🔥 מניות שנבחרו באמצעות AI מתקדם מאת InvestingPro - עכשיו עד 50% הנחהלמימוש המבצע
921 תוצאות
סורקים פופולריים

פחות מ-‏10 ‏$ למניה

 • תשואה ל-3 חודשים33.8%

מניות עמידות בפני מיתון

 • תשואה ל-3 חודשים14.3%

שוורים עם בטא גבוהה

 • תשואה ל-3 חודשים11.8%

אלופות באיכות הדיבידנד

 • תשואה ל-3 חודשים4.7%

נבחרות לפי פיוטרוסקי

 • תשואה ל-3 חודשים4.1%

דוחות כספיים קרובים

 • תשואה ל-3 חודשים3.2%

כוכבות העל של תשואת בעלי מניות

 • תשואה ל-3 חודשים3%

אקס דיבידנד בקרוב

 • תשואה ל-3 חודשים‎-0.9%

בלו צ'יפ במחירי מציאה

 • תשואה ל-3 חודשים‎-1.7%

חביבות האנליסטים

 • תשואה ל-3 חודשים‎-3.5%
מטבע ב-JPY
רישום עיקרי
סקירה כללית
תובנות
הערכת שווי
תשואות
ניתוח טכני
פיננסים
צמיחה
סיכון
מותאם
חברה
בורסה
מגזר
תעשייה
שווי שוק
מכפיל רווח
מכפיל PEG
מחיר מסחר אחרון
שינוי יומי (%)
שווי הוגן
אפסייד של שווי הוגן
תווית שווי הוגן
שווי הוגן (יעד אנליסטים)
אפסייד (יעד אנליסטים)
בריאות כללית
טוקיותעשייהשירותים מסחריים ומקצועיים¥14.58T‏41.6x1.21‏9,499 ‏¥0.6%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהסיטונות של מוצרי תעשייה מגוונים¥13.47T‏14.6x‎-0.82‏3,335 ‏¥‎-1%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהסיטונות של מוצרי תעשייה מגוונים¥11.47T‏14.5x11.51‏7,970 ‏¥‎-1.6%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהסיטונות של מוצרי תעשייה מגוונים¥11.07T‏10.6x‎-4.77‏3,721 ‏¥‎-1.2%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥6.79T‏26.1x26.44‏23,195 ‏¥‎-0.4%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥5.22T‏29.4x‎-1.47‏81,320 ‏¥‎-1.5%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהסיטונות של מוצרי תעשייה מגוונים¥4.98T‏10.7x‎-0.95‏2,997 ‏¥‎-1.4%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהסיטונות של מוצרי תעשייה מגוונים¥4.84T‏12.7x‎-0.43‏3,999 ‏¥‎-1.5%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥4.43T‏11.4x0.58‏4,745 ‏¥‎-1.9%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥4.22T‏18.5x1.02‏13,605 ‏¥‎-1.1%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥4.2T‏31.7x‎-1.49‏4,442 ‏¥‎-3.4%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥4.04T‏32.2x0.13‏7,025 ‏¥‎-0.3%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥4.03T‏32.4x3.57‏10,620 ‏¥‎-3.3%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותי תחבורה לנוסעים¥3.47T‏9x0.12‏3,530 ‏¥0.1%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהסיטונות של מוצרי תעשייה מגוונים¥3.34T‏10.1x0.63‏3,165 ‏¥‎-2.6%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותי תחבורה לנוסעים¥3.06T‏15.5x0.15‏2,702 ‏¥‎-0.3%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥2.75T‏27.4x‎-1.36‏1,952 ‏¥‎-1.7%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥2.65T‏11x0.28‏2,257 ‏¥1.5%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותי תובלה ולוגיסטיקה¥2.12T‏10x‎-0.13‏4,663 ‏¥‎-2.5%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותים מסחריים ומקצועיים¥1.98T‏19.8x2.32‏9,533 ‏¥‎-0.7%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותי תובלה ולוגיסטיקה¥1.75T‏6.7x‎-0.11‏4,843 ‏¥‎-1.9%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותי תובלה ולוגיסטיקה¥1.63T‏16.6x‎-0.21‏2,410.50 ‏¥‎-3.3%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥1.5T‏31.3x‎-14.48‏5,729 ‏¥1.7%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותי תחבורה לנוסעים¥1.43T‏10.1x0.12‏3,047 ‏¥0.9%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהבנייה והנדסה¥1.42T‏18.9x‎-5.54‏1,982 ‏¥‎-0.8%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותי תחבורה לנוסעים¥1.41T‏14.5x1.24‏2,944 ‏¥0.4%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותים מסחריים ומקצועיים¥1.41T‏19.6x0.76‏4,538 ‏¥‎-1.7%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהבנייה והנדסה¥1.36T‏12.1x2.44‏2,887 ‏¥1.1%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהמכונות, כלים, רכב כבד, רכבות ואוניות¥1.33T‏17.6x0.77‏9,312 ‏¥‎-2%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
טוקיותעשייהשירותים מסחריים ומקצועיים¥1.3T‏12.4x0.3‏5,510 ‏¥0%לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎לשדרג ל-Pro+‎
 • 1
 • 2
 • ...
 • 31
 • 30 שורות
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ