מבזקי חדשות
Investing Pro 0
גרסה נטולת פרסומות. שדרגו את החוויה ב-Investing.com. חיסכו עד 40% פרטים נוספים

כמה מחזיקות קרנות הסל הזרות במניות מבורסת תל אביב?

מאת יובל צוקקרנות סל06.12.2021 13:03
il.investing.com/analysis/article-200433462
כמה מחזיקות קרנות הסל הזרות במניות מבורסת תל אביב?
מאת יובל צוק   |  06.12.2021 13:03
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| יובל צוק, יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב |

בשנים האחרונות ישנה מגמה של עלייה חדה בסך ההשקעות בקרנות סל (ETFs) בשווקים המערביים. יותר ויותר משקיעים בחרו להשקיע בשווקי ההון באמצעות קרנות סל עוקבות מדד. יתרונן של קרנות סל אלו הוא בהיותן כלי השקעה פאסיבי, נגיש ופשוט בדמי ניהול נמוכים יותר מקרנות נאמנות אקטיביות, ולהבדיל מהן, קרנות הסל נסחרות בבורסה באופן רציף לאורך כל יום המסחר.

הזינוק בסך נכסי קרנות הסל חל הן בארה"ב ובקנדה, והן באירופה. בארה"ב, למשל, עלו סך ההחזקות בקרנות הסל מכ- 2.5 טריליון דולר בסוף שנת 2016 לכ- 3.4 טריליון דולר בסוף 2018, ומאז זינקו עד לסך של כ-7.7 טריליון דולר נכון לאוקטובר 2021. באירופה מסתכם כיום שוק קרנות הסל, הנמצא גם הוא במגמת עלייה חדה, בכ-1.4 טריליון דולר. בישראל עבר שוק ההון ברבעון הרביעי של 2018 רפורמה של מעבר מתעודות סל (ETNs) לקרנות סל (ETFs), כשבסוף 2018 הסתכמו סך נכסי קרנות הסל בכ-86 מיליארד שקל, ונכון להיום שוויו של שוק קרנות הסל על מדדי מניות מסתכם בכ-102 מיליארד שקל.

קרנות סל אלו עוקבות ברובן אחר מדדי מניות, וחלקן הקטן יותר עוקבות אחר מדדי אג"ח.

לאור זאת, לקרנות הסל הזרות העוקבות אחר מדדים בינלאומיים, אשר בין היתר כלולות בהן מניות הנסחרות בבורסה בתל אביב, ישנה השפעה על שוק המניות המקומי. קרנות הסל הזרות מחזיקות במניותיהן של כ- 150 חברות הנסחרות בבורסה בת"א, מהן כ-75 חברות שהחזקות אלו משמעותיות ומהוות למעלה מ-3% מהחזקות הציבור בהן, כשבמקרים מסוימים (בהן המניה מוחזקת גם על ידי קרנות סל תמטיות/ענפיות) הן מהוות אף 5% או יותר מהחזקות הציבור.

חברות ישראליות, שנסחרות בבורסה בתל אביב, מקבלות חשיפה גם בשווקים הבינלאומיים באמצעות היכללותם במדדים הבינלאומיים, ומאפשרות למשקיעים זרים להשקיע באותן חברות באמצעות קרנות שעוקבות אחר אותם מדדים. חברות גדולות בבורסה בתל אביב יכולות לקבל חשיפה הן באמצעות כניסה למדדים המקומיים של הבורסה בתל אביב והן באמצעות כניסה למדדים בינלאומיים. חשיפת החברות אף מעלה את הצורך להגביר את הפעילות שלהן מול המשקיעים הזרים, בדרך של דיווחים באנגלית והגברת פעילות קשרי משקיעים.

| מנהלות קרנות הסל הגדולות בעולם מחזיקות במניות הישראליות 

הקרנות של שתי מנהלות קרנות הסל הגדולות בעולם, ואנגארד (NYSE:AVD) ובלאקרוק (iShares), מהוות את עיקר ההחזקות של קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בבורסת ת"א. מתוך סך החזקות של כ-6.7 מיליארד דולר במניות בבורסת ת"א על ידי כלל קרנות הסל הזרות, מחזיקה ואנגארד כ-3.1 מיליארד דולר, ובלאקרוק מחזיקה כ-2.3 מיליארד דולר.

במרחק ניכר אחרי השתיים הנ"ל נמצאות קרנות הסל של Schwab, Invesco  ו-ARK. 

ראוי לציין כי ואנגארד מחזיקה בקרנות סל גדולות יותר במונחי סך נכסים מנוהלים בכל קרן יחסית לקרנות iShares של בלאקרוק, אשר מציעות מגוון רחב יותר של קרנות ומספרן גדול בהרבה מזה של ואנגארד.

שתי קרנות הסל הגדולות ביותר שייכות לוואנגארד, ומחזיקות כל אחת מהן בכ-72 מניות מבורסת תל אביב:

•  (NASDAQ:VXUS) העוקבת אחר מדד FTSE Global All Cap ex US, המחזיקה מניות מת"א בשווי כולל של כ-1.7 מיליארד דולר (שהם כ-0.42% מסך החזקות הקרן).

•  (NYSE:VEA) העוקבת אחר מדד FTSE Developed All Cap ex US, המחזיקה מניות מת"א בשווי כולל של כ-0.9 מיליארד דולר (כ-0.56% מסך החזקות הקרן).

שתי הקרנות הבאות מבחינת גובה האחזקות במניות מבורסת ת"א, הינן קרנות של בלאקרוק iShares , המחזיקות כל אחת בכ-75 מניות מבורסת ת"א -

•  (NYSE:IEFA) העוקבת אחר מדד MSCI EAFE IMI  אשר אחזקותיה במניות מבורסת ת"א מסתכמות בשווי של כ-0.7 מיליארד  דולר ומהוות כ-0.7%  מהנכסים המנוהלים של הקרן.

• (NASDAQ:SCZ) העוקבת אחר מדד MSCI EAFE Small Cap אשר אחזקותיה בסך כ-0.35 מיליארד דולר מהוות כ-2.3% מנכסי הקרן.

קרן הסל (NYSE:IZRL) של ARK, המשקיעה בחברות טכנולוגיה ישראליות (ARK Israel Innovative Technology ETF), כוללת  כ-75 מניות עם סך נכסים מנוהלים של כ-0.27 מיליארד דולר, מהם החזקות בכ-40 מניות מבורסת ת"א בשווי של כ-0.15 מיליארד דולר.

החזקות קרנות הסל הזרות בתל אביב
החזקות קרנות הסל הזרות בתל אביב
 

| קרנות הסל הזרות עם ההחזקות הגבוהות ביותר בבורסת ת"א

הקרנות הזרות עם ההחזקות הגבוהות ביותר
הקרנות הזרות עם ההחזקות הגבוהות ביותר

| המדדים אחריהם עוקבות קרנות הסל הזרות

רוב קרנות הסל הזרות עוקבות אחר מדדי שתי חברות המדדים הבינלאומיות: FTSE ו-MSCI.

המדדים העיקריים של FTSE בהן נכללות החברות הנסחרות בבורסת ת"א ואחריהן עוקבות קרנות הסל הם קרנות גיאוגרפיות:

קרנות סל שעוקבות אחרי מדדי FTSE
קרנות סל שעוקבות אחרי מדדי FTSE

מדדי FTSE All Cap כוללים כ-72 מניות מבורסת ת"א (Large, Mid & Small Cap), נכון לסוף אוקטובר 2021. כמחציתן חברות בינוניות-גדולות בעלות שווי שוק של כ-2 מיליארד דולר ומעלה, וכמחציתן נחשבות על ידי FTSE כ-Small Cap ושוויין עומד על 0.5 מיליארד דולר לפחות. 

המדדים העיקריים של MSCI בהן נכללות החברות הנסחרות בבורסת ת"א ואחריהן עוקבות קרנות הסל הם גם קרנות גיאוגרפיות:

קרנות הסל הזרות העוקבות אחרי מדדי MSCI
קרנות הסל הזרות העוקבות אחרי מדדי MSCI

נכון להיום שווי השוק המינימלי הנדרש לכניסה למדדי הסטנדרט (Large & Mid Cap MSCI) מסתכם בכ-4.8 מיליארד דולר, ושווי החזקות הציבור הנדרש הינו כ-2.4 מיליארד דולר. 

למדדי ה-Small Cap של MSCI נכנסו בעדכון האחרון מנובמבר 2021 ארבע מניות שנסחרות בת"א – אלקטרה נדלן (TASE:ELCRE), פריון (TASE:PERI), ריטיילורס (TASE:RTLS) ונאייקס (TASE:NYAX). החל מסוף נובמבר 2021 ייכללו במדדי ה-Small Cap כ-78 מניות מבורסת ת"א, אשר נכון לסוף אוקטובר שוויין של הקטנות מביניהן הסתכם בכ-0.5 מיליארד דולר.

גם מדדי S&P משמשים כנכס בסיס עבור קרנות של מנהלות שונות, בעיקר ענפיות כגון:

• S&P Global ex-U.S. Property Index

• S&P Global Clean Energy Index

החזקות קרנות סל בחברות מדדים
החזקות קרנות סל בחברות מדדים

88% מהשקעות קרנות הסל הזרות במניות הנסחרות בת"א מבוצעות דרך קרנות סל גיאוגרפיות.

בעוד שעיקר הקרנות המשקיעות לפי אזור גיאוגרפי הן של ואנגארד ושל בלאקרוק, בין הקרנות שמשקיעות לא לפי אזור גיאוגרפי (אלא לפי סקטור/תמטיות/ESG/דיבידנד) בולטות מנהלות קרנות כמו Invesco, DWS XTrackers, WisdomTree, ו-Global X.

| המניות עם ההחזקות הגדולות ביותר על ידי קרנות הסל הזרות

קרנות הסל הזרות מחזיקות בכ-150 מניות מבורסת ת"א, כשבחברות הבינוניות-גדולות החזקותיהן מהוות 4%-3% משווי הכמות הצפה בחברות אלו. 

כ-5 מיליארד דולר, שהם למעלה מ-75% מסך החזקות קרנות הסל הזרות במניות בת"א, הינם במניות ממדד ת"א-35, ומהווים בממוצע מעל ל-4% מהחזקות הציבור במניות המדד. 

בנוסף למניות הדואליות ומניות הבנקים, בולטות  ההחזקות במניות האנרגיה המתחדשת אנלייט (TASE:ENLT), אנרג'יקס (TASE:ENRG), דוראל (TASE:DORL) ונופר (TASE:NOFR), אשר שיעור ההחזקות בהן על ידי קרנות הסל הזרות גבוה יחסית (מעל ל-5% מהחזקות הציבור) בזכות החזקה נוספת על ידי קרנות תמטיות שמתמקדות בחברות אנרגיה נקייה/סולאר, כגון הקרנות של iShares ושל Invesco.

גם מיטרוניקס (TASE:MTRN) בולטת בזכות השקעות של קרנות תמטיות מתחום הרובוטיקה ובינה מלאכותית (AI) של Global-X ושל iShares.

7 המניות עם ההחזקות הגבוהות ביותר
7 המניות עם ההחזקות הגבוהות ביותר

הכותב הוא כלכלן ביחידת המחקר של המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך. הכתוב מוגש כשירות לציבור והוא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות-דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא.

כמה מחזיקות קרנות הסל הזרות במניות מבורסת תל אביב?
 

מאמרים נוספים

כמה מחזיקות קרנות הסל הזרות במניות מבורסת תל אביב?

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל