17
 
חיפושים פופולאריים

יומן אירועים כלכליים

il.investing.com/economic-calendar/

יומן אירועים כלכליים
הכנסו / הרשמו עכשיו כדי לקבוע את אזור הזמן והגדרות הסינון שלך או בכדי להוסיף הערות
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

זמן:

קטגוריה:

בחר/י הכול
הסר

חשיבות:

  זמן נוכחי: 11:36   (GMT +3:00)  
 • (GMT -11:00) Midway Island
 • (GMT -11:00) Samoa
 • (GMT -10:00) Hawaii
 • (GMT -8:00) Alaska
 • (GMT -7:00) Arizona
 • (GMT -7:00) Baja California
 • (GMT -7:00) Pacific Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan
 • (GMT -6:00) Mountain Time (US & Canada)
 • (GMT -6:00) Saskatchewan
 • (GMT -5:00) Bogota, Lima, Quito
 • (GMT -5:00) Central America
 • (GMT -5:00) Central Time (US & Canada)
 • (GMT -5:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
 • (GMT -4:30) Caracas
 • (GMT -4:00) Asuncion
 • (GMT -4:00) Cuiaba
 • (GMT -4:00) Eastern Time (US & Canada)
 • (GMT -4:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
 • (GMT -4:00) Indiana (East)
 • (GMT -4:00) Santiago
 • (GMT -3:00) Atlantic Time (Canada)
 • (GMT -3:00) Brasilia
 • (GMT -3:00) Buenos Aires
 • (GMT -3:00) Cayenne, Fortaleza
 • (GMT -3:00) Montevideo
 • (GMT -2:30) Newfoundland
 • (GMT -2:00) Greenland
 • (GMT -1:00) Cape Verde Is.
 • (GMT) Azores
 • (GMT) Coordinated Universal Time
 • (GMT) Monrovia, Reykjavik
 • (GMT +1:00) Casablanca
 • (GMT +1:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
 • (GMT +1:00) West Central Africa
 • (GMT +1:00) Windhoek
 • (GMT +2:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
 • (GMT +2:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
 • (GMT +2:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
 • (GMT +2:00) Cairo
 • (GMT +2:00) Harare, Pretoria
 • (GMT +2:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
 • (GMT +3:00) Amman
 • (GMT +3:00) Athens
 • (GMT +3:00) Baghdad
 • (GMT +3:00) Beirut
 • (GMT +3:00) Bucharest
 • (GMT +3:00) Damascus
 • (GMT +3:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
 • (GMT +3:00) Istanbul
 • (GMT +3:00) Jerusalem
 • (GMT +3:00) Kuwait, Riyadh
 • (GMT +3:00) Minsk
 • (GMT +3:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
 • (GMT +3:00) Nairobi
 • (GMT +4:00) Abu Dhabi, Muscat
 • (GMT +4:00) Baku
 • (GMT +4:00) Port Louis
 • (GMT +4:00) Tbilisi
 • (GMT +4:00) Yerevan
 • (GMT +4:30) Kabul
 • (GMT +4:30) Tehran
 • (GMT +5:00) Ekaterinburg
 • (GMT +5:00) Islamabad, Karachi
 • (GMT +5:00) Tashkent
 • (GMT +5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
 • (GMT +5:30) Sri Jayawardenepura
 • (GMT +5:30) Kathmandu
 • (GMT +6:00) Almaty
 • (GMT +6:00) Dhaka
 • (GMT +6:00) Novosibirsk
 • (GMT +6:30) Yangon (Rangoon)
 • (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 • (GMT +7:00) Krasnoyarsk
 • (GMT +8:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
 • (GMT +8:00) Irkutsk
 • (GMT +8:00) Kuala Lumpur, Singapore
 • (GMT +8:00) Perth
 • (GMT +8:00) Taipei
 • (GMT +9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
 • (GMT +9:00) Seoul
 • (GMT +9:00) Ulaanbaatar
 • (GMT +9:00) Yakutsk
 • (GMT +9:30) Adelaide
 • (GMT +9:30) Darwin
 • (GMT +10:00) Brisbane
 • (GMT +10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
 • (GMT +10:00) Guam, Port Moresby
 • (GMT +10:00) Hobart
 • (GMT +10:00) Magadan, Vladivostok
 • (GMT +10:00) Solomon Is., New Caledonia
 • (GMT +11:00) Yuzhno-Sakhalinsk
 • (GMT +12:00) Auckland, Wellington
 • (GMT +12:00) Eniwetok, Kwajalein
 • (GMT +12:00) Fiji
 • (GMT +13:00) Nuku'alofa
הנתונים מתעדכנים אוטומטית.
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שני, 30 מאי, 2016
כל היום   חופשה בריטניה - חופשת הבנקים של מאי
כל היום   חופשה ארצות הברית - יום הזיכרון
02:50   JPY מכירות קמעונאיות (שנתי) (אפר') -0.8% -1.2% -1.1%  
03:20   USD חבר ועדת השוק הפתוח בולארד נואם          
04:00   AUD מכירות בתים חדשים - HIA (חודשי) (אפר') -4.7%   8.9%  
04:30   AUD מלָאים בעסקים (חודשי) (ר1) 0.4% -0.1% -0.4%  
04:30   AUD הרווח התפעולי של חברות לפני מס (רבעוני) (ר1) -4.7% 0.1% -3.6%
04:30   AUD רווחי חברות לפני מס (רבעוני) (ר1) -15.1%   18.8%
09:00   EUR מדד מחירי הייבוא - גרמניה (חודשי) (אפר') -0.1% 0.4% 0.7%  
09:00   EUR מדד מחירי הייבוא - גרמניה (שנתי) (אפר') -6.6% -6.2% -5.9%  
09:30   GBP אינדקס GBP/USD של Investing.com 37.4%   38.0%  
09:30   USD אינדקס הזהב של Investing.com 56.3%   60.2%  
09:30   USD אינדקס ה- S&P 500 של Investing.com 54.7%   34.8%  
09:30   CAD אינדקס USD/CAD של Investing.com 44.7%   42.5%  
09:30   CHF אינדקס USD/CHF של Investing.com 42.8%   43.2%  
09:30   AUD אינדקס AUD/USD של Investing.com 42.5%   46.0%  
09:30   JPY אינדקס USD/JPY של Investing.com 48.8%   37.1%  
09:30   NZD אינדקס NZD/USD של Investing.com 48.2%   45.5%  
09:30   EUR אינדקס EUR/USD של Investing.com 35.6%   39.5%  
09:45   EUR הוצאות הצרכנים - צרפת (חודשי) (אפר') -0.1% 0.1% 1.1%
09:45   EUR תמ"ג - צרפת (רבעוני) (ר1) 0.6% 0.5% 0.5%  
10:00   CHF מאזן המדדים המובילים - KOF (מאי) 102.9 102.8 102.6
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי) (מאי)   0.6%   0.7%  
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי) (מאי)   -1.0% -1.0% -1.1%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי) (מאי)   0.5%   0.5%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי) (מאי)   -1.1% -1.1% -1.2%  
11:00   EUR מדד המחירים ליצרן - איטליה (חודשי) (אפר') -0.7%   0.2%  
11:00   EUR מדד המחירים ליצרן - איטליה (שנתי) (אפר') -4.1%   -3.4%  
12:00   EUR סקר צרכנים ועסקים (מאי)   104.4 103.9  
12:00   EUR האקלים העסקי (מאי)   0.2 0.1  
12:00   EUR מדד אמון הצרכן (מאי)   -7.0 -9.3  
12:00   EUR ציפיות האינפלציה של הצרכנים (מאי)     2.9  
12:00   EUR הציפיות למחיר המכירה (מאי)     -2.4  
12:00   EUR סנטימנט מגזר השירותים (מאי)   11.0 11.5  
12:00   EUR הסנטימנט התעשייתי (מאי)   -4.0 -3.7  
12:25   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-10 שנים (BTP)     1.51%  
12:25   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-5 שנים (BTP)     0.49%  
14:00   BRL מדד האינפלציה IGP-M (חודשי) (מאי)   0.75% 0.33%  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (מאי)     0.1% -0.1%  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (מאי)     0.3% -0.4%  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (מאי)     -0.1% -0.3%  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (מאי)     0.3% -0.5%  
15:30   CAD החשבון השוטף (ר1)   -16.8B -15.4B  
15:30   CAD מדד המחירים בתעשייה (שנתי) (אפר')     -2.1%  
15:30   CAD מדד המחירים בתעשייה (חודשי) (אפר')   0.2% -0.6%  
15:30   CAD מדד מחירי חומרי הגלם (שנתי) (אפר')     -9.7%  
15:30   CAD מדד מחירי חומרי הגלם (חודשי) (אפר')   2.2% 4.5%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת     -0.495%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת     -0.510%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת     -0.503%  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע
צפויה תנודתיות נמוכה
צפויה תנודתיות בינונית
צפויה תנודתיות גבוהה
הוסיפו לאתרכם
הצהרת אחריות: Due to the ever-fluctuating nature of the financial market, the scheduling of economic events and indicators are constantly changing. We are proud to share our economic calendar with you, but would remind you that due to external factors beyond our control, Investing.com cannot be held responsible for any trading losses or other losses incurred as a result of using the economic calendar .
© 2007-2016 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ