x
0

חדשות אינדיקטורים כלכליים

text
תוצר תעשייתי בסינגפור 10.2% לעומת צפי של 7.1% מאת Investing.com - לפני שעה

Investing.com - תוצר תעשייתי בסינגפור נשאר ללא שינוי בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי.על פי הפרסום, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סינגפור הודיע שתוצר תעשייתי ...

text
מדד פעילות כל התעשייות ביפן 0.7% לעומת צפי של 0.6% מאת Investing.com - לפני שעה

Investing.com - מדד פעילות כל התעשייות ביפן עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי.על פי הפרסום, משרד הכלכלה, המסחר והתעשייה של יפן הודיע שמדד פעילות כל ...

text
מדד המחירים לצרכן באוסטרליה 0.5% לעומת צפי של 0.6% מאת Investing.com - לפני 4 שעות

Investing.com - מדד המחירים לצרכן באוסטרליה עלה פחות מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום רביעי.על פי הפרסום, הלמ"ס באוסטרליה הודיע שמדד המחירים לצרכן באוסטרליה עלה לרמה ...

text
בטחון הצרכנים CB 120.3 לעומת צפי של 122.5 מאת Investing.com - לפני 16 שעות

Investing.com - בטחון הצרכנים CB ירד יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום ביום שלישי.על פי הפרסום, כנס מועצת המנהלים הודיע שבטחון הצרכנים CB ירד לרמה מתואמת עונתית של 120.3, ...

text
מדד מכירות בתים חדשים בארה"ב 621K לעומת צפי של 583K מאת Investing.com - לפני 16 שעות

Investing.com - מדד מכירות בתים חדשים בארה"ב עלה בניגוד לציפיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שלישי.על פי הפרסום, סקר הלשכה הודיע שמדד מכירות בתים חדשים בארה"ב עלה לרמה ...

text
מדד מחירי הבתים בארה"ב 0.8% לעומת צפי של 0.3% מאת Investing.com - לפני 17 שעות

Investing.com - מדד מחירי הבתים בארה"ב עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שלישי.על פי הפרסום, המשרד הפדרלי לפיקוח על המגורים בארה"ב הודיע שמדד מחירי הבתים בארה"ב ...

text
מדד עסקי היצור של הדאלאס פד 16.8 לעומת צפי של 17.0 מאת Investing.com - 24.04.2017

Investing.com - מדד עסקי היצור של הבנק הפדרלי של דאלאס עלה פחות מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שני.על פי הפרסום, הבנק הפדרלי של דאלאס הודיע שמדד עסקי היצור של הדאלאס ...

text
מדד מגמות ההזמנות בתעשיה CBI 4 לעומת צפי של 5 מאת Investing.com - 24.04.2017

Investing.com - מדד מגמות ההזמנות בתעשיה CBI ירד יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום תעשייתי ביום שני.על פי הפרסום, הקונפדרציה של התעשיה הבריטית הודיע שמדד מגמות ההזמנות בתעשיה...

text
המדד המוביל של יפן 104.8 לעומת צפי של 104.4 מאת Investing.com - 24.04.2017

Investing.com - המדד של האינדיקטורים המובילים ביפן עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שני.על פי הפרסום, לשכת הקבינט ביפן הודיע שהמדד של האינדיקטורים המובילים ביפן...

text
מדד מכירות הבתים הקיימים 5.71M לעומת צפי של 5.60M מאת Investing.com - 21.04.2017

Investing.com - מדד מכירות הבתים הקיימים עלה יותר מהתחזיות בחודש האחרון, הראה פרסום תעשייתי ביום שישי.על פי הפרסום, איגוד המתווכים הלאומי הודיע שמדד מכירות הבתים הקיימים עלה לרמה ...

text
שיעור האבטלה במקסיקו 3.20% לעומת צפי של 3.20% מאת Investing.com - 21.04.2017

Investing.com - שיעור האבטלה במקסיקו ירד בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, המכון הלאומי לסטטיסטיקה ולגיאוגרפיה במקסיקו הודיע ששיעור האבטלה במקסיקו ירד לרמה ...

text
מדד הליבה של המחירים לצרכן בקנדה 0.3% מאת Investing.com - 21.04.2017

Investing.com - מדד הליבה של המחירים לצרכן בקנדה עלה בחודש האחרון, הראה פרסום רשמי ביום שישי.על פי הפרסום, הלמ"ס בקנדה הודיע שמדד הליבה של המחירים לצרכן בקנדה עלה לרמה מתואמת ...