קבלו 40% הנחה
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+קבלו 40% הנחה

יולי בבורסת ת"א: עליות חדות וגיוסים של 1.9 מיליארד שקל 

התפרסם 01.08.2023, 16:27
עודכן 09.07.2023, 13:32

| נורית דרור, יחידת המחקר, הבורסה לניירות ערך |

המסחר בתל-אביב בחודש יולי התאפיין בתנודתיות רבה, והסתכם בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. בסיכום חודש יולי, מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בכ-7% ובכ-4%, בהתאמה, זאת לעומת עלייה מתונה של כ-2%-3% בבורסות המובילות בארה"ב באירופה ובסין.

מדד ת"א-35 עלה בכ-8.8% במשך שלושת השבועות הראשונים של החודש, לאחר ירידה של 2.7% במחצית הראשונה של השנה. השפעה חיובית על המסחר היתה לירידה בשיעור האינפלציה השנתית במשק לכ-4.2% ביוני 2023, כתוצאה מהעלאות הריבית ובדומה למגמה הכלל עולמית.

בעקבות זאת, בנק ישראל הותיר ב-10 ביולי 2023 את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 4.75%, לראשונה מאז תחילת גל העלאת הריבית באפריל 2022. זאת בשונה מהבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה, שלקראת סוף יולי העלו שוב את הריבית ברבע אחוז ל-5.5% ול-4.25% בהתאמה.

ביום שני ה-24 ביולי התחדשו ירידות השערים בתל-אביב, בעקבות צמצום "עילת הסבירות". שינוי החוק ע"י הכנסת, במסגרת התקדמות הרפורמה המשפטית באופן חד צדדי, הגביר את המחאה הציבורית ברחבי הארץ, וגופים כלכליים בינלאומיים כדוגמת חברות דירוג האשראי Moody's ו- S&P ובנקי ההשקעות מורגן סטנלי (NYSE:MS) וסיטיבנק הזהירו מפני השלכות שליליות על כלכלת ישראל.

מדד ת"א-35 הגיב בירידה של כ-5% תוך יומיים, אך בימים האחרונים של החודש התחדשו עליות השערים בת"א ומדד ת"א-35 עלה בכ-3.5% עד סוף החודש (נכון ל-30 ביולי).

יש לציין את הזינוק באופציות על מדד ת"א-35, עם פקיעת האופציות החודשיות ב-26 ביולי, נסחרו 255 אלף יחידות, זאת במקביל למחזור מסחר גדול במיוחד שהיה באותו יום גם בשוק המניות.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו מתחילת השנה בכ-4% ובכ-3%, בהתאמה - תשואת חסר משמעותית לעומת מדדי בורסות מובילות בעולם, כדוגמת ה- S&P 500 וה-דאו ג'ונס בארה"ב שעלו בכ-19% ובכ-7%, בהתאמה, וה-יורוסטוקס 50 באירופה שעלה בכ-18% .

רוח גבית חיובית למסחר בתל-אביב היתה מכמה סיבות, ביניהן:

• ירידה בשיעור האינפלציה – בדומה למגמה הכלל עולמית

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי ביוני 2023 ועלה בכ-2.2% במחצית הראשונה של שנת 2023. בסיכום 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-4.2% נכון לסוף יוני 2023 לעומת כ-4.6% נכון לסוף מאי 2023.

יצוין כי הירידה בשיעור האינפלציה בארץ, כתוצאה מהעלאות הריבית, הינה בדומה למגמה הכלל עולמית: שיעור האינפלציה השנתית בארה"ב ירד לכ-3% ביוני לעומת כ-4% במאי - השיעור הנמוך ביותר מאז מרץ 2021, שיעור האינפלציה השנתית בגוש האירו ירד ל-5.5% ביוני 2023 לעומת כ-6.1% במאי 2023, ושיעור האינפלציה השנתית בבריטניה ירד ל-7.9% ביוני 2023 לעומת כ-8.7% במאי 2023.

תחזית צמיחה חיובית

בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת, לפיה התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 3% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024. יצוין כי אומדן זה מתבסס על תרחיש בו המחלוקת סביב שינויי החקיקה לגבי מערכת המשפט מיושבת באופן שאינו משפיע על הפעילות הכלכלית מכאן ואילך.

האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים צפויה לרדת ל-3.0% ובשנת 2024 תרד לכ-2.4%. הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 4.75% או על 5.0% ברבעון השני של שנת 2024.

שיעור אבטלה נמוך

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם נותר ללא שינוי והגיע לכ-3.8% ביוני 2023, זאת בדומה לשיעור שנרשם בחודש הקודם, ושיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, נותר אף הוא ללא שינוי והגיע לכ-3.5% ביוני 2023, זאת בדומה לחודש הקודם.

מנגד, השפעה שלילית על המסחר בת"א היתה לנתונים הבאים:

• ירידה בהכנסות המדינה ממיסים

מנתוני האוצר עולה כי בסיכום 12 החודשים המסתיימים ביוני 2023 נרשם גירעון ממשלתי בסך כ-15.4 מיליארד שקל המהווה כ-0.9% מהתוצר, זאת לעומת עודף תקציבי בשיעור של כ-0.6% מהתוצר בכל שנת 2022.

פגיעה בענף ההייטק

קטר הצמיחה של המשק: רשות החדשנות הממשלתית פרסמה דוח לפיו ההשקעות בהייטק בישראל צנחו בכ-70% במחצית הראשונה של 2023 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת לעומת עלייה בהשקעות בהייטק בארה"ב ובאירופה המעידה על תחילת יציאת הענף ממיתון.

• המשך ירידה במחירי הדיור המעידה על האטה בפעילות במשק

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מחירי הדירות בחודשים אפריל-מאי 2023 – ירדו ב- 0.3% לעומת החודשיים הקודמים, וקצב ההתייקרות השנתי ירד ל-7.6% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-9.6% בחודשיים הקודמים.

• כל הנתונים נכונים לתחילת יום שני ה-31 ביולי 2023

| מדדים

עליות שערים אפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א נפט וגז שעלה בכ-14%, במקביל לעליית מחיר נפט ברנט בשיעור דומה, וממשיך להוביל בעלייה של כ-31% מתחילת השנה; ומדד ת"א-מניב חו"ל שעלה ביולי בכ-9.5%.

מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א טק-עילית עלו החודש בכ-4% כל אחד, בדומה לעליית מדד הנאסד"ק.

יוצאי דופן, מדד ת"א-ביומד ות"א-ביטוח שירדו החודש בכ-2% ובכ-1%, בהתאמה.

החודש נרשמה ירידה מתונה במחזורים במרבית אפיקי המסחר, כאשר את הירידה העונתית המאפיינת את מחזורי המסחר בחודשי חופשות הקיץ יולי-אוגוסט, מיתנו המחזורים הערים שנרשמו החל ב-24 בחודש.

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-2 מיליארד שקל ביולי, נמוך בכ-3% בלבד מהמחזור במחצית הראשונה של 2023. בעקבות החקיקה התגברו מחזורי המסחר ובסוף השבוע שעבר הגיעו לכ-4 מיליארד שקל ביום.

| גיוסים

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב התגברו החודש והסתכמו בכ-1.9 מיליארד שקל, זאת בהמשך לגיוסים בהיקף של כ-4 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2023.

כ-0.9 מיליארד שקל גויסו בחמש הנפקות לציבור ובשתי הנפקות זכויות. בלטו בגודלן הנפקות של אג"ח להמרה לציבור שביצעו:

חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י (TASE:NOFR) גייסה כ-402 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה שקלי, עם מח"מ של 4.8 שנים, ריבית 5.0%, במחיר 0.98 שקל לאג"ח, ללא דירוג. כל 115.1 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה ביום ההנפקה היה 85.97 שקל. ההנפקה כללה גם סדרת איגרות חוב בסכום כולל של כ-234 מיליון שקל.

חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי (TASE:GCT) גייסה כ-414 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה שקלי, עם מח"מ של 4.9 שנים, ריבית 5.5%, במחיר 0.933 שקל לאג"ח, בדירוג -A "מעלות" ו-A3 "מידרוג". כל 17.5 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה ביום ההנפקה היה 12.70 שקל.

כ-1 מיליארד שקל גויסו בתשע הקצאות פרטיות. מתוכם כ-488 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת משק אנרגיה (TASE:MSKE) בהקצאות של מניות לחברת "סרמייטו" ול"כלל ביטוח (TASE:CLIS)", וכ-336 מיליון שקל- שווי מניות שהקצתה חברת הקלינטק ורידיס (TASE:VRDS) בתמורה לכ-30% ממניות "אינפיניה".

מניות חברת הביומד אייסקיור מדיקל (TASE:ICCM) (סמל: ICCM) נמחקו מהמסחר בתל-אביב ב-24.7.2023 והן ממשיכות להיסחר בבורסת ה-Nasdaq שבארה"ב. כיום נסחרות בת"א 52 חברות דואליות.

| שוק האג"ח

בשוק איגרות החוב נרשמה ביולי מגמה מעורבת במדדים המובילים.

את עליות השערים החודש הובילו מדדי איגרות החוב הקונצרניות תל בונד תשואות ותל בונד צמודות A שעלו בכ-2.1% ובכ-1.7%, בהתאמה. מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד-דולר עלה החודש בכ-1.2% חרף התחזקות הדולר ביחס לשקל בשיעור מתון של 0.4%, והוא ממשיך להוביל בעלייה של כ-10% מתחילת השנה.

מנגד, את ירידות השערים הוביל מדד איגרות החוב הממשלתיות תל גוב צמודות 10 + שירד בכ-0.8%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי והגיעה לכ-3.8% בסוף יולי 2023, בדומה לתשואה בסוף החודש הקודם. זאת לעומת התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה לכ-4.0% לקראת סוף יולי, לעומת כ-3.8% בסוף החודש הקודם.

המחזור היומי בשוק איגרות חוב (כולל קרנות סל) הסתכם בכ-3.8 מיליארד שקל – בדומה למחזור הממוצע במחצית הראשונה של שנת 2023.

המחזור היומי באיגרות חוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) הסתכם בכ-1 מיליארד שקל ביולי – בדומה למחזור הממוצע במחצית הראשונה של שנת 2023. יצוין כי, ערב העדכון החודשי של מדדי התל-בונד שחל ב-26 ביולי 2023, נרשם מחזור בסך כ-6.4 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב – מתוכם כ-3.9 מיליארד שקל, באג"ח קונצרני.

המחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות הסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל ביולי - נמוך בכ-5% לעומת המחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2023. לעומת זאת, במלווה קצר מועד נרשמו ביולי מחזורי מסחר ערים בסך כ-1.5 מיליארד שקל בממוצע ביום, גבוהים בכ-11% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של שנת 2023.

למחזורי המסחר הערים במק"מ גם החודש תרמו מכירות, נטו, של מק"מ לציבור על ידי בנק ישראל בסכום של כ-11 מיליארד שקל נטו, בהמשך למכירות בסך כ-91 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה ויתרות המק"מ שבידי הציבור הגיעו לשיא של כ-292.7 מיליארד שקל.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר ביולי הסתכמו בכ-7.1 מיליארד שקל גבוה במעט מהגיוס הממוצע בחודשים מאי-יוני 2023, ולעומת גיוס בהיקף של כ-4.8 מיליארד שקל בממוצע בכל אחד מהחודשים ינואר-אפריל 2023. כ-69% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-31% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.

הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי הסתכמו בכ-4.6 מיליארד שקל ביולי, בהמשך לגיוסים בהיקף של כ-38.8 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2023. כ-4.1 מיליארד שקל גויסו החודש ב-15 הנפקות לציבור וכ-0.5 מיליארד שקל גויסו בעשר הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים.

• כ-3.3 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י 16 חברות הסקטור הריאלי. מזה, כ-1.9 מיליארד שקל גויסו ע"י 12 חברות נדל"ן.

• ההנפקות הגדולות בקרב חברות הסקטור העסקי החודש היו:

  • כ-473 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלבר בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג A+ "מעלות": סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 2.3 שנים ותשואה לפדיון 3.9%, וסדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 2.3 שנים ותשואה לפדיון 6.2%.
  • כ-382 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב לייטסטון בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 3.4 שנים, תשואה לפידיון 8.1%, בדירוג A+ "מעלות".
  • כ-371 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב ישרס בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 5.7 שנים, תשואה לפידיון 2.5%, בדירוג AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג".
  • כ-362 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 4.0 שנים, בריבית 6.5%, במחיר 0.918 שקל לאג"ח, ובדירוג -A ע"י "מעלות".
  • כ-320 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב פסיפיק אוק. בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 2.7 שנים, ריבית 9%, בדירוג AA"מעלות".

• כ-240 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות אג"ח חדשות בבורסה:

  • כ-90 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה אנשי העיר, העוסקת בתכנון, ייזום, ביצוע ושיווק פרויקטי נדל"ן בתחום ההתחדשות העירונית. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ של 2.3 שנים, בריבית 8.9%, ללא דירוג.
  • כ-77 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב מ.ו השקעות, העוסקת באיתור, החזקה, רכישה והשבחה של נדל"ן באזורי ביקוש מרכזיים, בעיקר בגוש דן. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית קבועה, מח"מ של 3.8 שנים, בריבית 6%, ללא דירוג.
  • כ-73 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה רם אדרת, העוסקת בייזום פרויקטי בנייה למגורים וביצוע קבלנות בנייה. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ של 2.6 שנים, בריבית 9.1%, ללא דירוג.
  • כ-1.3 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י הסקטור הפיננסי. מתוכם, כ-660 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח של מגדל בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח שקלי המוכר בהון רובד 2, בריבית 5.4% ובדירוג A1 "מידרוג" - סדרה עם מח"מ של 6.3 שנים וסדרה עם מח"מ של 6.9 שנים.

הכותבת היא כלכלנית ביחידת המחקר של המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך. הכתוב מוגש כשירות לציבור והוא מיועד לשימוש אישי ולהעשרה כללית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי או אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות-דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה ו/או החברות בקבוצת הבורסה, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתבסס על צרכיו ונתוניו של כל אדם. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ