מבזקי חדשות
Investing Pro 0
💎 קבלו גישה לכלי שוק הזוכים לאמונם של אלפי משקיעים צללו פנימה

קבוצת דלק מסכמת רבעון: עלייה בהכנסות ודיבידנד של 200 מיליון שקל

התפרסם 31.05.2023 09:31
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Ron Kedmi, Delek Group PR
 
DLEKG
+0.37%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TA35
+0.19%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
NWMDp
+0.26%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
PHOE1
-0.93%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TAOIL...
+1.74%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILDLG...
0.00%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| חדשות Investing.com |

קבוצת דלק (TASE:DLEKG), שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, פרסמה ביום רביעי את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון, אותו היא מסכמת עם עלייה בהפקה ובמכירות ויציבות ברווח הנקי. בנוסף הודיעה הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של 200 מיליון שקל.

מניית קבוצת דלק ירדה 9% ב-12 החודשים האחרונים אולם מתחילת השנה עלתה בכ-19%. המניה נסחרת במדד ת"א 35 במחיר של 427 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-7.7 מיליארד שקל. 

הכנסות החברה עלו ברבעון הראשון של שנת 2023 בכ- 100 מיליון שקל, ועמדו על 3.142 מיליארד שקל, לעומת 3.052 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-561 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד אז הסתכם הרווח הנקי בכ- 560 מיליון שקל (בנטרול רווח הזדמנותי בסך 1.979 מיליארד שקל שנרשם ברבעון הראשון של שנת 2022). 

ה- EBITDAX הכולל של קבוצת דלק לרבעון הראשון זינק בכחצי מיליארד שקל ועמד על 2.538 מיליארד שקל, לעומת 2.076 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה בסוף הרבעון הראשון ירד לכ-3.1 מיליארד שקל, לעומת  3.8 מיליארד שקל בסיומה של שנת 2022 וההון העצמי עלה והסתכם בסוף הרבעון בכ-9 מיליארד שקל, וזאת לעומת הון עצמי של כ-8.6 מיליארד שקל בסוף 2022.

עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2023, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון שקל לבעלי המניות. חלוקה זו ביחד עם החלוקה שבוצעה לבעלי המניות מוקדם יותר השנה, משקפת עד כה תשואת דיבידנד של כ- 7.2% לבעלי המניות.

| פעילות האנרגיה בים הצפוני 

איתקה (LON:ITH) הפועלת בים הצפוני ומוחזקת בשיעור של כ-89.2%, סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 174 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 166 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (בנטרול רווח הזדמנותי שנרשם ברבעון המקביל שמקורו בעסקת הרכישה של מרובני). 

חלקה של הקבוצה (89.2%) ברווח הנקי לרבעון הסתכם בכ-155 מיליון דולר.

התפוקה היומית הממוצעת ברבעון הראשון הייתה מעל לתחזית של איתקה, ועמדה על 75.3 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d), לעומת 71 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d) בתקופה המקבילה בשנת 2022. סך כל התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-6.8 מיליון חביות לעומת כ-6.3 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד. 

הכנסות איתקה הסתכמו לכ-644 מיליון דולר, לעומת 740 מיליון דולר ברבעון המקביל. השינוי נובע בעיקר מירידה במחירי הגז והנפט בתקופת הדוח לעומת המחיר שהיה ברבעון המקביל אשתקד. 

ה- EBITDAX של איתקה עלה ברבעון הראשון לשנת 2023 והסתכם בכ-518 מיליון דולר, לעומת 474 מיליון דולר בתקופה המקבילה, וזאת בין השאר בשל העלייה בתפוקה ברבעון הראשון של השנה. 

התזרים הנקי מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 351 מיליון דולר, עליה של כ- 24% לעומת תזרים נקי של 284 מיליון דולר, ברבעון המקביל אשתקד. 

במהלך הרבעון, ולאחר תאריך המאזן, הקטינה איתקה את החוב (RBL) בסכום של כ- 300 מיליון דולר באופן שבמועד פרסום הדוחות עמדה מסגרת ה- RBL המשוכה (ללא מכתבי אשראי) על כ- 300 מיליון דולר, לעומת 600 מיליון דולר בסוף שנת 2022. יחס החוב ל- EBITDAX נכון ליום 31.3.2023 הינו כ- 0.46. 

איתקה צופה שתחלק דיבידנדים עבור שנת 2023 בהיקף כספי של כ-1.48 מיליארד שקל (כ-400 מיליון דולר), מתוכם חלקה של קבוצת דלק לפי שיעור החזקותיה באיתקה כיום (89.2%), עומד על כ- 1.32 מיליארד שקל, בהתאם לשער הדולר נכון למועד פרסום הדוחות.

| פעילות האנרגיה בישראל 

המגמה החיובית בתוצאות ניו מד, המוחזקת בשיעור של כ-54.7%, נמשכה גם ברבעון הראשון כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי הסתכם בכ-232 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-141 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

הכנסות ניו-מד אנרג'י (TASE:NWMDp), כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה, הסתכמו ברבעון הראשון בכ-862 מיליון שקל, לעומת כ-684 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDAX של השותפות זינק ברבעון הראשון לכ-706 מיליון שקל, לעומת 561 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון זה בכ-2.8 BCM, תוך גידול בייצוא למצרים ולירדן, שהסתכם ברבעון הראשון של 2023 לכ-78% מכלל המכירות ממאגר לוויתן. ההכנסות נטו ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-862 מיליון שקל לעומת 684 מיליון שקל אשתקד, עלייה של כ-26%. 

כזכור, בחודש מרץ קיבלה ניו מד הצעה מענקיות האנרגיהBP  ו-ADNOC, לרכישת החזקות הציבור בשותפות, לצד רכישת כ-4.6% מהחזקות החברה בניו מד, וזאת לפי שווי של 14.1 מיליארד שקל, המשקף פרמיה של כ- 72% ביחס למחיר הנעילה של היחידות של ניו מד בבורסה, ערב הגשת ההצעה. 

דירקטוריון ניו מד מינה ועדת דירקטוריון כדי לבחון ולהחליט בכל סוגיה הנוגעת לרכישת היחידות מהציבור בעסקה, והוועדה מקיימת ישיבות שוטפות לצורך קידום העסקה, ובמסגרת זו בחרה יועצים משפטיים, כלכליים ופיננסים. 

במקביל, וכחלק מגיבוש העסקה, החברה מקדמת עם קונסורציום הרוכשות, הסכם בעלי מניות להסדרת השליטה המשותפת של הצדדים בניו מד, לאחר השלמת העסקה.

במידה והעסקה תושלם, קבוצת דלק צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח הון משמעותי, בטווח משוער שיכול לנוע בין 2.7-3.2 מיליארד שקל.. 

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק (בצילום למעלה): 

"קבוצת דלק מציעה כיום חשיפה לשניים משווקי האנרגיה החזקים והמעניינים בעולם: שוק הגז של הים התיכון, באמצעות מאגר לוויתן, שהתאפיין ברבעון הראשון בזינוק חד בהכנסות וברווח הנקי, כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הכספיות של ניו מד, והים הצפוני, שנהנה מביקושים חזקים ויציבים למקורות נפט וגז זמינים, כפי שניתן לראות בתוצאות של איתקה. הנתונים החזקים הללו, לצד הצפי לקבלת דיבידנדים בקבוצת דלק מהחברות הבנות בגין שנת 2023, בהיקף של כ- 450 מיליון דולר, כמו גם הנכסים האחרים שבבעלות הקבוצה, תמלוגי העל מלוויתן, הלוואת מוכר הפניקס (TASE:PHOE1), דלק ישראל ונכסי הנדל"ן, מקנים גמישות פיננסית ורוח גבית לפעילות הקבוצה ולתוצאותיה העסקיות, ולפוטנציאל הרב הקיים להמשך הצפת הערך בקבוצה".

קבוצת דלק מסכמת רבעון: עלייה בהכנסות ודיבידנד של 200 מיליון שקל
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
Shaked Kalif
Shaked Kalif 31.05.2023 10:02
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
איזה מניה אשש
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל