מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔎 צפו ב-ProTips המלאים של NVDA להערכה מיידית של סיכונים או הזדמנות קבלו 40% הנחה

הרווח הנקי הרבעוני של קבוצת דלק זינק, תחלק דיבידנד של 250 מיליון שקל

התפרסם 22.11.2023 09:43
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Ron Kedmi, Delek Group PR
 
DLEKG
-1.23%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| חדשות Investing.com |

קבוצת דלק (TASE:DLEKG) פרסמה ביום רביעי את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023. החברה מסכמת רבעון עם יציבות בהכנסות ועם מעבר לרווח נקי אחרי הפסד בתקופה המקבילה אשתקד. 

כמו כן הוחלט על חלוקת דיבידנד בהיקף של 250 מיליון שקל. 

מניית קבוצת דלק עלתה מתחילת השנה בכ-30% וב-12 החודשים האחרונים עלתה 15%. המניה נסחרת במדד ת"א 35 במחיר של 445.2 שקל, המשקף לחברה שווי של כ-8.24 מיליארד שקל. 

הכנסות החברה בתקופת הדוח (תשעה חודשים) עלו לסך של כ-9.2 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-9.032 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל, וזאת בדומה להכנסות ברבעון המקביל לשנת 2022.

הרווח הנקי ברבעון השלישי עלה והסתכם בכ-423 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-404 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל, בדומה לרווח בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול רווחים הזדמנותיים והתאמות בגין מיסים נדחים שנרשמו בשנת 2022.

ללא הנטרול, עמד הרווח הנקי בתקופה המקבילה בשנת 2022 על כ-4.8 מיליארד שקל.

ה-EBITDAX הכולל של קבוצת דלק לתקופת הדוח עלה לכ-7.1 מיליארד שקל, לעומת כ-6.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה נכון ליום 30.9.2023 ירד לכ-3.15 מיליארד שקל, לעומת כ-3.77 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2022 וההון העצמי של הקבוצה עלה במהלך הרבעון השלישי של השנה והסתכם, נכון ליום 30.9.2023, לסך של כ-10.1 מיליארד שקל, לעומת 9.6 מיליארד נכון ליום 30.6.2023.

בחודש יולי 2023, חתמה הקבוצה על עסקה לרכישת השליטה (44.48%) ב"מהדרין" מידי קבוצת דסק"ש (TASE:DISI) תמורת כ-250 מיליון שקל, העסקה הושלמה ביום 17.8.2023.

במהלך הרבעון השלישי, העלתה מידרוג, מקבוצת Moody's, את דירוג אגרות החוב של הקבוצה לרמה של A3.il באופק יציב (המקביל לדרגה A-) וזאת בין השאר לאור המצב הפיננסי של הקבוצה אשר להערכת סוכנות הדירוג בולט לטובה.

עם פרסום הדוחות הכספייםהחליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 250 מיליון שקל לבעלי המניות. חלוקה זו ביחד עם החלוקות שבוצעו לבעלי המניות, מוקדם יותר השנה, משקפת למניית דלק תשואת דיבידנד של כ-14%.

| פעילות האנרגיה בים הצפוני

איתקה (LON:ITH) הפועלת בים הצפוני (והמוחזקת נכון להיום בשיעור של כ-88.5%) סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2023 עם רווח נקי (חלק הקבוצה) של כ-70 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-156 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (רווח של 167 מיליון דולר לאחר נטרול התאמות מסים נדחים).

הרווח הנקי בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30.9.2023 (חלק הקבוצה) עמד על כ-307 מיליון דולר לעומת רווח נקי, בנטרול רווחים הזדמנותיים והתאמות בגין מסים נדחים של 348 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (ללא נטרול ההתאמות כאמור עמד הרווח בתקופה המקבילה על 1.35 מיליארד דולר).

התפוקה היומית הממוצעת בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלתה ועמדה על כ-71 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת 68 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) בתשעת החודשים הראשונים של 2022.

התפוקה היומית הממוצעת של איתקה ברבעון השלישי עמדה על כ-62 אלף שווה ערך חביות ליום, לעומת כ-71 אלף שווה ערך חביות ליום ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר בשל עבודות תחזוקה מתוכננות שביצעה איתקה ברבעון השלישי של השנה. סך כל התפוקה בתקופת הדוח עלתה, והסתכמה לכ-19.4 מיליון חביות לעומת כ-18.6 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות של איתקה בתקופת הדוח הסתכמו בכ-1.82 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של כ-2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ-572 מיליון דולר, לעומת 663 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מירידה שנרשמה במחירי הגז והנפט בתקופת הדוח לעומת מחירי האנרגיה בשנת 2022. איתקה הפחיתה את השפעת ירידת המחירים באמצעות עסקאות גידור אותן היא מבצעת כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים של החברה. ה- EBITDAX של איתקה הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2023 בכ-388 מיליון דולר, לעומת 531 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם ה-EBITDAX לכ-1.368 מיליארד דולר, לעומת סך של כ-1.438 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנת 2022.

במהלך תקופת הדוח המשיכה איתקה להקטין את יתרת החוב הפיננסי שלה, כך שסך החוב הפיננסי נטו שלה ירד בכ-300 מיליון דולר, מכ-970 מיליון דולר נכון ליום 31.12.2022 לכ-670 מיליון דולר ליום 30.9.2023.

| פעילות האנרגיה בישראל

המגמה החיובית בתוצאות ניו-מד אנרג'י (TASE:NWMDp) (המוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם ברבעון השלישי של שנת 2023, כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם בכ-664 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לכ-594 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי בכ-245 מיליון שקל, לעומת כ-228 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה- EBITDAX של ניו-מד עלה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 והסתכם בכ-2.12 מיליארד שקל, לעומת כ-2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה.

ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון השלישי בכ-2.9 BCM, אשר סופק ללקוחות בשוק המקומי ובשוק האזורי (מצרים וירדן), ירידה של כ-0.1 BCM לעומת הרבעון המקביל.

יחד עם זאת, במהלך הרבעון השלישי של 2023 נרשם גידול בייצוא למצרים וירדן לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השלישי של השנה כמות המכירות לירדן ולמצרים עמדה על כ- 2.5BCM לעומת 1.8 BCM ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות NewMed Energy עלו ברבעון השלישי לשנת 2023 והסתכמו בכ-927 מיליון שקל, לעומת כ-875 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק (בצילום למעלה):

"התוצאות הכספיות שפורסמו הבוקר ממחישות פעם נוספת את טיב נכסי הליבה של הקבוצה, אשר ממשיכים לייצר תזרימים חזקים המשמשים בין השאר להפחתת חוב ולחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות. העלאת הדירוג של הקבוצה במהלך הרבעון השלישי, על ידי חברת הדירוג מידרוג, לדירוג A3, מבטאת הבעת אמון בפעילות של הקבוצה, באיכות הנכסים ובאיתנותה הפיננסית. הקבוצה נהנתה בתקופת הדוח מדיבידנדים משמעותיים שקיבלה מחברות הבנות בהיקף של כ- 350 מיליון דולר, ואנו צפויים להערכתנו לקבל דיבידנדים נוספים בגין שנת 2023 בהיקף של כ- 170 מיליון דולר, וזאת בהתאם למדיניות הדיבידנדים של החברות המוחזקות".

הרווח הנקי הרבעוני של קבוצת דלק זינק, תחלק דיבידנד של 250 מיליון שקל
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
שמואל כהן
שמואל כהן 02.12.2023 16:33
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
לא נפתח הדף
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל