עדכנו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלנו. קרא עוד כאן.
8
 

יומן אירועים כלכליים

הוסיפו לאתרכם
(פרסום)
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
הכנסו / הרשמו עכשיו כדי לקבוע את אזור הזמן והגדרות הסינון שלך או בכדי להוסיף הערות
 
חיפוש: 
rtl
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
זמן:

קטגוריה:

בחר/י הכול
הסר
חשיבות:
  זמן נוכחי: 08:35 (GMT +2:00)
הנתונים מתעדכנים אוטומטית.
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
2014 ,יום שישי, 28 נובמבר
  חופשה ארצות הברית - The Day After Thanksgiving - שעת סגירה מוקדמת - 13:00
01:30   JPY הוצאות משקי בית (שנתי) (אוק') -4.0% -4.8% -5.6%  
01:30   JPY הוצאות משקי בית (חודשי) (אוק') 0.9%   1.5%  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן (ליבה, ללא מזון טרי) (שנתי) (אוק') 2.9% 2.9% 3.0%  
01:30   JPY מדד מחירים לצרכן (שנתי) (אוק') 2.9% 3.0% 3.2%  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן בטוקיו (ליבה) (שנתי) (נוב') 2.4% 2.3% 2.5%  
01:30   JPY מדד מחירים לצרכן, טוקיו (שנתי) (נוב') 2.1% 2.3% 2.5%  
01:30   JPY שיעור האבטלה (אוק') 3.5% 3.6% 3.6%  
01:50   JPY קניית אג"ח זרות -45.1B   264.0B
01:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות 734.9B   910.2B
01:50   JPY תפוקה תעשייתית (חודשי) (אוק')   0.2% -0.4% 2.9%  
01:50   JPY תפוקה תעשייתית, צפי חודש קדימה (חודשי) (אוק') 2.3%   -0.1%  
01:50   JPY תפוקה תעשייתית, צפי חודשיים קדימה (חודשי) (אוק') 0.4%   1.0%  
01:50   JPY מכירות קמעונאיות (שנתי) (אוק') 1.4% 1.5% 2.3%  
02:00   NZD מדד אמון העסקים (נוב') 31.5%   26.5%  
02:00   NZD מדד פעילות עצמית של NBNZ (נוב') 41.7%   37.8%  
02:05   GBP מדד בטחון הצרכנים (נוב') -2 -1 -2  
02:30   AUD אשראי למגורים (אוק') 0.6%   0.6%  
02:30   AUD מדד המגזר הפרטי (חודשי) (אוק') 0.6% 0.5% 0.5%  
04:00   SGD הלוואות הבנקים בסינגפור (אוק') 604.4B   604.5B  
07:00   JPY הזמנות בנייה (שנתי) (אוק') 15.7%   -40.3%  
07:00   JPY התחלות בנייה (שנתי) (אוק') -12.3% -14.5% -14.3%  
08:00   ZAR היצע הכסף M3 (שנתי) (אוק') 8.02% 8.08% 7.86%
08:00   ZAR אשראי למגזר הפרטי (אוק') 9.06% 9.00% 8.74%  
09:00   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) (נוב')   8.6% 9.0%  
09:00   GBP מדד מחירי הבתים (חודשי) (נוב')   0.4% 0.5%  
09:00   EUR מכירות קמעונאיות - גרמניה (שנתי) (אוק')   1.7% 2.3%  
09:00   EUR מכירות קמעונאיות - גרמניה (חודשי) (אוק')   1.7% -3.2%  
09:45   EUR הוצאות צרכנים בגין טובין ושרותים - צרפת (חודשי) (אוק')   0.2% -0.8%  
09:45   EUR מדד המחירים ליצרן - צרפת (חודשי) (אוק')   0.0% 0.5%  
10:00   CHF מאזן המדדים המובילים - KOF (נוב')   100.1 99.8  
10:00   EUR מכירות קמעונאיות - ספרד (שנתי) (אוק')   2.0% 1.1%  
10:30   HKD היצע הכסף M3 (אוק')     9.7%  
11:00   EUR שיעור אבטלה חודשי באיטליה (אוק')   12.6% 12.6%  
11:00   EUR שיעור אבטלה - איטליה   12.4% 12.5%  
11:00   EUR החשבון השוטף - ספרד (ספט')     1.29B  
11:00   NOK רכישות מטבע של הבנק המרכזי (דצמ')     -250.0M  
11:00   NOK סקר רשת אזורי של בנק Norges     0.95  
11:00   NOK השינוי במספר הבלתי מועסקים (נוב')     86.740K  
11:00   NOK שיעור האבטלה (לא מתואם) (נוב')   2.70% 2.70%  
11:00   NOK מכירות קמעונאיות בנורווגיה (חודשי) (אוק')   0.4% -0.1%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (נוב')     0.0% 0.1%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (נוב')     -0.3% 0.1%  
12:00   EUR מדד מחירים לצרכן הרמוני - איטליה (חודשי) (נוב')     -0.4% 0.3%  
12:00   EUR מדד מחירים לצרכן הרמוני - איטליה (שנתי) (נוב')     0.1% 0.2%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (מדד הליבה בניכוי מזון ואנרגיה) (שנתי)     0.7% 0.7%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (נוב')     0.3% 0.4%  
12:00   EUR שיעור האבטלה (אוק')   11.5% 11.5%  
12:30   INR גירעון תקציבי פדרלי (אוק')     4,388.26B  
13:00   EUR מדד המחירים ליצרן-איטליה (חודשי) (אוק')     0.0%  
13:00   EUR מדד המחירים ליצרן-איטליה (שנתי) (אוק')     -1.7%  
13:00   BRL תוצר מקומי גולמי - ברזיל (שנתי) (ר3)   -0.2% -0.9%  
13:00   BRL תוצר מקומי גולמי - ברזיל (רבעוני) (ר3)   0.3% -0.6%  
13:30   INR הלוואות של הבנק ההודי (2 שבועות)     11.2%  
13:30   INR שיעור צמיחת הפקדות (2 שבועות)     12.0%  
13:30   INR יתרות דולר אמריקאי בהודו     315.55B  
13:31   INR תפוקות מגזר התשתיות (שנתי) (אוק')     1.9%  
14:00   INR תוצר מקומי גולמי רבעוני - הודו (שנתי) (ר2)   5.1% 5.7%  
14:00   ZAR מאזן מסחרי - דרום אפריקה (אוק')   -6.00B -2.91B  
14:30   BRL יחס-חוב תמ"ג בברזיל (אוק')   36.0% 35.9%  
14:30   BRL מאזן התקציב (אוק')   -15.000B -69.376B  
14:30   BRL עודף תקציבי (אוק')   4.500B -25.491B  
15:30   CAD תמ"ג - מחירים נגזרים (רבעוני) (ר3)     0.20%  
15:30   CAD תוצר מקומי גולמי - קנדה (רבעוני) (ר3)     0.8%  
15:30   CAD תוצר מקומי גולמי (חודשי) (ספט')   0.4% -0.1%  
15:30   CAD תוצר מקומי גולמי - קנדה (רבעוני) (ר3)   2.1% 3.1%  
15:30   CAD מדד המחירים בתעשייה (שנתי) (אוק')     2.5%  
15:30   CAD מדד המחירים בתעשייה (חודשי) (אוק')   0.3% -0.4%  
15:30   CAD מדד מחירי חומרים גולמיים - קנדה (שנתי) (אוק')     -0.9%  
15:30   CAD מדד חומרי הגלם (חודשי) (אוק')   1.5% -1.8%  
22:30   MXN מאזן שנת הכספים (אוק')     -58.63B  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע
צפויה תנודתיות נמוכה
צפויה תנודתיות בינונית
צפויה תנודתיות גבוהה
הצהרת אחריות: Due to the ever-fluctuating nature of the financial market, the scheduling of economic events and indicators are constantly changing. We are proud to share our economic calendar with you, but would remind you that due to external factors beyond our control, Investing.com cannot be held responsible for any trading losses or other losses incurred as a result of using the economic calendar .