x
0

חדשות אינדיקטורים כלכליים

text
מלאי הדלק בארה"ב -0.787M לעומת צפי של -1.194M מאת Investing.com - לפני 14 שעות

Investing.com - מלאי הדלק בארה"ב ירד פחות מהתחזיות ברבעון האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי..על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הדלק בארה"ב ירד ...

text
מלאי הנפט בארה"ב -4.432M לעומת צפי של -2.419M מאת Investing.com - לפני 14 שעות

Investing.com - מלאי הנפט בארה"ב ירד יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי.על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הנפט בארה"ב ירד ...

text
מדד מכירות הבתים הקיימים 5.57M לעומת צפי של 5.65M מאת Investing.com - לפני 14 שעות

Investing.com - מדד מכירות הבתים הקיימים ירד יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום תעשייתי ביום רביעי.על פי הפרסום, איגוד המתווכים הלאומי הודיע שמדד מכירות הבתים הקיימים ירד ...

text
מדד סנטימנט הצרכנים בגרמניה 10.4 לעומת צפי של 10.2 מאת Investing.com - לפני 22 שעות

Investing.com - מדד סנטימנט הצרכנים בגרמניה עלה בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום ביום רביעי.על פי הפרסום, GfK הודיע שמדד סנטימנט הצרכנים בגרמניה עלה לרמה מתואמת עונתית של ...

text
מדד הבניה באוסטרליה -0.7% לעומת צפי של -0.2% מאת Investing.com - 24.05.2017

Investing.com - מספר הבתים החדשים באוסטרליה ירד בניגוד לציפיות ברבעון האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי..על פי הפרסום, הלמ"ס באוסטרליה הודיע שמספר הבתים החדשים באוסטרליה ירד ...

text
המאזן המסחרי בניו זילנד 578M לעומת צפי של 267M מאת Investing.com - 24.05.2017

Investing.com - המאזן המסחרי בניו זילנד עלה בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שלישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בניו זילנד הודיע שהמאזן המסחרי בניו זילנד עלה לרמה מתואמת ...

text
מלאי הגז הטבעי בארה"ב 68B לעומת צפי של 61B מאת Investing.com - 18.05.2017

Investing.com - מלאי הגז הטבעי בארה"ב עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום חמישי.על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הגז הטבעי בארה"ב...

text
שיעור האבטלה באוסטרליה 5.7% לעומת צפי של 5.9% מאת Investing.com - 18.05.2017

Investing.com - שיעור האבטלה באוסטרליה ירד בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום חמישי.על פי הפרסום, הלמ"ס באוסטרליה הודיע ששיעור האבטלה באוסטרליה ירד לרמה מתואמת ...

text
התמ"ג ביפן 0.5% לעומת צפי של 0.4% מאת Investing.com - 18.05.2017

Investing.com - תוצר המשק הגולמי ביפן עלה יותר מהתחזיות ברבעון האחרון, הראה פרסום מקדמי רשמי ביום רביעי..על פי הפרסום, משרד הקבינט הודיע שתוצר המשק הגולמי ביפן עלה לרמה מתואמת ...

text
מלאי הדלק בארה"ב -0.413M לעומת צפי של -0.731M מאת Investing.com - 17.05.2017

Investing.com - מלאי הדלק בארה"ב ירד פחות מהתחזיות ברבעון האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי..על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הדלק בארה"ב ירד ...

text
מלאי הנפט בארה"ב -1.753M לעומת צפי של -2.360M מאת Investing.com - 17.05.2017

Investing.com - מלאי הנפט בארה"ב ירד פחות מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי.על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הנפט בארה"ב ירד ...

text
מספר התביעות לאבטלה בבריטניה 19.4K לעומת צפי של 7.5K מאת Investing.com - 17.05.2017

Investing.com - מספר התביעות לאבטלה בבריטניה עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי.על פי הפרסום, הלמ"ס בבריטניה הודיע שמספר התביעות לאבטלה בבריטניה עלה לרמה ...

text
שיעור האבטלה בבריטניה 4.6% לעומת צפי של 4.7% מאת Investing.com - 17.05.2017

Investing.com - שיעור האבטלה בבריטניה ירד בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי.על פי הפרסום, המשרד הלאומי לסטטיסטיקה בבריטניה הודיע ששיעור האבטלה בבריטניה ירד ...