מבזקי חדשות
Investing Pro 0
🚨 נתוני Pro שלנו חושפים את המנצחת האמיתית של עונת הדוחות קבלו גישה לנתונים

מחיר היעד של מניית בנק מזרחי עולה אחרי הדוח הרבעוני החזק

מאת ליאור שילהמניות29.11.2022 16:37
il.investing.com/analysis/article-200436430
מחיר היעד של מניית בנק מזרחי עולה אחרי הדוח הרבעוני החזק
מאת ליאור שילה   |  29.11.2022 16:37
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
 
MZTF
+2.16%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
USD/ILS
-0.14%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TA35
+1.08%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TELBA...
+1.23%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILMZI...
+0.15%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILMZT...
0.00%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| ליאור שילה, אנליסט בנקים, IBI בית השקעות |

| מזרחי מציג עוד דו"ח חזק עם תשואה דו-ספרתית 

בנק מזרחי טפחות (TASE:MZTF) פרסם דוחות חזקים לרבעון השלישי של 2022 עם תשואה להון של 20.8%, לעומת הערכה לתשואה של 18.5% ובהשוואה לתשואה להון של 19.4% ברבעון הקודם ו-17.3% ברבעון המקביל.

במקרה של בנק מזרחי המספרים אומרים הכל. כאשר מביטים על התוצאות של בנק מזרחי ביחס למערכת נראה כי קיים פער מהותי לטובת מזרחי. לראייה, 3 הבנקים האחרונים שפרסמו דוחות (פרט ללאומי (TASE:LUMI) שטרם פרסם) הציגו תשואה להון ממוצעת של 16.5%.

יתרה על זאת, בנק מזרחי פרסם תכנית אסטרטגית לשנת 2025 בה שאף להציג תשואה להון של 16% בסביבת ריבית של כ-1% ואינפלציה סביב טווח היעד של בנק ישראל ובנוסף יחס יעילות נמוך מ-50%. אמנם סביבת מאקרו שכזו אף אחד לא ציפה ונראה שהשנה-שנתיים הקרובות טומנות בחובן חוסר ודאות, אך עדיין ככל הנראה בנק מזרחי יאלץ לעדכן את התכניות האסטרטגיות שלו עוד לפני 2025.

עידכנו את מודל הערכת השווי לשנת 2023 באופן כזה שההפרשה להפסדי אשראי תעלה לשיעור של 0.3%, צמיחת התיק תקטן לשיעור של 5% והתשואה המייצגת של הבנק עומדת על 15%, אף על פי שאנו מעריכים שמדובר על הערכה שמרנית שנזקפת אך ורק בשל חוסר הוודאות בעתיד הנראה לעין.

אלו גוזרים מחיר יעד מעודכן של 150.5 שקל שמותיר את ההמלצה על תשואת שוק בשל האפסייד הגבוה במדד היחס של IBI. למרות ההמלצה, נציין שהמנייה נסחרת במכפיל רווח 7.5X על הרווחים של 2023 (מעט נמוך מהממוצע הענפי) ומכפיל הון של 1.23X על ההון של 2023 לעומת מכפיל הון נוכחי שעומד על 1.39X.

| נקודות עיקריות מהדו"ח

הכנסות הריבית נטו של הבנק הציגו צמיחה של 10% ביחס לרבעון הקודם ו-34.5% ביחס לרבעון המקביל. צמיחה שנבעה בעיקר מעליית הריבית והמדד (שתרם כ-100-120 מיליון שקל פחות מהרבעון הקודם).

המרווח הפיננסי של הבנק בנטרול מדד גדל ל-2.41% ביחס ל2.11% ברבעון הקודם, עליה שנובעת בעיקר על רקע העלאת הריבית. בנטרול השפעת הריבית אנו סבורים שהייתה נרשמת יציבות במרווח.

ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בשיעור של 0.2%, בדומה להערכות שלנו. הבנק מציין שהעלייה בהפרשה נובע מצמיחת התיק לצד אפקט התקן החשבונאי של הCECL בו התעדכנו מספר גורמים מאקרו כלכליים שהעלו את ההפרשה הקבוצתית.

נכון לנקודה זו, הבנק מרגיש בנוח עם רמת ההפרשה הקבוצתית, כאשר מציין בנוסף שלא חווה איתותים שליליים בתיק האשראי.

יחס ה-NPL ירד מ-1.17% ברבעון הקודם ל-0.95%. ירידה חדה שמסבירה את האמור בסעיף הקודם בנוגע לתחושת הנוחות של ההנהלה.

הכנסות המימון שאינן מריבית היו גבוהות מהצפי בשל השפעת נגזרים ורישום רווחים בתיק האג"ח למסחר.

העמלות עלו בשיעור של 2.2% ביחס לקודם ובשיעור של 9.7% ביחס למקביל. הצמיחה ביחס למקביל נבעה בעיקר מעליה בעמלות דמי ניהול חשבון, עסקי מימון והפרשי המרה. 

ההכנסות האחרות כללו כמובן את הרווח הון מרכישת אגוד (51 מיליון שקל נטו).

סך ההכנסות (ללא חומ"ס) הציגו גידול של 10.3% ביחס לרבעון הקודם וכ-35% ביחס לרבעון המקביל.

בהיבט ההוצאות נרשמה עלייה ביחס לרבעון הקודם בשיעור של 6% ועלייה של 14.2% ביחס לרבעון המקביל. מרבית העלייה בהוצאות מיוחסת לשכר שעולה בשל העלייה בתוצאות החזקות של הבנק.

יחס היעילות התפעולית ממשיך להיות חזק והסתכם בשיעור של 43.3% לעומת שיעור ממוצע של 51.7% בשמונת הרבעונים האחרונים.

הרווח הנקי הסתכם ב-1.17 מיליארד שקל, עליה של 12% ביחס למקביל. הבנק הצהיר שיחלק דיבידנד בשיעור של 30%.

יחס הלימות ההון הסתכם בשיעור של 9.92%, ירידה של 0.08% ביחס לרבעון הקודם שנובעת מהוראת בנק ישראל לבטא חשיפה על אשראי ממונף על קרקעות, עדכון תקן הנוגע לנגזרים וצמיחת אשראי בעל אופי עסקי יותר. היחס מבטא פער של 0.3% מעל דרישת הפיקוח מה שמשקף פער של כ-760 מיליון שקל.

| בשורה התחתונה 

בנק מזרחי מציג עוד דו"ח חזק עם תשואה להון דו-ספרתית בקידומת 2, הגבוה במערכת ללא עוררין. הבנק עושה רושם שהתכנית האסטרטגית להשגת תשואה להון של 16% ויחס יעילות נמוך מ-50% תיעשה מהר מהצפוי וידרש עידכון המספרים בהקדם. 

אנו מעלים מעט את מחיר היעד ל- 150.5 ש"ח למניה ונותרים בהמלצת תשואת שוק. עם זאת, נציין שמניית מזרחי נסחרת במכפיל שאינו משקף פוטנציאל עתידי ארוך טווח.

הכותב הוא אנליסט בנקים של בית ההשקעות אי.בי.אי. הסקירה מתבססת על מידע שפורסם לכלל הציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר שבית ההשקעות אי.בי.אי מניח כי הוא מהימן, וזאת בלי שביצע בדיקות עצמאיות ביחס למידע. אי.בי.אי, כותבי הסקירה ועורכיה אינם אחראים למהימנות המידע, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בה. סקירה זו אינה בגדר ייעוץ השקעות ואינה מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בה. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בה ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בית השקעות אי.בי.אי, עובדיו וחברי הדירקטוריון שלו עשויים להחזיק בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בסקירה.

מחיר היעד של מניית בנק מזרחי עולה אחרי הדוח הרבעוני החזק
 

מאמרים נוספים

מחיר היעד של מניית בנק מזרחי עולה אחרי הדוח הרבעוני החזק

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
דני בן שלמה
דני בן שלמה 30.11.2022 21:45
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
בנק חזק מניה מדשדשת דיבידנד קטן לעומת הרווח דעתי בלבד
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל