x
מבזקי חדשות
0

חדשות אינדיקטורים כלכליים

text
מדד מכירות בתים חדשים בארה"ב 610K לעומת צפי של 597K מאת Investing.com - 23.06.2017

Investing.com - מדד מכירות בתים חדשים בארה"ב עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, סקר הלשכה הודיע שמדד מכירות בתים חדשים בארה"ב עלה לרמה מתואמת ...

text
מכירות קמעונאיות במקסיקו 1.4% לעומת צפי של 3.0% מאת Investing.com - 23.06.2017

Investing.com - מכירות קמעונאיות במקסיקו ירד יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, המכון הלאומי לסטטיסטיקה ולגיאוגרפיה במקסיקו הודיע שמכירות ...

text
מדד המחירים לצרכן בקנדה 0.1% לעומת צפי של 0.2% מאת Investing.com - 23.06.2017

Investing.com - מדד המחירים לצרכן בקנדה עלה פחות מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בקנדה הודיע שמדד המחירים לצרכן בקנדה עלה לרמה מתואמת עונתית ...

text
מדד הליבה של המחירים לצרכן בקנדה 0.1% מאת Investing.com - 23.06.2017

Investing.com - מדד הליבה של המחירים לצרכן בקנדה עלה בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בקנדה הודיע שמדד הליבה של המחירים לצרכן בקנדה עלה לרמה מתואמת ...

text
התמ"ג בצרפת 0.5% לעומת צפי של 0.4% מאת Investing.com - 23.06.2017

Investing.com - תוצר המשק הגולמי בצרפת עלה יותר מהתחזיות ברבעון האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי..על פי הפרסום, המכון הלאומי הצרפתי לסטטיסטיקה ולימודי כלכלה הודיע שתוצר המשק ...

text
מדד מנהלי הרכש בצרפת 55.0 לעומת צפי של 54.0 מאת Investing.com - 23.06.2017

Investing.com - מדד מנהלי הרכש בצרפת עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום מקדמי ביום שישי.על פי הפרסום, Markit Economics הודיע שמדד מנהלי הרכש בצרפת עלה לרמה מתואמת עונתית ...

text
מלאי הגז הטבעי בארה"ב 61B לעומת צפי של 58B מאת Investing.com - 22.06.2017

Investing.com - מלאי הגז הטבעי בארה"ב עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום חמישי.על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הגז הטבעי בארה"ב...

text
מדד המכירות הקמעוניות בקנדה 0.8% לעומת צפי של 0.2% מאת Investing.com - 22.06.2017

Investing.com - מדד המכירות הקמעוניות בקנדה עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום חמישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בקנדה הודיע שמדד המכירות הקמעוניות בקנדה עלה לרמה מתואמת...

text
מדד מגמות ההזמנות בתעשיה CBI 16 לעומת צפי של 7 מאת Investing.com - 22.06.2017

Investing.com - מדד מגמות ההזמנות בתעשיה CBI עלה בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום תעשייתי ביום חמישי.על פי הפרסום, הקונפדרציה של התעשיה הבריטית הודיע שמדד מגמות ההזמנות ...

text
מלאי הדלק בארה"ב -0.578M לעומת צפי של 0.443M מאת Investing.com - 21.06.2017

Investing.com - מלאי הדלק בארה"ב ירד בניגוד לציפיות ברבעון האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי..על פי הפרסום, מינהל הסטטיסטיקה של מחלקת האנרגיה בארה"ב הודיע שמלאי הדלק בארה"ב ירד ...