מבזקי חדשות
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

אלומיי קפיטל מסכמת מחצית שנה עם צמיחה בהכנסות וגידול בהפסדים

מניות 22.09.2022 09:58
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Eran Lam, Ellomay Capital PR
 
ELLO
-0.67%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
CLIS
-1.43%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ELLO
+2.05%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
LP650...
-2.51%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILELL...
0.00%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TADUAL
-0.87%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

 | חדשות Investing.com |

חברת אלומיי קפיטל (TASE:ELLO), המייצרת אנרגיה מתחדשת וחשמל ויוזמת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת וחשמל באירופה ובישראל, דיווחה ביום חמישי בבוקר על תוצאותיה הכספיות הלא מבוקרות לתקופת המחצית הראשונה לשנת 2022. החברה, בהובלתו של המנכ"ל רני פרידריך (בצילום למעלה), מסכמת מחצית שנה עם צמיחה בהכנסות וגידול בהפסדים.

מניית אלומיי קפיטל הדואלית, שנכון לסוף יום המסחר האחרון השלימה ירידה של 9.6% מתחילת 2022, משקפת לחברה שווי שוק של כ-1 מיליארד שקל. לשם השוואה, מדד המניות הדואליות של בורסת תל אביב השלים ירידה של כ-15% מתחילת השנה. 

אלומיי קפיטל (NYSE:ELLO), שמשקיעה בתחנות פוטו-וולטאיות באירופה ובתחנת הכוח הפרטית "דוראד" באשקלון, נסחרת במקביל בבורסות תל אביב וניו יורק. אתמול צנחה מניית אלומיי קפיטל 9.55% בבורסת ניו יורק. עם בעלי העניין בין מחזיקי מניות החברה נמנים, בין השאר, שלמה נחמה (27.9%), קניר ל.פ (20.2%), כלל ביטוח (9.7%), קופות הגמל וקרנות הנאמנות של ילין לפידות (13.5%).

עיקרי הנתונים הכספיים בדוחותיה של אלומיי קפיטל (TASE:ELLO):

 • הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2022 הסתכמו בכ-29.2 מיליון אירו, גידול של 43% ביחס להכנסות התקופה המקבילה אשתקד, אשר נאמדו בכ-20.4 מיליון אירו. הגידול בהכנסות מיוחס בעיקרו לעליית מחירי החשמל בספרד והחיבור לרשת ב-11 ליוני של אלומיי סולאר, מועד שבו התחילה החברה להכיר בהכנסות מפרויקט זה.
 • הוצאות התפעול הסתכמו במחצית הראשונה בכ-13.1 מיליון אירו, בהשוואה לכ- 7.6 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות הפחת הסתכמו במהלך החציון הראשון בכ-8 מיליון אירו, לעומת 7.1 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות התפעול מיוחס להתחלת הפעילות של אלומיי סולאר, וכן לגידול בעלויות שילוח חומרי הגלם לפעילות הביו-גז של החברה בהולנד, שנגרם כתוצאה מהמלחמה באוקראינה.
 • עלויות פיתוח הפרויקטים הסתכמו בחציון הראשון בכ-1.6 מיליון אירו, לעומת 1.1 מיליון אירו בחציון המקביל אשתקד. הגידול בעלויות הפיתוח מיוחס בעיקר לפרויקטים הפוטו-וולטאים שהחברה מקדמת באיטליה.
 • הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בחציון הראשון של 2022 בכ-3.3 מיליון אירו, וזאת ביחס ל-2.6 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע מעלייה בעלויות הכיסויים הביטוחיים וכן מעלייה בשכר העובדים.
 • חלקה של החברה בהפסדי חברה כלולה המטופלת בשיטת השווי המאזני, בנטרול עסקאות בינחברתיות, עמד על כ-0.6 מיליון אירו בחציון הראשון, בהשוואה להפסד של 0.8 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד.
 • הוצאות המימון נטו, הסתכמו בחציון הראשון בכ-2.2 מיליון אירו, בהשוואה להוצאות מימון של כ-6.1 מיליון אירו בחציון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המימון מיוחסות בעיקר לשינויים בשער החליפין של האירו-שקל.
 • מסים על ההכנסה הסתכמו במחצית הראשונה לשנת 2022 ברישום הכנסה של כ- 0.3 מיליון אירו, בדומה להיקף ההכנסות ממסים שנרשמו במחצית הראשונה לשנת 2021. 
 • ההפסד במחצית הראשונה של 2022 הסתכם בכ-0.6 מיליון אירו, בהשוואה להפסד של 5.2 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2022 הרוויחה אלומיי 2.8 מיליון אירו, בהשוואה להפסד של 2.5 מיליון אירו ברבעון השני של 2021.
 • ההפסד הכולל האחר הסתכם בחציון הראשון הסתכם בכ-34.7 מיליון אירו, וזאת לעומת הפסד של 4.7 מיליון אירו בחציון הראשון של 2021. הגידול המשמעותי בהפסד נובע בעיקר משינויים בשווי ההוגן של מכשירים המגדרים את תזרים המזומנים מהסכם מכירת החשמל (PPA) של פרויקט טלאסול בספרד, המכסה 80% מהספק החשמל של הפרויקט. העלייה המשמעותית במחירי החשמל באירופה מאז התחלת המתיחות הביטחונית בין רוסיה לאוקראינה, הביאה לשינוי משמעותי שלילי בשווי הסכם ה-PPA, המשפיע על קרן ההון של החברה, אך לא משפיע על הרווח / הפסד נקי של החברה או תזרים המזומנים שלה.
 • לצד הירידה בשווי ההוגן של הסכם ה-PPA, לעלייה במחירי החשמל יש השפעה חיוביות על הכנסות פרויקט טלסאול שאינם מעוגנות בהסכם ה-PPA, שמגדילה את הרווח הנקי והתזרים של הפרויקט.
 • ההפסד הכולל בחציון הראשון של 2022 הסתכם בכ-34.6  מיליון אירו, וזאת לעומת הפסד כולל של 9.9 מיליון אירו בחציון המקביל אשתקד.
 • ה- EBITDA במחצית הראשונה של 2022 הסתכמה בכ-10.6 מיליון אירו, גידול של 26% בהשוואה ל-EBITDA במחצית המקבילה אשתקד, שהסתכמה בכ-8.4 מיליון אירו.
 • תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת בחציון הראשון הסתכמם בכ-8 מיליון אירו, וזאת לעומת תזרים של כ-7.3 מיליון אירו בחציון הראשון של 2021.

לדברי מנכ"ל אלומיי קפיטל, פרידריך: 

"החברה עמדה בכל היעדים שהציבה לעצמה במחצית הראשונה של 2022. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, רשמה החברה גידול  של כ- 43% בהכנסות, אשר בפועל היו אף גבוהות מההכנסות החזויות לתקופה. התזרים מפעילות שוטפת למחצית הראשונה של 2022 עמד על כ-8 מיליון אירו וזאת לאחר הקדמת תשלום מס , בין היתר כתוצאה של הפרשי עיתוי בתשלום מס ההכנסה עבור פרויקט תלמי יוסף  בסך כ-3.3 מיליון אירו. הרווח התפעולי לרבעון השני של 2022 כמעט והוכפל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד , והרווח הנקי לרבעון עמד על כ-2.8 מיליון אירו, בהשוואה להפסד של כ-2.5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד".

אלומיי קפיטל מסכמת מחצית שנה עם צמיחה בהכנסות וגידול בהפסדים
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל