קבלו גישה לנתוני פרימיום: עד 50% הנחה על InvestingProלמימוש המבצע

האינפלציה מאטה אולם בנק ישראל לא ימהר להוריד ריבית

התפרסם 16.01.2024, 09:34
USD/ILS
-
LCO
-
US2YT=X
-
US10YT=X
-
IL10YT=RR
-
DXY
-

| נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט |

| מדד המחירים לחודש דצמבר

מדד דצמבר ירד ב-0.1%, לעומת צפי לעליה של 0.1%. קצב האינפלציה השנתי האט מ-3.3% ל-3.1%, ואינפלציית הליבה האטה מ-2.9% ל-2.7%.

על אף זאת, להערכתנו, בנק ישראל לא צפוי להוריד את הריבית בהחלטה הקרובה.

מספר רב של סעיפים הפתיעו מטה, הבולט שבהם סעיף המזון ששמר על יציבות, לעומת צפי לעליה. בנוסף, נרשמה ירידה חדה במחירי הבראה ונופש בארץ.

מנגד, סעיף הדיור דווקא הפתיע מעלה, ועלה ב-0.3%, לעומת צפי ליציבות. עם זאת, מדד שירותי דירות בבעלות הדיירים עלה בקצב שנתי של 3.1% לעומת 3.6% בנובמבר, כאשר עבור שוכרים חדשים חלה התמתנות מ-4.8% ל-4.4%.

על אף ההאטה באינפלציה, בנק ישראל לא צפוי, להערכתנו, להוריד ריבית בפברואר, שכן כזכור, מעבר לאינפלציה, בוחן בנק ישראל גם את היציבות בשווקים הפיננסיים, לרבות שוק המט"ח (לאחרונה, כידוע, השקל נחלש, לא מסיבות גלובליות), ואת ההתנהלות הפיסקאלית.

| ארה"ב

האינפלציה עלתה בדצמבר ל-3.4%, ואינפלציית הליבה ירדה ל-3.9%, ירידה מתונה מהצפוי. נראה כי הירידה בקצב השנתי של אינפלציית הליבה נבלמה ברמה של 3.5%-4%, כתוצאה מהמשך עליית מחירי השירותים.

מנגד, מדד המחירים ליצרן (PPI) ירד ב-0.1%, יותר מהצפוי, והקצב השנתי הגיע ל-1%. השילוב של שני הנתונים מגביר את הסיכוי שאינפלציית מחירי הצרכנים (PCE), הנתון החשוב לפד ויתפרסם בסוף החודש, תהיה נמוכה, ועורר ציפיות בשווקים כי הפד יפחית את הריבית בקצב מואץ.

עם זאת, לאור התבטאות בכירי הפד בשבוע האחרון, לפיהם הפחתת ריבית במרץ מוקדמת מדי, הסיכוי לכך קטן.

| אירופה

האבטלה בגוש האירו ירדה ל-6.4%, בעקבות גידול במספר המועסקים, במקביל לגידול בכוח העבודה, ככל הנראה כתוצאה מהגירה.

הירידה באבטלה בגוש לרמת שפל מפתיעה במיוחד למרות הקיפאון בצמיחה.

| ישראל

בשנת 2023 נרשם בתקציב המדינה גירעון בהיקף של כ-78 מיליארד שקל, שהם 4.2% תוצר (לעומת עודף של 10 מיליארד שקל ב-2022 = 0.6% תוצר), מזה: כ-34 מיליארד שקל בחודש דצמבר.

הכנסות המדינה ממיסים הצטמצמו ריאלית (בניכוי שינויי חקיקה והכנסות חריגות) בשיעור של 8%, ובפרט מיסים ישירים - ירידה של 9.4%.

נציין, כי הירידה בהכנסות החלה עוד לפני המלחמה, בעיקר בשל ירידה בהכנסות מנדל"ן ומיסי חברות, ועליה בהחזרי המס, והתעצמה בעקבות המלחמה. במקביל, חלה ב-2023 עליה של 12.5% בהוצאות – כ-58 מיליארד שקל, כ-40% מזה הוצאות בגין המלחמה (כשליש מהוצאות המלחמה - אזרחיות).

הגירעון מומן באמצעות גיוס חוב מקומי נטו בהיקף של כ-33 מיליארד שקל, כ-23 מיליארד שקל בחו"ל, 10 מיליארד שקל הפרטה (קרקעות ונמל חיפה) ו-12 מיליארד שקל שימוש בעודפים משנים קודמות.

לשם השוואה, בשנת 2022, שהסתיימה, כאמור, עם עודף תקציבי, נרשם גיוס נטו שלילי (עודף פדיונות על הנפקות) בהיקף של 47 מיליארד שקל (42 מיליארד שקל בשוק המקומי).

כזכור על רקע המלחמה, הכניסו חברות הדרוג מודיס ופיץ' את ישראל לרשימת מעקב, וחברת S&P הודיעה על הפחתת תחזית הדרוג מיציבה לשלילית.

בימים אלה נמצאים נציגי חברת מודיס בישראל לצורך החלטה על דירוג המדינה. ללא ספק, בבסיס החלטת החברה (כמו גם של יתר חברות הדרוג) תעמוד ההתנהלות הפיסקאלית של הממשלה, בעיקר לגבי שנת 2025 וקדימה, כאשר זו תהיה תלויה במידה רבה בתמהיל ההוצאות של 2024 - זמניות לעומת פרמננטיות.

בחודש אוקטובר נרשמה ירידה חדה במכירת דירות חדשות, ובחודש נובמבר חלה עליה מסוימת, אם כי ממוצע החודשים אוקטובר-נובמבר נמוך ב-50% לערך בהשוואה לממוצע הרבעון השלישי 2023. יצויין, כי מגמת הירידה בשוק הנדל"ן החלה בשלהי 2021, ודווקא בחודשים שקדמו למלחמה הסתמנה מגמת התאוששות, שכאמור, נבלמה עם פרוץ המלחמה.

כתוצאה, הממוצע החודשי בתקופה ינואר-נובמבר 2023 נמוך ב-30% לעומת ממוצע 2022. החולשה המתמשכת בשוק הנדל"ן הובילה לעליה בהיקף הדירות החדשות שנותרו למכירה, לרמת שיא של 63 אלף דירות בחודש נובמבר.

כזכור, מחירי הדירות החדשות ירדו מתחילת 2023 ועד חודש אוקטובר ב-2.5%, ולפיכך, מדד מחירי הדירות שיפורסם הערב צפוי לשפוך אור באשר למגמות בשוק הנדל"ן.

| אג"ח ממשלתי בחו"ל

בכירי הפד ממשיכים לדבר על כך שהריבית לא צפויה לרדת בקרוב, ולמרות העובדה שהאינפלציה יורדת מהר מהצפוי עדיין יש לשמור על ריבית מרסנת למשך זמן מה על מנת לוודא שהאינפלציה מגיעה ליעד (2%).

למרות זאת, ההסתברות להפחתת ריבית כבר במרץ עלתה ל-78% לעומת 68% לפני שבוע, והשווקים צופים כי הריבית בסוף 2024 תעמוד על 3.65%, לעומת 3.9% הצפי לפני שבוע.

להערכתנו, זהו קצב מהיר מאד, שתואם מצבי מיתון, ואינו עקבי עם נתוני הכלכלה האמריקאית, המצביעים על התרחבות, והעובדה כי האינפלציה, אמנם מתמתנת אך עדיין גבוהה מהיעד.

במקביל, בכירים ב-ECB משדרים טון דומה לאלה של הפד ומציינים כי מוקדם מדי לדבר על הפחתת ריבית, בין היתר לאור השיפור בתנאים הפיננסיים, שיקשו על ירידת האינפלציה.

תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ירדו לכל אורכו של העקום, והתשואות לשנתיים ול-10 שנים ירדו ב-20 ו-10 נקודות, בהתאמה, כתוצאה מהירידה בציפיות הריבית.

מכיוון שאנו צופים כי הריבית תרד באופן מתון יותר מאשר הציפיות בשווקים, אנו מעריכים כי התשואות הארוכות צפויות לעלות.

| שוק האג"ח הממשלתיות בישראל

בניגוד למגמה בעקום האמריקאי, חלה באג"ח השקלי עליית תשואות מינורית לאורכו של העקום. כתוצאה, התרחב פער התשואות בין אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים לאג"ח האמריקאי ל-35 נ"ב, לעומת 25 נ"ב לפני שבוע (פער שלילי של 35 נ"ב ערב המלחמה).

העליה בפער התשואות מבטאת עליה בפרמיית הסיכון, ועולה בקנה אחד עם העליה ב-CDS (ראו בהמשך).

בריבית לעוד שנה הגלומה בשוק החוזים לא חל שינוי, וזו עומדת על 3.3%, בעוד שאנו מעריכים שהריבית תרד במתינות ל-4%. כפי שציינו בעבר, בנק ישראל חוזר ומדגיש שמדיניות הריבית תיגזר, בין היתר, מההתנהלות התקציבית של הממשלה.

| סחורות

מחיר הנפט ממשיך לרשום תנודתיות גבוהה לאור המתיחות הגיאופוליטית.

בתחילת השבוע ירד על רקע הודעת סעודיה על הפחתת מחיר הנפט ללקוחותיה וסימנים להסכם בין חברות הספנות לחות'ים, ובהמשך עלה לאור התקפות המערב על החות'ים.

בסיכום שבועי ירד המחיר ב-0.6%.

| שוק המט"ח

השבוע פוחת השקל ב-1.6%, למרות יציבות בשער הדולר בעולם, ומתחילת שנת 2024 נחלש השקל ב-3%. בתחילה לוותה ההיחלשות בסנטימנט שלילי בשוקי המניות בחו"ל, ובפרט, בירידות חדות בנאסד"ק.

אולם, בימים האחרונים פיחות השקל התחזק על רקע החמרה במצב הביטחוני בצפון, הידרדרות שבאה לידי ביטוי גם בעליה בפרמיית ה-CDS של ישראל, ולמרות התחדשות העליות בנאסד"ק.

השקל הוא אחד המטבעות החלשים בעולם מתחילת השנה, למרות היציבות בשער הדולר בעולם.

להערכתנו, התנודתיות בשוק המט"ח תימשך על רקע אי הודאות הנובעת מהשלכות המלחמה.

הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה של בנק דיסקונט, בניהולה של נירה שמיר, כלכלנית ראשית בבנק. הניתוח בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה, תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח או הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק/לקנות /למכור ני"ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לייעץ ללקוחותיו בהתאם לאמור בו. הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק. הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ