x
0

סיכום המלצות גולשים

המלצות הגולשים הפתוחות -

שםהמלצות הגולשיםשורידובירוה"ס ממוצע%
EUR/USD
שורי
33%
דובי
67%
336674-0.54%
חוזים עתידיים על נפט גולמי
שורי
68%
דובי
32%
2661280.83%
BTC/USD
שורי
61%
דובי
39%
1911202.88%
USD/JPY
שורי
49%
דובי
51%
151156-0.02%
חוזים עתידיים על זהב
שורי
70%
דובי
30%
212900.61%
GBP/USD
שורי
40%
דובי
60%
1051570.20%
חוזים עתידיים על נפט ברנט
שורי
60%
דובי
40%
13488-0.28%
USD/TRY
שורי
71%
דובי
29%
146610.02%
חוזים עתידיים על גז טבעי
שורי
38%
דובי
62%
5488-0.06%
חוזים עתידיים על מדד דולר ארה"ב
שורי
63%
דובי
37%
8248-0.42%

ביצועי הקהילה -

ביצועי הקהילה
ביצוע אבסולוטי