מבזקי חדשות
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

הסרת מגבלות הקורונה עזרה? סקייליין עברה לרווח נקי ב-2021

מניות 13.03.2022 13:02
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Skyline Investments PR
 
ILDC
-5.59%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
MSHR
-2.63%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
SKLN
+2.09%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| מורן שקד, חדשות Funder |

חברת סקייליין (TASE:SKLN), המתמחה בהשקעות בנדל"ן מלונאי מניב בארה"ב ובקנדה, ומוחזקת בין היתר ע"י מישורים (TASE:MSHR) (כ-49%) והכשרת הישוב (TASE:ILDC) (כ-20%), פרסמה את תוצאות החברה לשנת 2021.

ברבעון הרביעי ולאורך שנת 2021 המשיכה סקייליין להפגין שיפור משמעותי בתוצאות התפעוליות וגידול בכלל הפרמטרים, בד בבד עם הקלה במגבלות אשר הוטלו בעקבות מגפת הקורונה.

מניית סקיילין מזנקת ביום ראשון בשיעור של 10% אחרי פרסום הדוחות, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים טסה ועלתה 91%. שווי השוק של החברה עומד כעת על 454.5 מיליון שקל.

ההכנסות ממלונות ואתרי נופש צמחו בשנת 2021 בכ-41% לסך של כ-129.3 מיליון דולר קנדי לעומת כ-91.5 מיליון דולר קנדי בשנת 2020, וזאת כתוצאה מהמשך עליה בביקוש וכאמור, הקלה במגבלות אשר הוטלו בעקבות מגפת הקורונה.

הכנסות הרבעון הרביעי הסתכמו בכ- 33.6 מיליון דולר קנדי לעומת 22.5 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA המתואם בשנת 2021 היה גבוה בכ-211% והסתכם בכ-24.5 מיליון דולר קנדי לעומת כ-7.9 מיליון דולר קנדי אשתקד, עדות להתאוששות הניכרת בתוצאות התפעוליות.

ה-FFO עבר בשנת 2021 לטריטוריה החיובית וגדל בכ-16.1 מיליון דולר קנדי לכ-12.3 מיליון דולר קנדי או כ-74 סנט קנדי למניה, לעומת FFO שלילי בסך של כ-3.8 מיליון דולר קנדי (FFO שלילי של 23 סנט קנדי למניה), בשנת 2020.

ה-NOI מנכסים זהים זינק בפי יותר מ-6.5 לכ-22.3 מיליוני דולר קנדי, לעומתNOI בסך של כ-3.4 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020. הגידול נבע בעיקר מהשיפור בתפוסה במלונות בארה"ב.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי השנתי הסתכם בכ-29.6 מיליון דולר לעומת הפסד נקי בסך של כ- 18.6 מיליון דולר קנדי בשנת 2020, זאת כתוצאה ממכירת אתרי הנופש של החברה בקנדה בשנת 2021 בשווי גבוה מהשווי בספרים.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל בכ- 5.5% ביחס ליום 31 בדצמבר 2019, למרות תקופת הקורונה בשנתיים האחרונות.

במהלך הרבעון הרביעי המשיכה סקייליין בצעדיה למימוש אסטרטגיית המיקוד שלה במלונות Select-Service שמספקים תזרים מזומנים ורווחים יותר צפויים ויציבים:

בחודש דצמבר 2021 הודיעה כי השלימה את עסקת פריד למכירת אתרי הנופש והקרקעות לפיתוח הסמוכות לאתר הנופש Deerhurst ולאתר הנופש Horseshoe, ובכל הקרקעות לפיתוח שנותרו באתר הנופש Blue Mountain, תמורת 210 מיליון דולר קנדי.

סכום העסקה מייצג פרמיה של כ-30 מיליון דולר קנדי על שווי נכסים אלו בספרים לפי כללי IFRS, נכון ליום 30 ביוני 2021, טרום עסקת Freed.

מעבר לכך, הודיעה סקייליין ברבעון הרביעי כי היא חתמה על שני הסכמים מותנים למכירת 90% מזכויותיה במלון Renaissance ומלוא זכויותיה (100%) במלון Hyatt לצד שלישי בסכום כולל של כ- 95.2 מיליון דולר ארה"ב, השלמת העסקה מתוכננת למהלך הרבעון השני של שנת 2022.

במקביל פעלה למימון מחדש של פורטפוליו מלונות Courtyard by Marriott וחתמה על הסכם עקרונות להלוואה חדשה ל-5 שנים עם חברת ביטוח גדולה בארה"ב. בעקבות העסקאות שביצעה והשיפור המשמעותי בהיקפי התיירות בצפון אמריקה, מידרוג אישררה את דירוג אגרות החוב של סקייליין על Baa1, והעלתה את האופק שלה משלילי ליציב.

בלייק לאיין, מנכ"ל החברה (בצילום למעלה):

"התוצאות החזקות של סקייליין בשנת 2021 מעידות על המשך ההתאוששות מהתוצאות הנמוכות אשר נבעו ממגיפת הקורונה בשנת 2020. ההכנסות שלנו ממשיכות להשתפר משמעותית, זאת כתוצאה משיפור באחוזי התפוסה במלונות בארה"ב. החברה סיימה את השנה עם יתרות מזומנים של מעל ל-60 מיליון דולר קנדי, כאשר ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2021 היה גבוה ב-47% מעל מחיר המניה בבורסה. לסקייליין יש כעת פחות חוב ויותר מזומנים, באופן מהותי, מאשר היה לה לפני מגפת הקורונה ובמבט קדימה החברה תתמקד ברכישת מלונות Select-Service ."

| עיקרי הדוח - תוצאות שנת 2021 ורבעון 4:

סך ההכנסות לשנת 2021 הסתכמו בכ-136.8 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ-129.4 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020 (הכנסות רבעון 4 הסתכמו בכ- 33.6 מיליון דולר קנדי לעומת 22.5 מיליון דולר קנדי ברבעון מקביל אשתקד). ההכנסות ממלונות ואתרי נופש צמחו בכ-41% לסך של כ-129.3 מיליוני דולר קנדי כתוצאה מעליה בביקוש והקלה במגבלות אשר הוטלו בעקבות מגפת הקורונה.

הכנסות ממכירת נדל"ן למגורים הסתכמו לכ-7.5 מיליוני דולר קנדי לעומת כ-37.9 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020. ברבעון הראשון של 2020, החברה השלימה את מכירת שלבים 2 ו-3 בפרויקטים הממוקמים בסמוך לאתר הנופש Blue Mountain. במועד הסגירה הסופי של העסקה, החברה רשמה הכנסה של כ-28.9 מיליוני דולר קנדי, קיבלה מזומנים נטו בסך של כ-5.4 מיליוני דולר קנדי, ופרעה חוב בגין הלוואת בנייה בסך של כ-2.4 מיליוני דולר קנדי.

במסגרת העסקה, החברה העמידה לרוכש הלוואת מוכר לשלוש שנים בסך של כ-23.7 מיליוני דולר קנדי. ביום 12 באוגוסט 2021 קיבלה סקייליין סך של כ-16.3 מיליוני דולר קנדי בגין פירעון מוקדם של ההלוואה המיוחסת לשלב 3 בפרויקט Second Nature.

ה-NOI מנכסים זהים בשנת 2021 הסתכם לכ-22.3 מיליוני דולר קנדי, גידול של כ-554% לעומת NOI בסך של כ-3.4 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020. הגידול נבע מההתאוששות החזקה בשוק בארה"ב והקלה במגבלות אשר הוטלו בעקבות מגפת הקורונה.

ה-EBITDA המתואם בשנת 2021 הסתכם לכ-24.5 מיליוני דולר קנדי, גידול של כ-211% לעומת EBITDA מתואם של כ-7.9 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020 (ה-EBITDA המתואם לרבעון 4 הסתכם בכ- 1.6 מיליון דולר קנדי לעומת 1.1 מיליון דולר קנדי ברבעון מקביל אשתקד). הגידול נבע בעיקר מההתאוששות החזקה בביקושים לבתי מלון.

הוצאות המימון, נטו בשנת 2021 הסתכמו לכ-17.5 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ-17.4 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020. הוצאות הריבית בשנת 2021 היו נמוכות בכ-1.4 מיליוני דולר קנדי בהשוואה לשנת 2020, בשל יתרות חוב נמוכות יותר ושיעורי ריבית נמוכים יותר על החוב של החברה עם ריבית משתנה.

הירידה בהוצאות הריבית קוזזה מהוצאה של כ-1.7 מיליוני דולר קנדי המיוחסת לפירעון המוקדם של איגרות החוב (סדרה א') של החברה, שנפרעה במלואה ב- 23 לדצמבר 2021.

ה-FFO בשנת 2021 הסתכם לכ-12.3 מיליוני דולר קנדי, לעומתFFO שלילי בסך של כ-3.8 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020 (ה-FFO ברבעון 4 הסתכם בכ- 4.1 מיליון דולר קנדי לעומת FFO שלילי בסך של 0.3 מיליון דולר קנדי ברבעון מקביל אשתקד). הגידול נבע מהשיפור הניכר בביקושים לבתי מלון, כמפורט לעיל, אשר השפיע לטובה על הרווחים.

הרווח הנקי לשנת 2021 הסתכם לכ-29.6 מיליוני דולר קנדי, לעומת הפסד נקי בסך של כ-18.6 מיליוני דולר בשנת 2020 (הרווח הנקי ברבעון 4 הסתכם בכ- 1.1 מיליון דולר קנדי לעומת הפסד נקי בסך של 2.9 מיליון דולר קנדי ברבעון מקביל אשתקד). בנטרול זכויות מיעוט, החברה רשמה רווח נקי בסך של כ-22.9 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021, לעומת הפסד נטו בסך של כ-18 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020. זהו הרווח הנקי השנתי הגבוה ביותר שהחברה רשמה ב-20 השנים האחרונות.

הרווח הכולל לשנת 2021 הסתכם לסך של כ-48 מיליוני דולר קנדי, לעומת הפסד כולל בסך של כ-20.5 מיליוני דולר קנדי בשנת 2020.

| עיקרי המאזן

סך הנכסים ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכם לכ-579.7 מיליוני דולר קנדי, לעומת 637.9 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2020. הירידה נבעה בעיקר מעסקת Freed, אשר קוזזה עקב גידול ביתרת המזומנים והלוואת VTB, אשר נבעו גם הם מעסקת Freed.

מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכמו לכ-61.5 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ-22.4 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2020. הגידול נבע מתמורה נטו שהתקבלה מעסקת Freed, ביחד עם תזרים חיובי מפעילות שוטפת של בתי המלון ואתרי הנופש של החברה.

החוב נטו ליום 31 בדצמבר 2021 הסתכם לכ-162.1 מיליוני דולר קנדי, קיטון של כ-121.6 מיליוני דולר קנדי או 43% לעומת חוב נטו בסך של כ-283.7 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר 2020.

הקיטון נבע בעיקר מפירעון אג"ח א' ביחד עם התמורה נטו שהתקבלה מעסקת Freed. ב- 12 בדצמבר 2021 הודיעה סקייליין כי חתמה על הסכם ל- 5 שנים עם חברת ביטוח גדולה בארה"ב עבור מחזור הלוואה של Courtyard by Marriott hotels.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ביום 31 בדצמבר 2021 לכ-266.2 מיליוני דולר קנדי (כ-297.1 מיליוני דולר קנדי כולל המיעוט), המייצגים 46% מסך המאזן. ליום 31 בדצמבר 2021, ההון העצמי למניה המיוחס לבעלי המניות עמד על 38.83 שקל (15.90 דולר קנדי), לעומת מחיר הסגירה של המניה בבורסה שעמד על 26.34 שקל (10.78 דולר קנדי), כ-32% מתחת להון העצמי.

הכתבה התפרסמה לראשונה באתר FUNDER.

הסרת מגבלות הקורונה עזרה? סקייליין עברה לרווח נקי ב-2021
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל