה תתקשה להעביר קיצוצים תקציביים שיעמדו בציפיות של השווקים או חברות הדירוג, והפתרון המסתמן הוא דחייה וקיצוצים אוטומטיים בחוק. בתרחיש אופטימי בו המלחמה מסתיימת תוך מספר שבועות, הדחייה עשויה להתברר כחיובית, כי התמונה הכלכלית תתבהר. מנגד המשך המלחמה, ללא תקציב מאושר עלול להיות הקש שישבור את גב הגמל מבחינת חברות הדירוג בשנה הבאה.

הגירעון התקציבי עלה ב- 12 החודשים האחרונים שהסתיימו בחודש נובמבר לרמה של 3.4% מהתוצר. ההכנסות ממסים ישירים ירדו בשיעור חד של 17% (ריאלי) לעומת החודש המקביל אשתקד. הוצאות המלחמה הישירות נאמדו בחודש זה ב- 5.8 מיליארד שקל. מימון הגירעון נטו נעשה בעיקר בשוקי חו"ל: 13.3 מיליארד שקל בחו"ל, לעומת 3.7 מיליארד בשוק המקומי. מדיניות ההנפקות מונעת הכבדה על השוק המקומי ובולמת עלייה בתשואות האג"ח כאן, זאת במחיר של גיוסים מעט יקרים יותר בשווקים הגלובליים (לאור עליית פרמיית הסיכון).

בנק ישראל מכר בחודש נובמבר מט"ח בסכום של 0.3 מיליארד דולר בלבד, לאחר מכירות בסך 8.2 מיליארד בחודש אוקטובר. סביר להניח שהמכירות היו בתחילת החודש לפני הייסוף הגדול בשער השקל. יתרות המט"ח של בנק ישראל שבו לרמה דומה לזו של סוף ספטמבר - 198 מיליארד דולר, זאת הודות לשערוך כלפי מעלה ביתרות המט"ח על רקע היחלשות של הדולר בעולם ועליות המחירים בשווקים הפיננסיים. הייסוף החד בשער החליפין בנובמבר לא היה קשור אם כן למכירות המט"ח של בנק ישראל.

מדדי המחירים לחודשים הקרובים יושפעו מהחלטות מדידה של הלמ"ס. כך לדוגמה אם סעיף נסיעות לחו"ל יימדד, השפעת הייסוף עשויה להביא לירידה במדד נובמבר. מנגד, ההיעדרות של עובדים פלשתינאים העלתה את מחירי שירותים שונים שקשורים לשיפוץ ותחזוקת הבית. גדלים הסיכויים שנראה עליית מסים מסוימת בשנה הבאה לאחר סיום הלחימה, ואלו אם יקרו, צפויים אולי אף הם לייקר את מחירי המוצרים והשירותים. תחזית האינפלציה עומדת על 2.4% לשנה הקרובה.

תיתכן הפחתת ריבית סמלית בתחילת השנה הבאה, אבל הכיוון הכללי של בנק ישראל יהיה להמתין לפד האמריקני. בנק ישראל עדיין יראה לנגד עיניו שני גורמים סיכון: שוק עבודה הדוק שמאופיין בעליות שכר בחלק מענפי המשק, וגירעון תקציבי גבוה. השווקים מגלמים עתה ירידת ריבית לרמה של 3.25% בסוף 2024, לעומת ריבית פד של 4.25%. אנו צופים ירידת ריבית מתונה יותר לרמה של 4.0% בסוף 2024.

גלובלי

נתוני שוק העבודה החזקים בארה"ב מרחיקים בעת זו את מועד הורדת הריבית הראשונה על-ידי הפד. אינדיקטורים לפעילות הכלכלית בארה"ב היו חיוביים, והרחיקו את החששות ממיתון. בשבוע החולף נרשמה מגמה מעורבת במדדי המניות בעולם. בארה"ב נרשמו עליות מתונות ובסיכום שבועי מדד ה-S&P500 עלה בשיעור של 0.2% ומדד הנאסד"ק עלה ב-0.7%. באירופה, מדד היורוסטוקס 50 עלה ב- 2.4% ואילו מדד הניקיי ביפן ירד ב-3.4%. מחיר חבית נפט מסוג ברנט הוסיף לרדת בשבוע האחרון לרמה של 76 דולר.

על רקע נתוני שוק העבודה החזקים יחסית בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות שבו לעלות, זאת לאחר שלאורך השבוע האחרון נרשמה בהם תנודתיות גבוהה. התשואה לעשר שנים התייצבה ברמה של 4.22% לאחר שבמהלך השבוע ירדה לרמה של 4.10%. התשואה לחמש שנים עלתה מרמה של 4.12% ל-4.24% והתשואה לשנתיים עלתה מרמה של 4.54% ל-4.72%. הציפיות להורדת ריבית הפד, כפי שהן עולות מהחוזים משוק ההון, התמתנו מעט בשבוע האחרון. שוק ההון מעריך כעת שהורדת הריבית תדחה מעט ושהריבית תחל לרדת במהלך הרבעון השני של 2024. בשוק מעריכים שב-2024 ירשמו לפחות 4 הורדות ריבית עד לרמה שבין 4.25%-4.50% בסוף השנה. במרבית המדינות המפותחות השווקים מתמחרים הורדות ריבית במהלך חצי השנה הקרובה, אך הצפי הוא שגם לאחר הירידות, הריביות יישארו גבוהות משמעותית יחסית לעבר.

ארה"ב: האינדיקטורים הכלכליים האחרונים היו חיוביים ברובם והרחיקו חששות מכניסה למיתון של הכלכלה האמריקנית. מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש דצמבר רשם עלייה חדה. העלייה נרשמה הן בסעיף למצב השוטף והן במדד הציפיות. מאותו הסקר עולה כי הציפיות לאינפלציה ירדו בחדות. הציפיות לשנה קדימה ירדו מ-4.5% ל-3.1%, והציפיות לאינפלציה בחמש עד עשר שנים הקרובות ירדו מרמה של 3.2% ל-2.8%. מדדי מנהלי הרכש של חברת ISM למגזר התעשייה נותר ברמה של 46.7 נקודות שמצביעה על מגמת ההתכווצות ואילו המדד למגזר השירותים עלה לרמה של 52.7 נקודות, ומוסיף להצביע על התרחבות בפעילות. הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו בחודש נובמבר ב-3.6%, וללא כלי רכב נרשמה בהם ירידה מתונה יותר של 1.2%.

שוק העבודה מוסיף להפתיע לחיוב. על-פי דוח התעסוקה בחודש נובמבר נוספו למשק האמריקני 199 אלף משרות, מעט מעל הצפי לחודש זה שעמד על 180 אלף. תוספת המשרות העיקרית נרשמה בענפי הבריאות ובמגזר הממשלתי. התעסוקה עלתה גם בתעשייה, מה שמשקף את חזרת עובדי תעשיית הרכב לאחר השביתה. עם זאת, התעסוקה במסחר הקמעונאי ירדה. מסקר משקי הבית, מקור נוסף לנתוני שוק העבודה בארה"ב, עולה ששיעור האבטלה ירד ל- 3.7% מ-3.9% בחודש הקודם וששיעור ההשתתפות עלה ל-62.8%. השכר בנובמבר עלה בשיעור גבוה מהצפוי של 0.4%, והשיעור השנתי התייצב בחודש האחרון ברמה של 4.0%. הדרישות השבועיות לדמי אבטלה נותרו בשבוע האחרון ללא שינוי, ברמה נמוכה יחסית של 220 אלף. מנגד, מספר המשרות הפנויות ירד באוקטובר מעבר לצפוי, לרמה הנמוכה מאז מרץ 2021. מספר המשרות הפנויות ירדו באוקטובר לרמה של 8.7 מיליון, מרמה של 9.4 מיליון בחודש הקודם. נתוני שוק העבודה כמכלול נתפסו בשוק ההון כטובים מהצפוי והתשואות בשוק האג"ח עלו לאחר הפרסום ביום שישי.

גוש האירו: האינדיקטורים הכלכליים מוסיפים להצביע על חולשה בפעילות. מדד הסנטיקס לאמון המשקיעים רשם שיפור קל החודש, אך רמתו עדיין נמוכה מאוד ביחס לעבר. מדדי מנהלי הרכש רשמו החודש שיפור קל אך הם עדיין מצביעים על התכווצות בפעילות. המדד למגזר התעשייה עלה לרמה של 44.2 נקודות והמדד למגזר השירותים עלה לרמה של 48.7 נקודות. המכירות הקמעונאיות עלו באוקטובר ב-0.1% וב-12 החודשים האחרונים הן ירדו ב-1.2%. מדד מחירי היצרן עלה בנובמבר ב-0.2%, ורמתו ב-12 החודשים האחרונים נמוכה ב- 9.4%. שוק ההון מעריך שריבית ה-ECB תחל לרדת באפריל 2024 ושעד סוף השנה הבאה ירשמו חמש הורדות ריבית לרמה של כ-2.75% בסוף השנה הבאה.

מודיס' הפחיתה את תחזית דירוג החוב של סין לשלילית. דירוג החוב נותר ברמה של A1. P&S החליטה להותיר את הדירוג ללא שינוי ברמה של +A (דומה לדירוג של מודיס'). הפחתת הדירוג הוסברה בהאטת הצמיחה, משבר בשוק הנכסים ועלייה ברמת החובות. הפחתת הדירוג, כשברקע בריחת הון מסין, מגבירה את הלחץ על הממשל לנקוט בצעדים בכדי לבלום לחיזוק אמון המשקיעים. גופים ממשלתיים החלו לקנות מדדי מניות סיניים, כשבד בבד הם מנסים להאט את ההנפקות הראשוניות של חברות.

כותבי הסקירה הם כלכלני בנק הפועלים. הסקירה מבוססת על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנתה הונחו כנכונים, וזאת בלי שבנק הפועלים בע"מ ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע. אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הבנק ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. סקירה זו היא למטרת אינפורמציה בלבד, ואינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע שעליו מתבססת הסקירה והדעות בה עשויים להשתנות מעת לעת, ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. סקירה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה או לצרכיו האישיים והייחודיים של כל משקיע. אין לראות במאמר זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על פי האמור, אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו, מטרותיו ונתוניו האישיים של כל משקיע, ולאחר הפעלת שיקול דעת עצמאי.

הריבית תרד בתחילת השנה הבאה? בנק ישראל ימתין להחלטת הפד
 

מאמרים נוספים

הריבית תרד בתחילת השנה הבאה? בנק ישראל ימתין להחלטת הפד

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל