מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

תוצאות שיא לקבוצת דלק: הרווח הנקי זינק ל-2.5 מיליארד שקל

מניות 24.05.2022 14:04
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Ron Kedmi, Delek Group PR

| פולי טל, Investing.com |

קבוצת דלק (TASE:DLEKG) פרסמה ביום שלישי את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2022, מהם עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה זינק ברבעון הראשון של השנה ועמד על 2.5 מיליארד שקל, לעומת 279 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

מניית קבוצת דלק מזנקת ב-3% אחרי פרסום הדוחות, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים טסה 203.4%, ומתחילת השנה זינקה 105.88%. שווי השוק של קבוצת דלק עומד כעת על 9.9 מיליארד שקל.

| עיקר התוצאות:

הכנסות החברה עמדו על 3.066 מיליארד שקל ברבעון, לעומת 1.91 מיליארד שקל ברבעון המקביל. 

הרווח התפעולי זינק ועמד על 3.4 מיליארד שקל, לעומת רווח תפעולי של 871 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

עליית מחירי האנרגיה הובילו לגידול של פי 2 ברווח ל-745 מיליון שקל, לעומת 373 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, לפני הכנסות והוצאות חד פעמיות, רווחי הון ומימון. 

ההון העצמי של הקבוצה הסתכם בסוף הרבעון ב-4.3 מיליארד שקל, לעומת 2.6 מיליארד שקל נכון לסוף שנת 2021.  

| חיזוק הפרופיל הפיננסי - פירעון מוקדם והשלמת הצעת רכש חליפין

במהלך הרבעון הראשון הנהלת החברה השלימה שורה של פעולות, בהתאם לתוכניות האסטרטגיות, שהביאו לחיזוק הפרופיל הפיננסי של הקבוצה. פעולות אלה כללו בין השאר ביצוע פרעונות מוקדמים למחזיקי אגרות החוב (סדרות י"ח ו- י"ט), בהיקף של כ- 385 מיליון שקל. 

בנוסף השלימה הקבוצה מהלך של הצעת רכש החליפין (החלפה מסדרה ל"א לסדרה ל"ד) בהיקף של כ-832 מיליון שקל ערך נקוב של סדרת ל"א, שהביאה להארכת המח"מ של החוב האמור בתקופה של שנתיים נוספות.

| פעילות האנרגיה בים הצפוני – רווחי שיא, גידול בהפקה היומית והערכות להנפקה 

איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני, סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2022 עם רווח נקי של 785 מיליון דולר לעומת 43 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ- 745 מיליון דולר, לעומת 345 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

ה- EBITDAX של איתקה זינק לכ-474 מיליון דולר, לעומת 221 מיליון דולר בתקופה המקבילה, וזאת בין השאר בשל העליה בתפוקה ברבעון הראשון של 2022 לצד עליית מחירי הגז והנפט. 

התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-6.3 מיליון חביות לעומת כ-5.9 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד.

התפוקה היומית הממוצעת ברבעון עמדה על 71 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d), לעומת 65 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d) בתקופה המקבילה וכ- 56 אלף חביות ליום בממוצע בשנת 2021. 

במהלך הרבעון הראשון של השנה חתמה איתקה על מספר עסקאות בשוק האנרגיה בים הצפוני בהתבסס על האסטרטגיה שלה להגדיל את פרופיל ההפקה שלה ולהאריך אותו, כחלק מהפעולות שנועדו לקדם את הנפקתה בבורסה של לונדון במהלך שנת 2022. 

בהתאם לכך, בחודש פברואר, השלימה איתקה את רכישת מרובני היפנית.

על פי דוח NSAI שפרסמה החברה, ליום 31 בדצמבר 2021 למרובני עתודות (2P) בסך כ-23.4 מיליון שווה ערך חביות נפט כאשר תזרים מהוון של העתודות האמורות, בשיעור היוון של 10%, מסתכם לסך של כ-404.6 מיליוני דולר.

בנוסף התקשרה איתקה בהסכם עם Sumitomo Corporation לרכישת 100% מהון המניות של חברת Summit Exploration and Production Limited. בבעלות החברה הנרכשת נכסי גז ונפט מפיקים. השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בהתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם הרכישה.

לאחר תאריך המאזן, התקשרה איתקה בהסכם לרכישת (100%) של Siccar Point Energy Limited שהיא בעלת זכויות בנכסי נפט וגז מפיקים ובתגליות מסחריות באזור הים הצפוני. 

נכסי הנפט והגז של סיקאר פוינט כוללים עתודות נפט וגז מוערכות מסוג 2P ו-2C בהיקף כולל של כ-253 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE), מתוכן כ-53 מיליון חביות מסוג 2P.

עם השלמת העסקה סך העתודות של איתקה מסוג 2P ו- 2C צפוי לגדול להיקף כולל של כ-573 מיליון חביות שווה ערך לנפט (MMBOE) כולל נכסי מרובני.

העסקה צפויה להגדיל את כושר ההפקה היומי של איתקה בכ-8,000-9,500 חביות ליום בממוצע, ולהעמיד את ההפקה היומית של איתקה על הטווח שבין 75,000-85,000 חביות ליום. 

בכוונת איתקה למזג את פעילות החברה הנרכשת ולהמשיך ולפתח את הנכסים הנרכשים כחלק מההיערכות לקראת הנפקה ראשונית (IPO) בשנת 2022.

להערכת איתקה, ככל שהעסקה תושלם, בשים לב לכמויות ההפקה ותחזית מחירי הנפט והגז שלה, ה-EBITDAX של איתקה בשנת 2022 צפוי לעמוד על סך של כ-2 מיליארד דולר.

| פעילות האנרגיה בישראל: מכירות של 2.7 BCM מלוויתן, 67% מתוכן לירדן ולמצרים  

המגמה החיובית בתוצאות NewMed Energy (המוחזקת בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם ברבעון הראשון לשנת 2022, כאשר חלק הקבוצה ברווח  הנקי הסתכם בכ-141 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-166 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

הפער בין הרבעונים נבע, בין השאר, מכך שתוצאות הרבעון המקביל כללו את ההכנסות מפרויקט תמר שהעסקה למכירתו הושלמה בחודש דצמבר 2021, וכן בשל הפחתת קידוח אופק בסך 13 מיליון שקל (חלקה של הקבוצה). 

ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון זה בכ-2.7 BCM, תוך שנרשם גידול בייצוא למצרים ולירדן שהסתכמו ברבעון הראשון של 2022 לכ- 67% מכלל המכירות ממאגר לוויתן.

ההכנסות נטו ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-211 מיליון דולר לעומת 184 מיליון דולר אשתקד, המהווה עליה של כ-15%. 

השותפות דיווחה בדוחותיה כי קיבלה החלטה, יחד עם שותפותיה במאגר אפרודיטה בקפריסין, על התקשרות עם אסדה לשם ביצוע קידוח פיתוח הפקה ראשון במאגר. 

| פעילות הדלקים בישראל –חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל 

בתקופת הדוח הסתכמה תרומת החברות דלק ישראל ודלק ישראל נכסים לרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בכ-3 מיליון שקל. 

לאחר תקופת הדוח, הכריזה דלק ישראל על חלוקת דיבידנד בסך של כ-50 מיליון שקל, כאשר חלק הקבוצה בסכום זה הינו כ-12.5 מיליון שקל. 

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק (בצילום למעלה): 

"אנחנו מפרסמים תוצאות שיא של קבוצת דלק לרבעון הראשון לשנת 2022. התוצאות מלמדות על החוזק והאיכות של נכסי הליבה של הקבוצה. איתקה וניו-מד אנרג'י נמצאות בתנופה אדירה, בין השאר הודות לביקושים חזקים ומחירי אנרגיה גבוהים, מגמה אשר נמשכת גם ברבעון השני של השנה. המטרה הברורה שלנו היא להמשיך ולשמר את המומנטום החיובי בפעילות הקבוצה, ולבצע בהקדם האפשרי את הנפקת איתקה בלונדון, שתביא להצפת ערך משמעותית נוספת לקבוצת דלק ולבעלי מניותיה״. 

תוצאות שיא לקבוצת דלק: הרווח הנקי זינק ל-2.5 מיליארד שקל
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (3)
יהודה ראב
יהודה ראב 25.05.2022 5:40
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
פה ושם הכותב מתבלבל 745 מליון דולר או 745 מליון שקל?
Ori Hachamov
Ori Hachamov 24.05.2022 14:46
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
אליפותתתת
יוסף כשריאל
יוסף כשריאל 24.05.2022 14:28
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מנכ״ל מס אחד בארץ , מגיע לך פרס ישראל בכלכלה
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל