מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔎 צפו ב-ProTips המלאים של NVDA להערכה מיידית של סיכונים או הזדמנות קבלו 40% הנחה

רפי גוזלן

  • ניתוחים ודעות

סקירות של רפי גוזלן
ארכיון כל הכתבות של רפי גוזלן, כולל דעות וניתוחים ופיננסיים.

| רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI בית השקעות | | עיקרי הדברים: הצמיחה בארה"ב ממשיכה להפתיע כלפי מעלה והיא נתמכת בשוק עבודה חזקה ועלייה בהכנסה הריאלית, בהרחבה פיסקאלית ולאחרונה גם בשיפור מהיר בתנאים...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI בית השקעות | | עיקרי הדברים: סביבת האינפלציה בארה"ב נעה סביב 4%-3.5%, אך התמהיל ממשיך לשקף אינפלציית סחורות קרובה לאפסית לעומת אינפלציית שירותים גבוהה ודביקה של כ-5%....
השיפור בתנאים הפיננסים צפוי לתמוך בצמיחה, אך מעלה את סיכון האינפלציה בהמשך השנה נתוני המאקרו האחרונים מצביעים על צמיחה גלובלית חיובית מתונה. נתוני התעסוקה בארה"ב היו מעורבים, אך ממשיכים לשקף שוק עבודה...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | הוועדה המוניטרית החליטה להפחית את הריבית ב-25 נ"ב ל-4.50%. הערכות הקונצנזוס היו חצויות בין הפחתה של 25 נ"ב לבין הותרת הריבית ללא שינוי.  ההחלטה על הפחתת...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי || עיקרי הדברים:  מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר הפתיע כלפי מטה בירידה של 0.3%. הקצב השנתי התמתן מ-3.7% ל-3.3%, ועשה צעד נוסף לעבר הגבול העליון של יעד...
נתוני התעסוקה לחודש נובמבר בארה"ב אמנם מיתנו במידה מסוימת את הציפיות להפחתת ריבית, אך הן עדיין גבוהות מדיי להערכתנו. הבנקים המרכזיים המובילים בעולם ובראשם ה-Fed לא ימהרו להפחית ריבית מחשש לטעות נוספת...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | ירידת התשואות בארה"ב במהלך השבוע האחרון לא שיקפה שינויים מהותיים בפרמיית הסיכון, אלא נשענה ברובה על עלייה חדה בציפיות להפחתת ריבית במהלך השנה הקרובה....
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | | עיקרי הדברים: ההתאוששות המהירה בשווקים לאורך חודש נובמבר נשענה בעיקר על צפי למיצוי תהליך העלאת הריבית מתוך ציפיה לירידה באינפלציה, ובשילוב עם צמיחה...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי || עיקרי הדברים:מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה בשיעור של 0.5%, בהתאם להערכת הקונצנזוס, כאשר הקצב השנתי התמתן בשיעור קל מ-3.8% בספטמבר ל-3.7%...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | | עיקרי הדברים: הפד מאותת כי השיפור המהיר שנרשם בתנאים הפיננסים אינו עולה בקנה אחד עם כוונות הפד, כל עוד האינפלציה לא מתקרבת אל היעד. סקר קציני האשראי...