מבזקי חדשות
Investing Pro 0
מבצע סייבר מאנדיי: עד 54% הנחה על InvestingPro+‎ ממשו את המבצע

ההתאוששות אחרי הקורונה נמשכת? הצריכה הפרטית תצמח השנה 7.8%

מאת יניב ברסקירת שוק31.03.2022 14:48
il.investing.com/analysis/article-200434405
ההתאוששות אחרי הקורונה נמשכת? הצריכה הפרטית תצמח השנה 7.8%
מאת יניב בר   |  31.03.2022 14:48
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי |

| עודף הנכסים על-פני התחייבויות במט"ח של ישראל עלה ברבעון הרביעי של 2021

החל משנת 2003, כלכלת ישראל מתאפיינת בעודף של נכסים על פני התחייבויות במטבע חוץ, בכל מגזרי הפעילות הכלכלית, אשר הלך וגדל עם השנים. ישראל נמצאת במעמד של מלווה אשראי נטו לחו"ל, כלומר בעלת חוב חיצוני שלילי. 

מגמה זו, מהווה עוד אינדיקציה חשובה לחוסנם של חשבונות החוץ של המשק הישראלי, שנתמכים במגמה ארוכת שנים של ירידת החוב החיצוני (ברוטו) ביחס לתוצר, אשר עמד על כ-55% בשנת 2007 וירד לרמת שפל של כ-26% תוצר ערב פרוץ משבר הקורונה, ולאחר מכן עלה מעט לרמה של כ-33% תוצר. זאת, לצד גידול מתמשך בנכסי החוב של המשק בחו"ל.

נתוני בנק ישראל מלמדים כי ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם החוב החיצוני השלילי בהיקף שיא של כ-230 מיליארד דולר, שהם כ-48% תוצר, נתון המשקף עלייה של כ-17 מיליארד דולר לעומת הרבעון השלישי של 2021 ועלייה של כ-28 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל ב-2020.

עלייה זו, מקורה בעלייה חדה יותר בנכסי החוב של המשק בחו"ל לעומת העלייה בחוב החיצוני ברוטו, שעלה בעיקר בשל השקעות של תושבי חוץ באג"ח ישראליות. התפתחות זו, מתיישבת עם הגידול בשיעור ההחזקה של משקיעים זרים באג"ח ממשלתיות סחירות, שעמד על כ-10% בינואר 2022, בדומה לרמתו במהלך 2021, לעומת 7.5% ב-2020 ו-5.5% ב-2019.

מנגד, סך נכסי החוב של המשק בחו"ל המשיך לגדול, בין היתר, בתמיכה של עליית רזרבות המט"ח בבנק ישראל בעקבות תכנית הרכישות של הבנק. 

לסיכום, מצב חשבונות החוץ של המשק הינו חיובי ואף ממשיך להשתפר, ושיפור זה בא לידי ביטוי במונחי רמות וגם במונחי התנועות השוטפות נטו לישראל. זאת, על רקע חוב חיצוני שלילי (עודף הנכסים על ההתחייבויות), אשר נתמך בזרם המט"ח שנכנס למשק בכל שנה.

בהקשר זה, נציין כי שנת 2021 הסתכמה בעודף של כ-4.7% תוצר בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, הודות לעודף שיא של כ-8.5% תוצר בחשבון השירותים (אשר נתמך בגידול מהיר ביצוא השירותים של המשק, בעיקר בתחומי ההייטק והטכנולוגיה). כמו כן, העודף בתנועות ההון הנכנסות למשק נמשך, כאשר 2021 הסתכמה בהשקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל בהיקף גבוה של כ-6.2% תוצר.

מכלול הנתונים שצוינו תומך בעוצמתו של השקל מול סל המטבעות, מגמה אשר צפויה להישמר גם בשנים הקרובות, להוציא אירוע זמניים וחולפים של תנודתיות בשער החליפין בעיקר על רקע אירועים גלובאליים להם השפעה על השווקים הפיננסיים. 

| התרחבות בהיקף הרכישות בכרטיסי אשראי בחודש פברואר 2022

בחודש פברואר 2022, היקף הרכישות בכרטיסי אשראי על-ידי אנשים פרטיים (בבתי עסק מקומיים בלבד) עלה בכ-2.0% לעומת החודש הקודם ובכ-17.3% בהשוואה לפברואר 2021, כך עולה מנתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). 

העלייה בחודש פברואר הייתה רוחבית וכללה את כל תחומי הפעילות: ענפי השירותים (ביטוח, שירותי תיירות ואירוח, טיסות ועוד), מוצרים ושירותים אחרים (מחשבים ותוכנה, דלק חשמל וגז, ציוד ושירותי תקשורת ועוד), מוצרי תעשייה (מוצרי חשמל, ריהוט והלבשה והנעלה) ומזון ומשקאות.

נציין כי קבוצת השירותים בלטה לחיוב, הודות לגידול מהיר בהוצאה על שירותי תיירות, טיסות ואירוח ופנאי ובילוי, תחומי פעילות אשר נפגעו במידה רבה ממשבר הקורונה ומצויים עדיין בתהליך התאוששות. 

ממצא זה, משתקף גם בבחינה של נתוני ההוצאה בכרטיסי אשראי מבנק ישראל (נתונים יומיים, שמתפרסמים בתדירות שבועית, והם במחירים שוטפים ומנוכים מהשפעות של עונתיות), אשר מצביעים על התאוששות מהירה בהוצאות על תיירות במהלך פברואר. כמו כן, ההוצאה בכרטיסי אשראי בתחום המסעדות, התייצבה לאחרונה בסביבה אשר הינה גבוהה באופן משמעותי ביחס לתחילת 2020.

מכלול הנתונים מצביע על המשך התרחבות היקף הרכישות בתחילת 2022, זאת על אף התפרצות גל ה"אומיקרון", שהביא להידוק מסוים בהגבלות הקורונה.

אולם, אומדננו המבוסס על נתוני בנק ישראל, מצביע על ירידה מתונה בקצב הרכישות במהלך חודש מרץ, ייתכן שעל רקע ההקלה בהגבלות על טיסות לחו"ל, התפתחות אשר הביאה לעלייה חדה ביציאות של ישראליים לחו"ל בחודש פברואר 2022 (לרמה של כ-472 אלף, מנוכה עונתיות, המשקפת עלייה של כ-80% לעומת ינואר, אם כי עדיין נמוכה בכשליש לעומת רמה ערב המשבר), מגמה שכפי הנראה נמשכה גם במהלך חודש מרץ.

ככל שהיקף היציאות לחו"ל יחזור לקדמותו, כך הצריכה של ישראליים מחו"ל צפויה להתרחב, בחלקה, על חשבון ההוצאות בבתי עסק מקומיים, מה שעשוי להתבטא בירידת היקף הרכישות בשוק המקומי. 

לסיכום, היקף הרכישות בכרטיסי אשראי נותר בסביבה הקרובה לתוואי המגמה הפוטנציאלי. כך עולה מבחינה של הנתונים בפועל מול תוואי תאורטי שמניח את הימשכות המגמה שהייתה ערב פרוץ משבר הקורונה, אשר התאפיינה בצמיחה חודשית ממוצעת של כ-0.7% (בתקופה שבין 2015-2019).

בחודש מרץ הקצב צפוי לרדת מעט מתחת לפוטנציאל. במבט קדימה, אנו מעריכים כי הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בכ-7.8% בשנת 2022. עם זאת, יש לציין כי האירועים הביטחוניים שהתרחשו בשבוע האחרון, אשר גרמו לעלייה במידת חוסר הוודאות הביטחוני במדינה, עלולים להוביל לירידת הסנטימנט הצרכני, אם יתברר שמדובר באירוע רחב היקף ומתמשך.

| עלייה חדה של כ-8.2% במספר המועסקים במשק בפברואר 2022 לעומת אשתקד

נתוני התעסוקה שפורסמו על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי בחודש פברואר 2022 נמשך השיפור בשוק העבודה.

שיעור האבטלה ה"רחב" (ההיקף הכולל של בלתי מועסקים, נעדרים זמנית ולא משתתפים בכוח העבודה מסיבות שקשורות למשבר הקורונה) המשיך לרדת, ועמד על 5.4% לעומת 5.6% בינואר 2022 (נתונים מקוריים), בעיקר על רקע צמצום בהיקף האבטלה העודפת שנוצרה עקב המשבר (עובדים שהוצאו לחל"ת ומובטלים שנפלטו מכוח העבודה, מרביתם עקב המשבר). 

בחינה של שיעור האבטלה בהגדרתו הסטנדרטית (בלתי מועסקים בלבד), על-פי נתונים מנוכי עונתיות, מעלה כי בחודשים ינואר-פברואר 2022 הוא עמד על 3.9%, לעומת למעלה מ-4% בסוף שנת 2021. ירידת שיעור האבטלה ה"רגיל" לרמה הדומה לזו ששררה ערב פרוץ משבר הקורונה, משקפת את תהליך התאוששות של שוק העבודה המקומי מהשלכותיו השליליות של המשבר.

במקביל, מספר המועסקים במשק המשיך לגדול ועמד על כ-4.14 מיליון בחודש פברואר, נתון המשקף גידול של כ-25.5 אלף מועסקים (כ-0.6%) לעומת חודש ינואר וגידול של כ-314 אלף מועסקים (כ-8.2%) בהשוואה לפברואר 2021, במהלכו הסתיים הסגר השלישי המהודק והמשק החל לשוב לפעילות. עם זאת, יש לציין שהיקף זה כולל גם עובדים שנעדרו זמנית מעבודתם, כולל היקף מינורי של נעדרים זמנית עקב משבר הקורונה. 

הענפים שבלטו לחיוב מבחינת הגידול במספר המועסקים, הם: שירותי אירוח ואוכל, מידע ותקשורת, שירותי בריאות ורווחה, שירותים מקצועיים, בינוי וחינוך. בחלק מהענפים העלייה במספר המועסקים באה בעיקר הודות לגידול בביקוש לעובדים בענף על רקע התרחבות הפעילות הכלכלית עם חזרתו של המשק לפעילות רחבה.

הענפים המובילים בהקשר זה, הם: מידע ותקשורת, הכולל בעיקר את פעילות תחום ההייטק אשר כמעט שלא הושפע לרעה מהמשבר, בין היתר, על רקע מעבר לעבודה מרחוק בשיעורים גבוהים והתאמות לפעילות וכן ענף הבינוי, בין היתר, על רקע הפעילות הערה בשוק הנדל"ן, והשירותים המקצועיים.

מנגד, הגידול החד בענף שירותי אירוח ואוכל, אשר פעילותו נפגעה במידה רבה מהמשבר, הינו, בין היתר, תוצאה של רמת המוצא הנמוכה. במבט קדימה, אנו מעריכים כי הגידול במספר המועסקים צפוי להימשך, בין היתר, על רקע היקף שיא של משרות פנויות במשק ובמקביל להמשך התרחבות הפעילות הכלכלית במשק. 

הכותב הוא כלכלן באגף הכלכלה של לאומי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות בסקירה מסופקים כשירות לקוראים, ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של הבנק. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים. לבנק ו/או לחברות בנות ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג בסקירה, לרבות בנכסים פיננסיים המוצגים בה.

ההתאוששות אחרי הקורונה נמשכת? הצריכה הפרטית תצמח השנה 7.8%
 

מאמרים נוספים

ההתאוששות אחרי הקורונה נמשכת? הצריכה הפרטית תצמח השנה 7.8%

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל