מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

ישראכרט עברה "ניקוי אורוות" וברבעונים הקרובים תעמוד למבחן השוק

מאת ליאור שילהמניות19.05.2022 10:53
il.investing.com/analysis/article-200434800
ישראכרט עברה "ניקוי אורוות" וברבעונים הקרובים תעמוד למבחן השוק
מאת ליאור שילה   |  19.05.2022 10:53
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| ליאור שילה, אנליסט בנקים, IBI בית השקעות |

חברת כרטיסי האשראי ישראכרט (TASE:ISCD) פרסמה ביום רביעי דוחות רבעוניים פושרים, מתחת לצפי, עם תשואה להון של 7.2%, ביחס לתחזית שלנו בבית ההשקעות אי.בי.אי, שעמדה על כ-10%.

| אירועים חד-פעמיים ברבעון הראשון שהשפיעו על התוצאות של ישראכרט:

 • הוצאה של 10 מיליון שקל, הנובעת מקיצור תקופת השכירות החוזית בבית ישראכרט שנמכר.

 • הוצאה של 7 מיליון שקל שנגרמה מהחלטה להפסיק את הפעלת האפליקציה לתיקוף ותשלום עבור נסיעה בתחבורה ציבורית.

 • במידה ומנטרלים את ההוצאות החד-פעמיות, התשואה להון היתה עולה לרמה של 9%.

 • אנו באי.בי.אי נותרים במחיר יעד של 17.4 שקל למניה, בהמלצת תשואת שוק. 

| נקודות עיקריות מהדוח של ישראכרט:

 • כמות כרטיסי האשראי הפעילים של ישראכרט קטנה ב-9,000 כרטיסים חדשים - ירידה של 0.2% בהשוואה ליתרה של הרבעון הקודם. יתרת הכרטיסים החוץ-בנקאיים קטנה בשיעור זהה.

 • היקף מחזורי ההנפקה של כרטיסי האשראי גדל בשיעור של 14% ביחס לרבעון המקביל וקטן ב-5.5% ביחס לרבעון הקודם. נזכיר כי ברבעון הראשון נרשמה ירידה בפעילות בשל וריאנט האומיקרון.

 • בתוך כך, נציין כי החל בסוף הרבעון הראשון ולתוך הרבעון השני נראה כי חלה עלייה בהיקף המחזורים - פעם אחת בשל הירידה בתחלואה ובמגבלות, ופעם שנייה בשל העלייה בהיקף התיירות.

 • היקף העסקאות פר כרטיס גם כן ירד, בשיעור של 5.7% ביחס לרבעון הקודם, לאחר כמה רבעונים של עלייה.

 • מבט להכנסות מכרטיסי אשראי מראה כי ההכנסות מבתי עסק נטו הציגו ירידה בשיעור של 6.5% ביחס לרבעון הקודם כתוצאה מהירידה במחזורים, אבל גם בעקבות הירידה בעמלה הצולבת החל בינואר 2022 בהתאם לרפורמה.

 • ההכנסות ממחזיקי כרטיס אשראי גם כן ירדו, אם כי בשיעור של 5.5%, בדומה לירידה בהיקף המחזורים. נציין כי כל עוד נרשמת עלייה בתיירות היוצאת, הדבר צפוי לתמוך בהכנסות מעמלות מט"ח ולשפר את הרווחיות.

 • תיק האשראי של ישראכרט הציג צמיחה נמוכה מהצפי, בשיעור של 3.4% ביחס לרבעון הקודם. התיק הקמעונאי צמח ב-0.9%, בעוד התיק העסקי צמח ב-14.4%, מה שמציג אופטימיות להמשך לאחר שהתיק נחתך במהלך משבר הקורונה.

 • הכנסות הריבית נותרו זהות לרבעון הקודם והסתכמו ב-111 מיליון שקל. זאת, למרות צמיחת התיק ככל הנראה משחיקה מינורית במרווחים. כך, שיעורי הריבית על יתרת התיק אמנם נותרו זהים יחסית, אבל הריביות לעסקאות בחודש האחרון מרמזות על תחרות גבוהה בשוק ושחיקה עתידית. מנגד, יש לזכור כי חלק מהותי מהתיק של ישראכרט הוא בריבית משתנה, כך שהעלאת הריבית תתרום בהמשך.

 • ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בשיעור של 0.51% מסך החייבים בגין כ"א, כאשר כרית הפסדי האשראי הקבוצתית שנותרה ממשבר הקורונה נותרה במאזן.

 • סך ההוצאות ללא הפסדי אשראי ירדו בשיעור של 9.1% ביחס לרבעון הקודם, ובנטרול חד-פעמיים ירדו ב-10.5%, בעיקר בשל הקיטון במחזורים. מנגד, ההכנסות ללא הכנסות אחרות קטנו ב-4.5%.

 • יחס היעילות ברבעון הסתכם ברמה של 82% לעומת 78.5% ברבעון הקודם ו-78.5% ברבעון המקביל. בנטרול חד-פעמיים יחס היעילות היה 78.9% ברבעון הנוכחי לעומת 83.5% ו-78.5% ברבעון הקודם והמקביל בהתאמה.

 • יחס הלימות ההון הכולל של החברה עמד על שיעור של 15.4%, מעט נמוך מהרבעון הקודם בשל חלוקת הדיבידנד, אבל גבוה מעל לדרישה הרגולטורית.

 • הרווח הנקי הסתכם ב-50 מיליון שקל, לעומת 57 מיליון שקל ברבעון הקודם ו-74 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

| תובנות אחרונות

ישראכרט הציגה דוח רבעוני פושר ומתחת לצפי גם בנטרול הסעיפים החד- פעמיים. הצד החיובי הוא שלא צפויים הפתעות בדוחות הקרובים בכל הנוגע למעבר למבנה החדש, וכן ההחלטה לצאת מפרויקט האפליקציה לתחבורה הציבורית נראית כמו החלטה נכונה.

קיימים כמה נושאים שיש לעקוב אחריהם, ושהרבעונים הקרובים יהיו קריטיים בכל הנוגע אליהם:

 • צמיחת אשראי קמעונאי - אחד ממנועי הצמיחה הראשיים של החברה. בשני הרבעונים האחרונים החברה הציגה צמיחה, אך הציפיות בשוק היא לצמיחה גבוהה יותר בייחוד בתקופה בה הפעילות הכלכלית עולה.

 • תשלומים לבנקים והסכמים עם מועדונים - ישראכרט דיווחה על חידוש הסכמים מול אשמורת, לייף סטייל והוט, וכן על מזכר הבנות עם גולף, סטימצקי וסונול להקמה ותפעול של מועדון לקוחות משותף, הכולל הנפקת כרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים.

למדנו בעבר שחידושי הסכמים והתקשרויות חדשות מגדילים את המחזורים ותומכים בגידול היקף הלקוחות, אבל עם שחיקת הצולבת והתחזקות כוחם של המועדונים, חלוקת הרווחים נוטה להיות פחות רווחית לכרטיסי אשראי וגוררת הוצאות כבדות בהתחלה בחלק מהמקרים. כמו כן, נזכיר כי בפברואר 2023 מסתיים ההסכם של ישראכרט עם בנק הפועלים, וההסכם הבא עשוי להיות קריטי לרווחיות החברה בהמשך, שכן מרבית מצבת הכרטיסים הבנקאיים שישראכרט מתפעלת היא של הפועלים.

החברה ציינה בשיחת המשקיעים כי המיזם המשותף בנושא Buy Now Pay Later (BNPL) צפוי להתחיל במחצית השנייה של השנה. דבר זה עשוי לדחוף את האשראי המסחרי וכן להגדיל חשיפה לאשראי קמעונאי דרך החברה המשותפת.

ההנהלה החדשה של ישראכרט בחרה לבצע "ניקוי אורוות" בדוחות הנוכחיים, ולכן הרבעונים הקרובים ישפיעו מאוד על האופן שבו השוק מסתכל על החברה ועל האסטרטגיה החדשה שלה.

אנו באי.בי.אי נותרים במחיר יעד של 17.4 שקל למניית ישראכרט בהמלצת "תשואת שוק".

הכותב הוא אנליסט בנקים של בית ההשקעות אי.בי.אי. הסקירה מתבססת על מידע שפורסם לכלל הציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר שבית ההשקעות אי.בי.אי מניח כי הוא מהימן, וזאת בלי שביצע בדיקות עצמאיות ביחס למידע. אי.בי.אי, כותבי הסקירה ועורכיה אינם אחראים למהימנות המידע, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בה. סקירה זו אינה בגדר ייעוץ השקעות ואינה מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בה. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בה ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בית השקעות אי.בי.אי, עובדיו וחברי הדירקטוריון שלו עשויים להחזיק בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בסקירה.

ישראכרט עברה "ניקוי אורוות" וברבעונים הקרובים תעמוד למבחן השוק
 

מאמרים נוספים

ישראכרט עברה "ניקוי אורוות" וברבעונים הקרובים תעמוד למבחן השוק

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
 • הרשמו חינם וקבלו:
 • התראות בזמן אמת
 • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
 • גרפים מותאמים אישית
 • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל