קבלו 40% הנחה
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+קבלו 40% הנחה

ריבית בנק ישראל תמשיך לעלות ותגיע בינואר לרמה של 3.5%

התפרסם 24.11.2022, 10:28
עודכן 09.07.2023, 13:32

| ד"ר גיל מיכאל בפמן, כלכלן ראשי, בנק לאומי ויניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי |

| שיעור הצמיחה של ישראל ברביע השלישי של השנה בולט לחיוב בהשוואה בינלאומית

התוצר המקומי הגולמי של ישראל צמח ברביע השלישי של 2022, לעומת הרביע הקודם, בקצב של כ-2.1% (במונחים שנתיים, נתונים מנוכי עונתיות). על אף שלא מדובר בקצב צמיחה מהיר במיוחד, יש לציין כי הנתון של המשק הישראלי בלט לחיוב בהשוואה בינלאומית. 

שיעור הצמיחה של ישראל ברביע השלישי של השנה (לעומת הרביע הקודם) מצוי בחלקה העליון של התפלגות מדינות ה-OECD. הקדימו את ישראל, ארה"ב (עם שיעור צמיחה של כ-2.6%), שבדיה ונורבגיה, פולין וקולומביה. שיעור הצמיחה של כלכלת ישראל ברביע השלישי של השנה, בלט לחיוב, בין היתר, בהשוואה לשיעור הצמיחה הממוצע בגוש האירו (כ-0.8%), באיחוד האירופי (כ-1.0%) ובבריטניה (כ-0.7%-).

כמו כן, נציין כי בלטו לשלילה מרבית כלכלות מרכז-מזרח אירופה, ביניהן: לטביה, סלובניה, הונגריה והרפובליקה הצ'כית. זאת, ברקע ההשלכות השליליות של הלחימה בין רוסיה לאוקראינה.

עם זאת, חשוב לציין כי שיעור הצמיחה של התוצר לנפש (שמתוקנן לפי שיעור גידול האוכלוסייה) של ישראל הינו שלילי (מינוס 0.2%), ועל כן אינו בולט לחיוב בהשוואה בינלאומית. שכן שיעור גידול האוכלוסייה השנתי של ישראל עומד על כ-2% לעומת כ-0.0%-0.5% בקרב מרבית מדינות ה-OECD. 

ישראל בלטה לחיוב גם בבחינה של שיעור הצמיחה ברביע השלישי של השנה לעומת הרביע המקביל אשתקד (q3/21), זאת כפי שצוין בהודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שלוותה לפרסום נתוני החשבונאות הלאומית, מוקדם יותר החודש. כמו כן, בישראל רמת התוצר בעת הנוכחית (q3/22) גבוהה בכ-12.5% בהשוואה לרמה שהייתה ערב פרוץ משבר הקורונה (q4/19).

יש לציין שמדובר בשיעור הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD שפרסמו נתונים, כאשר ישנן מדינות שטרם שבו לרמת הפעילות שהייתה לפני המשבר, ביניהן: ספרד, בריטניה והרפובליקה הצ'כית. כמו כן, במלל המלווה להחלטת הריבית האחרונה מה-21.11.22 ציין בנק ישראל כי "רמת התוצר במשק ממשיכה להיות גבוהה מקו המגמה טרום משבר הקורונה כבר רבעון רביעי ברציפות". מגמה אשר צפויה להימשך גם ברביעים הבאים.

| תחזית הצמיחה של ה-OECD  לשנת 2023: ישראל בולטת לחיוב ביחס למרבית המדינות המפותחות

ב-22 בנובמבר, פרסם ה-OECD את התחזית המאקרו-כלכלית העדכנית שלו לשנים הבאות. במסגרת הפרסום, הדגיש ה-OECD את האתגרים הרבים הניצבים בפני כלכלת העולם בפתחה של שנת 2023. סביבת הצמיחה העולמית בהאטה, האינפלציה צפויה להישמר ברמה גבוהה לפרק זמן ממושך, מה שמשפיע לרעה על אמון העסקים והצרכנים, וכן רמת חוסר הוודאות הינה גבוהה. 

במטרה להתמודד עם האינפלציה הגואה, מרבית הבנקים המרכזיים ברחבי העולם, בדגש על הכלכלות הגדולות, מצויים בעיצומו של תהליך צמצום מוניטרי מתמשך, שכולל העלאת ריבית במנות גדולות תוך פרק זמן קצר. תהליך אשר צפוי להימשך גם בחודשים הבאים. מצב זה, מייצר סביבה מאקרו כלכלית שאינה תומכת בצמיחה מהירה. 

אכן, תחזיות הצמיחה לשנת 2023 עודכנו כלפי מטה במידה ניכרת במועדי העדכון האחרונים, ובמקביל, תחזית האינפלציה עודכנה כלפי מעלה. בעדכון הנוכחי, תחזית הצמיחה לכלכלה הגלובאלית עומדת על 2.2%, קצב נמוך משמעותית מהתחזית ל-2022 (3.1%) ומהצמיחה ב-2021 (5.9%), וכן בהשוואה לממוצע בשנים 2013-2019 (3.4%). 

ההאטה בצמיחה צפויה הן בקרב המדינות המפותחות והן בקרב המדינות המתפתחות. מרבית המדינות שבהן צפויה התכווצות או צמיחה בקצב מתון במיוחד הן מדינות אירופה, כאשר בבריטניה ובגרמניה צפוי מיתון של ממש. זאת, ברקע משבר האנרגיה, אשר עלול להוביל למחסור של ממש באנרגיה, וכתוצאה לירידה בתוצר ולאינפלציה גבוהה יותר בקרב מדינות אירופה החברות ב-OECD (בממוצע). מנגד, מדינות אסיה צפויות להוביל את הצמיחה העולמית בשנה הבאה. ההאטה בסביבת הצמיחה העולמית צפויה להשפיע לשלילה גם על הפעילות הכלכלית בישראל.

תחזית הצמיחה של ה-OECD לכלכלת ישראל בשנת 2023 עומדת על 2.8%, שיעור המשקף התמתנות לקצב צמיחה הנמוך מפוטנציאל הצמיחה של המשק (המוערך בכ-3.5%-4.0%), אולם גבוה ביחס למרבית המדינות, בדגש על המפותחות, ועל כן מצביע על חוסנה היחסי של כלכלת ישראל. להערכתנו, שנת 2022 צפויה להסתכם בצמיחה של 6.0% ובשנה הבאה אנו צופים צמיחה של 3.4%, בין היתר, הודות לצפי לגידול בפעילות יצוא הגז הטבעי ויצוא התעשיות הביטחוניות.

| בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.50% ל-3.25%, הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2011

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה בישיבתה האחרונה מה-21.11.2022, להעלות את הריבית ב-50 נ"ב לרמה של 3.25%, אשר הינה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2011. נציין כי ההערכות המוקדמות נעו בטווח שבין 50 נ"ב ל-75 נ"ב. נדגיש כי תהליך העלאת הריבית מצד בנק ישראל חל במקביל להעלאת הריבית במרבית המדינות המפותחות, ובפרט במשקים המפותחים הגדולים.

במלל המלווה להחלטת הריבית, ציין בנק ישראל שהאינפלציה במשק מצויה מעל לגבול העליון של יעד יציבות המחירים (1%-3%) – ברמה של 5.1% ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו באוקטובר. כמו כן, הודגש כי האינפלציה נרשמת בטווח רחב של סעיפי המדד. להערכתנו, האינפלציה השנתית בפועל (כלומר, ב-12 החודשים האחרונים) צפויה להישאר מעל ל-5% בחודשים הקרובים. מדובר במצב אשר תומך בהעלאות ריבית נוספות, זאת למרות האטת הקצב בהחלטה הנוכחית.

האינפלציה בישראל נמוכה מהאינפלציה במרבית המדינות המפותחות. הוועדה המוניטרית מעריכה כי תהליכי ההידוק המוניטרי בישראל ובעולם והתמתנות הביקושים לצד ההקלות בשרשראות האספקה וירידת מחירי הסחורות פועלים למיתון האינפלציה. מלבד זאת, נראה שהפחתת קצב ההעלאות נתמכה בכך שהציפיות לאינפלציה לשנה הראשונה משוק ההון מצויות בתוך תחום היעד, הציפיות לשנה משאר המקורות שוהות בסביבת הגבול העליון של היעד (3%).

הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד. נציין שיעד יציבות המחירים של בנק ישראל מוגדר במונחים של אינפלציה בפועל של המדד הכולל ולא במונחי ציפיות, שיתכן שיתממשו ויתכן שלא. על כן, לאינפלציה בפועל יש משקל משמעותי בקביעת רמת הריבית.

במסגרת הגורמים המאפשרים העלאות ריבית נוספות, בנק ישראל ציין שבמשק הישראלי נמשכת פעילות כלכלית איתנה ושוק העבודה עדיין הדוק. בנק ישראל צופה שהמדיניות המוניטרית המצמצמת וההתמתנות בפעילות בעולם צפויים להביא להאטה מסוימת בפעילות הכלכלית בישראל בהמשך, ולכן ההאטה בקצב העלאת הריבית בהחלטה הנוכחית. במסגרת הסיכונים, ציין בנק ישראל את הפעילות הכלכלית בעולם שהולכת ומתמתנת ותך כדי כך הסיכון המתגבר למיתון, בעיקר באירופה.

בנק ישראל גם מציין שמספר העסקאות לרכישת דירה ממשיך לרדת והיקף המשכנתאות שניטלו בחודשים האחרונים הצטמצם מאוד, ובמקביל ישנה עלייה ניכרת בהתחלות הבנייה, מה שיכול ללמד על הכוחות המתגבשים, להערכתנו, לבלימת אינפלציית מחירי הדירות בישראל ולעצירת תהליך העלאת הריבית בהמשך. במבט קדימה, אנו מעריכים כי תהליך העלאת הריבית יימשך בחודשים הקרובים. בהחלטת הריבית הקרובה, בתחילת חודש ינואר, הריבית צפויה להערכתנו לעלות ב-25 נ"ב נוספים, לרמה של 3.5%.

הכותב הוא הכלכלן הראשי של בנק לאומי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות בסקירה מסופקים כשירות לקוראים, ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים. לבנק ו/או לחברות בנות ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בסקירה, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה.

תגובות אחרונות

כתבה מעניינת מנסה לקשר אותה עם ההפסדים של קופות הפנסיה ונפילת המניות.צמיחה של מה, ריבית עולה הפסד לציבור.
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ