🔥 מניות שנבחרו באמצעות AI מתקדם מאת InvestingPro - עכשיו עד 50% הנחהלמימוש המבצע

למרות נתוני תעסוקה מעורבים? הפד צפוי להאיץ את הטייפרינג

התפרסם 05.12.2021, 12:45
עודכן 09.07.2023, 13:32
CL
-

| מאת יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון |

שילוב של חשש מהווריאנט החדש (Omicron) ונימה הרבה יותר ניצית מפאוול העיב על שוק המניות. פאוול אמר שתופעת האינפלציה יותר "רוחבית" ויש מקום לשקול האצה בקצב צמצום רכישות האג"ח (טייפרינג). יתכן שנתוני תעסוקה מעט מאכזבים גם תרמו לירידות, למרות שהשוק עדיין צופה שתי העלאות ריבית ב- 2022 ומדדי מנהלי הרכש בארה"ב הצביעו על האצה בפעילות הכלכלית, גם בתעשייה וגם בענפי השירותים.

| מאקרו ישראל: התרחבות בצריכה הפרטית

באוקטובר, הרכישות בכרטיסי האשראי עלו ב- 4.6% אחר מספר חודשים של אי שינוי.

באוגוסט-אוקטובר המכירות ברשתות השיווק עלו ב- 0.4% בחישוב שנתי לאחר גידול של 2.2% בשלושת החודשים שקדמו. קיימת הסטה מצריכת מוצרים לצריכת שירותים.

מסתמנת האצה בקצב עליית השכר לכמעט 5% לשנה בשנתיים האחרונות.

ה- OECD צופה צמיחה בישראל השנה של 6.3% ו- 4.9% ב- 2022, בדומה לתחזית שלנו.

השכר הממוצע עלה ב- 1.7% בספט', והקצב השנתי עלה ב- 4.8% (מ- 4.1%).

| סביבת האינפלציה: נפילה במחירי הנפט

מחירי הדלקים הוזלו ב- 3.6% בתחילת דצמבר, וצפויה תרומה של 0.1%- למדד.

מחירי הנפט ירדו ל- 70$ לחבית ברנט, מה שתומך בהוזלה נוספת גם בינואר.

השקל יוסף ב- 0.8% בשבוע האחרון, גם מול הדולר וגם מול היורו.

מס רכישה על משקיעי דיור עלה ל- 8% מ- 5% (תרומה של 0.1%+).

| ארה"ב: צמיחה מהירה למרות האכזבה בנתוני תעסוקה

בנובמבר נוספו 210 אלף מועסקים (הצפי:540 אלף), 82 אלף נוספו בתיקוני ספטמבר-אוקטובר.

שיעור האבטלה ירד ל- 4.2% מ- 4.6% (סקר נפרד), למרות עלייה בשיעור ההשתתפות ל- 61.8% (מ- 61.6%).

השכר השעתי עלה בקצב מתון יחסית של 0.3% (הצפי היה ל- 0.4%) ו- 4.8% y/y.

בנובמבר, מדד ISM בשירותים עלה ל- 69.1 (רמת שיא), זה 9 חודשים המדד נמצא מעל 60 נק'. רכיב המחירים נותר גבוה (82.3), כמו כן רכיב זמני הספקה (75.7).

מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה עלה ב- 0.3 נק' ל- 61.1 עם עלייה חדה ברכיבי ההזמנות, הייצור והתעסוקה. מסתמנת האצה בפעילות ברבעון ד'.

| אירופה:

בנובמבר, אינפלציית הליבה עלתה ב- 2.6% שנה אחורה (הצפי היה ל- 2.2%), לעומת 2.1% באוקטובר. סך הכול האינפלציה עלתה ב- 4.9% מ- 4.1%.

מדד מחירי התעשייה PPI עלה ל- 21.9% y/y, בעיקר בשל ייקור חד במחירי הגז.

באוקטובר המסחר הקמעונאי עלה ב- 0.2% (בהתאם לצפי) ו- 1.4% . y/y

| שוק האג"ח:

עקום התשואות בארה"ב המשיך להשתטח בשבוע האחרון וכעת צופה 2 העלאות ריבית ב- 2022. ירידת התשואות הארוכות ביום שישי נבעה מתופעת flight to safety.

לפי הערכתנו, נתוני צמיחה חזקים בארה"ב וסביבת אינפלציה גבוהה יחייבו ריסון מוניטרי חריף יותר ממה שמתומחר בשוק האג"ח.

ציפיות האינפלציה בשוק האג"ח בישראל המשיכו לרדת על רקע ירידה במחירי הנפט בעולם. אנחנו עדיין סבורים שהאפיקים השקליים עדיפים.

| זום אין: זינוק במחירי האנרגיה באירופה תרם לאינפלציה

בנובמבר מדד המחירים לצרכן באירופה עלה ב- 4.9% שנה אחורה (מ- 4.1%), מעל הציפיות של 4.5%.

מחירי האנרגיה עלו ב- 27% על רקע משבר הגז באירופה.

המדד ללא מרכיב האנרגיה עלה ב- 2.5% בלבד, האצה מ- 2% באוקטובר.

מחירי השירותים עלו ב- 2.7% שנה אחורה (מ- 2.1%) על רקע הסרת המגבלות.

מחירי התעשייה (למעט אנרגיה) עלו ב- 2.4%.

בגרמניה האינפלציה עומדת על 6% גם עקב עלייה בשיעור המע"מ ב- 3% בינואר.

ה- ECB עדיין טוען שהאינפלציה טרנזיטורית וצופה אינפלציה של 1.7% ב- 2022.

| מאקרו ישראל: האצה בקצב עליית השכר הממוצע

בחודש ספטמבר, השכר הממוצע למשרת שכיר עלה ב- 1.7% (לעומת אוגוסט, מנוכה עונתיות), עם עליה חדה בשכר בענף אירוח ופנאי (5%) ובמסחר הקמעונאי (2%). למרות שנתוני שכר חודשיים נוטים להיות תנודתיים, נדמה שמגמה זו הגיונית על רקע מחסור של עובדים. בשל השינוי בהרכב התעסוקה בתקופת הקורונה, נכון יותר לנתח את העלייה בשכר הממוצע בספטמבר 21 לעומת החודש המקביל ב- 2019. השכר הממוצע עלה בקצב שנתי של 4.8% עם עלייה חדה בענף תקשורת ומידע (9.2%, היי טק בעיקר), בינוי (7%), שירותים פיננסיים (7.2%) ושירותים מקצועיים. האצה בקצב עליית השכר מהווה גורם אינפלציוני אשר נלקח בחשבון בתחזית האינפלציה שלנו.

| עלייה חדה בצריכה הפרטית באוקטובר

בחודש אוקטובר, הרכישות בכרטיסי האשראי עלו ב- 4.6% לעומת ספטמבר (גידול ריאלי, מנוכה עונתיות), זאת לאחר מספר חודשים של דשדוש. נתוני המגמה מצביעים על התרחבות בשלושת החודשים האחרונים בקצב שנתי של 7.3%, בפרט בענפי השירותים. רמת הרכישות באוקטובר 21 גבוהה ב- 23% לעומת הרמה באוק' 19 (ערב הקורונה), זאת בעיקר על רקע צמצום משמעותי בנסיעות לחו" ל (רכישות בכרטיסי אשראי מודדות רכישות מקומיות בלבד), עלייה בשכר וגידול באוכלוסייה.

| לעומת זאת, התמתנות במכירות ברשתות השיווק

בחודשים אוגוסט-אוקטובר המכירות ברשתות השיווק עלו ב- 0.4% בחישוב שנתי (נתוני מגמה) לאחר גידול של 2.2% בשלושת החודשים שקדמו. התמתנות זו נובעת מהאצה בצריכת שירותים (עם הסרת המגבלות) בקצב של 16% באוגוסט-אוקטובר (לפי נתוני הרכישות בכרטיסי האשראי). מדובר בצריכה מאוזנת יותר אשר תומכת בסביבת אינפלציה מתונה יחסית.

מספר נתונים חשובים יתפרסמו השבוע: שני: נתוני אבטלה (סקר כוח אדם) למחצית הראשונה של נובמבר, יציאות וכניסות של תיירים (נובמבר), פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה (אנו צופים שכול חברי הוועדה הצביעו בעד אי שינוי בריבית). בנוסף, ביום שני יתפרסמו נתוני הרכישות של בנק ישראל: מט"ח ואג"ח. רביעי: סקר מגמות בסקטור העסקי (נובמבר), מאזן התקציב.

| מאקרו חו"ל: ארה"ב: המשך בלבול בנתוני תעסוקה

| שני המקורות למצב התעסוקה הצביעו על כיוונים שונים:

  • סקר כוח האדם איכזב עם גידול של 210 אלף מועסקים בלבד (ועוד 82 אלף בתיקונים של נתוני ספטמבר-אוקטובר). האכזבה התרכזה בירידה במספר המועסקים בעף המסחר (20- אלף) וגידול מאד מתון בענף אירוח ופנאי (23 אלף), זאת למרות הצמיחה המהירה בסקטור זה. רבים

| סבורים שקיימת בעיית ניכוי עונתיות, בפרט על רקע תקופת הקורונה של השנתיים האחרונות.

  • לעומת זאת, סקר משקי הבית (אשר כולל עצמאיים, ולא רק שכירים) הצביע על גידול של 1.1 מיליון מועסקים. סקר משקי הבית נוטה להיות יותר תנודתי ברמה החודשית ולכן נחשב פחות אמין. יחד עם זאת, יתכן בהחלט שחלק מהפער בין הסקרים נובע מגידול מהיר של עובדים עצמאיים(gigs) או קבלני משני שלא חברות בע"מ. שיעור האבטלה ירד ל- 4.2% מ- 4.6%, ונמצא רחוק ב- 0.2% בלבד מהשיעור של "תעסוקה המלאה" שמעריך הפד. שיעור ההשתתפות עלה ב- 0.2% ל- 61.8% מ- 61.6%, תופעה בהחלט מעודדת.

| מדדי מנהלי הרכש מצביעים על האצה

בנובמבר מדד ISM בענפי השירותים עלה ל- 69.1 (רמת שיא), וזה 9 חודשים המדד נמצא מעל 60 נק'. מסתמנת האצה ברכיבי הפעילות, ההזמנות והתעסוקה. רכיב המחירים נותר גבוה (82.3), כמו כן רכיב זמני הספקה (75.7). בנובמבר מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה עלה ב- 0.3 נק' ל- 61.1 עם עלייה חדה ברכיבי ההזמנות, הייצור והתעסוקה. מדדי מנהלי הרכש מצביעים על האצה בפעילות ברבעון ד'.

השלכות: למרות נתון התעסוקה המאכזב, הפד צפוי להחליט על האצת הטייפרינג ולסיים את הרכישות במרץ 2022. סביר להניח 2-3 העלאות ריבית עד סוף 2022 והמשך ריסון מוניטארי ב- 2023. ניסיון העבר מלמד שמחזורי הידוק מוניטארי (tightening cycle) יותר חדים יחסית לציפיות המוקדמות בשוק, מה שיתמוך בסופו של דבר בעליית תשואות ארוכות.

נתוני מאקרו חשובים שיתפרסמו בעולם: שלישי: גרמניה: סקר אמון עסקי לדצמבר. רביעי: ארה"ב: מספר המשרות הפנויות לאוקטובר. חמישי: סין: נתוני אינפלציה, גם CPI וגם PPI (נובמבר). שישי: ארה"ב: נתוני אינפלציה לחודש נובמבר. קצב האינפלציה השנתי עלול לעלות לקרוב ל- 7% שנה אחורה (מ- 6.2%). מדובר בנתון מאקרו משמעותי ביותר עבור הפד (והשווקים). יתפרסם גם מדד האמון הצרכני של מישיגן.

| זום אין: זינוק במחירי אנרגיה באירופה תרם לאינפלציה

בנובמבר מדד מחירים לצרכן באירופה עלה ב- 4.9% שנה אחורה (מ- 4.1%), מעל הציפיות של 4.5%.

מחירי האנרגיה עלו ב- 27% על רקע משבר הגז באירופה. המדד ללא מרכיב האנרגיה עלה ב- 2.5% בלבד, האצה מ- 2% באוקטובר.

מספר מדינות מטות את המדד כלפי מעלה: באסטוניה האינפלציה עלתה ב- 8.4% ובלטביה ב- 9.3%. בגרמניה האינפלציה עלתה ב- 6%, בצרפת ב- 3.4%, באיטליה ב- 4.0% ובספרד ל- 5.6%.

מחירי השירותים עלו ב- 2.7% שנה אחורה (מ- 2.1%) על רקע הסרת המגבלות. מסתמנת עלייה במחירי אירוח ופנאי, חופשות ומסעדות.

מחירי התעשייה (למעט אנרגיה) עלו ב- 2.4%. רכיבי מחירי התפוקה, גם בתעשייה וגם בענפי השירותים ממשיכים לעלות:

כאמור, בגרמניה האינפלציה עלתה ל- 6% אך חשוב להדגיש שבמשבר הקורונה (ב- 2020) גרמניה הורידה את שיעור המע"מ מ- 19% ל- 16%. בתחילת 2021 המע"מ חזר לעלות ל- 19%, מה שתרם לעלייה טכנית באינפלציה השנתית.

מעניין לציין שבגרמניה מחירי השכירות עלו ב- 1.4% בלבד (שנה אחורה), אך חלק משוק השכירות מפוקח.

בינתיים תוספות השכר עדיין מתונות יחסית: בגרמניה הסקטור הציבורי יקבל תוספת של 2.8% בלבד עבור השנים 2022-2023.

ה- ECB עדיין טוען שהאינפלציה טרנזיטורית וצופה אינפלציה של 2.2% ב- 2021 ו- 1.7% ב- 2022, זאת לפי תחזית המאקרו האחרונה של חודש ספטמבר. ברור שתחזית האינפלציה תתעדכן כלפי מעלה.

החלטת הריבית הבאה של ה- ECB תתקיים ב- 16.12. תוכנית החירום של רכישות האג"ח (PEPP) אמורה להסתיים בחודש מרץ 2022, אך סביר להניח שה- ECB ישאיר דרגות חופש להגדיל את תוכנית הרכישות הרגילה, במידת הצורך, בפרט על רקע החשש מהתפרצות ווריאנט החדש.

השלכות: למרות הפתעת האינפלציה, ה- ECB לא צפוי לשנות את המדיניות המרחיבה בקרוב, זאת בניגוד לאמירות של פאוול לגבי האצה בטייפרינג וחשש מאינפלציה מתמשכת. הדולר צפוי להמשיך להתחזק ב-2022.

  • מסמך PDF: סקירת המאקרו השבועית מאת כלכלני לידר שוקי הון:
  • הכותבים הם כלכלני לידר שוקי הון. הסקירה מתבססת על מידע שפורסם לכלל הציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר שלידר ושות' בית השקעות בע"מ ("לידר ושות'") מניחה שהוא מהימן, וזאת בלי שביצעה בדיקות עצמאיות ביחס למידע. עם זאת, מודגש כי אין לידר ושות', כותבי הסקירה ועורכיה אחראים למהימנות המידע, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בה. סקירה זו אינה בגדר ייעוץ השקעות ואינה מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בה. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בה ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות מיועץ השקעות שייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לידר ושות', עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה וחברות בנות או קשורות שלהם ("קבוצת לידר") עשויים להחזיק בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בסקירה.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ