מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔎 צפו ב-ProTips המלאים של NVDA להערכה מיידית של סיכונים או הזדמנות קבלו 40% הנחה

יניב בר

  • ניתוחים ודעות

סקירות של יניב בר
ארכיון כל הכתבות של יניב בר, כולל דעות וניתוחים ופיננסיים.

| יניב בר וגילי בן אברהם, כלכלנים באגף הכלכלה של לאומי | | היקף הרכישות בכרטיסי אשראי ממשיך להתרחב, אך בקצב מתון יחסית בהשוואה לעבר נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי היקף הרכישות...
| יניב בר וגילי בן אברהם, כלכלנים באגף הכלכלה של לאומי | | בנק ישראל העלה את הריבית ב-25 נ"ב לרמה של 4.75% בהתאם לציפיות החזאים, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להעלות את הריבית, בפעם העשירית...
| יניב בר וגילי בן אברהם, כלכלנים באגף הכלכלה של לאומי | | פעילות הממשלה בשנה שהסתיימה באפריל 2023 הסתכמה במצטבר בגירעון של כ-0.3% בחודש אפריל השנה הסתכמה פעילות הממשלה בעודף של כ-3.3 מיליארד שקל, זאת...
| יניב בר וגילי בן אברהם, כלכלנים באגף הכלכלה של לאומי | | סקר המגמות בעסקים: המשך התרחבות בעת הנוכחית, תוך התמתנות בציפיות לפעילות בחודשים הקרובים סקר המגמות בעסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי | | היקפי התיירות הנכנסת לישראל והיוצאת אל מחוץ לישראל נותרו נמוכים ביחס לתקופת טרום הקורונה נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מראים כי בחודש נובמבר היקף...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי | | קצב הרכישות בכרטיסי אשראי התייצב בחודשים האחרונים על רמה נמוכה ביחס למגמה טרום משבר הקורונה נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי היקף הרכישות...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי | | האינפלציה השנתית הואצה לרמה של 5.1% לאחר מדד אוקטובר נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר בשיעור של 0.6%, והיה...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי | | העודף התקציבי ממשיך לגדול, עמד על כ-0.9% תוצר ב-12 החודשים שהסתיימו בספטמבר פעילות הממשלה הסתכמה בחודש ספטמבר השנה בגירעון קטן של כ-0.1 מיליארד שקל, זאת לעומת...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי || שער החליפין של השקל מתאפיין בתנודתיות מוגברת בחודשים האחרוניםנתוני בנק ישראל מלמדים כי רמתו הנוכחית של מדד שער החליפין הנומינלי אפקטיבי של השקל מול סל המטבעות...
| יניב בר, כלכלן באגף הכלכלה של לאומי || קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני 2022 לרמה של 4.4%מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני בשיעור של 0.4%, בהתאם לתחזית לאומי והקונצנזוס, כך על-פי...