מבזקי חדשות
Investing Pro 0
💎 קבלו גישה לכלי שוק הזוכים לאמונם של אלפי משקיעים צללו פנימה

המגמה החיובית בשווקים לא תואמת את הכוונה להוריד את האינפלציה

מאת רפי גוזלןסקירת שוק28.11.2022 14:54
il.investing.com/analysis/article-200436417
המגמה החיובית בשווקים לא תואמת את הכוונה להוריד את האינפלציה
מאת רפי גוזלן   |  28.11.2022 14:54
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
 
TA35
+0.17%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TLBND...
-0.08%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
IL2YT...
+-0.37%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
USD/ILS
-0.09%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
US500
-0.23%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
US2YT=X
-0.22%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי |

| הפער בין שוק איגרות החוב הממשלתיות לנכסי הסיכון מתרחב

בשבועות האחרונים נמשכה המגמה החיובית בשווקים הפיננסים, מגמה שנתמכת בהערכה לכך ששיא האינפלציה מאחורינו, כך שהמשך הירידה בסביבת האינפלציה יוביל למיצוי קרוב של תוואי העלאות הריבית.

אמנם השווקים ממשיכים לגלם צפי להעלאות ריבית נוספות בחודשים הקרובים, אך גם בארה"ב וגם בגוש היורו התמחור משקף את מיצוי תוואי העלאות הריבית במהלך הרבעון השני של 2023, בסביבת ריבית של 5% ו-3%, בהתאמה.   

חשוב לציין כי הציפיות למיצוי תוואי העלאת הריבית בארה"ב, ואף הפחתה בחלקים המתקדמים של 2023, נשענות על ציפיות לירידה משמעותית בסביבת האינפלציה. תמיכה לכך התקבלה לאחרונה גם מהתמתנות במחירי הסחורות, עם דגש על האנרגיה, שמושפעים, בין היתר, מההתפתחויות בסין.

מעבר לכך שסין מתמודדת עם בעיות מבניות, בעיקר עם מיצוי מודל הצמיחה הנשען על השקעות והתפוצצות של בועת הנדל"ן, שצפויות להוות משקולת לפרק זמן ממושך על הצמיחה, בטווח הקצר מדיניות הקורונה בה ממשיך לדבוק הממשל הסיני, תורמת לתנודתיות גבוהה בפעילות הנובעת מסגירה ופתיחת המשק.

כך, בדומה לרבעון הראשון של השנה, נרשמה לאחרונה עלייה מהירה במספר המקרים המאומתים, שמובילה למגבלות על הפעילות. העלייה בסוף הרבעון הראשון של השנה הובילה לנסיגה של כ-2.7% בתוצר ברבעון השני שלאחריה הובילה פתיחת המשק להתאוששות ולצמיחה בשיעור של 3.9% במהלך הרבעון השלישי. כפי שהדברים ניראים כיום, עיקר הפגיעה בצמיחה תירשם ברבעון הנוכחי, ואילו ברבעון הראשון של 2023 צפויה התאוששות, כך שההשפעה הממתנת על מחירי האנרגיה מצד סין צפויה להיות זמנית.   

בכל אופן, הציפיות לאינפלציה הגלומות בשווקים מגלמות ירידה חדה לסביבה של 2.7%-2.2% בשנים הקרובות, למרות שסביבת האינפלציה הבסיסית הנוכחית בארה"ב נעה ברמות של כ-6%. זאת, למרות שלירידה כה משמעותית באינפלציה נדרשו בעבר זמן ממושך יותר והרעה בשוק העבודה וגלישה למיתון.

התמחור בשוק איגרות החוב הממשלתיות עקבי עם הערכה זו, כאשר העמקת השיפוע השלילי בין איגרות החוב לשנתיים ול-10 שנים, שמתקרבת ל-80 נ"ב, משקפת הסתברות גבוהה לגלישה למיתון במהלך 2023. תקופה ממושכת שבה נרשם שיפוע שלילי קדמה לכל אחד מתקופות המיתון בעשורים האחרונים, והיא מאופיינת במתאם גבוה לשיעור האבטלה.

רק כאשר נרשמת הרעה מספקת בשוק העבודה ועלייה מהירה בשיעור האבטלה, שמסמנת שינוי כיוון בתוואי הריבית, העקום חוזר להתאפיין בשיפוע חיובי. בתקופות המיתון האחרונות העקום היה הפוך לתקופה שבין 9 ל-18 חודשים, ובעת זו העקום הפוך כבר קרוב ל-5 חודשים, כך שהציפייה למפנה בריבית בשליש האחרון של 2023 מגלמת הערכה שמתיישבת עם סטטיסטיקת העבר לגלישה למיתון במחצית השנייה של 2023.   

לעומת התמחור בשוק איגרות החוב הממשלתיות הכולל הצפי לירידה חדה בסביבת האינפלציה, נכסי הסיכון ממשיכים לשקף בעיקר את השינוי בסביבת הריבית ופחות את השפעה הממתנת של העלייה בריבית על הפעילות הריאלית.

העלייה במדדי המניות המובילים, שבארה"ב מתאפיינים גם במכפילים גבוהים וברמות נמוכות מאוד של פרמיית הסיכון, במקביל לירידה בתשואות איגרות החוב ובמרווחים הקונצרנים בשבועות האחרונים, משקפים שיפור משמעותית בתנאים הפיננסים, כלומר שקולים להפחתת ריבית.

זאת, למרות שמדיניות הפד מכוונת מן הסתם להקשחת התנאים הפיננסים בכדי להוביל לירידה באינפלציה. לפיכך, ככל ששיפור זה יימשך הוא יחייב את הפד (ובעקבותיו גם בנקים מרכזיים נוספים) להקשיח את הטון ואף להוביל למחזור העלאות ריבית ממושך יותר, וזאת עד שתתקבל הרעה מספקת בתנאים הפיננסים ובשוק העבודה שתוביל להתמתנות האינפלציה.  

| אפקטיביות פחותה של התמסורת המוניטרית תומכת בתוואי ריבית גבוה יותר

לאחר העלאת הריבית של בנק ישראל בשבוע האחרון בשיעור של 50 נ"ב, נמוך מהקצב בהחלטות הקודמות  75 נ"ב, ראשי הבנק יצאו למקצה שיפורים בכדי למתן את הפרשנות ה"יונית" של השוק. בסדרת ראיונות הובהר כי אמנם הקצב הופחת אך הריבית צפויה לעלות מעל לרמת ה-3.5% אליה הצביעה מחלקת המחקר במסגרת עדכון התחזית באוקטובר, ועל כך שתחזית זו צפויה להתעדכן כלפי מעלה. למעשה הבנק מכוון כיום להעלאת הריבית לרמה של לפחות 3.75%, וזוהי גם הסביבה שמתומחרת בשוק הבין-בנקאי. 

להערכתנו, סביבת האינפלציה הגבוהה תקשה על הבנק למצות את העלאת הריבית בשתי ההחלטות הקרובות, ללא הידרדרות משמעותית בתמונת המאקרו העולמית. בהחלטות הבאות הועדה צפויה לראות לנגד עיניה קצב אינפלציה שיכול להגיע גם מעל ל-5.5% כתלות בצעדי הממשלה, ובכל אופן סביבה של כ-5% ב-3 ההחלטות הראשונות ב-2023.

לכן, כל עוד לא נרשמת הרעה מספקת בסביבת המאקרו, מידת הביטחון הנמוכה בירידה בסביבת האינפלציה תקשה על עצירה בתוואי העלאות הריבית, ולכן היא צפויה להגיע להערכתנו ל-4%, כאשר הסיכון נוטה בשלב זה כלפי מעלה.  

הערכתנו זו מקבלת תמיכה גם מאפקטיביות פחותה יחסית של התמסורת המוניטרית. ביום ה' האחרון הודיע הבנק על הגברת תדירות מכרזי המק"מ ומעבר מהנפקה חודשית לשתי הנפקות לחודש וזאת עד להודעה חדשה. נזכיר כי לאחרונה נרשמה עליית מדרגה בהיקפי ההנפקות, כאשר ההנפקה הראשונה לנובמבר הסתכמה ב-30 מיליארד שקל, ואליה כאמור נוספת ההנפקה בשבוע הקרוב בהיקף של 10 מיליארד שקל.

הגברת היקף הנפקות המק"מ מכוונת לשיפור התמסורת המוניטארית, שכן מרבית סדרות המק"מ נסחרות בתשואה נמוכה מריבית בנק ישראל. בהתחשב בכך שגם מרבית הפיקדונות המוצעים לציבור לטווחים הקצרים לפידיון  נמוכים אף הם מריבית בנק ישראל, השפעת העלאת הריבית אמנם באה לידי ביטוי בצד של נוטלי האשראי (הצמודים לריבית הפריים), אך באופן פחות אפקטיבי  מבחינת שיקולי אלטרנטיבת החיסכון.  

למרות הגדלת היקף הנפקות המק"מ, האתגר הניצב בפני בנק ישראל בשיפור התמסורת מורכב יותר. שכן, קרוב ל-50% משוק המק"מ מוחזק בידי משקיעים זרים, וזאת כתוצאה ממצוקת הנזילות הדולרית שמייצרת פרמיית נזילות גבוהה ולמעשה פערי ריבית בין תשואת המק"מ לבין הריבית השקלית הגלומה בחוזה שקל-דולר.

לכן, כל עוד מצוקת הנזילות הדולרית נמשכת, הנפקות המק"מ לכשעצמן יתקשו לשפר במידה ניכרת את התמסורת המוניטרית (שכן הן ייתקלו בהמשך רכישות מצד הזרים), כך שהנטל על הריבית ככלי להורדת האינפלציה צפוי להתגבר, ומכאן גם התמיכה להעלאת ריבית בשיעור גבוה יותר.  

לפיכך, התמחור הנוכחי בשוק איגרות החוב לא מכיל להערכתנו פרמיית סיכון מספקת בגין סביבת האינפלציה בתקופה הקרובה והשפעתה על פוטנציאל העלאת הריבית. אמנם מבנה עקום עם שיפוע שלילי בהחלט סביר, אך רמת התשואות נמוכה מדיי להערכתנו. כמו כן, מידת הריסון הנגזרת מרמת הריבית הריאלית (הנגזרת מהציפיות) גם היא מתונה.

לשם השוואה, איגרות החוב הצמודות למדד בארה"ב נסחרות בסביבה של מעל ל-2% בטווחים הקצרים וסביב 1.5% בטווחים הבינוני-ארוך, וזאת לעומת כ- 0.5% בלבד בעקום המקומי בין הטווחים הקצרים ל-10 שנים לפידיון כאשר רק בטווחים הארוכים היא נעה בין 0.75% ל-כ-1%. לפיכך, התמחור הנוכחי ממשיך לתמוך להערכתנו בהמשך השתטחות/התהפכות העקומים הצמוד והשקלי, אך תוך עלייה ברמת התשואות בעיקר בטווחים של עד 10 שנים לפידיון.  

לכותבי המאמר ולחברת שרותי בורסה והשקעות בישראל - אי.בי.אי בע"מ ("שירותי בורסה") אין רישיון שיווק השקעות והם אינם מבוטחים בביטוח הנדרש מבעלי רישיון בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. בעת פרסום המאמר שירותי בורסה וכותבי המאמר הינם בעלי עניין אישי בנושאיו הנובע מאחזקותיהם בניירות הערך הנזכרים בסקירה או מקיומם של קשרים עסקיים עם החברות המוזכרות. יובהר, כי אין באמור בסקירה כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
המגמה החיובית בשווקים לא תואמת את הכוונה להוריד את האינפלציה
 

מאמרים נוספים

המגמה החיובית בשווקים לא תואמת את הכוונה להוריד את האינפלציה

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל