(FOATH3) מרץ 2023 אג"ח צרפת Euro OAT עתידי

130.50
0.00(0.00%)
 • מחיר בסיס:
  130.5
 • פתיחה:
  130.37
 • טווח יומי:
  130.32 - 130.50
 • סוג:חוזה עתידי פיננסי
 • שוק:צרפת
 • חודש:יוני 23

נתונים היסטוריים של חוזים עתידיים על אג"ח צרפת Euro OAT מרץ 2023

מסגרת זמן:
יומי
09.01.2023 - 08.02.2023
130.63130.37130.50130.32-0.99%
131.94131.94131.94131.94-1.36%
133.76133.76133.76133.76+2.55%
130.43131.06131.06131.06-0.14%
130.61130.61130.61130.61+0.11%
130.47130.47130.47130.47-0.56%
131.21131.21131.21131.21-0.10%
131.34131.34131.34131.34-0.56%
132.08132.08132.08132.08-0.06%
132.16132.16132.16132.16+0.38%
131.66131.66131.66131.66-0.15%
131.86131.86131.86131.86-1.10%
133.33133.33133.33133.33-0.54%
134.05134.05134.05134.05+0.97%
132.76132.76132.76132.76+0.88%
131.60131.60131.60131.60-0.05%
131.66131.66131.66131.660.00%
131.66131.66131.66131.66+0.44%
131.08131.08131.08131.08+1.17%
129.57129.57129.57129.57-0.59%
130.34130.34130.34130.34-0.24%
הגבוה ביותר: 134.05הנמוך ביותר: 129.57שוני: 4.48ממוצע: 131.63שינוי %: -0.02