😎 מבצע בלעדי לקיץ - עד 50% הנחה על מניות שנבחרו באמצעות AI מאת InvestingProלמימוש המבצע

רבעון חזק למערכת הבנקאית: האם מניות הבנקים אטרקטיביות כעת?

התפרסם 27.03.2023, 14:02
DSCT
-
FIBI
-
LUMI
-
MZTF
-
POLI
-

| ליאור שילה, אנליסט בנקים, IBI בית השקעות |

עוד רבעון חזק למערכת הבנקאית הודות לתרומת הריבית והמדד לצד צעדי ההתייעלות שננקטו בשנים האחרונות. כפי שנראה כרגע, למרות רעשי הרקע, המערכת הבנקאית יציבה, מסוגלת לספוג זעזועים ולשמור על רווחיות גבוהה ונסחרת במכפיל שמשקף זעזוע חריף ופגיעה קשה בתוצאות.

אנו סבורים שתחת המכפילים הנוכחיים ולאור התחזיות שלנו (שהן שמרניות למדי) מניות הבנקים אטרקטיביות.

כפי שהתרגלנו ברבעונים האחרונים, הבנקים הציגו רבעון חזק עם תשואה להון של כ-17.5%, ביחס לתשואה של כ-15% ברבעון הקודם ו-11.5% ברבעון המקביל. הסיבות העיקריות לתוצאות המרשימות הן בראש ובראשונה העלאות הריבית והמדד שממשיך לטפס.

כפועל יוצא מצמיחה חזקה בהכנסות לצד עלייה מתונה בלבד בהוצאות, יחס היעילות השתפר ועמד על 42.2%, יעילות חזקה בכל קנה מידה.

חשוב לשים לב בתקופה הקרובה לשיעור ההוצאות להפסדי אשראי לאור הציפייה של השוק להאטה ולעלייה בשיעורי כשל בעקבות שיעור הריבית הגבוה שעוד עלול לעלות בכפי שמתומחר בשוק. כך, שיעור זה עלה ברבעון זה והסתכם ב- 0.33% אחרי מספר רבעונים של הפרשה זניחה.

ראוי לציין שמרבית ההפרשה מיוחסת להפרשה קבוצתית שנובעת מצמיחת התיק לצד הפרשה סובייקטיבית שנובעת מהערכה להרעה בתנאים הכלכליים.

לבסוף, הבנקים שמרו על חלוקת דיבידנד, אמנם מעט נמוכה מהמדיניות המייצגת של הבנקים (42%), אך בהחלט מובן שהבנקים מעדיפים לשמור הון לימים קשים בהמשך.

בסיכום הרבעון, הבנק הבינלאומי (TASE:FIBI) הציג את התשואה להון הגבוהה ביותר (20.6%), אחריו בנק לאומי (TASE:LUMI) (19.1%) כאשר מזרחי טפחות (TASE:MZTF) (18.6%), בנק דיסקונט (TASE:DSCT) (15.3%) ובנק הפועלים (TASE:POLI) (15.3%) מיד אחריהם.

מדובר על רבעון שהיה יחסית נטול מרעשים חד פעמיים והציג את החוזקה של המערכת בסביבה של ריבית עולה לאחר תקופה של ריבית אפסית. עם זאת, לא מדובר על תשואה מייצגת שכן התרומה החדה של הריבית התמתנה ועוד צפויה להיתמתן עוד, ובנוסף לכך היקף ההפרשות צפוי לגדול.

כאשר פנינו לרבעון הראשון של 2023, אנו מעריכים שנראה עוד רבעון חזק לאחר העלאת ריבית נוספת של 1% ועליית מדד של 1.1% לעומת רבעון קודם שעלה ב-0.8%.

תיק האשראי שהראה התמתנות בשיעור הצמיחה ברבעון הרביעי, צפוי לשמור על קצבי צמיחה נמוכים שבאופן כללי מציגים צמיחה מאופיינת לסביבה כלכלית יציבה. בנוסף, צפויה השפעה מסויימת של סעיפים חד פעמיים (בעיקר בינלאומי ודיסקונט בעקבות מכירת בית כאל).

לבסוף, אנו סבורים שחלוקת הדיבידנדים תישמר לכל הפחות בקצב הנוכחי.

על רקע חשש ממיתון עולמי והחשש מפני השלכות הרפורמות הבנקים נסחרים היום במכפיל הון של X1, כך שבהנחת תשואה נדרשת של 10%, יוצא מכך שהשוק מעריך שהבנקים ייצרו תשואה להון של 10% ענפי.

על פי הערכות שלנו, הבנקים צפויים להציג תשואה להון של כ-14%-15% (תחת הנחות שמרניות), כך שאנו סבורים שהמערכת נסחרת במכפיל נמוך.

| הנקודות העיקריות מהדוחות:

נציין שמספרי ההשוואה תוקנו בעקבות מכירת BLUSA של בנק לאומי פרט למקומות בהם נציין אחרת.

הכנסות הריבית נטו צמחו ב-57% ביחס לרבעון המקביל כאשר הפערים בין הרבעונים נובעים בעיקר מפערי המדד, ובעיקר השפעת ריבית וכן מצמיחת התיק בין הרבעונים (אליה נתייחס בהמשך).

המרווח הפיננסי בנטרול מדד עלה ב-34 נ"ב מרמה של 2.28% ל-2.52% ביחס לרבעון הקודם, עלייה שמיוחסת בעיקרה להעלאת הריבית. בהקשר זה נציין שדיסקונט ובינלאומי הציגו את פתיחת המרווח הגבוהה ביותר בין רבעוני ההשוואה.

אנו מצפים שהמרווח ימשיך להיפתח ברבעון-שניים הקרובים, אך בקצב מתון מאוד. סביר כי המשך המעבר לפיקדונות לצד האטה בקצב מתן האשראי יובילו לבלימת פתיחת הרווח ואף ולשחיקה בשלב מאוחר יותר. 

בהקשר זה נציין שהפיקדונות שאינם נושאים ריבית ירדו ב-13% ביחס לרבעון הקודם וב-20% מתחילת השנה. זוהי אינדיקציה נוספת לשחיקה במרווח הפיננסי, שכן מדובר על מקורות ללא עלות עבור הבנקים שהולכים ואוזלים.

כמו כן, שיעור הפיקדונות שאינם נושאים ריבית מסך הפיקדונות הצטמצם, כאשר ברבעון הנוכחי היחס הסתכם ב-27.8% לעומת 32.4% ברבעון הקודם ו-36.9% בסוף 2021. בנק הפועלים שומר על השיעור הגבוה ביותר עם יחס של 36.3%.

ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו ב-0.33%, גבוה מהרבעון הקודם בו נרשמו הפרשות בשיעור של 0.12%. ברבעון הנוכחי ההוצאות להפסדי אשראי החלו לעלות מדרגה, אך כפי שציינו כבר, מדובר על הפרשה קבוצתית שמגדילה רזרבה לימים קשים בהמשך ואינה נובעת מכשלים נראים לעין בתיק האשראי.

הכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל (לעומת 0.52 מיליארד שקל בקודם ו-0.93 מיליארד שקל במקביל), כאשר עיקר הרווחים נבעו מנגזרים לצד הפסדים בתיק האג"ח והמנייתי.

ההכנסות מעמלות צמחו הציגו סטגנציה ביחס לרבעון המקביל וירדו מעט ביחס לקודם לאור ריבוי ימי חג ברבעון הרביעי.

ההוצאות התפעוליות עלו ב-6% ביחס לרבעון המקביל, כאשר עיקר העלייה נובעת מהוצאות השכר כתוצאה מהעלייה ברכיב המשתנה עקב השיפור בתוצאות.

לעומת הצמיחה בהוצאות, ההכנסות ללא חומ"ס צמחו ב-42%. דבר זה התבטא בשיפור חד ביחס היעילות שהסתכם ב-42.2% לעומת 44.4% ברבעון הקודם וב-56.4% ברבעון המקביל. בהקשר זה נציין שבנק לאומי ממשיך להוביל בכל הנוגע להתייעלות כאשר הוא מציג יחס יעילות עם מקדם 3 במשך שלושה רבעונים רצופים.

הרווח הנקי של הבנקים גדל ב-8.7% ביחס לרבעון המקביל. נציין שכל הבנקים חילקו דיבידנד ואילו הבנק הבינלאומי שמר על שיעור החלוקה הגבוה ביותר – 50% מהרווח הנקי. 

תיק האשראי של הבנקים צמח בשיעור מתון (ונורמלי) של 1.3% ביחס לרבעון קודם.

אגב, ההאטה נרשמה בכל המגזרים כפיש ניתן לראות בגרף הבא, המערכת הבנקאית לוחצת חזק על הבלמים.

ובכל זאת, הצמיחה הגבוהה ביותר ביחס לרבעון הקודם נרשמה במגזר העסקים הגדולים (3.4%) ובאשראי בינוני  יחד עם משכנתאות (1.7%-1.8%).

יחס הלימות ההון של הבנקים התחזק ביחס לרבעון הקודם והסתכם ברמה של 10.85%, יחס שמאפשר המשך פעילות וחלוקת דיבידנדים. בנק לאומי ובנק הבינלאומי מחזיקים בהפרש גבוה ביחס לדרישה הרגולטורית דבר שמאפשר לבינלאומי להמשיך לחלק דיבידנד בשיעור של 50% ולבנק לאומי להמשיך לשקול העלאה של שיעור חלוקת הדיבידנד (לאחר עליה לרמה של 30%).

הכותב הוא אנליסט בנקים של בית ההשקעות אי.בי.אי. הסקירה מתבססת על מידע שפורסם לכלל הציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר שבית ההשקעות אי.בי.אי מניח כי הוא מהימן, וזאת בלי שביצע בדיקות עצמאיות ביחס למידע. אי.בי.אי, כותבי הסקירה ועורכיה אינם אחראים למהימנות המידע, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בה. סקירה זו אינה בגדר ייעוץ השקעות ואינה מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בה. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בה ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בית השקעות אי.בי.אי, עובדיו וחברי הדירקטוריון שלו עשויים להחזיק בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בסקירה.

תגובות אחרונות

טוען את המאמר הבא...
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ